Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Y DIWYGIAD YN TRECYNON.

i.LANLUlAIADR A I J. ANFYLttN.-…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

i.LANLUlAIADR A I J. ANFYLttN.- ODtÚWHTH Y PABCH, R. iI. EVANS; Tvbiaf mai da gan ddarltenwyr y GdLEUAD ddeail fod ton y Diwygiad wedi cyraedd yr ardaloedd hyn. Fe gaed yma Gymdeithasfa o'r fwyaf dymunot ym'hob' ystyr, ac er na theiinlid ynddi bethau mawrion, cred- af fod argraft ddwys wedi ei wneyd drwyddi, a gwnaeth ran fawr mewn arloesi y tir. Ond y mae s I A I I f taii wythnos ddiweddaf wedi' bod yn rhai rhyfedd. Cynheiid yhia gyfarfod gweddiau yn yr oil o'r capel- au; bron bob nos. Sul cyntaf n'r mis cynhelid cyfarfod. gweddi undebol, cenhadol; qiid per: iawn ydoedd, a'r cyiiulliad yn siomedig i rai d hohM!; Ar ei ddiwedd, galwodd yr ysgrifenydd syhv at, y peth, ac at yr hyn deimlid mor angerddbl mewn rhai manau, a datganai ei awydd am gael yr un dylanwad- au, ac hefyd ei brycier rhag ofn i'r son fyned hebio heb i ranau gwledig ei chael. Yn y teimlad hwnw gwahoddodd frodyr a chwiorydd deimlai fel yntau ei gyfarfod mewn cyfarfod gweddi yn ystafell MX", an 2.30 prydnawn Mefcher dilynoi, ac er ein IlaweM- ydd daeth cynulleidfa dda ynghyd, ac y maent wedi cael eu cadw bob prydnawn er hjuy, ac yn ychwart- egu mewn nerth a dwysder bob dydd a'c yr oedd un y Sadwrn diweddaf i rai o honom yn gyfarfod rhy- feddaf ein hoes, gan mor llethol yr oedd y dylanwad. Buwyd am amser nas gallesid wneyd dim ond wylo. Yr oedd cyfarfodydd ymhob capel ar wahan hyd nos Wener, pryd y caed un undebol. Yr oeddis wedi trefnu i fyned yn orymdaith drwy yr heolydd; ond gan ei bod yn hynod wlyb a budr. amheuai rhai ddoethineb hyny. Ond pan y gofynwyd barn a theimlad y gynulleidfa, codasant yn llu ar eu traed, ac aed allan dan ganu yr orymdaith gref o 300 i 400, a dychwelwyd i'r capel (M.C.), a buvvyd ynddo hyd yn agos i ddeg. Mynodd .y bobl ieuainc gyfarfod \yedyn, a cbaed un hynod hyd haner no's. Caed Sabbath rhyfedd yma, a rhoddwyd yr Ysgol Sul i fyny, ac unwyd mewn cyfarfod gweddi, a chaed cyfar- fod hynod. Yr oedd cyfarfodydd gweddiau o flaen ac a1' 01 bob gwasanaeth ymhob capel. Yn y capel- au yn gwcddio y myn y bobl fod! Yr ydym yn gweled arwyddion diamheuol fod di- wygiad— sobrwydd a difrifwch—y wlad yn galaru- llawer teulu wrth ei bun— a'r gwragedd wrthynt eu hunain—gweddiwyr newyddion yn dod yn Hu, a gweddiau newyddion gan hen weddiwyr. Y mae rhai o'r cyfeilfion ieuainc wedi bed mewn gwasgfa a chaledi, na wyddent otid mewn barddoniaeth am dano— Rhwng Pihahiroth a Baalaephon, Tra bo'nt byw mi gofia'n y 11e," ac y mae ell clywcd yn dweyd eu helynt yn fendith. Gwelir yma y dyddiau hyn y cyhdyn yn dyfod >'n ystwyth, y gwan yn dod yn gryf, ar cryf yn dod yn wan. Cais arbehig y cyfeillion ieuainc i'w gilydd yw ar iddynt weddio dros y naill a'r llall. Y mae eu clywfSdj feibion a merched, yn gweddio yn rhwygQ ein hysbrydoedd yn deg; Y mae Llanfyllin wedi derbyn yh ehglaeth hefyd. Yr oedd wedi dechreu yno o flaen yma, ac aetn fhai o'r cyfeillion ieuainc oddiyma yno, o ran 'curiosity, fel y dywedant, ond meddant Gwnaeth Duw ni yh 'curiosity' i ni ein hunain,' a gweddiant am yr un peth i'w cyfeillion. Nis gallaf ymatal rhag, cofnodi dau benill gyfansoddwyd gan un o gyfeillion ieuainc Llanfyllin. Dyna un o amodau diwygiad-cynyreha feirdd ac emynwyr newyddion. Un o gantorion goreu y lie yw yr awdwr, ond wedi canu gormod mewn cyngerddau, a rhy fach fel y gwel ac y^teimla yn awr i Grist. 'Rwy'n dyfod at dy orsedd Fel yr wyf; I lefain am drugaredd, Fel yr wyf; 'Rwyf wedi pechu llawer, Ar ol y byd a'i bleser, dyro dy dangnefedd, Fel yr wyf A maddeu i'm fy nghamwedd, Fel yr wyf. 'Rwyf wedi dechreu canu x Iddo Ef; Ei garu a'i glodfori, Iddo Ef; 'Rwyf wedi penderfynu Ei ddilyn Ef a'i deulu, A chanmol neb ond lesu, Iddo Ef; A rhoi fy hun i fyny Iddo Ef." Gwir y broffwydoliaeth yn llythyrenol yn ein cymydogaethau y dyddiau hyn. A cyfeillion o Lan- rhaiadr a Llanwddyn i Lanfyllin a daw rhai o Lan- gynog a manau eraill i Lanrhaiadr i gyfarfod gweadi. A preswvlwyr y naill ddinas i'r llall, gan ddywed- vd Awn gan fyned i weddio gerbron yr Arglwydd, ac'i «eisib Arglwydd y Uubedd minau a af hefyd.' Diolch ara i ni gael gwel'd y dyddiau, a bod ardal- oedd amaethyddol" fel lleoedd poblog yn dechreu cael eu darbthwng.. (Jerdd ymlaen nefbl dan.

Y &as§giia€$Maw/**