Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Taith yn Llydaw. --

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Taith yn Llydaw. GAN Y PARCH. J. D. EVANS, M.A. Douarnenez. Boreu Llun a ddaeth, ac wele ninau am y tro cyntaf yn gwneyd am y tren. Cychwynasom o Quim- per am bum' munyd wedi saith i gyfeiriad Douar- nenez. Y mae y trens fel pebpeth arall yn bur wa- hanol i'r rhai welir yn y wlad hon. Nid oes fawr o gysur i'r third class passenger.' Ni pharatoir dim ar ei gyfer ond mainc gul, galed, a chefn cyn sythed a seti hen ffasiwn eglwysi Cymru. Un o'r pethau doniolaf welsom oedd gweled clamp o swyddog gor- bwysig yr olwg arno yn chwythu corn ceiniog, er peri i'r cyfryw roddi gwichiad gwanaidd fel arwydd i'r tren gychwyn. Etc dylid cyfaddef fod Ffrainc yn rhagori ar Brydain mewn rhai cyfeiriadau. Perthyna llawer o'r rheilffyrdd i'r llywodraeth, a gweithir hwy gan ei swyddogion. Efaith bwysig arall ydyw na raid talu ond tua cheiniog am gludo bicycle unrhyw bellder os bydd ei berchenog yn myned ar yr un tren. Wedi teithio tua phedair i-iiillclir ar ddeg cyrhaedd- asom Douarnenez, lie y cawsom fod M. de Groignec vn ein disgwyl. Gwr disyml, hawddgar yr olwg arno, ydyw M. de Groignec, a chyn darfod o honom gyfarch gwell teimlem ei fod yn wr caredig. Ni fedrai siarad Saesneg, eto i gyd treuliasom foreu difyr iav/n yn ei gwmni ef a'i deulu serchog. Bron na chredem'fod Madame Le Groignec yn teimlo dipyn yn dosturiol tuag atom, ac yn tueddu i edrych arriom fel rhvw gywion estrys diymgeledd. Yr oedd pu mab, meddyg yn myddin Ffrainc, gartref ar y pryd ar furlough o Cochin China. Er na threuliasom ond ychvdig amser yn ei gwmni, argyhoeddwyd ni ei fod yn "foneddwr trylwyr, ac yn fachgen y gallasai un- rhyw riaint fod yn falch o hono. Daeth y tad a'r mab gyda ni i ddangos y dref i ni. Yr oedd cam neu ddan yn ddigon i brofi i ni ein bod yn awr ymhlith type' hollol wahanol o bobl i'r rhai yr oeddem eisoes wedi teithio cymaint yn eu mysg. Douarnenez ydyw un o br.if drefi pysgota Ffrainc, ac ymddengyy i yrnddibynu yn holiol ar sardines.' o ba rai y delir tua can' miiiwl1 (100,000,000) o Fehefin i Rhagfyr. Rhifa y trigolion tua 11,000 o In rai y mae 4,000 yn bysgotwyr, a pherthyna iddynt 800 o gychod pysgota. Arweinivvyd ni i lawr i ben y cex, ac yma g\yelsom Bau Douarnenez yn ymestyn fel haner cylch, a c yn mesur pum' milldir a de again o bwynt i bwynt. G a dawn i'r darllenydd synied am dlysni bau fel hwn pan wedi ei fritho gan gychod pysgota yn eu llawn hwylian. l'rin y gellir meddvvl am olygfa mwy swynol na gweled ugeiniasi a chan- oedd o'r cychod hyn, bron na ddvwedem yn ehedeg dros frig y man donau, megis cymylau bychain, neu golomenod, o flaen y gwynt lenwai eu hwyliau hyd yr eithaf, gan ddwyn fel y digwyddai y boreu bwnw helfa doreithiog y noson flaenorol. Yno y gwelsom y llywio goreu welsom erioed y peth tebycaf iddo y ;iliem feddwl am dano ydoedd gwaitii ccrbydwyr l'iL.iii(laiti. Ar ben y cei yr oedd y gwragedd glan- wedel yn prysur Boeddio, gan geisio bargeinio am y pysgod cyn i'r cychwyr lanio, Yi cedd ync un hen wreigan yn hvnod ddrwg ei thymer, a theimlem wrOi ei gwrando mai nid anfantais i gyd ydoedd nad oedd- em yn deall yr iaith yn well. Teimlem yn sicr nad oedd yr un geirlyfr yn ddigon cyflawn i gynwys yr oil a barablai. Dynion cryfion, hardd o £ otff, ydyw y pysgotwyr hyn, ac nid rhyfedd mai o Idyd aw y tyria llynges l-'frainc. éimnrwyr goreu.

Advertising

Y DIWYGIAD YM MKTIiKSDA.