Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

t ...;iAMERICA/^ -.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

t AMERICA/^ Efrog Newydd, Chwef. 17. Nid oes dim o bwys i ddweyd am symudiadau milwrol bvddin y Potomac. Yr oedd y Gwrthryfelwyr yn cadarnhau eu gwrth- gloddiau o gylch Frederieksburg. Mae hanes swyddol y Llyngesydd Undebol Dupont o ymosodiad y Gwrthryfelwyr ar lynges warchaeol Charlseton yn gwadu yn bendant yr hyn oil a ddy- wedwyd gan y Cadfridog Bouregard a'r Commodore Ingraham. Dywedir fod brwydr wedi cymmeryd lie rhwng y Cadfridog Banks a'r Gwrthryfelwyr saith milldir y tu isaf i Amddiffynfa Hudson. Dywedir i Banks gael ei drechu. Mae Senedd y Gwrthryfelwyr wedi cyhoeddi fod yr afon Mississippi yn rhydd i longau pob cenedl gyfeillgar. Mae'r ysgrif er awdurdodi rbestria d a chyfaelodiad y tneiwyr yn mhob Talaeth wedi ei basio gan Senedd yr Undebwyr. Mae y Cadfridog Fremont wedi cael ei benodi i lywyddiaeth yn Texas. Mae llywyddwyr Hongau gwarchaeol Charleston wedi danfon gwadiad swyddol i adroddiad y Cadfridog t5 Z3 Beauregard gyda golwg ar godiad y gwarchae. Dy- Wedant yn bendant na ddarfu iddynt ymadael a'r llinell warchaeol, ac na ddarfu i un long o un math groesi y bar wedi i hyrddod y Gwrthryfelwyr ddych- "Welyd i Charleston. Yr oedd y gwarchodwyr Undebol ar Ynys Roan- cake yn dysgwyl ymosodiad arnynt gan y Gwrth- ryfelwyr, pa rai oeddynt wedi parotoi cant o fadau bychain ar gyfer hyny, ac wedi cydymgynnull ar yr arfordir gyferbyn. Yr oedd y Hywydd Undebol wedi pellebru am adgyfnerthion. Maey Cadfridog Hunter wedi eymmeryd llywydd- laeth y fyddin sydd newydd gyrhaedd Hilton Heado Beaufort, ac y maey Cadfridog Forster wedi dychwel- yd i North Carolina. Mae yn ammheus pa un a fydd Camlas Vicksburg 0 un defnydd i'r Undebwyr. Mae y New York World o'r farn fod Mr. Seward Vredi cyfeiliorni yn fawr drwy wrthod awgrymau car- edig yr Amherawdwr Napoleon, ac yn ystyried ei bod yn ddyledswydd ar y Gogleddihllrotoi ar gyfer y dyryswch newydd a barcydnabyddiad o'r Dehau gan genedlaethau Ewropaidd. Efrog Newydd, Chwef. 19. Mae y Senedd wedi pasio ysgrif yn awdurdodi y Llywydd, yn mhob rhyfel, cartrefol a thramor, i roddi llythyrau o attreisiad. Mae yr awdurdod yn gyfyng- edig i dair blynedd. Mae Mr. M'Dougall o Galiffornia wedi datgan y farn y bydd yr Unol Daleithiau mewn rhyfel dramor cyn y bydd i'r Senedd ymgynnull y tro nesaf, ac y rose yn dymuno ar fod y wlad mewn parodrwydd ar gyfer hynv. Mae y Senedd wedi pasio ysgrif er rhestru pob di- a Dasydd, a phob un ag sydd wedi datgan ei fwriad i 0 ddyfod yn ddinasydd, rhwng ugain a phump a deu- gain oed, i gyflawnu gwasanaeth milwrol pan y bydd **yny yn angenrheidiol. Taenir y gair yn Richmond fod mesurau ar draed yn y Gogledd-orllewin er fFurfio Cynghrair Gwrthry- felgar arall. Aeth y swn ar led fod newyddiaduron yn cael eu S^ahardd i fyddin y Potomac, ond nid yw hyny yn mr, Darfu i'r gwnfad Undebol Indianola redeg y gwar- j Vicksburg yn ddiogel. Mae anturiaeth Un- arall wedi cychwyn o Orleans Newydd i Bayon Mae byddin y Cadfridog gwrthryfelgar Hindman ewn cyflwr andwyol. Darfu ,>00 o honynt rewi i arwolaeth ar y daith o Van Buren. j Senedd Efrog Newydd wedi gwrthod y pen- derfyniadau llongyfarchiadol i'r Cadfridog M'Clellan. Efrog Newydd, Chwef. 20. Dywed y New York Times y bydd i'r Lly wodraeth, cydnabyddir annibyniaeth y Dehau gan unrhyw u Ewropaidd, tra fo'r ymdrech yn parhau, ystyr- hwnw feI datganiado ryfel ar y Gogledd gan y ga uhwnw, ac y bydd i'r Llywodraeth ddilyn hyny i ^ny drwy weithrediadau cyfatebol. Mae yr un papyr jy ?rn y bydd i'r Dehau gael ei chydnabod felly gan allIc ° fewn dau fis, ac yn gydfynedol a hyny y i'r A Nid oes dim amheuaeth na fydd Rvf 0 bob plaid, a phob golygiad ac enw, fhvr^ a'r tra^s ^w" ar eu ^annihyniaeth a'u han- Vdd £ ^.a'r eglli mwyaf penderfynol, a dywed y UnrVi 1 y cofrestriad alluogi America i herio J). a^u y dichon i Ffrainc ddanfon allau. ■t'frai yQ m"e^ach fod M. Mercier (gweinidog °draetK FT ^as^^ngton) we^i bod yn elyn. i'r Llyw- "odebol, ac mewn cynghrair H'r Gwrthryfel- wyr p'r dechreu, ac annoga ei llywodraeth i'w adalw i Ffrainc. Mae'rNew' York Herald yn rhagweled rhyfel dra- mor, ae yn annog y Llywodraeth i amlhau a chadarn- hau amddiffynfeydd yr arfordir. Mae penderfyniadau wedi cael eu dwyn i mewn i Senedd y Gwrthryfelwyr, y bydd i'r Llywydd Davis, ar y laf o Fai nesaf, adalw cenadon y Dehau o brif; ddinasoedd v gwledydd hyny ag na fyddont wedi cyd- nabod annibyniaeth y Dehau cyn hyny. Mae pen- derfyniad arall wedi cael ei gynnyg i'r; perwyl fod yniddygiad yr Amherawdwr Napoleon yn cynnyg cyfryogiad y galluoedd Ewropaidd er dwyn y rhyfel i ben, yn foddhaol iawn i'r Llywodraeth ac i bobl y Taleithiau Deheuol, a bod y gobaith yn cael ei goleddu y bydd i gynnyg doeth a mawreddog yr A mherawdwr esgor ar sefydhad perthynasau masnachol cryf a pharhaus rhwng Llywodraeth Ffrainc a'r Taleithiau Deheuol. Mae'r gwaithogarthuyYazoo Pass, er galluogi llongau yr Undebwyr i fyned y tu ol i Vicksburg, yn parhau, Mae llawer o afiechyd yn ffynu yn Vicks- burg. Mae'r Gwrthryfelwyr yn cadarnhau eu sefyllfa yn Tullahoma a Dechard, i'r dyben o rwystro Rosen- cranz a'i fyddin rhag myned heibio. Rhoddwyd derbyniad cyhoeddus i'r Cadfridog Butler yn Baltimore, lie y dywedoddos na fyddai ys- grif y cofrestriad yn ddigon i ddymchwelyd gelynion tumewnol ac allanol, yr arfogid pob dyn yn y wlad- gwyn a du. Y mae y Cadfridog Beauregard wedi danfon allan deyrngri, yn hysbysu fod arwyddion o ymosodiad buan ar Charleston a Savannah, ac yn cymhell y sawl na allent ymladd i gilio. Y mae hefyd yn appelio at y Georgiaid a'r Caroliniaid i ddyfod allan i frwydro, waeth a pha arfau. Gwnaiff picellau a phladuriau y tro, ebe fe, i ddiddymu eu gelynion, a phalau a rhofiau i amddidyn,eu haelwydydd. Cymhella hwynt i gyf- ranogi o beryglon, itwyddiant ardderchog, a marwol- aeth ogoneddus eu cydwladgarwyr.

POLAND.

[No title]

MARK-LANE. LLUNDAIN.

MARCHNADOEDD CYMREIG.

PRISOEDD Y METELOEDD, &c.

[No title]