Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

R H Y D Y C L A I; D Y, PWLLHELI.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

R H Y D Y C L A I; D Y, PWLLHELI. Wedi darllen llawer am y Diwygiad ac am ddylan- wadau nerthol yr Ysbryd Glan yn y Deheudir yr wythnosau diweddaf hyn, diolch am gael dweyd, ein bod bellach wedi ei deinilo yn rymus mcwn amryw ardaloedd yn Llevn ac Eifionydd. Ar daith wrth ddvchwelyd o Benlleyn clvdd Llun diweddaf (20 cyfisol). digwyddodd i mi aros yn y lie hwn, wedi clywed eu bod wedi treulio Sabboth rhyfedd y dydd blaenorol, ac yn disgwyl yn fwy angerddol nag eriofid am. bresenoldeb yr Arglwydd yn ei dy y noson hono. Bore y Sul blaenorol yr oedd gan y bobl ieuainc gyfarfod gweddi am 9,13 y bore; am ddeg, cynhelid yr Ysgol, ond aeth yr Y sgol Sul yn gyfarfod gweddi ac vn gyfarfod gweddi anghyffredin." Galwyd s^iai. ar ol, ac afhosOdd dau o'r newydd i yiflrestru dan faner y groes, erbyn hyn yf oedd yn ddeuddeg o'r aloch. Am ddau a chwexih pregethwyd gail y Parch. I). James, Llánegryn, yr hwn oedd wedi bod yn hghanol tan v Diwygiad yn y Deheudir, vn ogystal ac yn ei gyrriydogaeth ei bun. (ialwyd seiat ar ol oedfa'r prydnawn, ac ymaelododd un o'r newydd. Alii 5 cyrihaliwyd cyfarfod gweddi cyffredinol o flaen y bregeth. Ac yn ystod y gwasanaeth 'cyn y bregeth, canw.yd unawc}au cyfaddas i'r amgylchiad gan ddau frawd o'r lie, in. Evans ac Owen Jones, ac wedi'r bregeth gan Miss M. M. Griffith; Galltyberen. Yr oedd y rhai hyn yn neillduol o effeitlpol; unai y gyUulleidfa yh y c-ydgan hes peri fod y He yn llawn tail, Wedi hyny siaradodd y Parch." D; James yn ii'eiilduol o rymus—yn i'wvaf neillduol. ar yr hyn a w'elodd ac a deimlodd, pan ar ei ymweliad a'l Deheudir, nes codi'r llanvv yn uwch fyth. Wedi hyny, cyhoeddwyd seiat drachefn, ac ymunodd un drachefn o'r newydd a'r eglwys yno. Wedi hyny caed cyfarfod gweddi gan y bobl ieuainc; ac nid mG oedd gormod o ganmol ganddynt ar eu Gwaredwr bendigedig. Yr oedd y lie erbyn hyn yn foddfa o ddagrau, ac ocheneidiau fyrdd am faddeuant yn esgyn i fyny i Swyddfa'r Eiriolwr. Wedi hyny ymwahan- wyd tua 9.30. Yna 110s Lun a ddaeth, cyfarfod gweddi cyffredinol am saitli yr hwyr, a chefais inau y fraint o fod yn bresenol y tro hwn. Gweddiodd pedwar o frodyr, daethant ymlaen heb i neb eu cymhell, ond y Dwyfol Gymhellwr ei hunan. O'r bj^iidd y gellid dweyd dim yn neilldol am y cyfarfod hwn, oddigerth fod yr awyrgylch yn ysgafn, a'r awelon dwyfol yn falm- aidd gyffwrdd a'n calonau yn ddistaw bach. Wedi hyny, cyhoeddwyd cyfarfod y bobl ieuainc ar ol, ac arhosodd rhan fawr o'r gynulleidfa yno. Ac O! gyfarfod rhyfedd! nis gwn yn iawn pa beth i'w ddweyd am dano, oddieithr diolch i'r nefoedd an. fy arwain iddo, gweled cynifer a 15 neu 16 o fechgyn ieuainc am y cyntaf i ymostwng gerbron Duw mewn 9 gweddi ac y mae eco erfyniadau rhai o honynt yn fy nghlust y funyd hon, a chredaf mai yma y bydd: Dyma nhw, 0 madden-madden." Diolch i ti am gael treio gweddio Arglwydd Mawr. Mae dy gariad fel y moroedd—ydi Arglwydd. Nid fel y mor- oedd—ond mwy na'r moroedd. Mae'r hen foroecld 'na 'n fawr 'iawn, ond mae rheina yn curo ar y glan- au yn rhywle o hyd—ond diolch dyma for o gariad heb ddini glan iddo, ac heb daro ar y graig yn un man, gad ini gael morio dipyn arno fo heno o Arglwydd." Yr oedd yn bresenol ddau gyfaill ieuainc oedd wedi pechu llawer gyda'u gilydd yn ol cyffes un o honynt yn y blynyddoedd aethant hcibio ac wedi un gychwyn gweddio ac erfyn am faddeuant, mae'r llall yn disgyn ar ei liniau wrth ei ochr, ac yn gwaeddi, "Ie wir, yr ydym ni wedi pechu llawer yn dy erbyn di Arglwydd mawr gyda'n gilydd. Neu t _),, cl di faddeu ini, hei'o'n gilydd leto heno Arglwydd mawr." ("Pechu gyda'n gilydd "—derbyn maddeuani gyda'u gilydd). Syniad bendigedig! Yr oedd yno fechgyn 15 ac 16 oed yn (rod ymlaen heb i neb eu cymhell am y waith gyntaf, ac mor ardderchog yr olwg arnynt, yn chwilio am gardod at y Nadolig i'w henaid wrth orsedd y Brenhin lesu." Caed hwyl ar ganu yr hen emynau. Dylaswn fod wedi dweyd i seiat gael ei chynal ar ol y cyfarfod gweddi cyffredin- ol nos Lun, ac i un o'r newydd ymuno. Mae hyn yn gwneyd nifer y rhai a ymunodd o'r newydd o nos Iau hyd nos Lun yn 9. Ysgol Clynog W. HUGHES,

Yr Hen Bwerau.

DOSBARTH ABERAFON A'R CYLCH.