Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

lfn»H«nnmnft»i-rt.M. imf.rti ■ mii* ——esae4*tiGam&eiai6tm#eBiiasa»*&*&iSS& ulvfv<i'^a'V'H"l»l'riP"U"ir,r^"S''r,iH r«,,v'u|,ir'u,w^i"Try''OTvsi',sr«l,irOTWVVvr,r G e or ge's 011' ULO e o e Pile & |PILE^ GRAVELlj • Pile & ■ Gravel PILLS G r a v e 1 Pills. YN DDIYSGOG FEL Y GRAIG. f', (FIRM AS A ROCK. ) I 'L "<}" W '^i w*>"» T'i"'ri"il n i'Hrtr^isr»^i,5!»'°iry'yy,H"'r< GymerasSwyaeifam -¡,- Yr ydwyf wedi edrych dros ive,hoedd o law ysgafau gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr. J. E. George, Hirwain, yn dwyn tystiola-eth o oerthyuas i'r gwelliantan a ddyg- wyd oddiamgylch trwy offerynol- iaeth ei Pile and Gravel Pills." Y mae ysgrifenwyr y llytbyrau hyn yn unfrydol yn tystioliaethu am ryfeddol rinweddau peleui Mr. George. Ystyriwyf y bwndel tyst- iolaethau a osodwyd ger fy mron yn brawf hollol foddhaol fed Mr. George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i liniaru poenau tyrfa liosog o ddioddefwyr. D. E. Williams, J.P., for the Counties of Brecon and Glamor- gan. TRA mae CYFFEIRIAU ERAILL wedi codi ac eilwaith wedi cilio o'r golwg, mae UN ddarpar- iaeth yn ein gwlad wedi casglu aerth o flwyddyn i flwyddyn ar hyd y Chwarter Canrif diweddaf, ac ETO YN PARHAU I GYNYDDU mewn gwerthiant a phob- logrwydd, fel erbyn hyn mae ei chymeriad wedi myned mor eang a gwareiddiad. Prin mae eisieu crybwyll mai y Feddyginitseth y cyfeirir ati yw y fyd-enwog. GEORGE7£; PILE ANO GRAVEL piLZiS, Y mae y Feddyginiaeth Werthfawr hou i'w chael mewn Tri Ffurf. No. 1.—George's Pile and Gravel Pills (label wen). No. 2.—George's Gravel Pills (label las). No. 3.-George's Pills for the Piles (label goeh). Gwerthir y PELENI Byd-glodus byn yn mhob IDM. mewr Blychau Is. lie., a 28. 9c. yr un. Gyda'r Post am 1&. 2c a 2s. 10c, GOCHELWCrl DWYLLWYR. J' I Cymeradwyaeth> TREFGARN (PjsM<)' Anwyl Syr,—Diolch yu fawr chwi am eich meddyginiaeth wer$' fawr, gwnaeth les sylweddol i p11 Yr ydym bob amser yn cadw eic" peleni yn y ty, ac edrychwn ar' nynt fel rhai o'r pethau hyny e.g ydynt yn angenrheidiol i gysur a dedwyddweh teuluaidd. Mae i)cb Peleni ganmoliaeth gyfFredinol, aO yn bendifaddeu nid heb deilyng' dod. Nis gwn am un Feddy iaeth yn Nghymru mewn cymaifl o fri, nac ychwaith wedi gwneyd cymaint o ddaioni. Edrychir at" noch gan filoedd fel cymwynas^ ■ i'ch cenedl. Ni fu gei yf erioed, nemawr o ymddiried mewn Medicines, ond ystyriwyf yr eidd" och chwi yn eithriad anrhydeddog' Gobeithiwyf y cewch ilynyddslo lawer i wneyd lies i gleifion elø gwlad. D. OLIVER EDWARDS (Gweinido#)' Perchenog: J. E. George, M.R.P.S., HIRWAIN, ABERDARE. f:, tlS