Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

ABERYSTWYTH.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ABERYSTWYTH. CYF RFOD SEFYDLU'R PARCH. D. TREBORTH JONES, B.A.—Cynhaliwyd cyfarfod sefydlu ynglyn a dyfodiad y Parch. D. Treborth Jones, B.A fel bug-ail eglwys S:ilem, Aberystwyth, nos Fercher, Chwefror 15fed. Yr oedd y capel yn oilawn, a chafwyd cyfar- fod llwyddianus a becdithlawn. Rhoddwyd hanes yr alwad o'r adeg y daeth Mr. Jones i lanw Sabbath gwflg yn Salem yn nr's wst Yn nechreu Tachwedd dechrenwyd ymo* ebu, ac eibyn diwedd y mis hwnw, yr oedd y mater weH a'dfedn yn ddigon i gymeryd ilais yr eglwys o Leithynas myned i'r Cyfarfod Misol ac yn Nghyfarfod Misol Penllwyn, Rhag. 8fed, p-nod- wyd pedwar o gynrychiolwyr i fyned i Salem i gymer- yd pleidla's ddirgel. Cwnaed hvny ar ddydd Nadolig, a chafwyd pleidl'aisunf-ydol. -Cytuno ld Mr. Treborth Jones a'r alwad, a dechreundd ar ei waith yn nghanol mis Ionawr. Yn y cyfarfod sefydlu rlioes y Proff. Edwards fynegiad i deimlad yr egl wysyn Salen) o beithynas i'w b,.gail newydd. Cyllvvynodd Mr. John Owens, Caer, a Mr. John Jones, blaeuor, City Road, Caer, ddymiiniadau dayr Henadnriaeth. a llongyfarch. iadau i eglwys Salem oherwydd sicrhau gwr mor rbagorol ac mor gyinwy-i i'w bngeilio. Mr. W. Thomas, Maer y Üref, Cadeirydd Cy'ar'od Misol Gogiedd Ceredigbm, a roes hefyd han ;s yr alwad. Siaradwyd dros Fethodistiaid y dref gan y Parchn* Thonu s Levi, Wiliiaai Junes, a T E Roberts M.A. Rhoddwyd anerchiadau pwrpiaol gam, y Parch. Dr. J. A M rris (B), a'r Parch Job Miles (A.), ar ran Eglwysi Rhyddion y dre". Cafwyd svdwadau hynod darawiadol gan y Pnrcli. John Jones, Pwllheli, tad y bugjiil newydd ac yn ddiweddaf, cafwyd anerchiad fer, ddestlns, ac efleithiol gan y Parch. D Treborth Jones. Nis gellir dymuno yn w dl i'r uniad hwn rhwng bugail ac egl'wy-i nag iddo for] mor gysurng, bendithio! a llwyddianus ag oedd y berthynas iliwng Salem a'r cyn-fugail.

Advertising

RAIN, LLANBEDR, MEIRIONYDD.

BRYN'RODYN.

CYFARFODYDD YR WYTHNOS. ------