Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Y &as§giia€$Maw/**

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Y &as§giia€$Maw/ AT OLYGYDD Y GOLFETJAD. Anwyl Syr,—Yr wyf yn ysgrifenu y llvthyr hwn cyn y Sabbath, ac felly.c),ii gwybod pa beth fydd tynged y Casgliad;, oddieithr fod hyny yn cael ei iag- arwyddo gan y rhai hyny, oherwydd rhyw anfanteis- ion i'w wneyd y Nadolig, a'u gwnaethant y Sabbath diweddaf. Ceir cryn amrywiaeth yn y rhai hyn. Tra nad yw rhai ond yn gwneuthur casgliadau cyff- redin L-,ydd yn disgyn yn llai na'r gofyn, y mae eraill yn ei ddyblu ac yn ei dreblu. Na feier am hyn. Yr wyf yn canfud ei fod yn fychan mewn rhai eglwysi sydd wedi cyfranu dwbl eu rhan at y Casgliad. Ciresyn fyddai i'r fl'yddloniaid hyn, oheirwydd..by.cljah- der y casgliad hwn, gael eu cblfernti iei",anffyddlBii: iaid. n ei a,^leg cyhpedd.it rhestr o gasgliad pot) lie yn y, GOLEXJAD. Na farner, gan hyny, ddim cyn yr amser. Yr wythnos hon, er y rhaid i'm llytliyr fod yn fyr, y mae y rhestr yn faith, ac yn dro:;u *.=• ls-vn wneuthur ciyfjaiiadau o lythyrau yr wyf oui eu derbyn ond rhaid ymatal. Yn unig dywedaf fod mwy nag un o honynt, yn gwbl annibynol ar eu gilydd, yn edrych ar y Casgliad fel rhywbeth rhag- luniaethol fydd o'r fantais fwyaf i ymgeleddu newydd- ddyfodiad y Diwygiad. Bydded felly. Bore heddyw y daeth y sv/m mwyaf yn y rhestr hon i'm Haw, am yr hwn yr wyf yn cliolch i Dduw ac yn cymeryd cysur. Bendith y (ioruchaf fyddo ar ben y rhoddwr. Fel hyn y saif y cyfraniadau am yr wythnos hon (Rhagfyr 24) — £ s. d. Mr.JohnGiimth,Bryn,Por!.dinorwic.. i o o Dr. T. Roberts, Castle Square, Carnarvon i I o Mrs. Margaret Jones, 57/Hreck Rd., Liver- pool 0 5 0 Miss Carrie Hughcó i-lobcxts, Glanrhyd, Edeyrn .110 Mr. John Owen, Tyirmwr, Mqjtlfre, lion 0 4 0 Mr. Hugh Williams, I'c.sl Office, aloelfre 0 4 0 Mr. Hugh Evans, S&rufadog, Llanerchy- medd 0 10 0 Mr. John R. Jones, Shop Uwchaled, Cerrig- ydruidioii i 1 I o I lesy^l-Vrist < 0 2 6 Gweddill Dathiiad Can'mlwyddiant y Meih- odistiaid ym Mangor, trwy law Mr. iuhn Griffith, Bee Hive ,.49 Mr. Richard rrichard- Shop Peiibodiayj I.laniestyn 0 .j 0 Penrhyn D.D. (G.) ° 5 0 Mr. F. J. James; Fronhaul,Dinas Mawddwy o 10 o Ewyllysiwr Da i'r Casgliad Mawr 1 0 0 Mr. John Thomas; Trefignath, Holyhead i i o Miss Leah Davies, 7, Twthill Terrace, Caer- narvon 4 .050 Mr. James Griffith, Factory, Pwliheli. 0 5 0 Mrs. Jane Griffith, eto 0 5 9 Lloffion o Seion, Criccieth, trwy law y Parch. J. Owen, M.A.100 Parch. J. Owen, M.A., Llety, Criccieth .100 Mr. a Mrs. Hugh Williams, Tyc ape], Carr-, iel, Conwy .100 1 0 5 0 Mr. D. Jones, i, Glan'rafon, Bangor 0 5 0 An Orphan .026 Mri. J. a W. Hughes, Awelon, Conwy ..100 Mr. William D. Jones, Cerrigydruidion 0 10 0 Mr. William Jones, Tyddynisaf, Faclnven (i orphen 16s. yn £ 1) .040 Mrs. Griffith, Glanrafon, Pontrug .200 Mr. William Roberts, Moelfre fawr I.lan- aelhaiarn 2 o o Mr. Hencliffe 300 o o Mr. R. Llewelyn Jones, Ivy Cottage Mach- ynlleth .220 Parch. John Williams, Seion, Llanwrin .050 Mr. Samuel Jones, 92, Craddock St. Spenny- raoor 050 Miss Jennie E. Roberts, Gwyddfor, Peny- groes .100 Efrydydd 050 Mr. a Mrs. W. Morris Jones, Gwyddfan.Taly- ysarn 100 Master Willie R. Davies, 16. Segontium Terrace, Carnarvon .050 Nesta a Wynn, Plas Tanrallt, Pwllheli i i o Chwaer o Orllewin Meirionydd" 0 5 0 "Cyflawniad Addewid" 5 0 0 Garston English Church — Miss Bessie Williams o 10 6 Miss Winnifred Williams. o 10 6 Miss Marion Williams. o 10 6 Mr. Robert Williams. o 10 6 Collection. o 10 o 2 12 o Two Friends from Mold .500 Trwy law Mr. Owen Jones, Erw Fair, Ffestiniog, o eglwys y lzhiiv: Mr. Ben. E. Jones, Talywaenydd 0 5 0 Mr. R. O. Morris, Tai'nyfoel 0 5 0 Mr. Richard O. Roberts, Blaenddol 0 4 Q Cyfaill .050 Casgliad Seion, Wrexham 3 3 o Mr. Griffith J. Jones, Penygelli Schools, Adwy'rclawdd I I o

Y D tfi a a d aPi