Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

ABERYSTWYTH.

Advertising

RAIN, LLANBEDR, MEIRIONYDD.

BRYN'RODYN.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BRYN'RODYN. CYFARFOD SBFVDLU.—Nos Ian, y 9fed cyfhol, yr oeUl cyfarfod sefydla y Parch. John Jones (gynt o Hebron, Mon) yn fngail ar yr hen fam-eglwys yn Brvn'rodyn ac er mai canghenau o honi hi yw amrs w o egHvysi poblo^a:dd y c\ loh y mae yr achos mawr mnr fy" a llcwyrchns yn Mryn'rodyn ag erio-d. Peth newydd holl 1 oedd cy arfod sefydin yn Mryn- 'rodyr, oherwydd dyma ein bugail cyntaf, ac yr oedd yr eglwys a'r gynulleidfa yn n&tnriol iawn, yn teiinlo dyddordeb dwfn ynddo, ac yr oedd nifer dda wedi Jyf, d ynghyd. Cymerwyd y gadair gan Mr Evan Jones, Pas Dolydd, ein diacon hynaf. Aeditiwy y gwasanaeth a,r.-einio], yn syml ac effeithiol, gan y Parch D. Cjnddehv Williams, B A Saron, Peny- groes. Cynrychiolid Cyfarfod Misol Mon gan v Parch Owen Hughes, Amlwch, a'r Mii. R Riwlands, ac E R. Owen o Hebron a Chaergeiliog, y ddwy eglwys oed o dan ofal Mr. Jone", o'r bin en. Metho d y Parch. T. C. Williams, M.A. Menai Bridge, a bod yn brcsenol. With ei gyflwyno dygai y brodyr hyn dystiolaeth uchel i Mr. Jones, fel gweiihiwr dife0. Llnnwodd Hwyddi ucliaf y Cyfarfod Mipol i foddlon- rwydd c.ft'reditiol, a dilganent olid dwfn oherwydd c >1H braAvd ag oedd wedi enill iddo ei linn, le mor gynhes a pharchus. nid yn unig yn rglWYF-i ei ofal oud yn holl gylch y Cyfarfod Misol Yr un pryd, teiinlent fod eu colled hwy yn enill mawr i Fryn'rodyn ac i Aifon. Ar ran Cyfarfod Misol Arfon, rhoddwyd der- byniad cynbes sc urddasol i Mr. Jo es gan y Parch. Evan Jones, Caernaifon. Si iradwyd yinhellach gan y Parchn. Tl. Williams LfHinvn a. D. O'Brien Owen, J. Davies. Bryn'r<dyn Wm. Williams, Rhostrvfan ISHac Daviep, Brynrhos 0. Llo\ d Jones, M.A., B D Brynaerau, a D. C. W illiams, B.A Penygroes. Wrth ddatyan ei ddiok-hgarwch am y cioesaw estynwyd iddo, d, munai Mr Jones am gvdweitlirediad calonog yr eglwys gydag ef yn ei waith, a'u gweddiau ar ti ran, a sic liau liwynt y byddai iddynt hwythau ran helaeth yn ei weddiau yntau, Bydded bendith y ref ar y cysylltiad. Da genym dde II mai Mr. Jones, sydd yn parotoi Gwerslyfr ar gyfer maes Ilafur yr Ys- golioii Sabbothol am y llwyddyn ncsaf. Y DIWYGIAD.—Teinilwyd pethau grynius a rhyfedd iawn yn Mryn'rodyn yn '59, ac y mae tine y di- wygiad hwnw i'w deimlo yri amlwg hcddyw yn ngweddiau rhu o'r hen frodyv. Ni adawyd ni yn gwbl amddifad o ddylanwad y diwygiad presenol chwaitb. Ni gawsom rai defnynau i lawr, M yr ydym yn hydeni nad 9, y gawod lieibio heb i ni gael profi pefcban rnwy. Y mae yr eglwys we^i f't rbyn ad fywiad amlwg, ac y mae'nifer y d\chwf lerligion yn nn ar hugain. Da genym feddw] f :d cysylltiadau bugeil iol yr eglwys yn cychwyn ar adeg mor gynei a mati- teisiol.

CYFARFODYDD YR WYTHNOS. ------