Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

LLUN Y SULGWYN.

EISTEDDFOD Y MAENLLWYD, RHYDRI.

TY YR ARGLWYDDI.

TY Y»CYFFREDIN.

--..

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y mae Esgob Colenso hron wedi gorphen cyfrol newydd ar Bum Llyfr Moses. Bydd yn traethu ar Lyfr Deuteronomium- Dywedir fod y llywodraeth wedi penderfynu Ilogi y Great Eastern, gyda'r amcan o'i phrynu. hi yn y diwedd. Gadawodd Tywysog a Thywysoges Louis o Hesse y deyrnas hon yr wythnos ddiweddaf, ar eu ffordd i'r Cyfandir. Y mae Argl. Lyndhurst newydd gyrhaedd ei 91fed flwydd o'i oedran, ac y mae ei arglwyddiaeth mewn iechyd da. Cyhoeddir newyddiadur wedi ei argraffu ar sidan yn Pekin, a dywedir ei fod yn cael ei gyhoeddi bob amser er's mil o flyn- yddoedd. Dywed teithwyr o Rwsia fod gweitliredoerld dychryiillyd O losgiadau, ysbeiliadau, a llofruddiaethau wedi cael eu cyflawnu yn y prif drefydd masnachol yn nhiriogaethau deheuol Rwsia. Bwriedir gwneyd awyren aruthrol o fawr yn Paris-llawer mwy nag unrhyw un a wnaed erioed. Mae Mr. Nadar i esgyn yuddi. Cyinmer a ugain i ddeg ar hugain i inewii. Dy- wedir mai y daith gyntaf fydd i Affrica. Torwyd i dy Arglwydd Cliesham, Grosvanor square, Llun- dain, ac yspeiliwyd gwerth £2,000 o emau ac eiddo ereill oddi- yno. Daliwyd dau gyda'r eiddo yn eu meddiant, gan yr hedd- geidwaid. Dywedir y bydd i'r TywysogAllred dreulio y gauaf yn Edin- burgh, er dwyn yn mlaen ei astudiaeth mewn cyssylltiad i'r Brif.ysgol, yr un modd ag y gwnaeth ei frawd, Tywysog Cymru, ddwy flynedd yn ol. Y mae arolygwyr y negroaid rhyddion yn St. Louis yn rhoddi rhybydd, trwy y Democrat, fod mwy o alwad am lafur- wyr negroaidd nag y gall ei gyflenwi. Gosodwyd 1,300 0 negroaid rhyddion i'w cyflogi, tra y gofyniJ am o 9,000 i 10,000 o wyr. CTMDEITHAS YMFUDIAETH Y TREFEDIGAETH.—Cynnal- iodd y gymdeithas bon gyfarfod dylanwadol ddydti Mercher diweddaf, yn Maerdy Llundain. Ei liamcan ydyw cyfeirio fFrwd ymfudiaeth tua'r trefedigaethau Prydeii ig, a rhoddi pob cyfarwyddyd i'r ymfudwyr yn rhad ac am ddim. Nid cym- deithas dros amser ydyw, ond unbarhaus. Derbyniwyd amryW o danysgrifiadau hardd yn y cyfarfod. CYFLENWAD O GOTWMI—Yn nghyfarfod Cymdeithas Cyf- lenwad Cotwm, darHenwyd llythyrau o barth idyfiant cotWal mewn gwahanol ranau o'r byd. Crybwyllwyd tiriogaethaix Twrci fel rhai yn meddu cymhwysder arbenig i dyfu cotwm. Ymddengys oddiwrth lythyr o Calicut, fod Syr Charles Wood wedi cael ei annog i neillduo adran o dir yn mhob rhaglawiaetb yn India at dyfu cotwm. r YMWELIAD BRENINOL A'R DDlNAs.- Y mae Tywysog a Thywysoges Cymru yn bwriadu talu ymweliad a Dinas Ltun- dain dydd Llun nesaf, a gwneir parotoadau mawrion ar gyfer eu hymweliad. Byddant yn bresenol mewn gwledd a dawns a roddir yn y Guildhall ar y dydd a nodwyd. Cyflwynir rhyddid Dinas Llundain yr un amser i'r Tywysog. LLOFRUDDIAETH DDYCH'RYNLLYD.—Nos Sul, Mai 24ain> cyflawnwyd llofruddiaeth ddychrynllyd yn Southwark, Llun- dain. Ymddengys fod dyn o'r enw Lidbetter, yn cario mas- nach yn mlaen fel,Cabinet Maker, yn y Borough Road, Soutb- wark. Ar y nos a nodwyd, o herwydd rhyw achos anhysbys, darfu i'r mileinddyn dori gwddf ei wraig, 59 uulwydd osd, yo nghyd a gwddf ei fab, 17 mlwydd oed; ac y mae lie i gredu ei fod wedi amcanu rhoddi terfyn ar ei fywyd ei bun hefyd. Yr oedd y wraig yn farw pan gafwyd hi boreu dydd LIun; ond bu y bachgenyn fyw am rai diwrnodau. Cynnaliwyd trengholiad ar y cyrff, a dygwyd rheithfarn o lofruddiaeth wirfoddol yn erhyn Thomas Lidbetter. GWENWYNO BONEDDIGES DRWY DDAMWAIN- — Y mae Mrs. Wood, gwraig Cadben Wood, diweddar o'r 29ain fyddip o wyr traed, newydd gwrdd a'i hangeu dan amgylchiadaij gofidus. Yr oedd y foneddiges ymailewedig, yr hon nid oedd 2,v 'i ond 21 oed, yn aros yn Rusthall, ger Tunbridge. wells, gydal gwr, ac wedi ihoddi genedigaeth i blentyn tuag 8 wythnos yn oJ. Dydd Sabboth wythnos i'r diweddaf, ceisiodd gan ei morwyu-i roddi iddi Dinneford's magnesia fluid," meddyginlaeth ag oedd yn arferol o gymmeryd. Yr oedd y botel a gynnwysai 1 feddyginiaetharastytlenynmysg amryw boteli ereill; ae yl1 anffodus, cymmerodd y forwyn botel arall mewn camgymmer- iad, yr hon a gynnwysai "Burnett's disinfecting fluid," gaP roddi ei chynnwysiad i'w meistres. Teimlodd y foneddigeS losgfa enbyd mewn canlyniad, yr hyn a gynnyddodd i gy00! maint graddau, fel yr anfonwyd am ddau feddyg. Fodd bynag, er iddynt wneyd eu goreu i'w hachub, bu y foneidigeS farw tua chanol nos Sul. Dyma rybydd etto i fod yn ofaluf gyda photeli yn cynnwys gwenwyn. YSBRYD MEWN CLOCHDy.-Yehydig amser yn ol, dibtll" wyd trigolion pentref byehan Montague Noire o'u cwsg, 940 swn clock yr eglwys. Tybiasant fod tan wedi tori allan yn 1111 o'r annedd-dai ar y cyntaf, ond gan na aUent ganfod tan, y a,' dyrasant i'r eglwys er canfod pa beth allai fod y mater. Er eu syndod, fodd bynag, oanfyddasant fod drws yr eglwys yn nghl°' ac nid oedd neb o fewn yn ateb y bloeddiadau ymofyngar a etto parhaai y glochiganuynuchelachyflym Galwyd yr otfelr- iad, a daeth yno gydag allwedd yr eglwys a chyda chac crynedig, a chalonau ofnus, canlynodd y dorf eu gweinidog 11 adeilad cyssegredig. Aethant i'r clochdy, ac—O! ddychryXlb dychrynfeydd !—yr oedd y rhaff yn siglo, ac yp tynu y glOC ei hun. Teimlai yr offeiriad yn ddychrynedig wrth ganfod I fath ymddangosiad rhyfeddol, a chwympai ei ganlynwyr ar ir penliniau, gan groesi eu hunain. Yr oedd yn ganol illos, amser y credir fod ysbrydion yn cymmeryd eu gorymdeitb^ o amgylch. Aeth yr offeiriad yn nglyn k'r seremoni o yr ysbrydion allan ond dibenodd yr oil o'r dwfr oedd yn yr eglwys yn fuan, ac etto yr oedd y gloch yn O'r diwedd, darfu i un o'r gwerinwyr, yr hwn a deimlai ynof0d gwrol n&'r lleill, gynnyg myned i fyny i'r clochdy, er pa beth oedd yno. Pan yr esgynai y grisiau culion, tr0 r-ijo& a thywyll, a arweinient i ben y clochdy, yr oedd y P'^ t-ydi# ar lawr yn ddyfal yn dweyd eu gweddiau. Yn mhen J'c^ eo fynydau, dychrynwyd hwy gan ysgrech oerllyd cyfaill anturiaethus, a chredent eu fod wedi cyfarfod a r gt ei hunan. Fel y dynesai y dyn anffodus at y gloch, ei fawr ddychryn, rhyw hwdwch du, gyda dau lyga<* teyrO' yn serenu arno. Llewygodd y dyn, ac am beth amssf asai dystawrwydd drwy yr holl le. Fodd bynag, sydyn, rhuthrodd amryw o r bobl l fyny i r clochdy, e at pa beth a ddaeth o'u cydymaith. Ar eu gwaith yn aS° yip' y gloch, canfyddasant, er eu syndod, ffwlbart mawr, w ^5 ddyrysu yn y rhaff, yr hwn, yn ei waith yn ymdrecbu i^ef. gaoai y gloch, ac a fu yn achos o'r holl gyntiwrf yn y P