Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

#——wiwrwrnMiiinmmmriUMinaM&aEraaM >^<^s:====>Cee^@isa^x\tiulllllilll/ZZ/%i%5#^6^e3s^is^^S^ ..y^wua ■«««*.» m i«»iiit»li-M«aiaffi,M!Bgf* Wwiwmwwwwi'mfipw jfj Lvy'. ?w•«i^»wMvwTm'«•|!|W* George's /^EOReE'S\\ajyM||Wj^, George's Pile. & ,|hLE^GMVE|| 1|H|HHB Pile & s Gravel PILLS G r a v e 1 Pills. ills. go INS "r IV" OEM YN DDIYSGQG FEL Y GRAIG. i (FIRM AS A ROCK.) M" '.r '1 Oymeradwyaeth. Yr ydwyf wedi edrych dros panoedd o law ysg: ifau gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr. J. E. George, Hirwain, yn dwyn tystiolaeth o oerthynas i'r gwelliantau a ddyg- wyd oddiamgylch trwy offerynol- iaeth ei Pile and Gravel Pills." Y mae ysgrifenwyr y llythyrau hyn yn unfrydol yn tystioliaethu am ryfeddol rinweddau peleni Mr. George. Ystyriwyf y bwnctel tyst- iolaethau a osod wyd ger fy mron yn brawf hollo! foddhaol fod Mr, George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i iintarn poenau tyrfa liosog o ddioddefwyr. D. E. Williams, J.P.; for the Counties of Brecon and Glamor- gan. egAMlV4W AqR" TRA mae CYFFEIRIAU Ell AIL L wedi codi **■ ac eilwaltk wedi cilio o'r golwg, mae UN ddarpar- iaeth yn ein gwlad wedi casglu jerth o flwyddyn i flwyddyn ar hyd y Chwarter Canrif diweddaf, ac ETO YN PARHAU I GYNYDDU mown gwerthiant a phob- logrwydd, fel erbyn hyn mae ei chymeriad wedi myned mor eatsg a gwareiddiad. Prin maa eisien crybwyil mai y Feddygiciseth y cyfeirir ati yw y fyd-emvog, § S § PILE AN-; GRAVEL • N BSemSsae.s ? %!t W "'r Y mae y Feddyginiaeth "Werthfawr hon i'w chael mewn Tri Ffurf. No. 1.—George's Pile and Gravel Pilia (label wen). No. 2,-Goorge's Gravel Pills (label las). No. 3,-George's Pills for the Piles (label goeh). Gwerthir y PELENI Byd-glodus hyn yn mhob IDM, mewr* Blychau Is. H-c., a 2s. 9c. yr nil. Gyda'r Post am la. 2t a 2s. 10c. GOGHELWOH DWYLLWYR. Cymeratiwyaeth''ijA Tkkfgakn Anwyl Syr,-Diolch yn lawt chwi am eich meddyginiaeth wer fa'.vr, gwnaeth les sylweddol i Yr ydym bob amser yn cadw ei peleni yn y ty, ac edrychwn a nynt fel rhai o'r pethau hYIJY ydynt yn angenrheidiol i gysU:, dedwyddwch teulnaidd. Mae Peleni ganmoliaeth cyffredinolo yn bendifaddeu nid heb deilyog. dod. Nis gwn am un Feddygin iaeth yn Nghymru mewn o fri, nac ychwaith wedi g>voe' eymaint o ddaioni. Edrycbi* noch gan filoedd fel cyrnwyD*8 i'ch cenedl. Ni fu ger.yf e nemawr o ymddiried mewn Medicines, ond ystyriwyf yrelad., och ehwi yn eithriad anrhyded Goboithiwyf y eeweh fly0? lawer i wneyd lies i gwlad. •' D. OLIVER EDWARD3 i, (GweinidOg). Perchenog: J. E. George, M.R.P.S., HIRWAIN, ABERDARE. le, I