Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

BRAWDLYSOEDD CYMRU.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BRAWDLYSOEDD CYMRU. SIR BRNFRO.—Agorwyd brawdlys y sir hon yn Hwlffordd. ■dydd Mercher, Chwef. 28, gerbron yr Ynad Mellor, a phrof- •wVfT y carcharorion can lynol :-William Evans, morwr, am If&ftia crys, gwerth 31.. yn mhlwyf St. Iasell. Cyfaddefodd « euogrwydd, a dedfrydwyd ef i chwe mis o galedwaith.— Ann Hees, ,a gyhuddid o led rata hugan, llodrau, &c., yn tnhfwvf Llanddewi Felfrey, a gafwyd yn ddieuog.—Thomas Davits a George Halt, am don i dfElias Roberts, yn mhlwyf Stainton, a lledrata amryw barau odd Had oddiyno-12 mis o galedwaith.—John Lynch, am dori i siop Mr. Truscott, Ten- by/a lledrata oriawr oddiyno-16 mis 0 jia'edwaith. Dygodd yr uch-reifhwyr true bill yn erbyn James Stephens, am fwrw y^bwrial i'r Afon Tein, yn Nghilgeran. SIR ABERTEIFI.—Agorwyd brawdlys y swydd hon yn Aber- teifi dydd Linn, Mawrth 2. gerbron yr un barnwr dysgedig, a pliro^vyd" y rarcharorion cmlyvol:—Edward Coulston a Henry Jirooks, a gvbuddid o dori i rt^ James Divirs, Parknoyadd, a iiedrata postagestamps ac arian. oddiyno. Cafwydhwy yn euog, a cliawsant eu dedfrydu i chwech mlynedd yr un o galedwaitb.— John Rees am dori i d9 Mary Davies, Gelligwefrwch, phvyf Llanfiharigel- Yetrad, a lied rata X5 10s. oddiyno -12 mis o galed- waith.- Thomas Lewis, am ledrata darnau o lian, cordenau, &c., gwerth 8c., eiddo Geo. Bowen, Aberteifi—9 mis o galedwaith.- Thos. Gilbert, am ledrata gwarlen, eiddo Mr. W. George, Lliein- wr, Aherteifi-I2 mis o galedwaith.-Thomas Baker a John Bas- sett, n gafwyd yn euog o dori i dy un David Rees, Rhydhir-ucha', plwyf Llanbadarn-fawr, a lledrata amryw bethau oddiyno. Gan eu bod wedi eu profi yn euog o droseddau o'r blaen, cafodd Bakerlei ddedfryJu i ddeng mlynedd o lafur caled, a Bassett bedair blynedd. Csfwyd fod Baker wedi ei brofi yn euog bum waith o'r blaeu, a Bassett ddwy waith. Terfynodd hyn waith y brawdlys. SIR GAERFYDDIN.—Agorwyd brawdlys y sir hon yn Nghaer- fyrddin dydd Mercher, Mawrth 4, gerbron yr Ynad Melior, a phrofwyd y carcharorion canlynol :-J ohn Edwards, am ledrata gwair, eiddo Wm. James, Llandybie—4 mis o galedwaith.—Ed- ward Morgan, a gyhuddwyd o ledrata cyfrwy, yn ffair Llandyssil, a rvddhawyd.—John Thomas a gafwyd yn enogodynguanudon yn Llanelli—12 mis o galedwaith. Yr oedd yma nn achos cyfreith- lol o hwys, sef y cwyn a ddygwyd gan y Parch. D. R. Jenkins, Ficer Mydrim, yn erbyn Mr. Thos. Thomas, Cilcoed, a Mr. John Harries, Bwleh, dau ffermwr cyfrifol o'r un plwyf, am athrodiaeth. Gwadai yr amddiffynwyr wirionedd y cvhuddiad, ae na ddarfu iddynt h wy ddweyd dim yn anmharchus am gymmeriad moesel Mr. Jenkins. Tybiai y Barnwr y dylai y cyhuddwr fod yn fodd- lon i ardystiad yr amddiffynwyr; ac wedi i Mr. Jenkins arwyddo ei foddlonrwydd, attaliwyd y cwyn.

EISTEDDFOD RHYL AC ABERTAWE.

[No title]

1 TY YR ARGLWYDDI.

DVDD IAU, MAWRTH 5.

DYDD GWENER, MAWRTH 6.

DYDD MAWRTU, MAWRTH 3.

y. DYDD MERCHER, MAWRTH 4.

DYDD IAU, MAWRTH 5.

DYDD GWENER, MAWRTH 6.

[No title]