Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

CYFARFODYDD MISOL.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYFARFODYDD MISOL. Amser Cymdeithasfaoedd a Chyfarfodydd Misol. Y Gyrnanfa GyttYeclin it -Liverpool, MehePin 6, 7, 8, 1905. Cymdoithasfa y G ~13ry:ub 1, Ebrill 12, 13, It Oymdeithasfa y Do — Llanfainnaallt, Ebrill 11, 12, 13, 1905 A-berteiif, Delieu — Llanartb, CUvvef. 23, 2t Abei teili Gogledd-Saron, Mawrcfh Sfe(l, 1905. Arfoo -Llanllyfni, Chwefror 27, 28. Brycheiniog- Caerfyrddin-Trinity, Llanelly, Mawlth, 21, 22. Dyfl'ryn C mvvy—Carinel, Llunrwdt, Clnveftov 22, 23. Dyffi-yii Clwyd-Dyffi-yn, Nlawi-th, 2ztil, 3ydd. Flint Caersalem, Ohwefror 27 Glanmorgin &o Presbytery—V7lutoburoli, Wednesday, March. 29th, at 10i30, a.uii Henaduriaeth Trefaldwyn —Drefnewydd Chwef. Llundain -Jewin Newy-dd Lancashire, Clieshiie, &c., Presbytery—Breeze ilill, LlVerjloo » Tuesday. Aprill llth, 19 5. Liverpool—Princes Road, Oliwef, 8red, -CyfarLd Pedwar Misol Lieyn ac Biifonydd—Bt'ynmely.i, MaW'th 0, 7. Manetiester-Chwefror 28ain Meiiionydd, Gorllewin—Talsarnan, Mawrth 13, 14. Meirionydd, Dwyrain Lhmsantffraid, Mawrth, 7, 8 ■ Morganwg, Dwyrain-Dethania, LHvynpia, Chwef. 1, 2. Morganwg, GorllevVin—St. Bride, Cluvef. 15. I ddeclireu am 12.80 Mynwy-Penuel, Tredegar, Mawlth xiL I ddechreu am 1.3Q a,.m. Mon— Penfro Trefdraeth, Chwef 14 15 Ti-efaldwyn Cliwet. 15, 16 Trefaldwyn Isaf— LANCASHIRE PREsBTERv.- ileid at Rossett, oil Tuesday, February 7tli, 19J5. Rev. E. Grifllth^, Moaerator, in the chair. Sacrament of the Lord's Supper was administered. Ke-V. R. Jones, B.A., Chester dt ii ve ed a very apprbpriate address. The repoi t given of t, e el ate of the cause showed much faithfulness in connection w ith. The friends here are looking forward hopefuliy to the settfbnlent of the neW Pastor amongst them, Rev. is. Scott. Williams, H.A.,B.L). Tne Presbyteiy hoped that inticli blessing Wotild rest iipoh his work in the place The Pivsbylery approved of tho mpssage from the Association re Missionary Colle tions. Rev. IJ. Manuel, M.A. was appointed rcpr. sentative on the English Causes commit tec for next three years. Rev. E. J-iiman Was appointed Presbyti-iy representative on the Cohnexional lio-k Lommiitee Rev. E. Griffiths was appointed Ten perance Agent for the Presbytery Mr. D. W. Morgan, H.A., Buckley was elected for ordination. ]t was decided that anllppllcation be ni ide on b'hnlf of tht) Rev. T. G. Owen. M.A to the N, Waifes Ass&iiiitiotl for A letter of it-trodlictiuii to OUr churc hes »n the United States on his visit to 1 hat country. Trustees were appoint d for land purchased at Wrexham. The following were appointed Delegates to Association, See., for 1U05: -General Assembly, Revs. R. Jones, E. Griffiths, Messrs. J. J nos, T. H. Lloyd. April—Rev. J. Roberts Chester Mr. O. Hughes. June- Rev. J. Roberts, Wrexham Mr. R Sauvage August-Rev* 1). W. Williams, Mr. Hugh Davies. December—ReV. E. Williams, Mr. J. T Humphreys. North Wales Temperance Association—Rev. R. Phennah. Mr. J. S. Lloyd. Eiiglish conference—Rev. R. Jones, B.A. The afte noon mt?etih# was largely spent in hearing reports "Of the revival in the churches and in prayer that God would revive His work in all t! c churches of the Presbytery. The next meeting of the Presbyter y will be held at Breeze Hill, Liverpool, on Tu» sday, April llth, 18 5. STR GAERFYRDDIN.—C.M. Ammanford, Chwefror, yr 8fed a 9fed. Llywydd y Parch. Thomas Parry, New Inn. Cad- arnliawyd eofnodion y C.M. diweJdaf. Darllenwyd Ilythyr- arnliawyd eofnodion y C.M. diweJdaf. Darllenwyd llythyr- au yn gydnabod derbyrdad ltythyran o gydymdeimlad; Gohiriwydrhybuddion y Parch Phillip Jones, a John 0\V(3nsi i'r C M. nesaf. Cynygiad Mr. W. Eynon i gael sylW y pryd hwnw. lendorfynwyd fod cais EglVVys Libanns, Pont- ardnlais, sef cael caniatad i Wertlm eiddo i fyned i'r Gym- dei'^hasfa nesat. Enwyd brodyr dros y C.M i fod yn ymd i iedoLvyr ar gapel Libaims, yr eglwys i enwi brodyr oto a dud a'r enwau i'r C.M. i'w cadaruhau. nllJddwyd eaniatad i ymgeisydd "m y Weinido^aeth o Pumpsainti fyned trwy y dosbaith ar brawf, ysgrifenydd y dosbarth i' d:'efnu ei ymweli d. Enwyd y ivii-i. J. Lewis, ( aeify ddin, J. G. Anthony, i archwitiocyfrifot) trysorfa y Gweinidogion. Hysbyswyd fod blaenorbid we.ii eu dewis yn y College a Bi ynaman, a chadarnhawyd y dewisiad. Cafwyd adroddiad manw] am Gafglind y Ganrif gan y trysorydd sirol. Gwnaeth Mr. W. By; 0,1 a'r Pa ch. T. Parry, sylwadau hefyd. Uisgwylir y gellir dweyd jn y C.M. nesaf fod y casgliad v edi ei orphen. Ychy ig yw y swm sydd yn anghenrheidiol i'w cwblhan. Cafwyd ychydig o hanes yr adfywiad Crefyddol srdd yn y wtadg-anamryw o frodyr, y mae yr Ysbryd yn gweithio yn rymus yn e n pUth. TreIn- c wyd i'r C.M. nesaf i'w gy. al yn y Trinity, Llanelly, MaWrth y 21ain a '-2iin. Ycyfarfol cyntaf yn dechreu am haner awr wedi deg dydd Mawrth. Mater yseiat gyffredinol fydd Adfywiad Civ.iydd 1,' i arwain y Parch. W. Talfan Davies. Derby, iwyd y brodyr canlynol o eglwys Moriah, Brynaman yn aelodau o'r C.M. Fef Mri. Lewis Evans. John Davies, Evan Ro ert", y tri yn ddirwestwyr, ac arwyddwyd y Ilyfr d rwestul gandnynt. Penderfynwyd fod y Patch. D. J. HoweIIs. Pontro, i fod yn oruchwyliwr yr achos dirwestolyn y .ir. a bod Cymanfa flynyddol ddirwestol i'w chynal ac i fyned a gylcli trwy y gwahanol ddosb irthindaa. Cafwjd jiair am y Forward Movement a i hoddwyd anogaeth i'r E lwysi sydd heb anfon eu easglLulau i'r trysorydd sirol mor fuan ag sydd jm bosibl. Pendei fynwyd fod llythyrau o gydymdeimlad i'w hanfon at deulu y diweddar Mr. Samuel Thomas, Bwl< hygwynt, Meidrlm, at Mr. David Davies, CLrhedyn, w. di claddu mab, a Miss Morgans, NanVwilw yn nghwym b marwolaethei brawd. Llythyrau i'w hanfon at y 1 archn. John Owens. Burry Port, John Evans, Hendre, Mri Morgan Jones, Brynamman, John Evans, Cwindwyfrau Giiffith Rees.-Gorslas, yn eu cyetudd a'lI gwaeledd. Trefn- wyd i'r Cadeirydd a'r Ysgrifenydd i dalu ymweliad a Mri. w John John,—Tianter, dau flaenoriaid eglwys Anin anford i ddatgan cydymdeindad y C.M. a hwy yn eu cystudd. Cad- arnhawyd penderfyniadau y pwjllgor atiahol. Cafwyd hanes cysurns am sefyllfa yr achos yn y lie, y divvygiadyn gryf 3 n ei plith a'r Arglwydd yngwneyd pethau mawrion trwy ddylanwad yr Y.<-bryd yn eu mysg. Amdriogloch cyn diwyd eeiat i'r pregetbwyr a'r blaenoiiaid ar wahan. Mater y pregethwyr L'wyr ymgysegriad i Grist" yn arwain y Parch. V\R. Nantlais Williams, yn arwain yn nghyfarfi d y blaenoriaid Mr. Rees Jones. Hendre. Yrun miter i fod o dan sylw gar, y blaenoriaid yn Nghyfarfod Misol Eb; ill, i agor Ilr. IV Eynon. Pregethwyd gaa y Pa'chn. Edward Jones, Daniel Williams. Thoma- Phillin/ T. Vaughan Jones, Dr. Thomas. W. D. Rowlands Thomas Parry i yn Llandebie, y Parch. W. M. Jones Ynys Bettws Parch, W. D. Williams; yn agoriad ysgoldy Pantyffynon y Parchn. Thomas Parry, Edward Davies, Brynamman.

**•' Coffadwriaethol Ann Graffiihs

Advertising

Advertising

MANCHESTER.

**•' Coffadwriaethol Ann Graffiihs

**•' Coffadwriaethol Ann Graffiihs