Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

RI1AI O. Lyfrau Diweddaraf HUGHES A'i FAB. WRRX AM YN AWR YN BAROD: 1/- Y FORTH PRYDFERTH ac-Ysgrifa eraill: gau ANTHKOFOS. Gyda DarJUll. us Tlws ei ddiwyg. tiysacli ei gymvysuid; puro chwaeth, _,y enngu gwybo.jacth a gwella y gltlon.Yr AthTaw. V" BOB LEWIS (bmwd "Rhys Lewis"- Daniel Owen) a'i Gymeriad: gan y PARCH. HENRY EVANS. Gyda Darlun. Dylai fod yn help i bobl ieuaino i ffurflo a chadw CYlIleriad." Yn y Wasgr, yn barod yn fuan: V6 I'R AIFFT AC YN OL: gan y PARCH. D. RHAGFYR JONES, Treorky, gyda Rhag- draeth gan y Parch. Elied Lewis. Gyd Darluniau. OWEN GLYNDWR: ganL.J. ROBERTS, M.A. Gydag amryw Ddarluniau. NEWYDD Et OYHOBDDI: 3/6 BREUDDWYDiON Y DYDD mewn Barddoniaeth a Rhyddiaith: gan y PARCH. J. J. ROBERTS (lolo Carnarvon). Gyda 10 o Ddarluniau. Llian Hardd. Llythyr- enati Aur. "Ni cheir yn marddoniaeth neb Cymro, fwy o gyfoeth, fwy o urddas, fwy o fawrhydri, na mwy o angerddol- rwydd meddwl ac iaitb."—Yr Herald Cymraeg. D. S.-Mae palwad rnawr am y Gwaith, ni fydd copi i'w gael wedi gwerthu allan yr argraffiad hwn, lelly os am sicrliau copi o Lyfr un o Feirdd mawr ein Cenedl" fel y geilw Anthropos yr awdwr, anfoner am dano ar unwaith. MT 7 o LYFRAU 3/6, Gopi o bob un (Cludiad Rhad) am P.O. 20/- Yr oil mewn Ulan. F| A Cofiant a Phregethau y Parch. J| /|| David Charles Davies, M.A.: V U gan y PARCII. E. WXNNE PARKY, M.A. Gyda Darlun. yr Yr Eglwys, ei 5acramentau a'l J Oweinidogaeth: gan y PARCH. W. JAMES, M.A., D.D. n* Cofiant y Parch. Herber Evans, D.D.: gan y PARCH. RLFED LEWIS. Gyda Darlun i'w Fframio. TTraelhodau Llenyddol Dr. Ed- y wards o'r Bala. Gladstone, ei Fywyd a'i Waith: gan y PARCH. GRIFFITH ELLIS, M.A. Darluniau Ysblenydd. Bywyd a Gwaith Henry Richard, A.S.: ganELEAZARROBERTS. Gyda ■J|l | Darlun i'w Fframio. «a||| = Fed war Cyfiwr Dyn: gan y PARCH. T. BOSTON. Cynygiad y Tymhor. Fel arfer yr ydym yn gwneyd CYNYGIAD NEILLDLOL. Uyfr £ 2 am 25/ 5 o Oyfrolau Hylawl Nid oes ond 500 Set i'w gwerthu am 25/» at yn cael eu Gwerthu Allan ar unwaith. edi hyny bydd y Pris fel arfer, je2. ^Cyfie Digyffelyb i Sicrhau Copi o'r ESBONIAD Poblogaidd a argraffwyd yn y Gymraeg. ei1 hwn ei Dir ar ei Deilyngdod. eji^fenodd yr Awdwr dros 250 o Esboniadau bniT a§ i ddwyn i mewn i'r Esboniad hwn S°lygiad gwerth sylw. Y Deongiydd Berniailol l' AR TR *Kn Destament a'r Uewpdd: Qan y Parch. JOHN JONES (Idrtsyn). -• tFnflwprf?a Set 5 Cyfrol wedi eu Rhwymo yn mewn r r 'ri Sr.v"f ac ynneillduol at yr achlysur, Ym^a„ 1Llythyrenau Aur Extra, Marbl, feetiau Cyflawn yn unig. 25/w Arian Parod. i'r Son 1°^ y CFn7 £ ia(i hwn yn Gyfyngiedig yn liehVT,+ "^ailJrggrifwyr y derbynir eu Henwau ein Cynr^i • ^ennym ni 7" uniongyrchol, neu °edd Cymr^1 yr lluos°g Y11 gwahanol ardal- Peidier 11' C^tlfie^1C^1eir^er' y Cyntaf a Enfyn fydd y ylltaf Derbyn. (1905) fa TT^,vn P,ellacil gweler Almanac v Miloedd -tlthwr lllby.1em, nen ymofyner gyda Llytr. V"t4Wr, Dosba;tb wz, Rou Y CY4044dVr. I~BS55iwoh ™1 I geiso potelaid gan y Fferyllydd nesaf atoch, cyn i'r B /< Anwyd fyned yn waeth. Cofiwch Cough mixture. HUGH DAVIES, ¡ lS\d DAVIES'S COUGH MIXTURE. At Beswch, DAYIES'S COUGH MIXTURE. AllWVd DAVIES'S COUGH MIXTURE. A«tv,"ft DAVIES'S COUGH MIXTURE. DAVIES'S COUGH MIXTURE. URONCNITLS, DAVIESS COUGH MIXTURE. Pas, Crygni, DAVIES'S COUGH MIXTURE. Influenza,, PEIDIWCH Cymeryd eich twyllo gan unrhyw efelvchiad o DAVIES'S COUGH MIXTURE- Y mae lln yn y farchnad. GOFALWCIS Fod y Begd. Trade Mark yn y golwg ar y Wrapper. NID YDYW B VIES'S COUGH MIXTURE Ymhlith y darpariaethau hyny ^ydd yn cael eu har- gymhell at BOB AFIECHYI), ond yn unig at Anhwyldeiau JBt MM; JL ) MEGISj Anwyd, Peswch, Asthma, Pas, Crygni, Bronchitis, Caethdra, DifFyg Anadl, Poeri Gwaed. ISle. a 2s 9c. y Botel. Y mae y pcteli 2s. 9c. yn cynwys mwy na thair o'r rhai lleiaf. PESWCH- Nid rlJtÜd i DAVIES S COrGH MIXTURE wnh ganmoliaeth, y niae vedi bud o fiat n y cyhocdd er ys blynyddau, ac y mae y perclienog drwy draul a llhfur di-ildiu, vedi ci fcerlFeithio p fatli fodd fel y mae yn cael ei gydnaloii fel darganfyddiad gwerth- fawr at yr anhwyldeiau uchod. Y mae miloedd lawer wedi cael iachad, ac yn gwneyd eu goreu Ïw gymell ar ereiti sydd yn dicddef. Ni raid cymeryd ond UN DOSE er profi ei ddylanwad uniongyrchol yn rhydd- hau y phlegm, yn cliiio y liais, yn cynesu ac yn cryfhau y frest, gan weithio pob anwyd a chrygni ymaith. Ni raid i neb ofni canlyniadau anwyd a phesweh ond gofalu fod potelaid o DAVIES'S GOUGH MlXTUIia yn y ty. Bydd pob dvn yn feddyg i'w deulu at holl anhwyldeiau y gwadf a'r bent, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. BETH YDYW SARZINE "7 MEDDYGINIAETH AT SICRHAU e R 0 E N A OH A (aWAED OUR SarZlne SARZiNE" 1 f at Buro fl| BLOOD MIXTURE. Gwaed, fagg Good Health depends on Pure Blood. Pinmifw H SarzineBlood mixture.— inipitjH The marvellous Cure for Scurvy,Eczema, Blackheads, S jre Eyes, Scrofula and V fa Bw Boils. Cleanses the Blood from all Im- X Sin, EgHJ purities, removes Eruptions, Blotches, KBgll and Pimples from the Skin. Doluriau, By all Clumiztt, ljl\ & 2/6 per Bottle. Scurvy, W See that you get SARZINK H HUGH DAYIES, Chemist, Eczema. Si MAQHYWILETH. TO MOTHERS.—Mrs. Winslow's Soothing Syrup has been used over fiftjr years by millions of mothers for their children while teething with perfect success. It will relieve the poor sufferer immediately. It is pleasant to taste; it produces natural quiet sleep, by relieving the child from pain, and the little cherub awakes I as bright as a button.' Of all Chesaisti, Is. lit. per bottle, <0% Mae rhaid myned y G W AE D. 1 a V Gwaedyw'r Bywyd 1 Hk Y Gwaed yw'r Nerth J Y Gw-tcdyw Pobpeth Y mae pawb~y chwi yn eu mysg—yn adored i nifer fawr o glefydau. Paham felly? Am fod Anmhurdeb -yr Awyr, Anijihurdeb y Dwfr, Anmhurdeb Bwydydd ac Annihurd.-b petltau amgylchynol yn creu An- mhurdeb y GWAED. A phan bydd y GWAED yn cael ei lygru a'i wenwyno, mae yu gwneyd yn bosibl Pr SCURVY TARDDIANTAU Y CROEN RASH PENDDYNOD COKNWk DON ECZEMA LLYrGRIADAU COESAUCLWYFEDIQ RHEUMATISM NEURALGIA A llu o Glefydau eiaill y CovfF a'r Ymenydd, i tttthro ar wahanol ranau o'r cyfansoddiad. Fe ellir atal a rhagllaenu y rhan fwyaf o'r clefydan ag sydd yn blino yr hil ddynol, drwy gadw y GWAED yti 13TJE, Y mae miloedd yn barod i dystio a phrofi fod ME mm ma BLOOD PIL. L YN PURO Y GWAED, AC YN EI GADW YN BUR 03* Mynwch Heb -ex weled llun hyny y Galon Twyll ar bob box. ydyw. Os byddweh yn dioddef oddiwrth DOLUR PUN DIFFYG TRAUL POEN Y CEFN ? BILIOUSNESS GWYNT ISEL YSPRYD AFU DDRWG CORFFRWYMEDD NERVES EGWAN ANHWYLDEliAU Y CYLLA A'R ARENAU Cofiwch fod gwreiddyn y di-wg yu y GWAED, a bod yn rhaid myned at y GWAED cyn y gellir cael iachad gwirioneddol. Mae HUGHES'S BLOOD P;LlS yn cael efiaith uniongyrchol ar y GWAED, ac ar yr holl gyfansoddiad. Rhoddwch brawf arnynt. Ar werth gan bob Chemist a gwerthwyr Patent Medicine am Is. l^c 2s 9c., 4s. 6c., neu danfpner eu gwerth mewn Stamps neu P. O. at JACOB HUGHES, M.P.S.,L.D.S., Manufacturing Chemist, Penarth, Cardiff. j. r* RODDASOCHCHWIBRAWFAR GOMER'S BAt-M? ELI AT BOB CLWY'. Mae GOMER'S BALM yn iachau, braidd yn wyrthiol holl glefydan allanol y corff, megis Clwyfau, Rash, Scurvy, Eczema, Llosgiadau, Peflau Crachlyd, Lygi. iadau Plant a Benywod, Piles, Dwylaw ToriadoL Malaethau, Tarwdden, Crafu, Gwynegon. At cr Gpesau Drwg Does dim o'i fath. Rhoddwchjbrawf arno. Gofynwcb am "GOMER'S BALM," a mynwch weled enw JACOB HUGHES ar bob box, heb hyny twyll ydyw Ar werth gan bob Chemist a Stores am Is. lie., nea danfoner eu gwerth mewn P.O. neu Stamps at JACOB HUGHES, M.P.S.,L.D,S„ Manufactruing Chenaiat, Penftrth, Cardift. 1