Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

ABERYSTWYTH.

Advertising

RAIN, LLANBEDR, MEIRIONYDD.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

RAIN, LLANBEDR, MEIRIONYDD. JJ GAN GWILYM ARDTTDWY. jj^ytliQ oes un llecyn yn Meirionydd wedi ei fell11' Ysr>niJinti?an nerthoedd y Diwygiad a'r parth •yn cynw y bycba.n (hen anedd-dy wedi ei droi y^nol i 1Wys i 80 neu 100 i eistedd), a changen "0d. pj§lwys y Methodistiaid, Gwynfryn, yw ynnelid yno Ysgol Sul a chwrdd gweddi- au wythnosol ef's*. Mynyddau, o dan ofal y blaenor llafurus ac ymroddgar Mi-. Motris Jones, Uwchlaw'r- coed. Amactliwyr yw trigulion y fhanbarth, a ehyd- marol deneu yw poblogaeth yr amgyIchocdd, Yr oedd y cyrddau gweddi a gynhelid yno yn ystod Tach- wedd diweddaf yn rhai hynod, a theimlwyd dylan- wad yr Adfywiad yn lied nerthol yn y lie yn gynar yn Rhagfyr. Ceid rhyw eneiniad rhyfedd ac anes- boniadwy ar bob cwrdd, a meddienid y gweddiwyr oil ag ysbrydiaeth nef-anedig. Rhoddai rhywrai eu hunain i Grist a'i bobl bron ymhob cyfarfod, fel nad oes yn awr ond dau neu dri heb fod yn aelodau eg- lwysig o'r nifer a arferent fynychu y lie. Cymer y plant a'r bobl ieuainc o'r ddau ryw ran flaenllaw ac amlwg yn y cyfarfodydd gweddiau. Amheuthyn i bererinion Seion ydyw gwrando ar ddeisyfiadau taer- ion, ac erfyniadau dwysion y plant. O! y brawddeg- au Cymreig tlysion a ddifera dros eu gwefusau cwrel- aidd pan yn anfon eu gweddiau syml i fyny fry at Iesu Grist,, i gartref y plant. Brawddegau yn ddiau a ddofiant engyl. Hir, ac hwy na hir y cofiaf am y eyfarfod a gaed yno y dydd olaf o'r mis diweddaf. Yr oedd Gwrandawr gweddi yn lImyl, a Satan yn bell, hell o'r lie. Yn wir pa ryfedd fod y fangre hon o clan gawodydd rnor drymion a graslawn. Mae y ddaear oddiamgylch wedi ei chysegru a'i heneinio gan weddiau a dagrau yr hen seintiau ymadawedig— Harri Roberts, Uwchlaw'rcoed; William Owen Bron- foel ganol; Sion Jones, Ty'ndrain; Sion Roberts, Llwynionfychan, a Richard Williams, Cae'rffynon,—■ hen bererinion anwyl fuont wylwyr ar furiau Seion pan ydoedd yn nos ar grefydd. Erbyn hyn mae eu gweddiau wedi eu hateb yn llawn. Yn ddibetrus i ymdrechion, gweddiau, a gweithgarwch distaw gweinidogion y Gair, blaenoriaid y bobl, ac eglwys Dduw, y rhaid priodoli y Diwygiad hwn. Eglwys Dduw wedi cysgu yn wir, Na choelia i fawr! Trwy ddirgel ffyrdd mae'r Arglwydcl lor Yn dwyn ei waith i ben." Gwelwyd y goleuni dieithriol uwchben Ty'ndrain yn ddiweddar.

BRYN'RODYN.

CYFARFODYDD YR WYTHNOS. ------