Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

,'C Base George's GEORGE George's Pile& (fPILE GRAVEL!) VHHO Pile & °tM,. Iw^^lBIW Gl.aTO, r -mx= -■■■iu^iuiu *»».*»» fv%nw*LwmwmiM&MW!&u«&es*&9*^ ) YN DDIYSGOG FEL Y GRAIG. (FIRM AS A HOCK.) ^"■MMiiiFiftMfiinhwKtiiijiii r» nnfttt nnnriwiinmiiMi j^vwprSrewviwiMrB'vw'iwii'wsf'wwsi'es Cymeradwyaeth. ifr ydwyf wedi edrych dros psLiioedd o law-ysgrifau gwrefiddibl a dderbyniwyd gan Mr. J. E. George, ttirwain, yn dwyn tystiolaeth o oerthynas i'r gwelliahtau a ddyg- &yd oddiathgylch ttwy offeryiiol- laeth ei Pile and Gravel Pills." Y mae ysgrifenwyr y llythyrau hyn yn unfrydol yn tystioliaethu aiii ryfeddol rinweddau peleni Mr. George. Ystyriwyf y bwndel tyst- iolaethau a osodwyd ger fy mron yn brawf hollol foddhaol fod Mr. George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i liniaru poenau tyrfa liosog o ddioddefwyr. D. E. Williams, J.P., for the Counties of Brecon and Glamor- gan. IE: mRA mae CYFFEIRIAU ERAILL wedi codi '— ac eilwaith wedi cilio o'r golwg, mae UN ddarpar- iaeth yn ein gwlad wedi casglu aerth o flwyddyn i flwyddyn ar hyd y Chwarter Canrif diweddaf, ac ETO YN PARHAU I GYNYDDU mewn gwerthiant a phob- logrwydd, fel erbyn hyn mae ei chymeriad wedi myned mor eang a gwareiddiad. Prin mae eisieu crybwyll mai y Feddyginreefch y cyfeirir ati yw y fyd-enwog. GEORaB'S PILE AND GRAVEL y»TTi,X.St. Y mae y Feddyginiaeth Werthfawr hon i'w chael mewn Tri Ffurf. No. 1.—George's Pile and Gravel Pills (label wen). No. 2.-George's Gravel Pills (label las). No. 3.—George's Pills for the Piles (label goeh). Gwerthir y PELENI Byd-glodus hyn yn mhob man mewr Blychau Is. lie., a 2s. 9c. yr an. Gyda'r Post am Its. 2c a 2s. 10c. GOCHELWCH DWYLLWYft. Oymeradwyaeth, TfcEFCtARN (PE-J Anwyl Syr,—Diolch yn chwi am eich meddyginiaeth Wef fawr, gwnaeth les sylweddol 1 Yr ydym bob amser yn cadw e1^ peleni yn y ty, ac edrychwD nynt fel rhai o'r pethau hfvl ydynt yn angenrheidiol i gS8llf, u dedwyddwch teuluaidd. M»e Peleni ganmoliaeth gyfFre'dinol* yn beudifaddeu nid heb dod. Nis gwn am un Feddy^ iaeth yn Nghymru mewn i o fri, nac ychwaith wedi 9 sto cyraaint o ddaioni. Edrych'1 noch gan filoedd fel cymwyfl'f i'ch cenedl. Ni fu gei yf nemawr o ymddiried mewn Pa^i( Medicines, ond ystyriwyf yr och chwi yn eithriad anrhyded Gobeithiwyf y cewch ilyuy. ep lawer I wneyd lies i gleUion gwlad. D. OLIVER EDWARPS (Gwein^ Perchenog: J. E. George, M.R.P.S., HIRWAIN, ABERDARE.