Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

RHAI O——=3 Lyfrati fegddaraf HUGHES /1 FAB. WREX AM 1/« v YN AWR YN BAR0D: LNI°RTLI PRYDFERTH ac Ysgrifa "TLW S''1' ANTHKOPOS. Gyda Darimi.ua T!YSACH ei gymvysiad puro chwaeth, G"YBORTAETH a gwella y gaion."—Yr Athraw. LEWIS (brawd "Rhys Lewis "— FTIEL Owen) a'i Gymeriad: gan y PARCH. "DYLAI NRY Gyda Darlun. CYAFERIAD ,»3'N ^ELP 1 BOBL ISUAINC 1 ffurflo a chadw |/G I( Y WASG, YN barod yn Juan: JAAIPFT AC YN OL: gan y PARCH. A' ^HAGPYS JONES, Treorky, gyda Rhag- DARIU '^AI1 7 ■^>ARC^1, Elfed Lewis. Gyd #C' KEN QIYNDWR gan L. J. ROBSKTB, .A.. Gydag amryw Ddarluniau. 3YG NBWYDD EI CYHOEDDI: &* £ "l?DWYDION Y DYDD mewn J » ~°N^AETII a Rhyddiaith: gan y PARCH. (Iolo Carnarvon). Gyda 10 "ddarluniau. Llian Hardd. Llythyr- !'lfl Aur- FWY q6!.1 J*} MARddoniaeth neb Cymro, fwy o gyfoeth, l'b.do urddas, fwy 0 fawrhydri, na mwy o angsrddol- U MEddw] ac iaith."—Yr Herald Cymraeg. Copf galwad mawr am y Gwaith, ni fydd TELU R,T GAE: WEDI gwerthu allan yr argraffiad hwa, EIN CEN sicrhau copi o Lyfr un o Feirdd mawr TO DA„EAL 'EL Y geilw Anthropos yr awdwr, anfoner A dallo ar unwaith C WW 7 o LYFRAU 3/6, op; 0 bob un (Cludiad Rhad) am P.O. 20/- Yr oil mewn Lllan. 3/0 Ccflant a Phregethau y Parch. U/H David Charles Davies, M.A.: I V gan y PARCH. E. WYNNE PARRY, M.A. Gyda Darlun. y", Yr Eglwys, ei 5acramentau all Oweinidogaeth: gan y PARCH. UI1 W. JAMES, M.A., D.D. Cofiant y Parch. Herber Evans, D.D.: gan y PARCH. ELFED LEWIS. Gyda Darlun i'w Fframio. TTraethodau Llenyddol Dr. Ed- wards o'r Bala. Gladstone, ei Fywyd a'i Waith: gan y PARCH. GRIFFITH ELLIS, M.A. am Darluniau Ysblenydd. Bywyd a Gwaith Henry Richard, QUI A.S.: ganELEAZARROBERTS. Gyda BILL— DARLUN i'w Fframio. V|Pedwar Cyflwr DYN: gan y PARCH. T. BOSTON. Qynygmd y Tymhor. Fel arfer yr ydym yn gwneyd CYNYQIAD NEILLDUOL. Lbfr £ 2 am 25/ 5 O Gyfrolau Hyiaw! ?YCLDA2FS ON(* 500 Set i'w gwerthu am 25/- ETU }ITR EU Gwerthu Allan ar unwaith. Cyfl hYnY bydd y Pris fel arfer, C2. ^^YFFELYB i Sicrhau Oopi o'r ESBO NIAD Wji 0 a argrafwyd yn y Gymraeg. 61 ar ei Deilyngdod. 7R Awdwr dros 250 o Esboniadau ^DWYN i mewn i'r Esboniad liwn G.ygiadgWerthsylw. ■DeonglyddBerniadol t. AR YR « IVcstanKB! a'r Rcuvwld: C^N Y PARCH JOHN JONES (Idrlsyn). 7 5 Cyfrol wedi eu Rhwymo yn HAVIR,5 AC YA neillduol at yr achlysur. YLAU MARKI OAN^' ^LYTJIYREUAU Aur Extra, RBI> ^ETIAU Oyflawn yn unig. Cofi Arian Parod. "HQJ fod liwn yn Gyfyngiedig EIA^SHYNTAF J218GRIFWY1' derbynir eu Ilenwau °EDD'N!RYCBIOLWV7L? NI 711 ULIIOI) £ YRCHOL, neu CYIHRU. WUOSOG yn gwabanol ardal- T Ojntaf a E-(yn lyii y S»8& Pellach GWEW A Imanac y Mihedd 2Utbm, :CIU 1 IBRYSIWCH | I geiso potelaid gan y Fferyllydd nesaf atoch, cyn i'r H Anwydfyne wa^tb. HUGH DAVIES, MACIIYNLLETH. DAVIES'S COUGH MIXTURE. At Beswch, DAYIES'S COUGH MIXTURE. Anwvd. 1 DAVIES'S COUGH MIXTURE.. tt 1 DAYIES'S COUGH MIXTURE. I DAYIES'S COUGH MIXTURE. UroncniUS, | DAVIES'S COUGH MIXTURE. Pas, Crygm, DAVIES'S COUGH MIXTURE. Influenza. PEIDIWCH Cymeryd eich twyllo gan unrhyw efelychiad o DAVIES'S COUGH MIXTURE- Y mae llu yn y farchnad. GOFALWCII Fod y Begd. Trade Mark yn y golwg ar y Wrapper. NID YDYW D ViE.i S COUGH MIXTURE Ymhlith y darpariaethau hyny sydd yn cael eu har- gymhell at BOB AFIECHYD, ond yn unig at Anhwylderau -y" PREST, MEGIS Anwyd, Peswch, Asthma, Pas, Crygni, Bronchitis, Caethdra, Biffyg Anad!, Poeri Gwaed. I3|c. a 2s 9c. y Bote!. Y mae y poteli 2s. 9c. yn cynwys mwy na thair o'r rhai Ileiaf. -1 p EA- w 4 4p, x- x Nid rllaid i DAV1ES S COUGH MIXTURE wrih ganmoliaeth, y mae wedi bod o liaen y cyhoedd er ys blynyddau, ac y mae y perchenog drwy draul a llafur di-ildio, v edi ei berfl'eitliio Y11 y fatli fodd fel y mae yn caejei gydnabod fel darganfyddiad gweith- fawr at yr anhwylderau uehod. Y mae miloeud lawer wedi cael iacbad, ac yn gwneyd eu goreu i'w gymell ar ereill sydd yn dioddef. Ni raid cymeryd ond UN DOSE er profi ei ddylanwad uiiiodgyrehol yn rliydd- hau y phlegm, yn clhio y llais, yn cynesu ac yn cryfhau y frest, gan weithio pob anwyd a chrygni ymaith. Ni raid i neb ofni canlyniadau anwyd a pheswch ond gofalu fod potelaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w deulu at holl anhwylderau y gwddf a'r fJebt, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. BETH YDYW SAMZiME ? MEDDYGINIAETII AT SICRHAU eROEN A QWAED P>UR Sa'sme H SARZ1NE at Buro m BLOOD MIXTURE. Gwaed, Good Heaith depends on Pure Blood. I Hi Sarzinc" Blood mixture.— I The raarvelloua Cure for Scnrvy,Eczema, p&l IilaokheaJs, Sire Eyes, Scrofula and tt f pas] Boils. Cleanses the Blood from all Im- I BIS, PBSB parities, removes Eruptions, Blotches, and Pimples from the Sldn. Dolurj.au, ^^1 By all Chemists, .7/2J S/G per Bottle, q gW- See that you get ."curvy j HUGH DiLVISSS, Chemist, Eezema ACHYNLLET". TO MOTHERS.—Mrs. Winslow's Soothing Syrup has been used over fifty years by millions of mothers for their children while teething with perfect success. It will relieve the poor sufferer immediately. It is pleasant to taste; it produces natural quiet sleep, by relieving the child from pain, and the little cherub awakes 'a. bright as a button.' Of all Chemiuti, II. lid. ptr bottl*. Mae rhaid myned at y GWAED 7 Gwaed yw'r Bywyd 0 te Y Gsyaed yw'r Nerth §Mae myned GWAED 7 Gwaed yw'r Bywyd Y Gsyaed yw'r Nerth Y Gwsed yw Pobpeth Y mae pawb-y ehwi yn eu-mysg-yn agored i nifer fawr o glefydau. Paham felly ? Am fod Anmhurdeb yr Awyr, Anaihurdeb y Dwfr, Anmhurdeb Bwydydd ac Anmhurdeb pethau amgylchynol yn creu Aa- mhurdeb y GWAED. A phan bydd y GWAED yn cael ei lygru a'i wenwyno, mae yn gwneyd yn bosibl i'r SCURVY TARDDIANTAUYCROEN RASH PENDDYNOD COKNWVDON ECZEMA LLYGRIADAU COESAU CLWYFEDIG RHEUMATISM NEURALGIA A llu o Glefydau evaill y Corff a'r Ymenydd, i ruthro ar wahanol ranau o'r cyfansoddiad. Fe ellir atal a rhagflaenu y rhan fwyaf o'r clefydaw ag sydd yn blino yr hil ddynol, drwy gadw y GWAED yn BUR. Y mae miloedd yn barod i dystio a phrofi fod fit BLOON PILLS YN PURO Y GWAED, AC YN EI GADW YN BUR 0:2- Mynwch Heb -00 o we!ed llun hyny y Galon Twyll ar bob box. ydyw. Os byddwch yn dioddef oddiwrth DOLUR" PUN DIFFYG TRAUL POEN Y CEFN BILIOUSNESS GWYNT ISEL YSPRYD AFU DDRWG CORFFRWYMEDD NERVES EGWAN ANHWYLDERAU Y CYLLA A'R ARENAU Cofiwch fod gwreiddyn y drwg yn y GWAED, a bod yn rhaid myned at y GWAED cyn y gellir cael iachad gwirioneddol. Mae HUGHES'S BLOOD PiLLS yn cael effaith uniongyrchol ar y GWAED, ac ar yr holl gyfansoddiad. Rhoddwch brawf arnynt. Ar werth gan bob Chemist a gwerthwyr Patent: Medicine am Is. lie 2s 9c., 4s. 6c., neu danfoner eu gwerth mewn Stamps neu P. O. at JACOB HUGHES, M.P.S.,L.D.S Manufacturing Chemist, Penarthr Cardiff. RODDASOCH CHWI BRAWF AR GOMER'S BALM? ELI AT BOB CLWY'. Mae GOMER'S BALM yn iachau, braidd yn wyrthiolJ holl glefydau allanol y corff, megis Clwyfau, Rash,, Scurvy, Eczema, Llosgiadau, Penau Crachlyd, Lygi- iadau Plant a Benywod, Piles, Dwylaw Toriadolj, Malaethau, '1 arwdden, Crafu, Gwynegon. At 8" Goesau Drwg Does dim o'i fath. Rhoddwch-brawf arno. Gofynwcli" am (i GOMER'S BALM," a mynwch weled enw JACOB HUGHES ar bob box, heb hyny twyll ydyw Ar werth gan bob Chemist a Stores am Is. l £ c., neu danfoner eu gwerth mewn P.O. neu Stamps at JACOB HUGHES, M.P.S.,L.D.S,, Manufactruing Chem sc Penarth, Cardifi.