Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

SAIL I FEDYDD BABANOD

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

SAIL I FEDYDD BABANOD TVedi ei chael allan yn Nghyfieithadau y Feibl Gymdeithas Frytanaidd a Thramor or Testament Newydd i'r Urdoo a'r Hindi.* Argraffwyd y Cyfieitbiadau hyn dros y Gymdeithas uchod yn y fl. 1860. EFALLAI na fydd yn annerbyniol gan ddarllenwyr lluosog SEBEN CYMRU i gael gair neu ddau o wlad tell mewn perthynas i'r pwnc hwn pwnc a ddylai gael ein hastudrwydd a'n gofal difrifolaf. Dichon fod y mwyrif o honoch yti cofio y ifaith i'r Feibl Gymdeithas, er ys tuag ugain mlynedd yn ol, wrthod cynnorthwyo y Bedyddwyr i ddwyn allan gyfieith- iadau o'r Testament Newydd mewn ieithoedd estronol, atny rheswm fod yr olaf yn gwrthod cyfaddaw eu dyfarniadau yn mherthynas i'r gair baptizo. Er yr amser yr ymneillduodd y Feibl Gymdeithas oddiwrth y Bedyddwyr hyd yn awr, y mae yn dwyn allan ei chyfieithiadau ei hun o'r Beibl, ac felly hefyd y mae y Bedyddwyr. Y mae yn ymddangos i mi, oddiwrth y ffeithiau diymwad sydd ger fy mron, fod y cyfieith- Wyr perthynol i'r Gymdeithas hon yn annghydweled &'r Bedyddwyr, nid yn unig mewn perthynas i ystyr 7 gair baptizo, eithr hefyd mewn perthynas i drefn eiriol gorchymyn Crist i'w Apostolion. Ghallaf ddweyd yma, a hyny heb ofn cael fy ngwrthddywed- yd gan un dyn, fod y cyfieithwyr a gyfieithasant dros y Feibl Gymdeithas Destament Crist i'r Hindi a'r Urdoo, wedi gosod i mewn yn y cyfieitbiadau, nid yn Tinig y gair Groeg baptisma yn He geiriau priodol yr leithoeddhyn (yr Hindi a'r Urdoo), eithr hefyd wedi gwy rdroi Commisiwn Crist, a'i wneyd i ddy- nodi peth na feddyliodd lesu erioed ei sefydlu, sef yw hyny, Bedydd Babanod, a Bedydd yr Annghred- miol. Yn awr, mewn tretn i'm cyfeillion yn ^ghymru gael golwg ar y cyfieithiadau hyn, ac felly tod yn alluog i farnu drostynt eu hunain am eu cy- ,lrdeb neu eu hannghywirdeb, rhoddaf hwynt ar Wr yma fel y maent yn yr Hindi a'r Urdoo. Cofied Y darllenydd fy mod yma yn cyfeirio yn fwyaf neill- d1,101 at ea cyfieithiadau o orchymyn Crist i'w ddysg- ytlion yn Mathew 28. 19 Ewch, gan hyny, ac *0edi bedyddio yr holl genedloedd yn enw y Tad, < £ r Wab, tfr Ysbryd Gldn, dysgwch hwynt—yn llythyr- enpl, «gwnewch ddysgyblion o honynt. Dyma y ^yfieithiad fel y mae yn y ddwy iaith grybwylledig, a ~eiddiaf ddywedyd ei fod yn hollol wyrdroi geiriau ac nad oes y sail leiaf iddo yn y Testament ^r°eg nac yn y Vulgate. Yn awr, y gofyniad yw, *Vbeth a all fod amcan y bobl hyn yn y fath gyf- lelthad o'r Commisiwn ? Pa beth all fod eu rheswrn rOB beidio rhoddi geiriau pur lesu yn nwylaw y bobl ? £ Pha beth yw yr achos eu bod yn defnyddio geiriau °eg yn eu cyfieithiadau i'r Hindi a'r Urdoo, pan y Tnedrant gael yn y cyfryw ieithoedd eiriau priodol er f;osod allan feddwl Crist ? Gyda golwg ar y gofyu- ftdau hyn, gallwn ateb, nas g<dlir priodoli y fath cyfieithiadau i anwybodaeth y cyfieithwyr o'r iaith fziddiol, nac ychwaith i'w hanwybodaeth o natur a "ystrawiad yr ieithoedd i ba rai y cyfieithant. Y aent yu gwybod y rhai hyn yn gryn dda, a beiddiaf ia V(* medrant gystadlu a nemawr yn y pwynt- Drachefn, nid wyf yn tybied y gellir pri- Cvfi *'V cyfeiliornus hyn i ddiofalwch y v/ nnc i'w hymgolliadau meddyliol ar y ddi ii •^anSosant a phrofant eu hunain yn hyn mor a neb pwy bynag. Dywedaf airyn ychwaneg, Ur ydynt yn cael eu gorfodi i ddefnyddio geiriau roel,, n eu cyfieithiadau o'r Testament Newydd, am W —— e'n Ce a<5j^n *^a geriyn> y cyfle bob amser i osod ysgrifau "T Mr Williams, yn y SEREN, a gwyddom ,a San e'n derbynwyr yn gyffredinol i ddarlien yr *rif hou o'i eiddo.-GoL. J nad oes geiriau cyfatebol iddynt yn yr ieithoedd hyn. Os ydynt am gyfieithu y gair baptizo i ddynodi taenellu, gallant gael yn yr Hindi air gwir bwrpasol i hyny, sef chheetna, ehheentna, neu chheenta-marnh, y rhai sydd yn dynodi taenellu neu dywallt. Os teiml&nt awydd i gyfieithu y gair gwreiddiol i osod allan drochiad, medrant gael geiriau priodol yn yr unrhyw iaith i hyn etto, sef dwbki-ditana, dwblei-dena, dwbana, gwir ystyr pa rai yw trocki, suddo, neu dansuddo mewn dwfr. Gyda yr un rhwyddineb y gellir cael geiriau priodol yn yr Urdoo, er dynodi taenellu neu drochi. Am daenellu, gellir cael y geiriau pashidan neu pashi-kama, ac am drochi neu suddo mewn dwfr, qhota-ditana, neu istibagh-dena. Yn awr, anwj'l ddarllenwyr, caniatewch i mi ofyn i chwi un gofyniad, h.y., Pa beth a all fod amcan y cyfieithwyr a berthynant i'r Feibl Gymdeithas, pan yn gwyrdroi yr ysgrythyr fel uchod, a gadael yn eu cyfieithiadau eiriau annghyfieithadol, y rhai na \Vyr y brodorion hyn ddim am eu hystyr ? Maddeuwch i mi am ddweyd fy meddwl ar v pwnc; barnu yn gydwybodolyr wyf mai eu hunig a'u prif amcan yn y gorchwyl yw, perswadio yr Hindooaid a'r Mahom- etaniaid tywyll ac anwybodus fod Testament Crist yn gorchymyn i'w bedyddio, neuyn hytrach eu taenellu, cyn y byddont yn gwybod dim am dano, a chyn y credont ynddo. Os ydwyf yn rhy galed ac annghar- edig yn fy marn o barthed iddynt, gobeithio y madd- euir i mi o galon ond hyd nes y caf brawfiadau gwahanol o'u dybenion yn llygru gair Duw, nis gallaf ffurfio meddwl arall am danynt. Byddai yn werth i'r bobl hyny yn Nghymru ag sydd yn caru gwirionedd, ac sydd befyd yn dal per- thynas a'r Feibl Gymdeithas, i chwilio mewn i'r mater pwysig hwn, ac ymdrecbu hyd eu gallu i ad- gyweirio pethau, trwy erfyn ar y Fam Gymdeithas i ffurfio rheolau cyfaddas, er rhoddi gair pur a dilwgr lesu i bawb o bobl y byd." Gallant wneyd hyn gystal a chymdeithasau ereill, ond hyd yma nid ydynt wedi dangos y cariad hwnwat wirionedd ag sydd yn hanfodol angenrheidiol er eyfleithu gair Duw yn gywir, a'i roddi fely mae i ddwylaw pagan- iaid tywyll. Mae gan y Bedyddwyr eu Cymdeithas Gyfieitbiadol, end beiddiaf ddweyd nas gellir dwyn y cyhuddiad uchod yn erbyn eu cyfieithiadau, a hyny o herwydd nadoas ynddynt duedd na chwaeth i gyn- nal yr eilun bach disail," fel sydd yn y brodyr ereill. Down with the idol, and up with the truth" J. WILLIAMS, Genadwr.

YR HUGUENOT.