Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

„ ADOLYGIAD.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

„ ADOLYGIAD. S'Ugg J Arv,re; Sla, i'r Bobl, ynghyda Traethawd Parcuni?c ar ^ag-gysgodion y Messiah. Gan y Cybnp^iJ en Evans, Llandudno. Cyfrol II. ConJydedl& gan R. K. Jones a'i Frodyr, Wele Vr g?,ro1 °'r gwaith hwn wedi ymddangos, Teitj v 11 croesaw calonog i'r gwaith hwn. ?ae yr at i Hanes Iesu Grist i'r Bobl.' Y [ H QlWy vr wedi bod yn ffodus yn y teitl. Er ^ng0g ,,na§ Un ° lyfrau ar y Cyfandir wedi ym- 1°^ ^eled y te^ ^lwn> nid ydym yn gw'ybod r^yn tneJ\n yn dwyn y penawd hwn yn Gymraeg. Srifenu v*> y mae yn syn na buasai mwy o J'116?. yar ^aues byw}rd ein Harglwydd }7n Gym- _,7 p.edi eu mae yn wir fod genym amryw o lyfrau ?arSlwvd '-Vs°ri^enu ar Wyrthiau a Damhegion ein ^otlin]0'- a c^lreciwn fod aelodau ein Hysgolion sM<3 v?ed'^U SU &?"ert^fawro^ yn fawr; ond ychydig ^ffrecJij, i ei ysgrifenu ar fywyd ein Harglwydd yn '0lH fo^0]/ Ywddengys hyn yn hynod, pan ystyr- » Uifo an u ar fywyd ein Harglwydd wedi bed K^af. -nan. °'r wasg yn ystod y genhedlaeth ddi- raidd na thybiwn nad dyma y rheswm ifae can lieied wedi ei ysgrifenu yn Gym- a ^ae lliosogrwydd ac enwogrwydd y llyfrau Ocs tIJranior wedi tarfu ysgrifenwyr Cymreig. v ^nyddQne^aeth. na:d ni:fer ? rhai a ddarljen- ?| filae ri'-f1'aet^ Seisnig yn amlhau yn gyflym; eto !%aii ruer lliosoS yn ein plith na allant fwynhau ?egis *Va§or°l a ymddangosodd yn y Saesneg, ^eikie aeander> Andrews, Edersheim, Farrar, n8h?n ,ota^er- Anhawdd hefyd i weinidogion ^1 Prysurdeb eu gwaith bugeiliol fyddai h 61 h\v feistroli ljenyddiaeth gyfoethog y Da genym weIed Mr- Evans yn cysegru rl^yth *rdydd ei fywyd i gyflwyno i'w gyd-genedl 11 ^edd ddarllen, a'i fyfyrdodau ar y testyn ar iiJr av'dwr ei waith gyda thraethawd arwein- a.rW_„ £ y?0dion y Messiah. Tafia gipdrem ar a^sg°dion liyn yn Nghrefyddau y Byd Pagan- ^throniaet3:1 y Byd Paganaidd, ynghyd o'Sysgodion o'r Messiah yn Ysgrythyrau yr Nena arnt- Pr°fa y Traethawd hwn o 33 o cyfeiriU ,f°d yr awdwr wedi darllen yn helaeth yn u e%\vv^ hWn- Eto teimlwn ei fod dan angen- j i grynhoi ei sylwadau ar y maes eang JTl Ki y^ydig 0 le, ac ofnwn mai ychydig a C 0 *vh 3 i>W ddiIyn; ond sydd yn med'du gradd- iHfn .ae'h eisoes am lenydaiaeth y pwnc hwn. thoaai §'WeU fuasai i'r awdwr ymdrin a'r mater a.as3i t Wn traethawd helaethach. Ai nid gwell }r sh ,etha.wd syml ar Arweiniad yr Efengylau? & ^a-e eirtdwn fod i'r mater hwn ei" anhawsderau. aet^awd. arweiniol hwn wedi derbyn can- ta 11 ai»,U^el rliai gwyr tra chymwys i farnu. e/0 yn at >Tr Kanes- Un peth sydd yn ein frw'y^iari ilyfr, ydyw symlrwydd ei gynllun, ac o Vr, Pwv KJa eslurder sydd yn ei nodweddu. Diau cwi§lir i ,-yna§ a wna hanes bywyd ein Harglwydd llaws aelodau ein Hysgolion Sabbothol yn J%i .^asanaeth tra gwerthfawr. Credwn y eiacIi svntnHe" y "yfr hwn drwyddo yn foddion i x Uarpi llawer mwy clir i laweroedd am fywycl yd 0^fdriydd el syfanrwydd. Kwa?,uara11 sy°a modtii gwerth ar y Hyfr ar yr awdwr yn ymgadw rhag treulio ei ei%Ich *Jlawsderau ail raddol, a chwestiynau yn ani.fod dan0edd ac. amserau-. Teimla y darllenydd im ^sdera arweiniad un sydd yn gwbl hysbys o'r Viijymvb, '.OT;d nad yw yn g^'eled yn angenrheid- iniap+u 01 ddarlun o fywyd ein Harglwydd ac -jjNid faterion dyrus. A Tpei y3r, a.wdwr yn cyfyngu ei hull yn unig i a i r Grist. Y mae me-wn m(idd naturiol yn lh= Vr TVr panes ddysgeidiaeth ein Harglwydd. ia wedi ii yr, hon' y mae y* syndod pa fodd y ein llw-yad0- 1 ddwyn i mewn holl ddvsgeid- fori an- Bra3?! Wyd1 1 gyIch dwy gyfro1 cymharol ra yr ai*71 na theimlem wrth ddarllen y gwaith o fv°Wr, dan angenrheidrwydd i fyned dros v;yQ -ein Harglwydd yn or-frysiog, megis teg VdvwnlU °\af' a'1 adgyf°diad. Ar yr un ad 11 Jrp dweyd nad oes un a.gwedd ar v cyf- S161 mlZ g ilyn yn mywyd yr Iesu >'n cael ei at v'-tv -/ia y mae- yI awdwr yn cyfeirio yn Uvf nicI erai]1' yn enwedig Edersheim, te? TeS ,rh?dl oV ffdwyr Seisnig yw y »\X, ^^edi ff„ i y Qanlenydd ioa yr awdwr Cym- V f r hefvH arn annibynol ar bob pwynt, a ar ,Tn hono nid ffrwyth ystyriaeth frysiog yw bv„ ^yfr t'/ 1?iae delw y weinidogaeth Gymreig yV yd ein I-fS'"ha yr awd^r ac e8'lura holl ranau ysganf f !y 1° safbwynt efengylaidd. Nid Pol? gvffrpri'yfa?endia yr efengylau oddiwrth y S%?0l'\ Tra y' dyg" allan ystyr yn ^rawiaetTfifngy ^U',eto dan&os:lr e" perthynas tyb ^a§ori ar r ,en§ylaidd. Yn hyn y mae y Cymro 111 ai awduron ar Fywyd Crist yn ein yd(j 1 o^iad cyfiaw^1 y *nvn> nid 3;'n «nig yn rhoddi gr6f yn feithriniTii .darll.enydd o fywyd y Gwaredwr, Teil 3'/i yr hJJi grefydd bsrsonol. Y mae tuedd edi? fod Vr n 4 1 ieit1irin defosiwn crefyddol. ykrtVJWr y? yn: drin a'i destyn cyaegr- 0 orcnwyledcl dwfn. Nid yw yn ihd?<a=i hanerrvfaWredd Dwyfo1 y ^rsou 1>rinci;,reverence y.ma 7sbryd 0 barcfcedig- ^eiSt^Pal EdwTrr1 <■ llenwi pob tudalen. Cwynai gelionydd iV plf 7113 amddifadrwydd o led- r^vS y %dd g nfod yn nul1 5ia^er o "drafod dir- ei Oes j?rydfert'h 7eiI^ys >'r awdwr hefyd serchowg- °lvferSC Yn hi/fS at yr hwn y ceisia «draethu V R°FF. BRUCP-'U ein hadgofio yn fynych er v ^ae arddi v 1 ae ^raimng °f the Twelve." bob a!!mlwn nad v« ar y Cyfan yn rhagorol, Ser J a thvbu y ^~wedd yn hollol Gymreig tnybiwn mai gwell fuasai peidio rhoddi J cyfieithiad o anibeil i air, megis oleu ochrog,' I dogn o fawl,' (hunan ymsuddiad,' Ar ol dau ddi- I wrnod digwyddlawn,' (a chyda chil-dafliad, 'delio.' Teimlwn hefyd fod ambell i frawddeg yn ymylu ar fod yn anystwyth. Ond nid yw y pethau hyn ond brychau bychain, mewn llyfr rhagorol. Credwn fod yr awdwr wedi gwneyd gwasanaeth mawr i'w gyd- wladwyr drwy ei ysgrifenu. Ni ddylai yr un o lyfr- gelloedd ein Hysgolion Sabbothol fod yn amddifad o hono ac nis gwyddom am odid i lyfr yn Gym- raeg yn fwy cymwys i'w roddi yn rhodd i'n pobl ieuainc. Credwn y byddai ei ddarllen yn fendith ddirfawr i ieuenctyd ein heglwysi yn y misoedd hyn, pan ydym 0 dan arweiniad yr Ysbryd, yn cael ein dwyn i sylweddoli yr Iesu. Wyddgrug. J. OWEN,

Advertising

LLYFRAU! LLYFRAU! LLYFRAUI