Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

-------------.-.----------"GWEDDI…

-----.---.-.-, " DIOLCH IDDO."

Advertising

AT DDUW EIN TADAU 'RY'M YN…

LLANDEDR A'R GWYNFRYN.

ROSSETT. 'pi,

EDEYRN, LLEYN. edi

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

EDEYRN, LLEYN. edi Y mae y llanerch hon fel llawer man arall cael riian helaeth iawn o'r ymweliad grasol. y cyfarfodydd gweddiau yn eu bias o hyd. J yn awr ar derfyn y-,bedwaredd wythnos ar dde»' jo y mae y bias hyfryd a'r eneiniad dwyfol i'w eto yn ein gwahanol gyfarfodydd. Y mae pob c^0(} fod arall wedi eu rhoddi o'r neilldu, a'r c}'yS gweddi, oedd wedi myned yma fel lleoedd era1 e$ ein gwlad, ac ychydig mewn cydmariaeth y mynychu; ond y mae pethau wedi newid hyn, y cyfarfod gweddi sydd yn tynu y cynull oedd mwyaf at eu gilydd. Y mae yr Ysbryd$ bod yn gweithio yn ein mysg mewn modd g dros ben. Y mae y rhai oedd wedi profi P j mawr yn '59 yma wedi teimlo pethau neiilduoj, diwygiad presenol. Y mae y tywaiitlad wed ji yn gyffredinol yma, o'r plentyn i'r h37nafgw'r 05 profi pethau nad adnabu'r byd. Y mae jet1' 40am wedi ymuno a'r eglwys o'r newydd: ainc a chanol oed, ac ambell un bron os n jy cyraedd 8oain oed; ac hyfryd dros ben ydyW cIarcf| ambell un sydd wedi dychwelyd atom yn cAeS5 gorsedd gras. Yr ydym yn teimlo rhyw 1 freS jjol$ ac argyhoeddiad neillduol yn eu gweddiau, yn$ i'r Arglwydd am eu cadw cyhya i wrthryfela J erbyn, ac 3m erfyn yn daer am faddeuant a i'w wasanaethu weddill o'r daith. Cynhelir cyfarfodydd gweddiau gan y c T^ {W* am chwech o'r gloeh bob nos, a deallwn fod hyn a phresenoldeb yr Ysbryd yn amlwg yn Hefyd y mae gan y plant gyfarfod gweddi, ystafell arall a hyfryd dros ben ydyw eu^ hwythau gyda'u gweddiau syml yn canmol ( a fu gynt o dan hoelion." Y mae amryw ° i orydd yn cymeryd rhan gyhoeddus yn y cyffredinol; ac O, mor dlws y maent yn ca?cj y$ Gwaredwr wrth ei giywed. Credwn yn sict ryw ysbrydoliaeth arbenig ynglyn a hwynt. Nos Wener digwyddodd peth lied anghy £ arf° daeth genethig fechan o Sipsiwn i fewn lT 3 J0^ tua i2eg oed; ac ar y diwedd aeth y T* Hughes i siarad ychydig a hi. Gofyno ft-Q0 1°, Saesneg (nis gallasai siarad Cymraeg), u0dd Z know anything about Jesus Christ," ac ate Q ei un fach na wyddai ddim. Yr oeddym yn tei ei bod ni yn derbyn breintiau neillduol, a rhai. hymyl heb wybod -dim am Iesu Grist. ? Mr. Hughes ddw3r linell br3'dferth wrthi, pe Gentle Jesus, meek and mild, L,ook upon a little child," gan obeitliio bj'dcl y ddw3' linell brj'dfeit glynu 3rn meddwl yr un fach, ac y caiff g a'i harwain at y Gwaredwr. Pwy wyr canlyniad rhyw ddigwyddiad bychan fel gtJjW gamp y Gipsies, onide, y daeth un o br'c mwyaf grymus ein hoes-Gipsy Smith. B.G.F.