Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

j Gauaf Glas-Mynwent Fra$ e/ .unii Y mae pawb yn ei GANMOL, Nid yw byth yn SIOMI. QUININE BITTERS GWILYM EVANS 0 Lanelli, dynar fan; Ond gocheiwch rhag y twyllwyr sydd i'w cael mewn tref a Han. Byth ni werthir un botelaid o'r dda feddyginiaeth hon. Heb fod enw y gwceuthnrvvr ar y gostrel get eich bron. Hawdd ei chael drwy y llythyrdy, os yn byw yn nghanol gwlad, hefyd yn mhob siop Fferyllydd, gelli. cael y moddion rhad. Taer ddymunwn sylw'ff cyhoedd, gan fod llawer heddyw i'w cael, geisiant efelychu'r BITTERS, rhoddant ryw gyffyrian gwael. Y mae llawer wedi eu twyllo o ddiniwed bob! y wlad, gan y cyfryw dan y dybiaeth fod eu heiddo yn fwy rhad. Ar ol yfed ami gOE )!aid; yn y gobaith cryf yn aiwr, o gael llwyr ryddbad o'n gwendid, nid oedd iddynt well na dw'r. QUININE BITTERS Gwilym Evans, o Lanelli, ro'es iachad iddynt wedi i bob path fethu,- felly dyma'r physig rhad. Dyma'r fedd- yginiaeth oreu, sy'n Uiniarn pob rhyw loes; tystiolaetha pawb am dani, y gwna estyn h.yd yr oes. Y msddygon geir yn unfryd yn ei chanmol yn mhob man, fel y moddion effeitfciolaf gryfhau a nerthu'r gwan. Pawb sy'n aioddef rhyw anhwyldeb-, na wnaed oedi'n aychlyd wael, pryned gostrel QUININE BITTERS, yn hon iechyd sydd i'w gael. AP MORUS. iyrAE yn ffaith hysbys fod mwv o afiechyd ar ddiwedd y gauaf yn gyffradin nag sydd ar ei ^1 yn enwedig os bydd yn auaf glasnen agored fel ei geivvir, Ond dywed miloedd yn y rcai y meddyglyn hwn yw y moddion fiffeithio'af sydd <n adnabyddus er cryfhau y aliafo'i| i wynebu perygion Y GAU^F, a thystia lluoedd y gellir cael ymwared o bob anhwylder g ac yn wir eu hosgoi yn llwyr, os gwneir defnydd priodol o'r FEDDYGIJSTIAETH FAWR GYMR ■ TVSTIOLAETHAU PWYSIG W DIFFYG TREULIAD. GWENDID A LLESGEDD. [ Llys Awen, Rhyl, Rhenc Bacb, Llangeto^fl,» Anwyl Syr,—Blinid fi yn dost gan y Bile a Diffyg Anglesea. Jg Treuliad, ac anogwyd fi i roddi prawf ar eich Foceddigion,—Yr wyf yn eich cyfferichwi—QUININE BITTERS a DIGEST- wedi cael lies anrhaethol oddiwrth IVE PEARLS, ae y mae yn dda genyf allu tystio BITTEIiS GWILYM EVANS. Yffel i'r lies mawr a gefais o'u defnyddio. Cymerais mor wan pan y dechreuais ei gymeryd amryw boteli 4s. 6c. o'r Bitters, ac yr wyf yn penderfynu cadw potelaid ohono with law bob fy mam. Er fy mod wedi cael amryw gJ amsar, a chymeryd dogn dyddiol awr cyn boreu- gan feidygon ar y pryd ni chefais .^B| fwyd, Aeth y cur o fy mhen, a'r neuralgia a'r oddiwrth yr un, hyd nes y clywais ana *jHs gymraalwst, a gelynion eraill, ar fFo a gobeithio Bitters Gwilym Evans gan ffrynd, a na wnant byth ddychwelyd. Cefais iwyr ym- ddechreuais ei gymeryd, yr oeddwn y wared o'r Bile a'r Diffyg Treuliad, ac y mae y mewn byr amser. Y mae genyf flydd a jjK QUININE BITTERS wedi cryfhau fy ystumog, redin yn Quinine Bitters Gwilym Evaps' puro fy ngwaed, a eirioli fy y.-bryd. Yr wyf wyf yn hollol gredu y buaswn wedi D1 ■wedi ei argymell i luaws sydd yn awr yn rhoddi bae i mi ei gymeryd. Yr wyf yn ei eIi#V canmoliaeth uchel iddo fel meddyginiaeth at Wendid fel y Physig goreu a gefatf .effeithiol at wahanol anhwylderau. ac yr wyf yn dymuno ar i bawb ei ^relC\j^«h w a teimlo yn sicr y caent leshad drwyddo •« W,f, Syr, yr eiddoch gyW.r, Wendid a Llesgedd. >^9 JAMES DAYIES (lago Tegeingl). ELLEN ^lLhl Jm — —————————————————————————————— — RHYBUDD BWYSIG! GOCHELWCH DW x LLW YK1' T 26 £ I Edrychvvcb. fod enw GWILYM EVANS ar y Lspel, y Stamp, a'r Bote1. Gwerthir mewn Potel^11, J yr un dv/bl maint 4s. 6c. yr ua. BIychau yn eynwys tair potel 4s. 6c. am 12s. 6c. I'w cael yn | Goruchwylwyr ymhob parth o'r byd. Os ceir unrhyw anhawsder i'w gael, anfoner ef am y prisj^j# | drwy y Post i unrhyw gyfeiiiad yn y Deyrnas Gyfunol, yn rhad ac ddiogel, yn uniongyrcliol jL r Perchenogion. Wt Quinine Bitters Manufactering1 Co., Ltd., Llanelly, S. "W, I Y DIFFYG TREULIAD, JUYMA'R afiechyd rnwyaf cyffredin sydd yn poesi j cyfanscddiad dynol, ao y mae yn cymeryd cym- Mint o wahanol agwsddau fel ag i fod bron yn «n- uxhosibl i'w ddesgriRo.—Y Stumes ydyw ounol- brynt cydymdeimlad yr lioll gyfundrefn, ac fiae;r oil o'r organau yn teimlo mwy neu lai oddiwrth unrhyw afieciiyd arno. DyIIl" rai o arwyddian p. afiechyd hwn: — I'GEN yn y ST'UMOG A'E FF,EST. yn enwedig »r oi bwyta, 8YCHED, CYFOGAU, COLl, AEOM- AETH, ilHWXMEDD, JSYOMDOD, Q-WEN- DED GlfeuOL, GWYNT yn y STUMOG, DWFB rOETH neu surni, BILE. ISELDER YSBRYD, CURIAD Y GALON, AMHTJEDEB yn y GWAED, ANHWYLDEB ar yr IAU, PILES. &c. Os ydych yn dioddef oddiwrth yr anhwylderau uchod, y feddygimaeth twyal efeithiol ydyw Bt. WOOD'S REMEDY., Mynweh g,s^l ymwared ?a'r diffyg-treuliad, ni ddylai neb ddioddef cddi wrtho tra mae meddyglyn mor »lfethio! a Dr. WOOD'S REMEDY i'w gael. Y mae Dr. WOOD'S REMEDY yn pure y gwaed so yn clirio y cyfanaoddiad o bob amhuredd. I mae hefyd yn hynod o effeithiol at weila'r Piles a'r Gravel. Gwerthir v Feddyginisetn toobiogsidd bon mewi potelan IS. fto. ac 2s, 8c. yr UD, neu drwy y POlt am dair eeiniog yu yehwanegol. Oddiwrth y gwneuthurwr, HUGH JONES, Manufacturing Chemist, M, edic-al Mall, Bl. Festiaiog. -=. ,a 1, A' 7 rim v all I w nAYWIAIV S j ft A L 1" 14 M 3 ■ CURES A ■ COUGH & COLDB ■B Mr. T. BELL, New Inn Yard, Kendal, tM writes Several of my family suffering bb from Cold and Hoarseness, in each case MB 9 ITS EFFICACY B H WAS REMARKABLE. H A pleasure to recommend it. Jan. 16. I (J YNJTJY. L 1 Mae b!wc!i o SEECHAM'S PILLS | I yn be'ch cyllcus i'w £ cddu yn y Tyj 1 1 ac os cyrnepir doga ar y foment I angenrheldiol# geilit arbed llawer o I afiechyd, H Y mae unrhyw aiiliwj'ider a gyfyd o g ddhsyg yr organau treuiiadol yn cael II ei weila'n gyilyin gan AASE Ims j Gwna'f feddygissiaeth ddigymhar I hon iwy i sicrnaw icchyd graenus a'i I gadw nag unrhyw feddygimaeth. I AT AFt) AFiACH, CUR YN V PEI"i I SAL, DIFFYG TREULIAD, COLL. ARCHWAETH, RHWYMIEDD, J BESCHAM'S PILLS yaMgymhar. L j I I i ^DvH&ETri I BOB 0E9J #VICTOUNP g&'W r DO^MOOt). i g ViCTOLfNE Mm I NEURALGIA, g M VlCTOLi^E, MM I 71C-DOLOREUX.Jf | VICTpLINt I II SOENAU'RFCW# 3 aIJ^PTiT^7- & -Ag WC RTW CPA M soa rrtXyiXfDB ^Wji] yk 6AN y UXWR Jp>' 1 HOWELL J OM £ S, 44 iom Totjvyt-,i, I L: VALUABLE DISCOVERY FOR TKF, rf your hair is tuniing grey, or falling oS, MIJ&IOA^ HAIR RJkNiiWER, fur it will p0^, & ly restore, m every eae-e, grey or vhite origiiiai coioar^ it mskes the hair ch»i*p,j»j^ beaut if iil5 && weii as proiaotinfit tbe growth- Is. 64. pes- (JWABANTlR FELENAU B41 0LARKBjdi>r 11: j ddaa ryw, bob yindywailfci*d,—cyf»w#f f&Z a*ti ddiwedd&r—o'r org».r.an dyfrol, 9raVfcU' %fn- ^^n"'>lvcb*a 4# to. %S$t- aoii Fifes t vrx t t 8Ji'tb CHrff"?ri»n trwy y byd, neu unfonir « 60 o StanJPi gwja^athnr^yr. The .Lincoln »nd Midl»»d "e™ Argraffwyd gan E. W. Evans, yuti Swyddfa Argraffu yu Smithfield Lane, Dolgellau. .1