Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Yn barod i'r Wasg, ? UMSQDBIAD PITDEINIGJ (BRITISH CONSTITUTION,) YN cynnwys Sylwadau Eglurhaol ar Gyfansodd- J. soddiad a Deddfau Teyrnas Prydain Fawr; tyda Rhaglith ar Gj'nfrodorion y wlad, yn nghyd 'u Cyfundrefn Grefyddol. Gan y Parch. W. HUGHES, Glan-y-mor, Llanelli. Y CYNNWYSIAD, — Pennod 1. Cvnfroderion Ynys Prydain.-II. Eu Cyfundrefn Grefyddol.- III. Y Drefn Wriogaethol (Feudal System).- IV. Y Fraint Ysgrif (Magna Charta).-V. Y Penadur a'r Teulu Breninol. — VI. Ty yr Ar- iglwyddi. — VII. Ty y Cyffredin. — VIII. Yr Etholiadan.—IX. Sefvdliadati Lleawl — X. Y Fyddin a'r Llvnges.—XI. Deddf Hawliall GwIad- jwriaethnl (Rill of Rights).—Xfl. Corff ÐrJyg- iadeb (Habeas Corpus). XIII. Prawf trwy Reithwyr {Tried by Jury).-XIV. Gweinyddiad Cyfiawnder.-XV. Adolvgiad ar y Cyfansoddiad Prydeinig, yn ei berthynas a Rhyddid Gwladol a Chrefyddol.—XVI. Deddfan Cofrestriad, &c. Cynnwysir y llyfr mewn 4 Rhan, 4c. yr un; ac eir i'r wasg can gynted ag y ceir 600 o enwau. Rhoddir y 6fed yn rhad i bawb a gasglont bump o enwau, neu yn ol y cyfartaledd pan gesglir rhagor n& phump. Pob archebion j'w hanfon, naill ai at yr Awdwr, new at y Cyhoeddwr—W. M. Evans, Publisher, Carmarthen. EISTEDDFOD Y CEFNMAWR, A GYNNELIR JO^TJDJD JSTJ^JDOT^XGr, RHAGFYR 25, 1863. TRAETHODAU. X s. c. 1. Maesydd Glo Dinbych a Fflint. Gwobr 3 0 0 2. Effsith Esiampl 1 0 0 3. Dyledswydd Profrfjtwyr Crpfyd < i lwvr-yiiiwi-thod i Diodydd Meddwol 0 12 6 Ail oreu 0 7 6 4. Aberthau ac Offrymau luddewig -En rhif, eu natur, a'n harwyddocad 10 0 5. Yr Ysgrif Feimiadoloreuercys- soni y ddwy adnod ganlynol, 2 Sam. 24. 24, a 1 Cron. 21. 25, a phaham y gelwir Arafna yn Oman 0 7 6 6. Casgliad goreu o Seithau y Beibl 0 5 0 BARDDONIAETH. 1. Cywydd o banner can llinell ar Ragoriaeth y Beibi 0 10 0 2. Wyth pennill ar y Mab Afradlon 0 5 0 3. Wyth pennill i'r WraigRinweddol 0 5 0 4. Wyth pennill i'r Gwr Rhinweddol 0 5 0 5. Wyth pennill i Ffordd Haiarn Llangollen, ar y don Cader Idris 0 5 0 CERDDORIAETH. 1. Canu yr Anthem ar Esaiah 12. (T. Jones), gan ddim llai na 30 o nifer 2 0 0 2. Difyrwrch Gwyr Hartech, o'r Gems," gan Owarn Alaw 0 2 6 3. Codiad yr Ehedydd, etto 0 4 0 4. I'r ddwy ferch a gano Y Ddeilen ar yr Afon, etto 0 5 0 5. Y Bardd yo ei Awen, etto 0 2 6 6. Cader Idris, ar y geiriau Dydd y Briodas, o'r Herald Cymreig am Mawrth 28ain, etto 0 2 6 7. I'r tri a gano oreu Dyn yw Dyn er hyny, o'r "Delyn Gymreig 0 5 0 8. Canig Rhyddid, etto. I'w chanu ganddimllainadeg 0 12 0 9. Croesawiad i'r Frenines, o'r Cerddor Cymraeg." I'w chanu gan ddim llai n& phedwar 0 7 6 10. "A little Farm well till'd," .o'r "British Minstrel." I'w chanu gan ddim llai na thri 0 7 6 11. I'rpedwaragano .oreu unrbyw Garolnosy Gyngherdd.0 6 0 CYFANSODDIADAU CERDDOROL. 1. Am y Don Gynnulleidfaol oreu 7au 4 llinell 0 4 0 2.Etto7au6!!inen. 0 6 0 3. I'r sawl a adysgrifeno oreu y don gyntaf yri y Delyn Gymraeg." 0 2 6 DARLLENIADAU. 1. I'r sawl a ddarlleno oreu o'r 17 adn. i'r 31 adn. o Hebreaid 11. 0 2 6 2. I'r sawl a ddarlleno oreuddarn o farddoniaeth a roir ar y pryd 0 2 6 ADRODDI AD AU. 1. I'r sawl a adroddo unrhyw ran o'r Bryddest ar Dr. Evans 0 2 6 2. Fod y buddugwr i adrodd yr oil, ac i gael am hyny 0 7 6 ARAETHYDDIAETH. 1. Yr Aelwyd Gysurus. Amser, 7 mynyd 0 3 0 2. Cybydd-dod—ei niwed yn eglwys Dduw. Amser, 10 mynyd 0 5 0 J3. Haelioni-pi ddymunoldeb 0 5 0 Y BEIRNIAID. <• Traethodaa a Barddoniaeth — Y Parch. R. Ellis (Cynddelw), Caernarfon. 4 Cyfansoddiadau Cerddorol—Thomas Jones, Nannerch. „ Cerddoriaeth-J. Pugh, Llangollen; E. S. Jones, Eirianfa Seth Roberts, Brymbo. Rhaid i bob cystadleuaeth gael eu danfon at Mr. Edw. Davies, Pattern Maker, Cefnmawr, erbyn y dydd olaf o Hydref. Dysgwylir hefyd i bob ymgeisydd yn y Canu, Darllen, Adrodd, a'r Areithio ddanfon eu henwau i'r Ysgrifenydd erbyn y dydd olaf o Hydref. Bydd y cyfansoddiadau buddugol yn eiddo y Pwyllgor, ac ni wobrwyir oddieithr i'r rhai buddugol fod yo bresenol ac yn ateb i'w henwau ar y pryd. Dros y Pwyllgor, E. JONES, Penygraig, Ysgrifenydd. Goruchwyliwr Ymfudol Trwyddedig i America ac Awstralia. E. DAVIES, GRAPES INN, 29, UNION-STREET, LIVEBPOOL, Taith o bum mynyd o Prince's Dock, a Safleoedd y Rheilffyrdd. LLETTY cysnrus i Deithwyr, gyda neu heb ymborth, ar delerau rhesymol. Ystorfa rydd er JU cadw luggage. Dymunir ar bartion ag ydynt ar ymfudo i vsgrifenu i'r cyfeiriad uchod cyn gadael eu cartrefleoedd, a rhoddir pob cyfarwyddyd gyda golwg ar reilffyrdd, agerfadau, a llongau hwylio i bob parth o'r byd. Yr ydym ni, y rhai y tnae ein henwau isod, yn dymuno cymmdradwyo i Ynifudwyr ac Ymwel- wyr y gwasanaeth cariadus, a'r cysur a roddwyd i ni gan E. DAVIES, Grapes Inn, 29, Union- ion-street, Liverpool. » Thomas Gregg, Sirhowy, Monmouthshire. ) John Jones, Nantyglo. Job Haycock, Taibach, Glamorganshire. I William Lewis, Dowlas. Daniel Stephens, Middlesbro. David Davies, Tredegar. William Edwards, Mountain Ash. James Prosser, Gadlys, Aberdare. Morgan Jones, Dowlais. Wm. Hutchings, Dowlais, &c. &c. Y mae yn bleser mawr genyf i ddwyn tystiolaeth i'r sylw caredig a delir i'r rhai hyny a rodd- ant fyny yn 29, Union-street, Liverpool. Parch. THOS. WILLIAMS, Mawrth 4, 1863. Offeiriad St. Georger Llarelwy. GOBAITH I'R AFIACH. YN ogwyneb gweitnrediadau afreolaidd y Geri, iL mae y corff dynol wedi myned yn agored i lawer o anhnylderau ag y gellir eu hesmwythau a'u gwell- hau, ond cael meddyginiaethau addas i'wrheoleiddo. Llosgfeydd yn y Cylla, poen yn y pen, gwendid a di- ffrwythder yn y corff, diffyg cwsg, a chwsg cythryblus, trymder a syithni wedi b;ioyta, yn nghyd a lluaws o anhwylderau ereill, a achosir obtegid afreoleiddiwch y geri; ac wrth eamwythau y cleiflon, y mae cyfferi fferyllaidd fynjchaf yn eu gyru yn waeth. Ond gwnewch brawf.) I- BELENAU LLYSIEUOL AC ADFERIADOL HUMPHREYS, ABERYSTWITH, Cewch deimlo yn fuau y lleshad mawr a ddeillia oddi- wrth eu cymmeryd, yn y cysuron melus ac iachuaol a weinyddant i chwi. Mae eu clod yn sylfaenedig yn hollol ar eu rhinwedd, ac ni ofynant ond prawf <6g, yn ol y cyfarwyddiadau. Ilw cael- niewn blychau Is. Itc. a 2a. 6ch. yr un, gan boh Cyffeiriwr yn y deyrnas ac yn gyfanwerth yn 25, St. Mary Axe, (City,) Llundain. Sylwedd Cymherfeddol Mor Lysiau Hempsted. MEDDYGINIAETH ANFFAELEDIGrbag Chwyddiadau Manwynawg, Cymmalau Chwyddedig, Gewynwst, y Droedwst, y Llwyn- wst, Malaethau, Crebachiad yr aelodau, &c., ac er gwneuthur Mor Ddwfrcelfawl i Faddonau. Y DDANNODDt Y DDANNODfM A wellir am Swilt, a chauir i fyny ddannedd tyllog gan TAYLOR'S LIQUID STOPPING. A werthir mewn costrelau Is. a 2s. yr un. Y mae yn dofi y poen arunwaith, yn llanw y tyllaa, yn attal pydriad pellach, ac y mae'r dannedd yn dyfod yn ddefnyddiol drachefn. Parotoir yr uchod gan R. Hempsted, Fieryll- ydd, 14, Grand Parade, St. Leonard's-on-Sea. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr a gwerthwyr Meddyginiaethau Breiniol, a chan boll dai eyr- anwerth Llundain. 4w Bvddwch yn sier o ofyn am HAMPSTBH'S Concentrated Essence of Sea Weed, oblegid o herwydd ei fawr werth, y mae efelychiadau o'r un pur. Traethawd Gwobrwyol Dau-can-mlwyddol. (GWOBR, HANNER CAN GINI.) BGLWYSI CRISTIONOGOL: Y Ffurfan- jj rhydeddusaf o fy wyd cymdeithasol—yn cyn- nrychioli Crist ar y ddaear—yn drigle yr Ysbryd Glan. Gan DR. ANGUS, Llywydd Athrofa y Bedyddwyr, Regent's Park, Llundain. Wedi ei gyfieithu drwy awdurdod yr Awdwr a'r Beirn- iaid, gan y Parch. J. Rowlands, Cwmafon. CYNNWYSIAD: Dosparth I. Yr Eglwys: ei Natur. Desparth II. Yr Eglwys: ei Dysgybl- aeth. Dosparth III. Yr Eglwys: ei Llywod- raeth. Y mae y llyfr uchod. yn barod i'r wasg, a dygir ef allan yn ddioed. Nid oes angen dweyd dim am deilyngdod y llyfr: digon yw nodi mai Dr. Angus yw yr awdwr, a bod miloedd lawer o gopiau o'r argraffiad Seisnig wedi eu gwerthu. Pris yr argraffiad Seisnig yw swllt, ond ni fydd yr un Cymreig ond 6ch. Anfoner pob archeoion g at y Cyhoeddwr-W. M. Evans, Publisher, Carmarthen. ELYTHYRAU ETTO AT Y PROFFESWR JARVIS, CANTON, GER CAERDYDD, Pontypridd, Chwef. 9, 1861. Anwyl Syr,-Tua blwyddyn yn ol, catodd fy mab ar-awyd drwg iawn, yr hwn a effeithiodd gymmaint ar ei glyw fel y gorfodid ni i floeddio yn ei glustiau cyn y gallai ddeall yr hyn a ddy- wedem wrtbo. Ond y mae yn dda genyf ddy- wedyd fod ei glyw wedi ei gwbl adferu dan eich triniaeth thwi., Yr wyf yn eich awdurdodi i wneyd y defnydd a fernoch yn oreu o hyn o hn- lleau. # • Ydwyf, anwyl syr, yr eiddoch yn gywir, THOMAS THOMAS, Grocer. Tyst—Y Parch. Edward Roberts, gweinidogy Bedyddwyr, Pontypridd. Llanover, Mai 18,1861. Anwyl SyrYr wyf yn anfori yr ychydig linellau hyn i hysbysu i chwi fod fy nghlyw yn parhau yn eithaf da hyd yma, er fod blwyddyn agos wedi myned heibio er pan bum mor ffodus a chyfarfod a chwi. Yr eeddwn wedi bod am naw mlynedd yn clywed mor drwm felnad oeddvvnyn cael fawr o gysur mewn oedfaon cyhoeddus. Ond sr pan fum dan eich triniaeth odidog chwi, yr wyf yn clywed gystalaphan oeddwo ieuanc ac y mae arnaf rwymau mawr i fod yn ddiolchgar i chwi am y gwellhad perffaith a dderbyniais, gyda dy- muniad am eich llwyddiant i wella Haweroedd ereill. Ydwyf yr eiddoch yn ffyddlon, THOMAS MAULEN. TRAMWYFA RHWtftf ABERYSTWYTH A CHAERFYS^JDIN, DRWY ABERAERON A LLANARTH. THOMAS MORRIS, a ddymuna hvsbysu ei a'r Cyhoedd yn gyffredinol ei fod yn awr yn rhedeg CERBYD NEWYDD,' Er cludiad Tramwywyr rhwng y Trefi uchod, yn cychwyn o 20, Hoel Fair, Aberystwyth, am 6 yn y boreu bob dydd Llun a dydd Gwener, yn cyrhaedd y Maesycrigie Arms, Caerfyrddin, yr un diwrnod, ac yn dychwelyd.ar y Mercher a'r Sadwrn canjynof. NOTICE. THE TEETH. Patent, March 1, 1862, No. 560. OSTEO-EIDON, NOW PROTECTED BY ROYAL LETTERS PATENT. Analysed and! Reported on by Prcfessor Pepper. r Prepared in the Laboratories and under their per- sonal superintendence, MESSRS. GABRIEL'S OSTEO- EIDON is guaranteed free fiom any admixture. Being completely plastic, it is moulded with the utmost ac- curacy to the mouth and jaws, so as to be at once unfell by the wearer, and indistinguishable by the keenest observer being elastic, it occasions no feel- ing of pressure, whilst the coating of Virgin Gold secures it from being tainted by drugs or abnormal se"etions. EFFICIENCY OF ARTIFICIAL TEETWv The Invention of MESSRS. GABRIEL, the old-es- tablished and experienced Dentists, have brought the practice of their profession to so high a degree of per- fection that partial or entire Sets of Teeth can be promptly or perfectly adjusted, and in such manner as to be removed and replaced at pleasure, to be worn without the leasf inconvenience, to present the ap- pearance of natural teeth of great beauty, and to be Incapable of any noxious effect upon the mouth. MESSRS. GABRIEL THE OLD-ESTABLISHED DENTISTS, Have the honour to announce that they may be CON- SULTED DAILY, from Ten to Six, at their Residence, where their New Patented Improvements, and every specialte connected with the profession, may be seen daily. (Consultation Gratis.) American" Mineral Teeth, best in Europe, from four to seven and ten guineas per set, warranted. Partial Set in proportion. COUNTRY PATIENTS Are informed that only one visit is required to com- plete from one tooth to a complete set, which can be made in one day. Messrs. GABRIEL, the Old-Established Dentists, (Diploma 1815) 134, Duke-street (opposite Berry-street), Liverpool; 65, New-street, Birmingham; 34, Ludgate hill, and ■» T A 27, Harley-street, Cavendish-square, I ot1, I GABRIELS' PRACTICAL TREATISE, May be had Gratis. GABRIEL'S ROYAL TOOTH POWDEIR, Prepared from a Recipe as USED BY HER MAJESTY, Is. 6d. & 2s. 6d. per box. GABRIEL'S ANSISEPTIC TOOTH PASTE The best preparation extant FOR WHITENING THE TEETH, Without injury to the enamel, 2s. 6d, & 5s. Per box. GABRIEL'S CREMICALLY PREPARED WHITE GUTTA PERCHA ENAMEL, Is the best Stopping extant for Decayed Teeth, or Toothache, and no matter how far decayed, renders the injured membet again sonnd and useful, and pre- vents Toothache. This preparation is entirely free from any metallic substance, and, all its name signi- fies, is specially prepared for thu purpose. Price Is. 6d. per box, with directions for use. GABRIEL'S WHITE ENAMEL CEMENT For Front Teeth, is an invaluable stopping, and has acquired a world-wide reputation. 5s. per box. GABRIEL'S ODONTALGIQTJE ESSENCE, An astringent and refreshing lotion for hardening the gums. 5s. and 108. 6d, per bottle. The above Preparations, with directions for private parsonal use, may be obtained through any respect- able Chemist in the Unised Kingdom, or of their appointed Agents, -the local addresses of whom may be had on applicatio.n THE SWANSEA TRAINING COLLEGE, GRAIG HOUSE, SWANSEA. REV. G. P. EVANS, PRINCIPAL. DURING the past year, Students of the Rev. -U G. P. Evans have passed the Middle Class Examination—others have matriculated at the London University, and during the past year, one of the former pupils of this establishment after a week's severe examination, obtained hit diploma of M.D. TESTIMONIALS. I confidently believe that, under the auspices of the Rev. G. P. Evans, who evidently possesses the true spirit of a teacher—enthusiasm in his profes- sion-a h-gh ideal of the office of an instructor- a natural aptitude in the government and discipline of youth-and a happy combination of learning, and the facility of communicating it—the young gentlemen, by receiving a sound, liberal education, will be prepared to occupy lucrative, houourable, and influential positions in society. GEORGE PALMER, M.A., Glasgow University. Sis,-I beg to state that I was much gratified rith the proficiency your boys made in their var- "IOUS studies, and particularly in their translation of Homer and Herodotus. I examined them also ia Vilgil, 1st and 8th books, and found their progress quite satisfactory. I have much pleasure in being able to report so favourably of your school. HENRY WILLIAMS, Scholar of Jesus College, Oxon. Special advantages are offered to young men pre- paring for the ministry. Arrangements are being made to secure the services of a Master to teach Hebrew and German, in addition to the Classics and Mathematics. We, the undersigned, having long known the: < Rev. G. P. Evans, have every confidence in re- his fistnl>]ishint;nt to voung rnsn pre- paring for the ministry, or for the Universities, and. also to parents of youths about being placed from home for their education. D. DAVIES, D.D., Aberavon. T. PRICE,, Aberdare. N. THOMAS, Cardiff. H. W. JONES, Carmarthen. W. HUGHES, Llanelly. J. PUGH, Sketty. J. E. JONES, Ll.D., Cardiff- B. EVANS, Neath. R. A. JONES, Swansea, EVAN THOMAS, Newport. J. R. MORGAN Llanelli. PTICIAU TIOOl GAN Y PARCH. J. ROWLANDS, CWMAFOJV. YR Ysgol SuL—8s. y cant. Y Troseddwr yn cael «*^ n J- Ryddhau trwy lawn y Cyfryngwr.-ss. y cant.—" i Y Tri Llys, sef Prawf Iesu Grist.—6s. y cant. Anfonir yr uchod i unrhyw le yn 01 y prisoedd a nod- wyd, wedi talu y cludiad. Pob archebion i'w hanfon a; Mr. Rowlands. Y MEDDYG RHATAF A DIOSELAF. PELENI HOLLOWAY. Y Dfyrglwyf. Gwellheir cannoedd bob blwyddyn drwy ddefnyddio 1 Peleni hfn mewn cyssylltiad A'r Enaint yr hwn a ddylid ei rwbio yn dda i'r rhanau ydynt wedi ei heffeithio. Anhwylder yLvflenau.fi Os defhyddir y Pelenau hyn yn unol a'r cyfarwyddiadU. argraffedig, gan rwbio yr Enaint dros gymmydogaeth 1, lwlenau, o leiaf unwaith y dydd, fel y gweithir halen i gig.. fe dreiddia i mewn at y lwlenau, gan gywiro dyryswch eli horganau. Os y drwg yno fydd grafel neu gareg, yna fO ddylid rhwbio yr Enaint, i wddf yr yswigen (bladder) ychydig ddyddiau a argyhoedda y dyoddefydd o effeitbio" daionus y ddwy feddyginiaeth. Anhwylderau y CyUa Ydynt ffynnonellau y clefydau mwyaf marwol. Eu hetf aith yw llygru holl hylifau y corff, ac anfon ffrwd wen- wynig drwy holl redwelyau y cylchrediad. Yn awr P 1 beth yw effaith gweithrediad y Pelenau? Glanhant I coluddion, rheoleiddiant yr afu, dygant y cylla anhwy'J' i'w sefyllfa naturiol, a chan weithredu drwy yr dirgel ar y GWAED EI HUN, cyfnewidiantgyflwry cyf'J^ soddiad o aflechyd i iechyd, drwy gario yn mlaen weltb rediad iachusol ar ei holl ranau. Cwynion Benywod, Y mae defnyddiad o Belenau Holloway yn sicr o gy*1"" yr holl afreoleiddiwch cynneddfol perthynol i'r rhyw heb na phoen nac annghyfleusdra. Dyma y j ddiogelaf a sicraf o bob peth at bob anhwylder perthy0 i fenywod o bob oedran. Pelenau Holloway ydyw y Feddyginiaeth oreu yn Y bod at wellhau yr anhwylderau canlynol Cryd T&n Iddwf Piles jt Diffyg Anadl Anhwylderau Ben-Attaliad y Aflechyd y Bustl ywod Clwyf y Breni" Plorynod ar y Twymynon o bob Gyddiau Do'JL-fal Croen math Y Gareg a'r V, Aflechyd y Coludd- Llewygiadau Arwyddioa A' ion Y Gymmalwst raddol Cnofeydd y Coludd-Cur yn y pen ion Annhreuliad Chwyddiadau Bolrwymiad Ennyniad Cornwydydd Darfodedigaeth Cryd Melyn Llyngyr o"° Gwendid Afieehyd yr Iau math ba Dropsi Lumbago Nychdod o Gwaedlif Cryd Cymlau achosbyu A werthir yn Sefydliad y Proffeswr Strand, (ger Temple Bar), Llundain; kefydff^y f fferyllydd parchus a gwerthu wyr meddyginiaet j J £ <!•' byd gwareiddiedig, am y prisiau canlynol: 2s. 9c. j 4s. 6c. lls^: 22s.; a 33s, y blwch. CAERFLFRDDIN: Argrafifwyd a chyhoeddwyd gan WILLIAO fleD GAN EVANS, yn ei Argraffdy, Rbu Awst. Gwener, Mehefin 5,1863.