Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Gauaf -Glas-Mynwent Fral 'I, Y raae pawb yn ei UANMQL, Nid yw byth yn SIUMI. ?QUININE BITTERS • GWILYM EVANS o J.Jl:meJli) dÿlJ3/ fan OrHlgochelweh lhag y twyllwyr sydd Fw caal mewRi.rafsHau, By-thai weetbir un botslaid 0'1' dda feddyginiaeth hon, B.eb fod enw y gwnenthurwp ar y gostrei gesr eich bron. Kawdd ei chael drwy y llythyrdy, os yn byw yn nghanol gwlad, hefvd yn mhob siop Fferyllydd, gellir cael y moddion rhad. Tae? ddymnnwn sylw'r cyhoedd, gan fod ilawer heddyw i'w cael, gelsiant efelychuhr BITTERS, rboddant ryw gyffyriau gwael. Y mae Ilawer wedi eu twyllo o ddiniwed bobi y wlad, gan y cyfryw dan y dybiaeth fod ea heiddo yn fwy rhad. Ar ol yfed ami goatrelaid, yn y gobaith cryf yn aiwr, o gael llwyr ryddhad o'u gwendid, nid oedd iddynt well na dw'l'. QUININE BITTERS Gwilym Evans, o Lanelli, ro'ea iachad iddynt wedi i bob peth fethn,— p fally dymalr physig rhad. Dymar fedd- yginiaeth oreu, sy'n IHsiaru pob rhyw loes; tystiolaetha pawb am dani, y gwna estyn hyd yr oes. Y meddygon geir yn unfryd yn ei chanmol yn mhob man, fel y moddion effeithiolaf 5 gryfhau a nerthu'r gwan, Pawb sy'n Stoddef rhyw anhwyldeb, na wnaed oedi'n nychlyd wael, pryned gostrel QUININE BITTERS, yn hon iechyd sydd i'w gael. AP MORUS, v- isL. iyj"AE yn ffaith hysbys fod mwy o afiechyd ar ddiwedd y gauaf yn gyffradin nag sydd ar ei ^eC:I^ yn enwedig os bydd yn auaf glasnen agored fel ei gelwir. Oud dywed miloedd yn y w^a^a<} raai y meddyglyn hwn yw y moddion effeithiolaf sydd > n adnabyddus er cryfbau y cyfansoo i wynebu peryglon Y GAUAF, a thystia lluoedd y geilir cael ymwared o bob aahwylder g&ua ac yn wir eu hosgoi yn llwyr, os gwneir defnydd priodol o'r FEDDYGIOTAETH FAWR GYMREI& T YSTIOLAETHAU P W YSIG. I DIFFYG TREULIAD. Llys Awen, Rhyl, Anwyl Syr,—Biinid fi yn dost gan y Bile a Diffyg Treuliad, ac anogwyd fi i roddi prawf ar eich cyfferi chwi-QUIN INE BITTERS a DIGEST- IVE PEARLS, ac y mae yn dda genyf allu tystio i'r Iles mawr a gefais o'u defnyddio. Cymerais amryw boteli 4s. 6e. o'r Bitters, ac yr wyf yn penderfynu cadw potelaid ohono wrth law bob amsar, a chymeryd dogn dyddiol awr cyn boreu- fwyd. Aeth y cur o fy mhen, a'r neuralgia a'r gymmalwst, a gelynion eraill, ar ffo a gobeithio na wnant byth ddychwelyd. Cefais !wyr ym- wared o'r Bile a'r Diffyg Treuliad, ac y mae y QUININE BITTERS wedi cryfhau fy ystumog, puro fy ngwaed, a sirioli fy ysbryd. Yr wyf wedi ei argymell i luaws sydd yn awr yn rhoddi canmoliaeth uchet iddo fel meddyginiaeth effeithiol at wabanol anhwylderau. Wyf, Syr, yr eiddoch yn gywir, JAMES DAVIES (Iago Tegeingl). GWENDID A LLESGEDD. Rhenc Bach, Hangeinweo, Anglesea. Foneddigion,—Yr wyf yn eich hysbysu fy wedi cael lies anrbaetbol oddiwrth QUINLW BITTERS GWILYM EVANS. Yr oedd^ mor wan pan y dechreuais ei gymeryd gallvvn gerdded at y tan fy bunan heb gynorto fy mam. Er fy mod wedi cael amryw gan feddygon ar y pryd ni chefais lies <*<* oddiwrth yr un, hyd nes y clywais am QUlnlll Bitters Gwilym Evans gan ffrynd, a | ddechreuais ei gymeryd, yr oeddwn yn i mewn byr amser. Y mae genyf ftydd aogbY r L redin yn Quinine Bitters Gwilym Evans, ac I wyf yn hollol gredu y buaswn wedi marW 0 | I VVYO bae i mi ei gymeryd. Yr wyf yn ei gymeradwy | at Wendid fel y Physig goreu a gefais erioe fi ac yr wyf yn dymuno ar i bawb ei dreio, ac J t teimlo yu sicr y caent leshad drwyddo oddlwrt Wendid a Llesgedd. ZD ELLEN WILLIAMS- r RHYBUDD BWYSIG! GOCHELWCH I)W»LLWYR Edrychwch fod enw GWILYM EVANS ar y L^pel, y Stamp, a'r "Bote!. Gwerthir mewn Potelau 2s. yr un dwbl maint 4s. 6c. yr un. Blychau yn cymvys tair potel 4s. Gc. am 12s. 6c. I'w cael yn mhob W'j Gorucliwylwyr ymhob parth o'r byd. Os ceir unrhyw anhawsder i'w gael, anfoner ef am y prisiau drwy y Post i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol, yn rhad ac ddiogel, yn uciongyrcbol oddiwrth'" Perchenogion. y 1 Quinine Bitters Manufaotering Co., Ltd., Llanellv, S. W, mi -:g¡ :wr. IP II ■ IIWI llli» 11—III ■■ Y DIFFYG TREULIAD. DYMA'R afiecliyd mwyaf cyffredin sydd yn poeni y cyfansoddiad dynol, ac y iuae yn cymeryd cym- sint o svahanol agweddau rel ag i fod bron yn an- rohosibl i'w ddesgrifio.—Y Stumog ydyw canol- bwynt cydymdeimlad yr hall gyinndrefn, ac mae'r oil o'r organau yn teimlo mwy neu lsti oddiwrth unrhyw afiecbyd arno. Dyma rai o arwyddion yr ej&echyd hwa: — POEN yn y STUMOG A'R FREST, yn enwedig ar ol bwyta, SYCHED, CYFOGAU, COLL ARCY. WAETH, RHWYMEDD, NYCSDOD, GWEN- DID GIBUOL, GWYNT vb y STUMOG, DWFB POETH neu surni, BILE, ISELDER YSBRYD, CUKIAD Y GALON, AMHURDEB yn y GWAED, ANHWYLDEB ar yr IAU. PILES, Ac. Os ydych yn dioddef oddiwrth yr anhwylderan uchod, y feddyginiaeth fwyaf sffeithiol ydyw Dr. WOOD'S REMEDY. Mynwch gaal ymwared ,r diffyg-treuliad, ni ddylai neb ddioddef oddi wrtho tra mae raeddyglyn mor effethiol a Dr. WOOD'S REMEDY i'w gael. Y mae Dr. WOOD'S REMEDY yn puro y gwaed so yn clirio y cyfanaoddiad o bob ainhuredd. I aloe hefyd yn hynod o effeithiol at wella'r Piles *'i Grave I. Gwerthir y Feddyginiaeth Boblogaidd hon mewr potelau la. iio. ac 2s. 6c. yr un, neu drwy y Poet am dair ceiniog yn ycbw&ii€gol. Oddiwrth y gwneuthurwr, HUGH JONES Manufacturing Chemist, Medical Mall, Bl. Festiniog. i CURES COUGH. 1 K 9 Cured my son of a drea.dful Cough." Mrs. JOHNSTON, BoUtair, Fermanagh, F GIVES REST AS SLEEP, J I HAYMAN'S 1 r BALSAM 1 9 of Horehound r Bafe and Pleasant tor Children, J 9 'SOTHINGI LIKE IT FOR A COLD.' £ Mr. W. Hird, NorwlC&< J I STOPS COLD.^J TMli #> A A A A M9 Do not wait i M until your good health is Impaired M EB but take steps to keep it up to the M |ff mark. Remember that ailments, m H apparently trifling1, may very soon g h develop into serious diseases, I I De dot hesitate to take # WORTH A. GTJINEA A BOX. on the first appearance of any dls- a tressing symptoms. They will do IT « more to establish and maintain your Jg general health than any other means £ 9 you can employ. For a » W SLUGGISH LIVER, M 8ICK.HEADACHE, W M INDIGESTION, T LQ83 OF APPETITE, f A CONSTIPATION, A V and the depressing nervous condi- T tions that arise from these troubles, ft there is no more reliable remedy & M ^han 1 f BEECHARTS PILLS. # im Sold everywhere in boiss Is. IVid. (56 pills) B W and 28. 9d. (I68pil!s), y I BOB OED. tk YN METHL, MVICTOLINE ffl1«f» V DOANQOO. B 1 VICT0LINE 111 BOENAU'R TIRM 17 1 PRISIAU \F\K, 2/- & V6 .<AQ ws«r+< OAK ooe rre.RVLX.toa %M.HOWELL JONES^sJ^ TOWYN, Al VALUABLE DISCOVERY FOR THE JilAlIt. If your hair is turning grey, or falling off, use tho MEXICAN HAIR REN EWER, f. r it will I posiW" ly restore, in every cage, grejr or w hite hair to 111 original colour. It xnskea tii« hair beautiful, as well s* pruaaotiug the growth. PtI Ia. 6d. per bottle. GWARANTIR PEL EN A U B41 CLARK IC i Hjf yn y ddftu ryw, bob ymdyry-gUtiad,- cyfRftfcoddi^ a.11 ddiwednsf—n'r organsij dTfroI, Gravr-1, poet,, $x1 yn y cefn. M«ft»"b!ycb*a 4s. 6c, yr ¥3 holl Fferyllwjjr a Qwertbwyr trwy y byd, ven anfonir am 60 o Stamp* J* jwa«ut<hur»ryr, The Lincoln and Midland Argraffwyd gan E. W. EVANS, yn ei Swyddfa Argraffu yn Smithfield Lane, Dolgellau. .11 .Sgl;