Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

NODION 0 lerpwl

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

NODION 0 lerpwl ^r- Evan Roberts a Lerpwl.— Daeth a L„ aiwrth Mr. Evan Roberts yn addaw ymweled mijQgPy a'r cylchoedd ar Mawrth 15. Deallir fod yst0(j ,° ^g'ledd Cymru yn bwriadu dyfod yma yn hynv adeg ei arhosiad yn ein mysg, ac y mae 0 filo d^r s^rwy^d y bydd degau os nad ugeiniau gaej 0 (;ymry a Saeson Lerpwl yn awyddus am gael pa J e,L glywed,, yn peri cryn bryder i'r Pwyllgor, Dyoia 1 ^re^nu Be i bawb i gael cyfle i'w wrando. ag0r -J cynllun y maent wedi ei fabwysiadu, sef I 110 gapelau yn y cylch y bydd ynddo ar r^an n°dedig. Er engraifft, pan y bydd yn y St. T> neuol o'r ddinas, agorir capelau Chatham Vdd \fnCe? ^oa<^) Mynydd Seion, a Park Road; a au a 1 r" Evan Roberts yn myned i ddau o'r capel- feliv 1 e^wyd, ond ni hysbysir pa ddau fyddant; eu sia/ yn rhaid i'r cyhoedd foddloni ar gymeryd d\vy aVnS' a.c os si°mir hwynt, fel yn sicr y siornir ^(3irwPnu'^c^a' iddynt ymostwng i hyny yn Evert ^naC^' Gwneir yr un modd pan y bydd yn °edd 011' ^oot^e' yn Birkenhead, ac mewn lle- yn Parheir i gynal cyfarfodydd gweddiau au> a noson yn yr wythnos yn yr holl gapel- hesy C1yywaf eu bod yn dal yn eu gwres, ac yn cyn- UncJeK ^f cynulliadau yn lliosog, a'r cyfarfodydd Ac yn° ar nos Sadyrnau yn rliai mawrion. iawn. teijj^ Soron ar y cyfan y maent wedi troi gwres eu ytnhoh t'1 "^n wa^ o r °reu, sef troi allan i alw daer y' ymofyn am esgeuluswyr, a'u cymell yn arben' yf°d swn yr efengyl, -gan eu ceisio yn Pan'g^c1 4'dyfod i wrando ar Mr. Evan Roberts, yn r fod dros 600,000 o bobl yn byw yn Lerpwl Bir]jgU^' heMaw y canoedd o filoedd sydd yn Bootle, anfer+t a Seacombe, gwelir fod y gwaitli yn un y ^awr3 ond yr oedd digon o bobl barod at "ani f ac mae bron wedi ei gwblhau eisoes, Wecjj 0 San y bobl galon i weithio," ac yr ydys yn aHan fod yma rai miloedd o'n cydgenedl £ °b,aith es £ eu!us 0 bob moddion 0 ras. Gweddi a gaei p- duwiolion ydyw am i'r ymdrech glodwiw Qa 1 choroni a llwyddiant mawr! iad Parkeld.—Yr wyf newydd dderbyn adrodd- geny £ ^yddol yr eglwys uchod, ac y mae'n llawen calon ysgrifenu ei fod yn un o'r rhai mwyaf (3^eci0S°l ddarllenais erioed. Rhif yr aelodau ar J.eu y flwyddyn 1904 oedd 421, a'r aifer ar perthv y, flwyddyn yn 483, sef cynydd o 62. Mae'n 'tifer *'r eglwys bedair o Ysgolion Sabbothol,, a yr aelodau ynddynt yn 480, cynydd o 87. Yn \VecJi yn Laird Street y ceir y cynydd mwyaf, 50 tnae,rrnyned yn 94! Wedi bron ddyblu Yn wir I yn Laird Street mor llewyrchus ac l\Vys °1' fel y maent wedi penderfynu sefydlu Eg- Yr oedd cyfanswm y casgliadau am y elty yn cyraedd £ 1,016. Heblaw hyny trwy yr ^byniwyd oddiwrth y Bazaar, talwyd £ 1,1785 "Cli oedd ar y capel a'r ystafelloedd cenhadol. Wytti W (nie(idai'r anerchiad), yr Hi yr yn diolch i Dduw fwyfwy am ei ymweliad a 9c y ^ythnosau diweddaf o'r flwyddyn o'r blaen, gynodHenwedig yn nechreu y flwyddyn hon. Dis- yil vy yn rymus yn Laird Street, yn Argyle St., h°Kdchurch ^oac^' ac yn Parkfield. Mae ein V rnae° wedi eu llanw a'r Ysbryd Glan ac a than. Iesu,.»nt yn caru ac }'n anwylo Person yr Arglwydd Chatham St.—Diau genyf fod i eglwys ddarliam Street cynes iawn yn mynwes pob un o Pur Jrenwyr y GOIETJAD. Gnid yma y bu y seraff oesp ^ry Rees yn gweinidogaethu hyd derfyn ei yddl,. I)a.iaWn genyf weled ei bod hithau wedi cyn- Ydyw; gwir nad ydyw yn gynydd mawr; ond cynydd ^hifa SerGh hyny, ac nid lleihad. Cynydd o dri. ehyfanar ddechreu y flwyddyn hon 291 o aelodau, a ?yn hasY.m y casgliadau yn cyraedd £ 809. Dengys lad yn6 ni canmoladwy. Teimlir gwres yr adfyw- {jyderu cyfarfodydd wythnosol, a disgwylir yn 1 nes S ^3rdd y flwyddyn hon yn un liynod yn ysi v6?;wys Chatham St., ac yn nxywyd holl eg- Mr1eb' Yr Ysgolion Sabbothol.—^Daeth gair ataf °tho] T,° ^wrth Ysgrifenydd Urideb Ysgolion Sab- "verl GrPW1, y cynhelir yr arholiad eleni fel arfer, l't rhjf arf^ crec'u y bydd y nifer bron i fyny

(.Y DIWYGIAD YN MANGOR.

Bao-ddoosiaeth. .

« COFIWCH Y GWAED."

L/yfrau Cyhooddedig ac ar…

TYSTEB I'R PARCH EVAN PHILLIPS,…

Advertising