Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Ilk, -A PATWIFLTT F GLWPTG.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Ilk, -A PATWIFLTT F GLWPTG. CYFARFOD Y BEDYDDWYR CAETH- LLYTHYR 0 AMERICA. MAE y llythyr canlynol wedi ei ddanfon oddiwrth "Weinidogion y Bedyddwyr yn Efrog Newydd at y brodyr a gyfarfuasant yn y cyfarfod pwysig a gynnal- iwyd yn Llundain, EbriIl 2lain, 1863. Mae v llythyr hwn mor bwysig, gan ei fod yn dyfod oddiwrth dair ar ddeg a deugain o eglwysi yn ninas fawr Efrog Newydd, ar bwnc ag sydd yn wir 0 bwysig i Fedyddwyr y deyrnas hon. Gosodwn ef yma yn gyflawn "EfrogNewydd, Ebrill 9, 1863. u Cynnadledd o Weinidogion y Bedyddwyr yn Ninas Efrog Newydd at William Stokes, Golygydd y Primitive Church. Magazine, ac Ysgrifenydd An- rhydeddus cyfarfod y Bedyddwyr Caeth yn Llun- dain. "GAREDlG SVR,-Catodd eich llythyr chwi at y -by. Gillette, yn nghyd a'r cylch-lythyr a ddaeth n Sydag ef ar y cymundeb rhydd a chaeth, ei ddarllen yn Nghynnadledd Gweinidogion y Bedyddwyr yn eu Cyfarfod rheolaidd a gynnaliwyd yn Efrog Newydd, Igbrill 6, 18ô3; a ctfan. fod y gynnadledd hon yn cydymdeimlo ag amcanion eich cyfarfod dyfodol yn Llundain, ac yn teimlo gyda chwi y dyddordeb mwyaf yn niogeliad athrawiaeth a chymdeithas yr eglwys gyntefig, dymunant fod i'r atebiad canlynol gael ei ddanfon i'ch llythyr chwi:— Mae. aelodau y Gynnadledd hon yn perthyn i'r "yn a elwir Bedyddwyr Rheolaidd TJnol Daleithiau America, ac mae ein hystadegau, y rhai a gyhoeddir yn ein Dyddiadur am y flwyddyn hon, yn sefyll fel y canlyn: Cymmanfaoedd, 607; eglwysi, 13,362; gweinidogion ordeiniedig, 8,481; pregethwyr trwydd- edig, 1,138; cyfanswm yr aelodau, 1,109,343. Mae yr boll eglwysi hvn, perthynol i'r Bedyddwyr Rheol- aidd, yn arfer cymundeb caeth, yn dal yr egwyddor fod y bedydd Cristionogol yn gyn-gymhwysder i eglwysig ac i Swper yr Arglwydd, ac yn 8wrthod yr egwyddor fod pawb Cristionogion fel y C5 cyfryw, pa un a fyddant wedi eu bedyddio neu heb "It bedyddio, a hawl i gymdeithas eglwysig weledig, ac gymuno wrth fwrdd yr Arglwydd. Yr ydych yn gofyn, 4 A ydyw syniadau am gym- undeb agored yn gwneyd llawer o ffordd yn mhlith eglwysi yn y wlad hon ?' Mor bell ag y mae y bedyddwyr Rheolaidd yn'myned, atebwn, Nad yw yn j»*Qeyd ffoidd o gwbl, gan nad oes genym y fath ar- ac nid oes y fath arferiad yn eglwysi y Bed- yddwyr Rheolaidd. Mae yr holl eglwysi hyn (heb C3 Sycttnaaint ag un eithriad, mor bell ag y mae ein ^ybodaeth yn cyrhaedd), yn dal yn gadarn a diys- Og y fifydd ac ymarferiad yr egwyddor fod bedydd i *a§flaenu Swper yr Arglwydd, a phob braint arall o *vttiundeb eglwysig. deh ° Robert Hall, a phleidwyr ereill i'r cymun- b agored, yn dal fod arferiad y cymunwyr caeth yn ^ystr mawr i gynnydd yr egwyddorion ag ydym yr 611 yn eu Per^hynas a'r bedydd Cristionogol, fely<Jy*» y° galw eich sylw at dystiolaeth ffeithiau, el^?u gosodir allan gan Dr. Arnold, yn ei lyfr a Ar ^erau Y sgrythyrol derbyniad i Swper yr '.KjJ" ^ydd cyhoeddedig yn Boston yn y fl. 1860, 115—117 «tp n .an »u farw Robert Hall, ddeng mlynedd ar ydd ° 'Vn ^^l), yr oe^ ^ros 100,000 o Fed- yn Lloegr, a llai na 400,000 yn yr Unol Dal- U ^ae y boblogaeth wedi cynnyddu oddiar Bedv 13,000,000 i 20,000,000, ond mae rhif y -q .wyr yn aros tua'r un faint. Mae poblogaeth >1 ^aleithiau, yr hon oedd y pryd hwnw tua'r rlvd!f a LloeSr' wec^ ^awn ddyblu; oud mae rhif y y dwyr wedi gwneyd llawer mwy na chadw yn mlaen gyda'r cynnydd buan hwn, gan eu bod wedi codi o lai na 400,000 i dros 1,000,000. Fel hyn mae yn ymddangos, yn Lloegr, lie mae yr arferiad ogym- undeb agored yn ffynu yn gyffredin, mae rhif y Bedyddwyr wedi lleihau, yn olcyfrifiad y boblogaeth, yn ol y gradd o dri ar ddeg ar hugain yn y cant; tra yn y wlad hon, He mae cymundeb caeth wedi bod yn rheol, mae ein rhif yn ein perthynas a'r boblogaeth wedi cynnyddu yn ol y radd o ddeg a deugain y cant. t3 Z5 A dylid cymmeryd i ystyriaeth fod cynnydd ein pobl- ogaeth vma wedi cymmeryd lie dan amgylchiadau an- fanteisiol iawn, gan fod ein cynnydd wedi ei achosi mewn rhan fawr gan ymfudwyr ac ennilliad tiridg- aethau newyddion ac o boblogaeth a ychwanegwyd fel hyn, mae rhan fawr o honynt yn Babyddion, a rhan fach iawn o Fedyddwyr, tra mae y cynnydd yn Lloegr gan mwyaf wedi bod yn naturiol. Gosodweh at hyn, fod arferiad y Bedyddwyr yn ein gwlad ni wedi cyfnewid llawer ar arferion enwadau ereill, fel mae bedydd trwy drochiad yn gyffredin yn cael ei arfer, a thaenelliad ar fabanod yn gyffredin yn cael ei esgeuluso gan y cyfryw nad ydynt yn cael eu galw yn Fedyddwyr, tra nad oes y fath agosrwydd at ein dal- iadau yn cymmeryd lie yn Lloegr.' Y gymhariaeth a sefydlir gan Dr. Arnold, wedi ei sylfaenu ar ffeithiau, a adewir genym i lefaru drosti ei hun. Dylid, er hyny, gofio, tra yr ydym ni yma yn dàl y dylai bedydd ragflaenu undeb gweledig a'r eglwys, nid ydym yn dal ond yr un peth ag y mae pob enwad efeogylaidd arall yn cyduno yn ei gylch, gyda'r eithriad o'r Cwaceriaid a Bedyddwyr yr EW- yllys Rydd. Cymmerwch ychydig ffeithiau yn es- boniad ar hyn. Mewn traethodyn cyhoeddedig gan Fwrdd y Cynnulleidfaolwyr o dan yr enw Scriptural Platform of Church Government, pan yn trafod y defnyddiau o ba rai y mae eglwys Crist yn cael ei ffurfio,' dywedant (tud. 2.), 'Am yr eglwys ef&ngyl- aidd, mae yn arnlwg ei bod wedi ei ffurfio o saint gweledig yn unig. Nid oedd neb ond personau wedi eu bedyddio yn cael eu derbyn i'w chymundeb ac ni dderbynid i fedydd neb mewn oed ond y cyfryw a broffesa edifeirwch a ffydd, yr hyn a brofai eu bodyn saint gweledig.' Mewn cyfrol ar fedydd a'r cymundeb, wedi ei hys- grifena gan y Dr. Hibbart, o'r Eglwys Fethodistaidd Episcopalaidd, cyhoeddedig gan yr enwad hwnw fel un o'i llyfrau enwadol sefydlog, ac wedi ei gymmer- adwyo gan y Gynnadledd Gyffredinol fel Ilaw-lyfr i'w hathrofeydd, Dr. Hibbart, yn nosran 2, tud. 174, a ddywed,—' Cyfiawnderyw dywedyd, fod un egwyddor ag y mae y Bedyddwyr a'r Mabanfedyddwyr yn hollol unol yn ei chylch. Maent oil yn cyduno i gadw o gymundeb wrth Fwrdd yr Arglwydd, a gwrthod hawliau eglwysig i bawb na fyddant wedi eu bedyddio. Maent hwy yn ystyried gwir fedydd yn angenrheidiol i gymdeithas eglwysig. Yr ydym ninnau yn dal hyn hefyd. Yr unig bwne sydd yma yn ein gwahanu yw, beth sydd yn rheidiol er gwir fedydd.' Mae yn rhaid i ni ymattal yn y fan hon ar hyn o bryd mae dros hanner y llythyr ar ol, ac mae yn ormod i ni gael lie iddo yn ein rhifyn presenol. Rhoddwn y gweddill mcwn rhifyn dyfodol. Ac yn y cyfamser, myned ein darllenwyr fynegiad o hanes y cwrdd mawr yn Llundain, yn yr hwn y mae y llythyr rhagorol hwn, gyda llawer o bethau gwerthfawr ereill, ac yn eu plith bapyr ar Fedyddwyr Cymru gan Mr. Price, Aberdar.

[No title]

ADDOLDAI DIDDYLED.