Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

MEDDYGIKIAETH DEULUAIDD LWYDDIANU8- DARLLENWQH, OOF-WON. VST'/RIWCH- CANMOLIIl FEDDYGON, DADANSODDWYR, FFKRYLLWYR, a (^.rfion welt cael iechyd G[ Ui ,)01, cm ion tethu ANGHYDMATIOL YW QUININE BITTED GWILYM EVANS i iachau twymynau ac anhwylderau o bob math. Yo y meddyglyn hwn ceir Meddyginiaeth Bur, Meddyginia-th Lysieuol, Meddvginiaeth Effeithiol, Meddyginiaeth Lwyddianus, Meddyginiaeth creu yr oes. Maepawbyueignumot. Nid yw byth yn siomi. Rbydd nerth i'r gwan, Adteriad iechyd i'r claf. A mwynhad iechyd i bawb. MEDDYGINTAETFI EFFEITHIOL. Mae miloedd wedi cael iachad oddiwrth. amryw glefydau wrth ddefoyddio Y MEDDYGLYN ANGHYDMAROL HWN 7" pan oedd POB MEDDYGINIAETH ARALL WEDI MI'TFLU. Bitters Gwylim Evans. Y mae pawb yn ei G-ANMOL, Nid yw byth yn SIOML ,V:. QUININE BITTEBS •/ < GWILYM EVANS O dyna't fas j Omi rhag ? twyli ,yr sydd i'w sadi insvra irei' si Han, Byth ni w('i:thir un botelsid o'r dds; 4 ^iniaeth hon. Hefe fod eaw y „ ..euthurwr ar y gostrel gar eicb hWll. H-vwdd ei cbael drwy y llyihyrdy, os yn byw yu nghaool gwlad, hciyd yn mhob siop FferyHydd, gellir cael y m iddion rhad. Taer ddymunwn Bylw'r cyhoedd, gan fed Uawer heddyw i'w cael, geisianfc efelyehu'r BITTERS, rhoddant ryw gySyrian gwael. Y mae llawer wedi eu twyllt,) o ddiniwed bob! y w':td. gan y cyiryw dan y dybiaeth fod eu heiddo yn fwy rhad. Ar ol yfed arai gostrelaid, ya y gobait,h cryf yn siwr, o gael Hwyr ryddnad o'u gwendid. nid oedd iddynt well na dw'r. QUININE BITTERS Gwilym Evaus, o Lanelli, ro'es iachad iddynt wedi i bob petu iethn,- felly dyma'r physig rhad. Dyma'r fedd- yginiaoth oreu, sy'n lliniaru pob rhyw loes; tystiolaetha pawb am dani, y gwna estyn hyd yr oes. Y meddygon I geir yn unfryd yn ei chanmol yn mhob man, fel y moddion effeithiolaf » gryfhau a nerthu'r gwan. Pawb sy'c Sdoddef rhyw anhwyldeb, na wnaed oedi'n aychlyd wael, pryned gostrei QUININE BITTERS, yn hon iechyd sydd i'w gael. AP MORU8. TTSTIOLAETHAU. 1, Greenfield Cottage, Wellfield Road, Caerfyrddiq, » Mehefin 12 fed, Anwyl Syr.—Yr wyf yn 71 oed. Y gauaf diweddai cefais anwyd trwrn, a throdd yn ri ?i ii e, z InHuerza, gyda Diffyy Treuliad a phoen raawr yn y pen. Er i'r Doctor go; en yn y dref weini arnaf nid oeddwn jn g^ella. na anfonais eich QUININE BITTERS, ac yr wyf beddyw yn ddyn uewydd ar 01 cymeryd tair poteiaid o bono. Yr eiddoch, D. DAVIES. Bitters Gwilym Evans. Penzince, Foneddigion.- Yr wyf yn amgau yr orian gofvnol am dair poltlaid o Quiidoe Bittera Gwilym Evans. Y maenfe wedi profi roor werth- fawr, ac wedi gwneyd cyniaint o les i mi, fel y teimlaf na ddyiwn fed un amser heb eu cadw. Yr eiddoch yn ffyddlawn. T. DAVY WHITE. I Alltmelyd, Rhyl, Chwefror 14eg, 1901. Syr.—Yr wyf wedi dioddef er's blynyddau gan wendid, isel ysbryd, a diffyg tieuliad, a'r feddyg iuiaeth oreu wyf wedi gael ydyw trwy gymeryd Quiijine Bitters Gwilym Evans. Yr wyf wedi ei gymeryd bob blwyddyn-yn y gwanwyn yn fwyaf neillduol, ac ni fynwn er dim fod hebddo. Yr eiddoch, MOSES WILLIAMS. KHYBUDD PWYSlG. GOCHELWCH DWYLLWilt Edrychwch fod enw GWILYM EVANS ar y Label, y Etamp a'r Potel. Gwerthir mew-n Potelau 28 9c. yr un dwbl maint, 4s 6c yr un. Blychan yn cynwys tair potoi 4s. 6c. am 12s 6c. I'w cael yn mhob man. Goruckwyliwr yn mhob parth o'r byd Os ceir rhyw anhawsder i'w gael, anfouir ef am y prisiau uchod drwy y Post i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfuuol, yn rhad ac yn ddiogel, yn uniongyrchol oddiwrih y Percoenogion. Quinine Bitters Manufacturing Co. Ltd., Lianelly, S. W. Y DIFFYG TiiEULIAD. DYMA'R afiechyd mwyaf cyffredin sydd yn poeni y cyfansoddiad dynol, ac y mae yn cymeryd cym. aint o wabanol agweddau fel ag i fod bron yn an- mhosibl i'w ddesgriiio.—Y Stumog ydyw canol- bwynt cydymdeixnlad yr holl gyfundrefn, ac mae'r oil o'r organau yn teimlo mwy neu lai oddiwrth unrhyw afiechyd arno. Dyma rai o arwydclion yr afiechyd hwn:- POEN yn y STUMOG A'R FREST, yn enwedig ar ol bwyta, SYCHED, OYFOGAU, COLL ARCH- WAETH, ilHWYMEDD, NYCHDOD, GWEN- DID GlfellOL, GWYNT yn y STUMOG, DWFR POEiM ueu surni, BILE, ISELLER YSBRYD, CURIAD Y GALON, AMHURDEB yn y GWAED, ANHWYLDER ar yr IAU, PILES, &c. Os ydych yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau uchod, y feddyginiaeth fwyaf effeithiol ydyw Dr. WOOD'S REMEDY. Mynwch gael ymwared a'r diffyg-treuliad. ni ddylai neb ddioddef oddi wrtho tra mae meduyglyn mor effethiol a Dr. WOOD'S REMEDY i'w gael. V mae Dr. WOOD'S REMEDY yn puro y gwaed ao v> flirio y cytansoddiad o bob amhuredd. Y befyd yn hynod o effeithiol at wella'r Piles a'j Gray"; Gv> ort.hir y Feddyginiaeth Boblogaidd hon mewi poteiau Is. I|c. ae 2a. 8c. yr un, Deu dnvy y Post amdair cemiog yn ychv.anegol. Oddiwrth y gwneuthurwr, HUGH JONES, Manufacturing Chemist, Medical Hull, Bl. Festiuiog. t-. 1. LLIWL. III GOREU rW Y RHATAF-l nut wait | JS until your good health is impaired Jff §3 but take steps to keep it up to the M BjS mark. Remember that ailments, jf W apparently trifling:, may very soon | B develop into serious diseases. I 1 Do act hesitate to take A. GT;lNr,.A liox. on the first appearance of any dls- ffiS tressirjg symptoms. They will do V A more to esirsbiisli and maintain your jga genera: health than any other means Ma you can employ. For a a W SLUGGISH LIVER, M ECK-HEADACHE, W M INDiGESTION, 1,053 OF APPETITE, V A CONSTIPATION, A and the depressing nervous condi- tions that arise from these troubles, B there is no more reliable remedy 6 than I BEECHAM'S PILLS. I Sold everywhere in boxes t s. 1 d. (56 pills) W and 2s. 9d. (168 pills). y •• gf f-? EDDYGfNIAETH I BOB OE,D. \t M VICTOLINE m Y DDANODD. | M VICTOLINE 11 1 NEURALGIA. J2 S VICTOLINE. |La I TiC-D0L0REUX.#: 1 VICTQLiNE I 11 BOENAU'R F& W 1 PRISIAU I/lA, 2- & jk .-AR weRTM GAN 003 fFtRyhiyDS NELF GAK C GVYKFUT-XUXWR V'iK ^M.HOWO.L. J 0NES, Everybody knows that n -in W -M EPPS'S ME- is an admirable food, the nicest and most nutritious beverage for the breakfast table. It is made in a moment with boiling water or milk, and its sterling qualities are COCOA Appreciated by all. Argraffwyd gan E. W. Evans, yn ei Swyddfa Argroffu yn Smit hfield Lane, Dolgellau.