Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Peth sydd Chwerw i'r Of Genau sydd Felus i'r Cylla. Purwch y Gwaed a Chryfhewch y Cyfansoddiad TRWY GYMMERYD CWtLYM EVANS' QUININE BITTERS, NEU VEGETABLE TONIC. Y Feddyginiaeth oreu a ddychymmygwyd ac a ddyfeisiwyd er cryfhau y eyfansoddiad a phuro y gwaed. YMAE y BITTERS hyn yn hollol lysieuol, ao yn cynnwys chwerw-Iysiau a melus-lysiau wedi eu haddaa evmmvssru sef OuiniRp Sa,rsn.™irni0 T T> Root, &o. Mewn gair, »» bron bob Ujaieajn jwroHdJ. gwertbfair ,n 7 (eddygiSketh r,Ieddol hon. o' wTrifrth vn Ge°tiaa fieithio i fod yn weilhad difethiant at y doluriau eanlyDol1. Gwendidau o bob math yn ymddangos fel an neu ra^or o'r anhwvlderau canlynol •—Iseld^r vabrrd *1™! J £ er Per" *imU4 blitiedig chyBglyd, y gwM,i jn rhnthro jn ddiB,mmwth i'r g.joeb, lleiygoQ, taimlad o bwjaau afyX £ Srhw"ir7 ohw"°' fchueddiad at y ddarfodedig&eth(decline). 2. Diffyg-trenliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, difiyg- arehwaeth at fwyd vi vstifmS vn IhTvM* J0"' pesw°h' *nadl yn drwm, y gSnau ynaych ac yn boeth, brathiadau disymmwth yn yr ochr, y pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy hyny yn achosi y clefyd rnelyn vn/4s¥r TwaS Wynt' yr «. Trwy effaitb y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrediad y gwaed, y maent yn hynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystyffdra y cymmS nZ™ bSi ™ I P6?k VdMrttmperjny gwaed. Y mae tystiolaetbau pwysig yn cael en derbyn yn barhaus. CyhoeddirpHmp yn unig o'r llua™. Vlir'ie/pob h/sbJSwJ^ Os bydd rhywaa yn ammheu gwinonedd y canlynol, dymunir arno yagnfenu at yr eawaa a roddir yma. 3 s "GUU »» T percnenog. Brynhyfryd, Swan Mai 9, 1877. STB,—Yr ydwyf wedi bod erlÍ miaoedd yn cael fy eolino gan beswch, ac yn fwy yn y oapel nag yn un «■*«» aralL Cymmerais ddwy botelaid e God Liver Oil er cael lleshad. Girelais hysbysiad am eich "Quinine Bitters," ac, yn wir, y mat wedi ei glirio i flwxdd yn holloL Tr oeddwn wedi diflasu myned i m män. Un botelaid a brynaii, ao oni bai ei fod tXMr uchel ei brii (ni ddywedaf er bp1. fed yn Adrtid), buaswn yn prynn on ar..u. Cwebth mewn Mpyr am bill* gwerth gini j hut; y mae eich *■ Bitten" chwi,»jrr,yH anmhririadwy,eanya "gwcll •ehyd ni golvd."—Yr elddock yn hodKus, ISAAC owm Pantycrug, Conwil-ia-Elret, M&i 30,1877- Airvnri SIR,-Er clod i chwi, a. lies i gannoedd, jbmtuiaf eich hysbysu fod eich meddyginiaeth ar- werchog wedi bod yn hynod o lwyddiannus yn mhob nut ag yr wyf fi wedi ei gymmeradvryo. Gwelir yn erinr mewn amser byr fod eich dyfeisiad yn dda, sef **cryfhan ac nid gwanhau y cyfansoddiad." Nid jdwyf erioed wedi gweled un moddion mor effei+hiol tat wendidau y nerves a'r gewynioi), curiadau y galon, vwahanol boenian trwy nerves j pen, sef nturalgia, tie ioloreux, Ac.; anhwyldcrau y cylla, yr afn, a'r aren- M, ao uwdhlaw pob peth iselder ysbryd a gwendidau y frest. Y mae yn dda genyf fod cywrginrwydd meddyginiaethol wedi ei berffeithio mor belled. Yr eiddoch, &c., Mr Gwilym Evans. T. DAVIES. D.S.—Y mae yn hynod gyfaddas i blant yn tyfu. Tanygrisiau, Ffestiniog, June 7, 1877, ÂJfwTLSIRy-Mae yn bleser mawr genyf gael y fraiat a anfon hyn )tt"ch, fel i caffach,chwi a phawb ereill wybod beth y mae eich Quinine Bitters yr. ei wneuthur yn Ngegledd Cymru. Credaf nad oea angen i mi roddi cawau y lluaws bersocau sydd wedi •ael eu gwellhau trwy y gymmy«gedd ardderchog hon, OD4 yn twig raw fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, un i mi a'r llail i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagorol. Mentraf ddywedyd nad oes dim Iio, sylwch, dim wedi dod i'r goleu etto gan neb, un dyn byw i'w gymharu a r Quinine Bitters tuag at ddiffyg treuliad, iselder ysbryd, fainting fits, natur cnriad y galon, poen yn yr ochr a rhwng yr ysgwyddau, a phoenau yn y pen. Gallaf sicrhau fod yr oil o'r df luriau uchod wedi eu llwyr wellhau oddiar aiuryw yn yr ardal hon trwy gymmeryd un botelaid 4s. 6ch. o'r Quinine Bitters. Taer gymhellaf bawb Fydd mewn pryder am eu hiechyd i dreio hwn. Hyn fel dyledswydd ddyngarol oddiwrth un a gafodd wellhad cySawn.—x r eiddoch, yn dra diolchgar, ROBERT WILLIAMS (Gwas y Ilew.) Theale, near Reading, 11th May, 1877. DBAA SIR,- I haye examined your Quinine Bittirs and find them to ba quite free from all minerals, and am allio pleased to add that they have bE-en very efficacious in numerous instanees that have et me under my immediate notice, for general debility, atonic in. digestion, &c. I have frequently recommended thexi with marked success.—(Signed) SAMUEL J. J. KIRBY, M.R.C.S. (Eng.) and L.S.A. (Lond). BYDDEDHYSBYS I BAWB. (A.) Nid ydyw yn bosibl dodi'r holl gyffeiriau sydd yn y fedijjrginiaeta hon mewn PILLS. (B.) Y mae y pris mor isel ag y gall fed, o. eym. merir i ystyriaeth brinder y Quinine a'r Sarsaparilla. (C.) GelEr gweithio beunydd fel arfer, heb un an- nghyfleusdra, ac nid oes perygl anwyd, ond yn hytrach y mae yn attal anwyd. (D.) Y mae y Bitters yn cryfhau y rhaB neu yr aelod o'r corff sydd yn wanach, ac felly yn fwy agored i heintiau ac afiechyd nag arferol, a dylid cofio fod bron pob math o BILLS yn gwanhau y cyfansoddiad, ac yn aflonyddu y cylla. (E.) Nid Quinine Wine, na Tincture of Quinine, nac unrhyw gymmysgedd arall o eiddo y Druggist ei hun, ond Evans' Quinine Bitters" mewn potelau 2s. 9c. a 48. 60. A'r enw, Gwilym Evans, Ph.C.; M.R.P^S wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llywodr^ aeth j heb hyn, twyll a ffugiad ydynt. LLINELLAU A ysgrifenwyd gan y Parch. J. R. MORGAN (Lleurwgjfc ac adnabod effeithiau GWILYM EYANS? QUININE BITTERS, neu YEOETABLS TONIa. Mor boenus ac amrywiol yw .Rdolurnuahnntddynolryw; Nid oes un diwrnod yn ddihoen, Na neb heb wybod beth yw poen Yn wyneb hyn, mor werthfawr yw Fod dynion yn ein mysg yn byw Gyssegrant eu meddyliau doeth I chwilio, drwy wyddoniaeth goeth. Am drwytha* sydd o gyflawn rin I wellha'n anhwylderau blin. Mae GWILYM EVANS, Gymro chweg, Fferyllydd mawr Llanelli deg, Drwy'i feddwl cryf a'i nerthol fryd, Am lwyr wellhau'n doluriau 'i gyd. Mae wedi profi'r llysiau glan, Eu rhiniau oil yn fawr a man Cymmysgu'r chwerw a'r melus wna I wneyd un dwys feddyglya da; Mae lluoedd wedi profi 'i nerth, Ond byth nis gellir dweyd ei werth. I'W CAEL GAN BOB FFERYLLYDD CYFRIFOL, NEU YN UNIONGYRCHOL ODDIWRTH MR. GWILYM EVANS, F.C.S.. M.P.S., Pharmaceutical Chemist, LLANELLY. (Any Chemist will order the Quinine Bitters with their other Goods.) Gwaed Pur. | Croen lach. I Nerves Cadarn. "fT BHAI hyn aydd vn anhtbgorol angenrheidiol tuag at siorhau IECHVD no HIR DDYDDIAU. 1 GWAED DRWG yw yr aehos o'r rhan fwyaf o'r clefydau hyny ag sydd yn dinystrio y corff 8poI, felly cymmerer y Feddyginiaeth Fawr at Buro y Gwaed, sef GWAEGWAED DRWG DRWG YW'B ACHOS F>' B .JFTTL 9^. I§) TW'B ACH08 O'B Bonrrey, Vy> W-.fflTffl fill ill Stitches yn yr Oohrau, Clefyd y Brenin, 111 Peen Pen, Kwi'r Mftnwyni»nt 8MfW»«a *ea £ Diffyg Trenliad, BUat ISgg™ « & /m/ Cyfogiad. "GtwfMgca, Diffyir Arckwaeth. Yaadtraod, _J- 0d«t*aoddt Cornwydeo, VVK Tff Bptecon^a Rheama, Cilwyfm o bob m«tliy Gout, e..eer. fito, Clefyd Melyn, A Phob Tnrddiant Nerves Epwun, ar y Cuawd, WW Clefydau Benywaidd. "(Siwjrdd jrn y Qland% 'W A'r rhan fwyaf o 6!ef- y V ydao yr Afn, Areuau, Llyf^idj Jce. unJOX9T5:p.s!ti.i Ysgyfaint Y mae y PILLS feyned hyn yn eynnwyi yr essn* tien'r rb*a weithradol, o'r llyaian »Hryaf «8eithtol ■ welodd byd tuag at BURO A OHRYFHAU Y GWAED, a thrwy hyny ddwyn yr Afn y Cylla, y Oalon, y Creen, a'r Scarves f w aaturiol a ph«rflfaith weithredi«d. Felly, pan cUlyoddefer vddiwrth nnrhy w rai o r Clefy^aH nchodl, oyamerer y PILLS hyn. ALLAN ^AIJNOIDP TN FT MtBDIAST, WELB Y TYSTIOLAETHAU OAjfLYICOL^- r GVVELLHAD HYNOD. I C, Sis — Oyrfa diolrhgnrwob yr wyf yn eich hyabysn o'r g well had gwyrthiol a wnaeth eich PILLS, «ef HU6HES 8 PATENT BLOOD PILLS" i mi. Yr oeddwn wedi bod mewn blinder mawr gan Darddiant droa yr holl gnawd, 80 wedi cymmeryd llawer o foddion doctor am flwyddyn a chwaneg etto heb ddim Ilea, hyd i mi gael eich PILLS chwi. y rhai yn bur fnan a'm gwellhasant. Yn awr p wyf 1ft holiol iaoh. Mi allaf dystio ea bod hefyd yn anffaeledig rhag y Lumbago, ao hefyd yr m?t yn biofisdol en bod yn dda neilldnol rhag y Gwynegon. Yr wyf yn anfon hyn er budd y vyhoedd. Poatjptidd-road, Ferndalo- WILLIAM JAMES. Hyn sydd i hyabyss fy mod I, Fortnnatns Davies, wedi bod ynglaf iawn yn y Rheumatic Fever wm dri mis. yr. metbn a ehael unrhyw feddyginiaeth i wneuthur daioni, hyd i mi pel eich PILLS feyiiod, sef HUGHES' PATENT BLOOD PILLS," y rhai ya bar fuan a'm gwellhasant, nea mewn yefaydig ddyddiau yr oeddwn yn gweithio. Wil\ilim.Ekftet, LlIwellL F. DA VIES. RH YB YDD. Mae Hwyddiaht mawr y Peleni byn,wedi aohosi llawer i'w dyn wared; felly gofaler cael y TRADE MARK" nchod (atf Jinn CFloo) ar bob blwcb, a'r geirian 'BLOOD PILLS" oddifewa, a'r ew "JACOB Hut;HIS uc Stair p y Llywodraeth. Heb hyn twyll ydyw. Ar werth trny yr holl Deymai am ls. ljc., .2,. 9c., a 4s. 6c.; gydeCr Post, la. 30, 2s. 11e, is, 9c„ oddiwrth y Percheneg,— < es, -77 Jacob Hughes, Apothecaries' Mali, LJanelly. HUGHES' PATENT DROPSY PILLS. YMAE y PELENAU gweithfawr hyn vn tin o'r DAKQANFYDDIADAC RHIFKDDAF TIO«. » RWW | [yn unioBgyrchol a wellhfint y DROPSY yn ei holl gangenaa. ARWYDDiON C#6 ARWYDDION" Y DROPSY. Y DROPSY. Traed Chwydd yn y Traed, Cluniau, Ymyagar- ySf Gloesiadau, goedd, &o., W Difiyg Anadl, Poo* yn y C«<n a'r PoenVfxi, Annum, PeayHgafQder, ChmadyGalotu Oetfel, OMazKramWj Traed Oer, 4a. Y rbaf hyn oll sydd yn Acnos neu yn EFFAITH o'r DBOPSY. Y mae. gan hyny, 0 ddirfawr bwmm i bawb gymmeryd y Peleoau Gwertl'f»*r hyn pa fcryd byrar y bydd y Clefydau nchod yn y»Z ddangoe. Fel prawf o'r eflaith neillducl sydd y&ddynt, goaodir yma rai o'r Tyntiolaethau aydd y»fc fy meddlant. *mr~ GWBLLHAD BHYFEDD. Anfonwyd yr haaea eanlynol i mi gM y Paroh. WiUlam Jonea, Baptint Miniator, Bbbw Vale SIB,—Dymana Bvaa Francis, Waterfall Sow. Bbbw Yale, MOD., arnaf ysgrifenu Tystiolaefcfc i?-, effeithiolrwydd a rhinwedd etch «• PATENT DROPSY PILLS." Mae Evan Francis yn hen wrr dros 66 oed. Dyoddefai yn ddrwg oddiwrth y DROPSY yn ystod y gauaf diweddaf. Aeth 0' diwedd y,n hollol aaalluoy i ddod o'r gwelv gan faint y chwydd a'r poen. Yr oedd » hyd o dan ofalS? noddy? Ueol j ond er oymmeryd o'i gyffeiMan yn gysson, elai yn waeth beb dydd ao ni feddylial neb y buasai ya gwella. Cynghorwyd ef i wneyd prawf ar y "PATENT BROPSY PILIA^ Qwnarth hyn. Tua'r pedwerydd dydd wedidechrea eu oymmeryd, yr eedd arwyddioa ei fod yn., well. Cyagodd yn lied dda y bedwaredd noa, yr hyn ni allaaai o'r bleeo ond y neeaf peth i ddim uk wythnoean. Effeithient ar y GWYNT a'r DWFR yn rhyfeddol, ae yn mhen tnag wythnes yr oedd y chwydd wedi oilio yn fawr, a'i goesau yn Uai o tua'r banner—daethant i lawr o 24 medfedd i 12" Nis gellir dvsgwyl iddo lwyr wellhftt«an ei fod yn hen wr 5 ond y mae mor dda, fel y mae wedi treulio wythuosau oddicartref gyda'i hen gyfeiliion yu awyr y mfir. Teimla E. F. o dan rwymau t. wneyd ei weilhad buan yn hysbys i'r oyhoedd, fel y byddo i ereill a ddyoddefant mewn oyfFelyb fodd woeyd prawf o'r un feddyginiaeth werthfawr —Yr eiddoch yn gywir,—W. JONES. PA—I visited Evan Francis daily, and the rapidity with which he emerged from such tremen- dous swgfttog was most marvellous to me. GWELLHAD HYNOD. SIB,—Ar ol cymmeryd eich PILLS, sef "HUGHES' PATENT DROPSY PILLS," mi a gefai» ryddhad ryfedd oddiwrth y GWYNT a'r 6RAFEL. Cyn eu cymmeryd yr oeddwn yn methu sk- gorwedd yn y gwely o herwydd y poen yn y Cefn. Yn ol fy -mnrn i ni ddylai yr un tt fod' hehddynt. Gyda cbalon ddiolchgar am y gwellhad rhyfedd a gefaia,— Yd wyf. &o.\— JOSEPH? HARRIS, Bridge House, Bcdwas, Lear Caerphilly. RHYBYDD.— Er mwy» sicrhpu pi wb rhfte twyll, gofaler cael y TRADE MAKK nohod (set lHull Diamond), âr geiriau DROPSY PILLS" oddifewn ar bob blwch, a'r enw "JAcuB HUUHBS" ar Stamp y Llywodraeth Heb hyn twyll ydyw. Ar werth trwy yr bo 1 DeyrEws um Is lie,. 2s 9d, a 48 60 trwy y Post, Is 3c, 2s lid, a 4s 9o oddiwith y Perchenog,— Jacob Hughes, Apothecaries' Hall, Llanelly. Printed by Steam Power by "WILLIAM MOEGAH EVANS and JOHK L. JOKES, at their General Printing Offices, 2, St. Mary-street, Carmarthen, FEIDAY, March 29, 1878.. I