Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

mmmtm im&finr#411$ 1" tl c-tJJ PA FODD I'W HOSGOi ? Y mao pawb yn ci GANMOL, NidywbythynSIOMI. QUININE BITTERS V" G- WTL YM EVANS O Lanelli, dyaa'r fan 5 Ond gocholwch mag y twyllwyr sydd i'w v cael mown tref a Ilan. Byth si werthir un botelaid o'e dda feddyginiaeth hon. Heb fod enw y gwneuthurwr ar y gostrel ger eich bron. Hawdd ei chael drwy y llythyrdy, os yn byw yn nghanol gwlad, hefyd yn mhob siop Fferyllydd, gellir cael y moddion rhad, Taer ddymunwn sylw'r cyhoedd, gan fod llawer heddyw i'w cael, geisiant efelychu'r BITTERS, rhoddant ryw gyiTyriau gwael. Y mae llawer wedi eu twyUo o ddiniwed bobl y wlad, gan y cyfryw dan y dybiaeth fod en heiddo yn fwy rhad, Ar ol yfed ami gostrelaid, yn y gobaith cryf yn siwr, o gaol llwyr ryddhad o'a gwendid, nid oedd iddynt well na dw'r. QUININE BITTERS Gwilym Evans, o Lanelli, ro'ea iachad iddynt wedi i bob peth fethu,- felly dyma'r physig rhad. Dyma'r fedd- yginiaeth oreu, sy'n lliniaru pob rhyw loea; tystiolaetha pawb am dani, y gwna estyn hyd yr oea. Y meddygon geir yn unfryd yn ei chanmol yn tahob man, fel y moddioneffeithiolaf gryfhau a nerthu'r gwan. Pawb sy'n rhyw anhwyldeb, na wnaed oedi'n aychlyd wael, pryned gostrel QUININE BITTERS, yn hon iechyd sydd i'w gael. AP MORUS. -'II Yn ystod miscedd oer a llaith y tymor hwn o'r fiwyddyn, dioddf f» llawer oddiwrth • AWYUWST,, ASTHMA, BRONCHITIS, AC A N HWVLDER VU GAUAF ERilLL. Ond tystia lluoedd y gellid cael ymwared llwyr oddlwrthyD, neu os gofelir mewn pryd, eu hosgoi yn hollol, trwy wneyd defnydd prioitol o'r meddyglyn en ,I hwnw- QUININE BITTERS GWILYM EVANS. TYSTIOLAETHATJ. -I Berkeley Road, Bristol, Mehefin 11 eg. Anwyl Syr,—Bum yn wael iawn dan yr Influenza, yr hwn a ddilynwyd gan lid ar yr Ysgyfaint. Tair wythnos yn ol, yr oeddwn H mewn cyflwr peryglus, a bron yn anobeithiol, 52 Pan aeth y perygl drosodd, yr oeddwn yn wan P* iawn, ac archodd y raeddyg i mi gymeryd rhyw feddyginiaeth adgryfhaol— Tonic. Gofynais, > WnaiflF Quinine Bitters Gwilym Evans ateb y diben 1 Dyna'r peth i'r dim," meddai, cym- 5 erwch ef dair gwaith yn y dydd." Gwnaeth les mawr i mi, a theimlaf fy holl gyfansoddiad yn cryf hau.: Ya eiddoch, &c., B. P. CHIC. Courtia, Aber, ger Bangor. i Mehefin 21. Anwyl Syr,—Bum yn dioddef am flynydd- au gan Bronchitis, ac fel yr oeddwn yn heneiddio, yr oedd yn myned yn waeth y naill dro ar ol Y Hall. Cefais lawer o gyffeiriau gan feddygon &0 fferyllwyr, ond nid oes dim wedi gwneyd cY- f¿ maint o les i mi a Quinine Bitters Gwily^rt Evans. Yr oeddwn hefyd ar adegau, yn dioddefm gan guriad y galon, ond y mae Quinine Bitters g wedi fy ngwella. Dywed fy nghydnabod a'DflH cydweithwyr wrthyf nad wyf yn ymddangos yr un person ag oeddwn dro yn ol. Gwn am amrytf bersonau wedi gwella o glefydau eraill trwy ddefnyddio Quinine Bitters.—Yr eiddoch, &c., Yr eiddoch, &c., D. ROBERTS. 3EfcKC"«'3E8;XTI333! OOCHELWCH DWYLLWYR. Mae poblogrwydd digyffelyb y meddyglyn rhagorol hwn wedi temtio dynion diegwyddor mewn amryw ranau o'r wlad i gynyg efelychiadau gwael o bono gyffelyb enwau, i'r cyhoedd. Pan yn ei brynu, mynwch weled fod enw Gwilym Evans ar ? Label, y Stamp, a'r Botel. fl( Gwerthir ef mewn Potelau 2s. 9c. yr un dwbl maint, 4s. 6c. I'w gael yn mhob m Goruchwylwyr yn mhob man. Os ceir anhawsder i'w gael, anfoner ef am y prisiau ucho unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol yn uniongyrchol oddiwrth y Perchenogion- Quinine Bitters Manufacturing Co. Ltd., Llanelly, S. f — Y DIFFYG TREULIAD. DYMA'R afiecliyd mwyaf cyffredin sydd yn poeni y cyfansoddiad dynol, ac y mae yn cymeryd cym- aint 0 wahanol agweddau fel ag i fod bron yn sn- mhosibl i'w ddesgrifio.-Y Stumog ydyw oanol- bwynt cydymdeiralad yr holl gyfmidrefn, ac mae r oil o'r organau yn teimlo mwy neu lai oddiwrth ucrhyw afiechyd axco. Dyma rai o arwyddion yr ftfiecbyd hwn POEN yn y STUMOG A'R FREST, y-n onwelig ar ol bwyta, SYCHED, CYFOGAU, COLL ARCH- WAETH; RHWYMEDD, NYOMDOD, QWEN- DID GIEUOL, GWYNT yu y STUMOG, DWFR POETR neu surni, BILE, ISBLDKR YSBRYD, CURIAD Y GALON, AMHURDEB yn y GWAED, ANHWYLDER ar yr IAU, PILES, &c. Os ydych yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau uchod, y feddyginiaeth fwyaf effeithiol ydyw Dr. WOOD'S REMEDY. Mynwch gael ymwared »r diffva-treuliad, ni ddylfti neb ddioddef oddi wrtho tra mae medcfyglyn mor cffethiol » Dr. WOOD'S REMEDY i'w gael. Y m&e Dr. WOOD'S REMEDY yn puro y gwaad .0 yn clirio y cyfaTtaoddiad o bob smhuredd. Y mae hefyd yn bynod o efieithiol at wella'r Piles a'r Gravel. Gwerthir y Boblogaiac! hon mewn potelau Is. lie. ac 2s. 6c. yr un, neu drwy y Post am dair ceiniog yn ychwanegol. Oddiwrth y gwneuthurwr, HUGH JONES, Mannfaeturing Chemist, Medical Hall, Bl. Foatiniog, i OecKiUi IT lliw fy Glas. 1Y GOREU I'W Y RHATAF.II W a Do not wait. | Do not wait | Jj until your good health is Impaired gg M but take steps to keep it up to the m MB mark. Remember that ailments, g B apparently trifling:, may very soon V ■ develop into serious diseases. 1 Do cot hesitate to tak* on the first appearance ol any die- gp I. trcssing symptoms. They will do a more to establish and maintain your m general health than any other means j> you can employ. For a A W 8S-UQG5SH LIVER, Mg SSCK-HEADACHE, W M INDIGESTION, LOSS OF APPETITE, V J| CONSTIPATION, K Y and the depressing' nervous corsdi- T V tiens that arise from these troubles, i 6 there Is no more reliable remedy a ffl than M f BEECHAITS PELS. # ""old everywhere in boxes la. 1 Vzd. (56 pills) JB Ð U. I BOB OED. YN METHU. SBVICTOLINE M"W* DO AN ODD, S VICTOUNE Jri|| TlC-COLOREUX.jW B VICTQUNE i BOEMAU'R 1 PRISIAU\f\i, & ^6# W wsrtm oah oca rrznyixvoo M.H0WELL jdN £ S,A.p.s^ TOWYN, A P CURES COUGH.HI Cured my son of a dreadful Cough.' M ■p Mrs. JOHNSTON, Beileek, Fermanagh. F GIVES REST k SLEEP. 1 JHAYMAN'S 1 f BALSAM 5 P of Horehound Safe and Pleasant lor Children, W 'HOXniNG LIKE IT FOR A COLD.' K Mr. W. HIRD, ITorrtQli. 1 I STOPS COLD. .6 ld&L IA&L IDAL Idik, ld&l Ida, Argraffwyd gaaE. W. Evans, yn ei Swyddfa Argraffu yn Smith-field Lane, Dolgellau,