Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

CYFARFODYDD YR WYTHNOS. ------

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYFARFODYDD YR WYTHNOS. ODDIWRTH DR. PHILLIPS, TYLORSTOWN. Bydd Gwetter, Chwef. lOfed, aeth Mr. Roberts o Nantymoel i Tynewydd, fhyw filldiir yii is i lawr y" y Cwm. Eithr ni ymddengys yri y cyfarfodydd hyo 6 o'r gloch y prydnawii. Braidd had oedd disgwyliad- au y bobl wedi diffodd am iddb ddyfod i gyfarfod y hwyrj gan n&d bedd wedi ymddangos yn y dda}* fldenofol; ond siomwyd hwy i'r ochr oreu. Daetl1 yn gynar i gyfarfod y nos. Dyma fel y cefais hanes y cyfarfod hwn. Yr oedd y brwdfrydedd yn Ofl" adwy yma, a llanwyd y capel yn hir cyn 6 nos Wenef- Braidd nad ofnwn weled pethau anymunol wrth ga11' fod yr ymdrech wnaed am fyned i'r capel. Arril^? fod nifer mawr o Saeson yinhlith y dyffa; obleg1" canwyd llawef o Saesneg yn n^chreu y cyfaffod^ ymddangoSai y Sftdsbn yn fwy tirwdf^dig Cynify. Cyil fail: fymèfcHld iih d ddau beth 1 darfu i'r Saeson arllwys aliafl eii nes syefl11' neu cododd brwdfrydedd y Cyniry yn uwch lla nwfi, oblegid aeth y cyfarfod yn un Cyriireig gati nivvV^ dan ein dwylaw. Rhyfedd oedd tan y cyfarfod. M ddwy awr nid oedd trai ar ganu, gweddio, a siar3<i> fel yr ymddangosai yn ddiobaith i'r diwygiwr gaet< agor ei enau. Yn sicr, credwn ni nad oedd i siaffld gait, olierWyCid gellid meddwl fod rhyw grofljs yn parhaus ymarllwys i'r odfa; Bfeth feynag, aros am yn agos i ddwy awi- yn arttyneddgfcp, da6" ef ar ei draed. ond hid oblegid ei fod wedi cael dfo tawrwfdc^ eiihr i,fwys)t-d y fe'afiu Sr cO! anfon di Ysbryd Glah.' 1'ui' fining fit gj s'iafad atti amser; ac efgydiaii yn galed af f'od dyfliOJl yfl-f*" ufuddhau i'r Ysbryd. Tynodd hjm ffrydlif 0 d&iW' ladau allan drachefn, a gorfu iddo yntau dewi." Sul, Chwef. 12fed, wele Roberts wedi newid el Gwm. O'r Ogwr a i Maesteg yn nes i'r gorllewi11' Uri o'f cyrilOiedd oydd yn rhedeg i fyny o Benybopt.. ar-Ogwy yw hwn eto lei Cwffi-yf-Ogwy. Y nt.ae Maesteg yn Gwm hir a thra phoblOg, fi hwn y rhifa ei ddychweledigion rhwng 1,000 a 2,000 wythf^ aP; Xn -Nahtyfyljon ychydig yn tiwch na thref te^ briod^l y Irigiaha fhie'ni Aimie! a Maggie Davi^j hydc! i^odi fwiieyd y f3th Waith gydsf Evan a A Roberts. Yn Tabor (M.C.), yf ancr.h;/i liofcerfs^ y bore; yn Carmel (A.) yn y prydnawn ac yfl TaP° (M.C.) yn y nos. Nid ellid disgwyl llai nag i'r ulleidfaoedd fod yn boenus o fawrion mewn lie llawn 0 dan y diwygiad. Mewn ystyr, parhaO" cyfarfod y bore 5 awr; oblegid yr oedd rhai y0 r capel er mwyn lie am 8 o'r gloch. Buont yno hyd Cyfarfod i'w gofio oedd hwn, oblegid dyfnder y^ dolrwydd. Aeth yn anioddefol o lawn yn y arfod 2, ac afloilyddai y dyrfa tuallan yn fawr & q.' thai tufewn. Y mafe yii bfyd yti awt, mi goeliafj qsod .ferfyii ar y'f ymyryd hyn o'r tuallan, Dylai dtysati fael eu daii wdd? y llariw p'ob congl o'r cap^:| fel na ellid aflonyddu at y fhai sydd i feWil, GW^j yw agor capel arall i'r bobl, aC i fywfai ffiedl'U9 ] fyned gyda hwy i gynal cyfarfod. Dylid dyiSgtl oddiwrth y pethau hyn yn barhaus, a cheisio pob peth fyddo yn tynu oddiwrth urddas, dylanW*"3; a dwyfoldeb y cyfarfodydd. Yn y nos cafwyd g^e^{ yn eglur un o beryglon gorlenwi capel. Parodd y ymwthio mawr i b.ibell nwy i dori, a buwyd dychryn mawr ac yn y tywyllwch nes y cauwyd J twll wnaed ynddi. Ychydig mewn cymhariaeth 8^, Odd Roberts siarad yn y cyfarfodydd drwy y dy^ i ond yr oedd ei eiriau yn fmiog ac yn cario dylanW^ trydanol. 11 Dydd Llun, Chwef. 14eg, ymddengys Roberts yf* Maesteg eto. Ni ddaeth i'r cyfarfod y bore prydnawn. Teimlwn i ddiolch am ei fod yn dysJ3/j gwers i beidio lladd ei hun. Meddai un ysgrifeo0 « ataf: Edrychwch at gapel Bethania (B.) nos Ll1ýt Du yw y ffordd tuag ato yn hir cyn yr amser. oedd i bawb allu myned i mewn yn anmhosibl. pryd dechreu, yr oedd pob man wedi ei lenwi. odd Annie Davies, Maesteg, a Mary Davies, 'Gorsd ion, dderbyniad tywysogesau. Er yn ei chartrefi> K oedd pawb yn awvddu am bob gair ddeuai o e y Annie." Ni q,J].p.f ddesgrifio i chwi frwdaniaet cyfarfod. Yr Oie4d y dorf fel rhyw gwmwl rai adegau, a ptigjydrait p'r dwyfol yn saethu df ddo; bryd aj:al| yr oedd fel y wybren ar a tharanan, ac ambell fellten yn gwibio a th

Ymweliadau Mr. Evan Roberts,