Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Rai o'r Llyfraa Iiyu .v doleat fed y« r„ Lyfrgell? '<¡,']êl!. ':5 A k 1:W'r¡. 0 GRAMMARS. GRAMMAR of the Welsh Language— 13YJ,v- Tliog. Rowlands. 4/6. ^AfcRClSES to above — Rev. Thomas ODf*wUudij. 4/6. u^AMAI)EG CVMRAEO — Paroh. D. A J*pwlands (Dewi Mon). 2/ A "HIDE to WELSH Pari I., lOd. w Part II.. 1/ wfctSH«ad ENGLISHforDay Schools Tk !■ ,ne Scholar's HANDBOOK of English „ and Welsh—T. Bowen. 9d. C, FENAU O RAMA DEG—Parch. J. LI. hughes. 6ch. REAQERS, THE ALPHABET, &o. YSTRAEON HANE3 (Bilingual Stories Of History)—O. M. Edwards, M.A. Pav. '5d. and Id. In 1 Book, 1/ ^ANT O HAN6SI0N DIPYRUS—At Vcir a Chyfieithu. I/ f**EN sIONED Lien-Gwerin, &c.)— to a £ 3lvan Evans ac Ivon. 1/ "ABlNOOSON — J. M. Edwards, M.A. Llyf:r 1., 1/ L1yfr II., 1/ Darluniau. D !•> 1/ Llyfr II., 1/ Darluniau. 'ECgs for Translation—J. M. Edwards, h Ai.A. M. «0W TO LEARN WELSH (Bilingual v Vocabulary). 6d. LLXF5< CYNTAP i'r Plant Bsch— v,v Wyddor, Sillebu, D&rllen. 4c. Yl< AIL LYFR i'r Plant Bach — Sffleba a Darlien. 5c. "HJR-LENNI (Wall Sheets, 10 Sheets on Roller) 26 x'20. Y Wyddor, Ffigyrau, v Sillebu, &c. 2/- y Set. Y WYDDOR ar Gardiau Stiff, 14* x 10. v Gyda Geiri&u Unsill ar y cefn. 4c. WVDDOR ar Qardiau Ystwyth, 14$ 10. Prif Lythyrenau un tu, rhai Man v 7 tu arall. lg. WYDDOR ar Gardiau Ystwyth, 10 x 7J. ^g. YR AOORIAD,' Set o 5 Sheet. Y Wyddor, h &c. i'r Ysgol Sul. 6ch. "AU Gerdyrt—4 t.d. I. i Safonau 1, 2, 3. II. i 4, 5, 6, 7. Yn cynwya Barddoa- iaeth, Pwysau, Mesurau, Amser, &c., &c. lg. y Cerdyn. y\ POETRY FOI1 SGK00LS. & OEMAU Ceis iog i Bhmt Edmund D. R Jones, M.A. 6ch. Cymrti arGan—Watcyn Wya. f|WlAN Gerddi F'Ewyrth Muw (Welsh pmrijerv Ehymes). 3c. Post, 4c. Darlujiiau. "ARDDON lAETI'I i'w Adrodd. 16 t.d. Detholedig, gy'da'r geiriau Sschawdd wedi cyfiei'fclill. £ g. ISLWYiS i Blast—O. M. Edwards, M.A, 19. Gweler em Catalog Ceiddorol, 64 t.d. v YSOIIIFENNII. LLYTHYR YSaRIFYDD Saesnef a V- ^ymraee. Esiamplau. 1/6, 1/ *r ATHRAWYDD Pared—atYsgrifennu, Tu J: Harris. 6ch. ■■"B READY INSTRUCTOR-P«nmaa- lhip. 6d. EraiU yxt y Wasg.- "ARDDONIAETH S QWEITHIAU ISLWYN-O. M. Edwards, qJ.A. 21/ uwElTfiIAU CEIRIOQ. 2 Gyf. Hane* 'P Kliwym, 7/6. Llian, 5/ Neu 6 Llyfr fjv„^ wshan, II- yr un. UVVE*TTilAU MYNYDDOQ. Hanw Rhwym, 5/ LHan, 3/6. 3 Llyfr as Bl*P.IJDBWYOION^Y DYDD—Iolo Oar- m,,nJ^on. 3/8. 'YAITO OJLASYNYS—0. M. Edwards, Car. A. 2/6. WANW„YLL Y CYMRU~(Ficer Prichard). -Llian, 2/8. Neu Amlen, 1/6. °OPlANTAUi HENRY REES-Dr. Owen Thomas. 2Gyf. Jfn^fIler R^wym, 15/ Llian, 10/6. JONES, TALYSARN—Dr. Owen Q%,ri ,5?as> Haner Rhwym, 10/6. Llian, 6/- ALCHMAI—Parch. R. Peris William«. DACVK^ Darhiniau. **YDp DAE1S. Ymgeisydd Senedd- CI I A rTI ei iail Evans. 4/6. Darluniau. ^ADSTONP—TVjch. Griffith Ellis, M.A. titvrn u, CHARLES DA VIES—Parch. E. ''iir. r, M.A. 3/6. Darluniau. -KOER EVANS- -Parch. Elfed Lewia. HEndv v RICHARD—Eleazar Roberts. 3/6 CAnltr U*RU- "WALADR OWEN—Parch. Griffltk 6Q. 3/6. Darluniau. "pes a'i Pat, Cxboeddwyr, frtxbii. BRYSIWCH I g I goiso potelaicl gan y Fferyllydd nesaf atooh, cyn i'r H 9 /i Anwyd fynecJ yn waeth. B COfiVICh Cough iMixte, M 1m 1 I HUGH DAVIES, M j'l 1 MACHYNLLETH. B HZSJd.a2j9y boUl.' IDAYIES'S COUGH MIXTURE. At BeswchJ M DAVIES'S COUGH MIXTURE. Anwvd. H IDAYIES'S COUGH MIXTURE. A„^n' I IDAYIES'S COUGH MIXTURE. 1 IDA VIES'S COUGH MIXTURE. Bronchitis, | DAVIES'S COUGH MIXTURE. Pas, Crygm, DAVIES'S COUGH MIXTURE. Influenza. i FEiDlWrH Cymeryd eich twyllo gan unrbyw efelyshiad o DAVIES'S COUGH MIXTURE Y miie nu yu y farchnad. GOFAJuWCH Fod y Regd. Trade Mark yn y golwg ar y Wrapper. NID YDYW IAVIESS COUGH MIXTURE Ymhlith y darpariaethau hyny sydd yn cael eu har- gymhell at BOB AFIECHYD, ond yn unig at Anhwylderau JB& F T, MEGIS Anwyd, Peswch, Asthma, Pas, Crygni, Bronchitis, Caethdra, Diffyg Anadl, Poeri Gwaed. I3|c. a 2s 9c. y Botel. Y mae y poteli 2s. 9c. yn cynwys mwy na thair o'r rhai lleiaf. ,4 3P2S5SW<3H. 'W "{Ji Nid rbaid i DAYIES'S COUGH MIXTURE wnh gacmoliaeth, y mae wedi bod oSueIl y cyhoedd er ys blynyddan, ac y mae y perchenog drwy draul a llafnr di-ildio, wedi ei berffeithio yn y fath fodd fel y mae yn cael ei gydnahod fel darganfyddiad gwerth- fawr at yr anhwylderau uchud. Y mae iniloedd lawer wedi cael iachad, ac yn gwneyd eu gcreu i'w gymell aT ereill sydd yn dioddef. Ni raid cymeryd ond UN DOSE er profi ei ddylanwad uniongyrcbol vn rhydd- hau y pklegrn, yn clirio y liais, yn cynesu ac yn cryflian. y frest, gan weithio pob anwyd a chrygni ymaith. Ni raid i neb ofni canlyniadau anwyd a pbeswch ond gofalu fod potelaid o DAViES'iS COUGH MIXTURE yn y ty. Bydd pob dyn yn feddyg i'w deulu at holl anhwylderau y gwddf a'r frest, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. 'lMM: -"f BETH YDYW 91 SA RZINE NY ? MEDDYGINIAETH AT SICIiHAU i "i e R 0 E N AO H A (SWAED PUR ?, X Bamae SAFI1IME" at Buro y BLOOD MIXTURE. Q-waed, |^| Good IIsaiHi depends ca Pure Blood. I p? mrkion Sarziisc Blood mixture — The raarveHous Care for Scuryy.Eczema, Blackheads,' Sore Eyes, Scrofula and •*r ||||2I Boils. Cleanses the Blood from all Im- X SBj TOgja purities, removes Eruptions, Blotches, Sgraiffi and rimplea from the Skin. Doianau, By ali€hemlsu3lix% & 2/6per Bottle, Bwrw Wi See that y°n SARZlNlj" a HUGH DAVIESS, Chemist, ECZEMA, MACHYWLIETH. 1-' TO MOTHERS.—Mrs. Winslow's Soothing Syrup has been used over fifty years by millions of mothers for their children while teething with perfect success. It will relieve the poor sufferer immediately. It is pleasant to taste; it produces natural quiet sleep, by relieving the child from pain, and the little cherub awake. 'a. bright as a butt(=,' Of &U Chenmti, is, lid. per "CU." §Mae rhaid myrsed GWAED! Y Gwaed yw'r Bywyd Y Gwaed ywV Nerth Y Gwaed yw Pobpeth Y mae pawb—y chwi yn en mysg-yn agored i nifer fawr o glefydan. Paham felly ? Am fod Anmhurdeb yr Awyr, Anjuhurdeb y Dwfr, Acmhurdeb Bwydydd ac Annihxiideb pethau amgylchynol yn creu An- mhurdeb y GWAED. A phan bydd y GWAED yn cael ei lygru a1! wenwyno, mae yn gwncyd yn bosibl r SCURVY TARDDIANTAD Y CROEN RASH PENDDYNOD CORNWYDON ECZEMA LLYGRIADAU COESAU CLWYFEDIG RHEUMATISM NEURALGIA A 11u o Glefydau eraill y Corff a,'r Ymenydd, i ruthro ar wahanol ranau o'r cyfansoddiad. Fe eliir ataJ a rhagflaetiu y rhan fwyaf o'r clefydau ag sydd yn bliuo yr hil ddynol, drwy gadw y GWAED yu BUR. Y mac miloedd yn barod i dystio a phrofi fod MOKSS BL000 PILLS YN PURO Y GWAED, AC YN EI GADW YN BUR CI::T Mynwch Heb weled lIun hyny y Galan Twyll ar bob box. ydyw. Os byddweh yn dioddef oddiwrth DOLUli PEN DIFFYG TRAUL POEN Y CEFN BILIOUSNESS GWYNT ISEL YSPRYD AFU DDRWG CORFFRWYMEDD NERVES EGWAN ANHWYLDERAU Y CYLLA A'R ARENAU Cofiwch fod gwreiddyn y drwg yn y GWAED, a bod yn rhaid myned at y GWAED cyn y gellir cael iachad gwirioneddol. Mae HUGHES'S BLOOD PILLS vn cael eflaith uniongyrchol ar y GWAED, ac ar yr holl gyfansoddiad. I Rhoddwch brawf arnynt. Ar werth gan bob Chemist a gwerfchwyr Patent Medicine am Is. l|c 2s 9c., 4s. 6c., neu danfoner en gwerth mewn fotarops neu P. O. at JACOB HUGHES, M.P.S.,L.D.S., Manufacturing Chemist, Penartb, Cardiff. RODDASOCH CHWI BRAWF AR BALM? ELI AT BOB CLWY'. Mae GOMER'S BALM yn iachan, braidd yn wyrthioi holl glefydau allanol y corff, megis Clwyfau, Rash, Scurvy, Eczema, Llosgiadau, Pecau Crachlyd, Lygi- iakiu Plant a Benywod, Piles, Dwylaw ToriadoL Malaetlau, Tarwdden, Crafu, Gwynegon. At Goesau Drwg Does dim o'i fath. Rhoddwchjbrawf arno. Gofynwch am GOMER'S BALM," a mynwch. weled enw JACOB HUGHES ar bob box, heb hyny twyll ydyw Ar werth gan bob Chemist a Stores am Is. lie., nen danfoner eu gwerth mewn P.O. neu Stamps at JACOB HUGHES, M.P.S.,L.D.S„ MonnfactrNinc Chem sc Peaarth, Cftrdift,