Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Family Notices

Hysbysiadau Teulu
Dyfynnu
Rhannu

Genodigaothau, Priodasau, &c. ■ 3$C GF.NKDir.AKTll. Williams.Chwefror isfed, priod y Parch. R. R. Williams, M.A., Towyn, Meirionydd, ar- fab. PRIODASAU. Evans—Jones.—Chwef. isfed, yn nghapel y Method- istiaid Calfinaidd, yn Llandderfel, gan y Parch. Isaac Jones Williams, gweinidog, Mr. John Evans, Llechvfedd, Llandrillo, a Miss Kate Jones, merch hynaf Mr. John Jones, saer maen, Church Street, Llandderfel. jone s-jones.-Chwef. 17, yn nghapel y Methodist- iaid Calfinaidd, yn Clwyd St., Rhyl,, gan y Parch. W. Parry Jones, Llannefydd, yn mhresenoldeb Mr. Gwilym Parry, cofrestrydd, Dinbych, Mr. Richard Jones, ail fab Mr. a Mrs. Jones, Arllwyd, Llan- sannan, a Miss R. A. Jones, merch fabwysiedig Mr. a Mrs. Thomas Williams, Berain, Llannefydd. Hir oes i'r ddau, a Duw yn rhwydd hyd derfyn y daith.. MARWOLAETHAU. Griffiths.-Chwefror 8fed, yn 18 mlwydd oed, ar ol hir nychdod, Miss Margaret Griffiths, anwyl ferch Mr. a Mrs. Griffiths, Lancwm, Cilrhedyn, ger Castellnewydd Emlyn. )cnkins.-Chwef. I I, oddeutu 40 mlwydd oed, wedi misoedd o gystudd, o dan yr hwn y daliodd i fyny yn neill(duol hyd ei ddyddiau olaf, Mr. J. E. Jen- kins, Neuadd, Felindre. Tones.—Chwef. i3eg, yn 55ain mlwydd oed, Annie, anwyl briod Mr. Thomas Jones, 21, Dacy Road, Everton, Liverpool. Jones.—Chwef. II, yn go mlwydd oed, yn Ty-hwnt- i'r-afon, Eglwys Bach, Mr. Owen Jones. Lloyd.—Chwef. 14, yn 75 mlwydd oed, Mr. Evan Lloyd, gof, Clawddnewydd, ger Rhuthyn. Shaw.-Chwef. gfed, yn 1,5 mlwydd oed, Mrs. Alice Shaw, Graig Adwy Wynt, ger Rhuthyn.

CYDNABYDDIAETH 0 GYDYMDEIMLAD.

Advertising

Advertising