Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Y DIWYGIAD YN TRFCYNON.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y DIWYGIAD YN TRFCYNON. GAN Y PAnCH. J. MORGAN. Yr oedd tyngu, a rhegu, yn beth mor gyftredin yri rhanau gweithfaol Morganwg, fel yr eid heibio iddo yn bur ddigerydd. Deuai tri Sais i'rH cyfarfod ar dro byr, a llw yn disgyii o Snau uil. Pari ddywtidais fod y diwygiad wedi ylttiid y fath iaith o'r lie, aeth y tri yinaith ar ffi'wst heb yngan gait. Pan yn yr act o fod yn goddiweddyd tri Chymro at y ffordd pwy ddydd, yr oedd y ptiilaf oddiwvthyf, yri dweyd fair Cryf i fewyslei>no ftiatef arbenig, ond. pan welocld fi, arafodd, ac arafais inau. Rhoddui-: fy llaAv ar ei ysgwydd, a dywedais ei fod wedi insÜltio ¡ y ilian oireu oedd yhddb, ac wedi rhoddi archott i minau, a'r peth cytitaf a wftaeth oedd evfiwynb apology' gan daerii mai slip hbllol yt aeth hi arno, gadawbdd y ddau gyfaill 6f i yhidaro gbreu y medfai heb gyrli- aint ag edrych o'u hoL Mae agosrwydd Duw atom V dyddiau hyn, yh darigoS na allant bechu, heb wneyd Adbib^y' aiti hyhV. r Yh ol a glywat, y m&fe yir afetiad o gymefyd enw Duw yh ofer yh gryn fagl i rai. b blant y diwygiad. Yt öedd yfha frawd yh yr ymyi wedi bod yn gaeth gah yir arferiad, am flynyddoedd, ac un dydd yn nghanol yr Haulers, a Diacon, o'r un eglwys gydag ef., fcafodd ei gynhyrfu, a dyna lw allan yn ddiar- wybod iddo. O'r anwyl meddai, Pe bawn Wisdi lladd dyh., hi§ gaI¡wn delrplpyn fwy ang- dfddbl affl,y weithred, a di%ynbdd Jlygad y blaenor arnaf, fel ilygad yr lesu,.ar Pedr, yii-.y .llyS,. wylrtdd ef, ac wyiai§ iftau." AC heb unyrrigais i ymgyfiawn^ hau, piygodd yn yfari a'r lle,,o flaen Duw, a chyffes- odd;" ac hi wadodd ei drbsedd,, a gweddibdd yn daer am faddeuani; am y ;slip. Maddeubdd Duw yn y nef iddb, a chafbdd faddeuant gan y rhai annuwiol 9 oedd o',i gwmpas., a'i anwylo hefyd, am iddo ddyfod itlah p'r, brofedigaeth, fel arwr crefyddol. Dywedai farttiyf ei fbd wedi diolch i Dduw lawer tro am y brofedigaeth, "y mae wedi fy ngosod i wylio yn ogystal a gweddio." Diau iddo ddyfod all ah o't prawf yn fwy anrhydeddus na llawer un sydd ynhyn -crefyddwyr. Gweddiai un arall yn claer am nerth i wrthsefyll cynllwynion y diafol. Mae yn dod yn dgos iawn atom," meddai, "Y mae yn cydio yn dyn yn fy n^hol, .oiid mi .gaiff, fyp'd yn ddarnau, cyn yr ildia i ddihi iddo a'i dal fel trophy o'm buddugol- iaeth i arno." Rhedodd fy meddwl wrth y syhiad. Yntau a adawodd ei wisg yn ei llaw hi, ac a. ffodd, ac a aeth allan," gwobr sal gafodd y fath rinwedd ar y pryd, ond yr oedd Duw gydag ef, a chyda'r gweddiwr yma yr un fel. Gweddi yw'r art o hyd yn y Diwygiad i orchfygu'r temtasiynau, a dwyn afradlonjaid at ,ei draed. Aeth ychydig i dy a ad- W&ettid fel yh ddiareb atii eu hannuwioldeb., gan ofyn, A gaWn ni gynal cyfarfodydd gweddi ?,j Gwtth- wynebid am nad oedd y ty ddim digon glan." Calon lan i ddechreu, ac yna fe ddaw y ty yn lan i ddilyn meddent." O'r diwedd rhoddwyd caniatad. Hanes y fam oedd o'r ty i'r dafarn, ac oddiyno i'r ty, hawdd dychymygu y gweddill am y teulu. Aeth yn helbul.am Feibl i ddarllen pelÝod." 'Doedd yno e. yP uii.figibl frwy wybod i'r teulu, a, dyna'r fath. o'r diwedd yn ymddadebru, ac yh ateb, oes y mae. Cerdd i'r Llofft, i'r coffor, mewn man arbenig," ac yno yr oedd wedi ei blygu mewn napkin, fel talent y gwas drwg a diog, ac yno yr oedd y Beibl wedi bod yh ymguddio oddiar dyddiau cwymp y fam, ond pan ddaeth yr hen Feibl anwyl allan o'i gladdfa i'r bwrdd, Mi assertiodd ei hawl i drin y teulu yn dra buan. Pan osodwyd yr Arch yn nhy Dagop, aeth ef yn ddigon isel ei hun yn fuan, a chyn diwedd yr oedfa uchod, yr oedd holl eilunod y teulu wedi colli eu lie, a'r hen benill wedi dod yn brofiad i'r fam, a'r ferch. Ti dy hunaii yftp'ii^Prefihitij Ti dy hunan yilo'n Dduw, D'eiriau dy hunan yno'n uchaf, D'eiriau gwerthfawrocaf ryw Ti wnai felly Bydew du yn deml lan. Cafwyd Duw yn ddifeddwl megis gan y rhai nad oeddynt yn ei geisio, a dyma'r gwir ymhob ardal. Dywedai un arall, ag yr oedd yr holl deulu yn grefyddol gyda'r eithriad o'r Tad, yr oeddynt wedi gwneyd yr oil oedd yn anrhydeddus iddynt i'w gael i'r oedfaon, ond gomeddai yn bendant fyned. Wedi iddynt fyned i'r oedfa nos Sadwrn, aeth ef i'r dafarn, ac mewn ateb i gwestiwn Pa fodd yr ydoedd ? dywed- odd fel Jonah pan yn ffoi oddiwrth ddyledswydd i Tarsis gynt, a chlywodd gwraig y dafarn ef, a phan roddodd archeb am rywbeth i yfed, atebodd ef yn bendant y gallai fyned i'w ffordd y pryd y mynai, na chai yr un dafn yno. Ni phrofodd y noson hono yrt un esmwyth iawn. Gwrthododd yn gyndyn fyned gyda'r teulu i'r oedfa foreu Sabbath, ond y mae y gwr wellhaodd fab y Pendefig a gair, a'r un ddy- wedqdd y gair wrth was y Canwriad, yn dweyd gair ei hunan wrth lawer yn eu tai y dyddiau hyn. Wedi cael y ty iddo ei hun, ymdrechodd gwr ag ef, ac ysgydwodd ef i'r fath raddau, fel yr oedd yntau, fel Jonah gynt, yn ddigon ufudd i gyflawni ei ddyled- swydd. Pan ddaeth y teulu gartref gwelwyd arwydd- ion y frwydr yn fuan, y tad mewn dagrau edifeirwch, a'r teulu mewn dagrau llawenydd, a gorfoledd. Nid llawer o flas oedd ar giniaw y dwthwn hwnw, ond pob un yn. teimlo mai eu bwyd a'u diod oedd gwn- euthur ewyllys yr hwn 41!1 liqlifonodd a gorphen ei waith, a'r noson hono cyffesod'd Gfist yn Waredwr idqo ei htin.,

YR ADFYWIAD YN LI ANGEFNI…

G LLANFROTHEN

MANCHESTER.

-. EGLWYSFACH, GER GLANDYFI.…