Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

LLANFROTHEN.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLANFROTHEN. ODDIWRTH Y PARCH. W. R..JONES. Daeth llanw y diwygiad hyd atom ninau, a charia bob peth o'i flaen. Bu raid i bob cyfarfod arall roddi rrordd yr wythnos ddiweddaf er mwyn y cyfarfodydd a gynfcelid bob rios. Nid aiff yr un cyfar- fod heibio heb. i, rywrai gad 6U cyfiwfdd.yn clrvvm gany dylanwad dwyfol, a :chynydda eu noblogrwydd 0 daydd 1 ddydd. Yir ieuainc sydd hyd ynta wedi eu cyllwrcd arymaf; ond moir awyddus. yw y cattol oed a r.hea am dano; fel y dilynant y cyfarfodydd gyda'r i 'Hi brwdfrydedd, nes ei gwheyd yn. anhawdd ir bobl leuamc gael cyfarfod eu hunaih. Wedi awr a i ° un noswaith, pan alwyd cvfarfod £ bobl leuamc at ol, ni .syiiludai yr im pen, Sen riac teuainc, o l le- a'c aed yrhlaen airi awr a hanfer arall, a r•gynuUeidfa oil yn brcscnol: Yr ieiianc dibrofiad, difeddwl, a digrefydd, feddyliem ni beth amser yn ol, efe yw y gwr o luddew yn awr; ac y mae llawer deg o ddynion o bob tafodiailh y cenhedloedd yn ym- aflyd yn ei odreu "gan ddywedyd, Awn gyda chwi canys clywsom fod .Duw gyda chv.-i." Dechreuai v cylarfod nos Sadwrn am 7 o'r gloch, ond Uwyddodd yr leuenctyd yn ddistaw. bach i.gasgiu eu gilydd yn nghyd 1 r school-rbom .awf yn gynarach, a chaw- sant gyfarfod 1,laS anghoni- ef byth. Mynasent gy- hoeddi eii cyfarfod boreu Sabbath i ddeebreii am S yn lie am 9, er. mwyn cael hamddeh eu hunain, a rhyfeod y cyrchu oedd iddo cyn dydd o wahancl ranau yr ardal; ac am 9 bu raid symud i'r caoel gan liosoced y nifer ddaethai ynghyd. Parhaodd y cyfar- loaydd hyd awr hwyrol y Sabbath hwnw. Yn v Rhyd, cangen ysgol yn perthyn i Siloam, parhaodd y cyfarfod gweddi i o'r gloch ymlaen drwy amser yr ysgol, ac o'r braidd y caed digon o amser i gael lluniaeth i ddod i'r capel erbyn 5. Yr wythnos hon claw yr ol-fyddin allan, canys trefnodd y chwiorydd i gynal eu cyfarfodydd. Y mae rhai c'r cyiarfodydd yn armesgrifiadwy, a theimlir ynddynt bethau anhraethadwy. Y peth am- lycaf ynddvnt ar v dechreu oedd difrifwch a dwysder teimlad. Y naili wedcuwr ar ol y llall yn wylo ac yn ton i law r, a pbawb yn wylo. Ychydig fynudau weithiau h :b neb yn dweyd yr un gair, na neb yn gallu gwns/ci dim. ond Wylo car.iad pur Yn ddagrau inelus iawn." P» y mde yn fendigedig, G welais lawer o gyfar- fodydd gweddi.au a mwy o'r dynol ynddvnt, a bum o bryd i bryd yn gwrando gweddiau llawer mwy doniol a hedegog ond L.! welais yn fy myv/yd gyfarfodydd a chymamt o Dduw yncidynt, ag a welais yr wythnos ddiweddaf. Nid oes ynddynt nemawr o drc-fn ddynol, ac 3X ryw olwg ymddengys pet^.ai: yn anhrtfnus. Un yn riaoddi emyn allan, un arall yn" gweddio. a hyny bioii am y cyntaf, mwy nag un weithiau yn codi ar uiiv/aith Ond y rone y cyfan yn Haw Anveinvdd J. aiittaeledig, ac o ganlyniad Y d'rysweii inwyaf mae l'h drefn glir." Dyma un engtaifft. Gwr ieuahc yn gweddio, ac yn gcLu iriyhed ymlaen yn araf er ei wylo dwys. Yr Oedd mgwii gwasgfa ofhadwy. Gwelai ei bechod yn fawr, yn anfeidrol fawr. meddai, ac yn ei wasgu i lawfj a phawb yn y lIe y mynydau hyny fel megis yll grogedig wrth ei wefusau, wedi eu gwasgu bron i uffern. Ond daew'r wawr yn tori, a diolch am hyny, heu beth ddaethai o honom, buasem wedi ym- wallgofe oil yn fuan iawn. Ond," meddai y gweddiwr, mi welaf fwy na phechod anfeidrol: dafn o waed fy Nu.w," ac yr oeddym o'n calonau yn cyd-ddiolcb ag ef am y gwaed. Wedi iddo orphen ac i'r gynuUeidfa gael ychydig hamdden i wylo yn ddistaw, wele lodes o 15 i 16 oed yn codi, a chyda llais clir perseiniol, ond ychydig yn grynedig yn rhoddi allan yr emyn — 0 Mae dafn bach o waed Yn drvmach yn y nef Na'r pechod mwyaí gaed A'i holl euognvydcl ef." Dyma yn union y peth oedd yn gweddu i ni ar y pryd, a chanwyd ef yn fendigedig. Fel yna yn nghanol yr anhrefn ymddangosiadcl y mae yma drefn, y gweddiau a'r emynau yn gafael yn eu gilydd nes gwneyd ambell gyfarfod yn rhyw un gaclwyn bryd- ferth o'r dechreu i'r diwedd. Nid oes hafal i'r Ys bryd Glan fel Arweinydd cyfarfod gweddi: gwyr i'r dim pwy i'w alw. Hyderwn y rhoddir ei le iddo byth o hyn allan. Nid oes eto ond pedwar wedi dychwelyd o'r byd, er hyny y mae y cyfnewidiad ar y gymydogaeth hon yn anhygoel. Dywed rhywrai mai rhyw 'flash' yw peth fel hyn, ac y derfydd yn fuan. Ie, ond o ba le y daeth hi? Nid o uffern, canys v mae ei heffeith- iau yn groes i ddim ddaw o'r lie hwnw. Nid o'r ddaear, canys y mae blynyddoedd o ymdrech gyson ar ran arweinwyr crefydd wedi methu cynyrchu dim byd tebyg. Cysgu yr oedd y saint er pob peth a wneid arfer Uwon, a rhegfeydd yr oedd y bechgyn er pob ymdrech i'w hargyhoeddi. Ond wythnos neu ddwy o'r ymweliad hwn, ac wele yr eglwys wedi ei deffro elnvyddi: y cyfarfod gv/eddi oedd bron marw, wedi ei adfywio a'i godi i uwch bri na'r un cyfarfod at,all; gweddiwyr newyddion yn cael eu creu mewn un dydd, yr hen weddiwyr yn cael gweddiau newydd- ion, a'r rhagymadrocid ystrydebol a'r diweddglo un- ffurf wedi eu halltudio yn llwyr o honynt. Wythnos neu ddwy o hwn ymlidiodd lwon a rhegfeydd o'r chwareli, a; adferodd i'r bechgyn wefus bur, ac a wnaeth y caban bwyta ar yr awr giniaw yn 'fan.ere mawl a gweddi. O'r nef yn ddiau y dacth y 'flash,' a bron na thybiwn fod y broffwydoliaeth bono yn cael ei chyflawni yn ein plith. Mi a symudaf ysaaith anwiredd y tir hwnw mewn un diwrnod." Os aiff heibio yn fuan, hi wnaeth waith n,a dderfydd ei efieith- iau byth.

Y DIWYGIAD YN ABE RAM AN.

RUABON A CEFNMAWR;

Y DIWYGIAD YN NGIIORSEINION.