Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

"12piftam eN I a M a I M a I Gauaf Glas-Mynwent FraS Y mae pawb yn ei G-ANMOL, Nid yw byth yn SIGMI. QUININE BITTERS GWILYM EVANS O Lanelll, dyna'r fan Ond gochelwoh rhag y twyllwyr aydd i'w cael mewn fcref a ilan. Byth ni werthir un boteiaid o'r dda feddyginiaath hon. Heb fod enw y gwneathurwir ar y gostrel ger eich bron, Hawdd ei chael drwy y Hythyrdy, os yn byw yn nghancl gwlad, hefyd yn mhob slop Fferyllydd, gellir cael y moddion rhad. Taer ddymunwn eylw'ff cyhoedd, gan fod ilawes heddyw i'w cael, geisiant efelychn'r BITTERS, fhoddant ryw gyffyriau gwael, Y mae Uawer wedi en twyllo o ddiniwea bobl y wIad, gan y eyfryw dan y dybiaeth fod en heiddo yn fwy rhad. Ar ol yfed ami gostrelaid, ya y gobaith cryf yn siwr, o gaei llwyr ryddiiad o'u gweiidid, nid oedd iddynt well na dw'r. QUININE BITTERS Gwiiym Evans, o Lanelli, ro'8s iachad iddynt wedi i bob peth fethu,- felly dyma'r physig rhad. Dyma'r fedd- yginiaetk orca. sy'n llmiarm pob rhyw i083: tjstiolaetha pawb am daai. y gwna estyn bycl yp oqb. Y meddygosi geii ya unfryd yn ei cbaamol yn n geii ya unfryd yn ei cbaamol yn mhob man, fel y moddion effeithiolaf V gryfhau a nerthu'r gwan. Pawb sfa i»iodde £ rhyw anhwyldeb, na wna.edoedFn aychlyd wael, pryned gostrel QUININE BITTERS, yn hon iechyd sydd i'w gael. AP MORUS. "TV/fAE yn ffaith hysbys fod rnwy o afiecLyd ar ddiwedd y gauaf yn gyffradm nag sydd ar ei yn enwedig os bydd yu auaf glasnen agored fel ei gelwir. Ond dywed miloedd yn 7 noai y meddygiyn hwn yw j moddion effeithio'af sydd 3 n adnabyddus er cryfhau y cy a ^foii i wynebu peryglon Y GAUAF, a thyatia liuoedd y geliir cael ymwared o bob aahwyid«r g ac yn wir eu hosgoi yn llwyr, os gwneir defnydd priodol o'r FEDDYGINIAETH FA WR GYMREIG, -'V 7- Sl_ T YSTIOLAETHAU PWYSIG. DIFFYG TREULIAD. Llys Awen, Rhyl, Anwyl Syr^-r-Blinid fi yn dost gan y Bile a Diffyg Treuliad, ac anogwyd fi i roddi prawf ar eich cyfferi chwi-QUIN INE BITTERS a DIGEST- IVE PEARLS, ac y mae yn dda genyf allu tystio i'r lies mawr a gefais o'u defnyddio. Cymerais amryw boteli 4s. 6c. o'r Bitters, ac yr wyf yn penderfynu cadw potelaid ohono wrth law bob amsar, a cbymeryd dogn dyddiol awr cyn boreu- fwyd. Aeth y cur 0 fy mben, a'r neuralgia a'r gymmalwst, a gelynion eraill, ar ffo a gobeithio na wnant byth ddychwelyd. Cefais lwyr ym- wared o'r Bile a'r Diffyg Treuliad, ac y mae y QUININE BITTERS wedi cryfhau fy ystumog, puro fy ngwaed, a sirioli fy ysbryd. Yr wyf wedi ei argymell i luaws sydd yn awr yn rhoddi canmoliaeth uchel iddo fel meddyginiaeth effeitbiol at wahanol anhwylderau. Wyf, Syr, yr eiddoch yn gywir, JAMES DAVIES (lago Tegeingl). GWENDID A LLESGEDD. KW Baeh, Aagleaea. Foneddigion,—Yr wyf yn eich hysbysu J wedi cael lies anrbaetbol oddiwrth BITTERS GWILYM EYANS. Yr oe I mor wan pan y aechreuais ei gymeryd gallwn gerdded at y tan fy bunan heb gyn „ • fy mam. Er fy mod wedi cael amryw gy gan feddygon ar y pryd ni chefais > oddiwrth yr un, hyd nes y clywais am H Bitters Gwiiym Evans gan ffrynd, a ddechreuais ei gymeryd, yr oeddwn y g, mewn byr amser. lr mae genyf fiydd aog redin yn Quinine Bitters Gwiiym Evans, j wyf yo holiol gredu y buaswn wedi mardwyo j bae i mi ei gymeryd. Yr wyf yn ei at Wendid fel y Physig goreu a gefais ac yr wyf yn dymuno ar i bawb ei dreiOj I teimlo yn sier y caent leshad drwyddo odd Wendid a Llesgedd. RHYBUDD BWYSIG GOCHELWCII DW1LLWYK Edrychwch fod enw GWILYM EYANS ar y Lapsl, y Siamp, a'r Bote!. Gwerthir mewn PoWf»* £ yr un dwbl maict 4s. 6c. yr un. Blychau yn cynwys tair potel 4s. 6c. am 12s. 6c. I'w cael yn nm° Goruchwylwyr ymhob parth o'r byd. Osceir unrhyw anhawsder i'w gael, anfoner ef am y prisia drwy y Post i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol, yn rhad ac ddiogel, yn uniongyrchol odd Perchenogion. Qiimine Bitters Manufactering- Co,, Ltd,, Llanellv, S. W. Y DIFFYG TKlfiOLIAD, DYMA'R afiechyd mwyaf cyffredin sydd yn poem j Qjtan&oddiad dynolj a,, y mae yn cymeryd cym- tiut A wahanol agwedùau fel ag i fod bron yn AJI- safcosibl i'w ddesgriSo.—-Y Btauaof ydyw aanoi- b^ynt cydysid«iin!ad yr lioll gyfundrefn. &0 oli o x organau yn teimlo mwy lieu iai oddiwrtb unrhyw anechyd arno. Dyms. rai o arwyddiQu yr nfiechydhwn: — rOÐN yn y 8TUMOG AR FREST yn enwOOig AT ol bwyta, SYCHED, OYFOOAU, COLL ARCK- WA&m, RHWYMEDD, NYCHDOB, ttWEN- UiD GIEUOL, GWYNT yn y STUMOG, DWFR POSCH n«u suriii, BILE, ISSLDES YSBRYD, CURIAD Y GALON, AMSUBDEB yn y rFW AED, ANHWYLDERar yr IAU, PILES, &0. 08 ydych yn dioddef oddiwrth yr _anhwyid&ray uchod, y Mdygims-eth fwyaf ydyv Dr. WOOD'S REMEDY. Mynwch gael yrawarea sr diffva-trenliad, ni ddylsi neb ddioddftf oddi wriho tra mae medayglyn mor a Dr. "WOOD'S REMEDY i'w g&el. Y m&e Dr. WOOD'S SBMSDY yn puro y gwaed fto yn ciirio y cyfamoddiad o bob amhuredd. Y .ae hefyd yn byttod o eS'sitliiol at wella'r Fiica «'x Grarel. „ Gwerthir v Feddygmiaetlj Boblogaidd hon mewu potelau Is. Ho. ac 2s. 60. yr un, neu drwy y FOlt %m O-!1,ir ceiuiog yn ychwanegol. Oddiwrth y gwncethurwr, HTJGH JONES. Manuf&cturixsg Chemist, Medical J&H., Bi F^tiaiog. 1 1'4 tf. "I r,t\"t,'sq" I BAL2ALJ 1 \4 CURES m Q COUGH &COE.DH Mr. T. lir¡.r,. :\c' 1'111 Ya"d, j\:cn<l,l, iAII S K T EFFICACY ffli |l WAS RBMARKABJLE^H[' CYFLEUS rWFEMU m Y N Y TV u If Mae bhvch o BEECHAM'S PILLS I 1 yn beth cyileus i'w feddtt yn y Ty; 1 1 ac os cymcrif dogn af y foment 1 1 angsa?heidioi# geliir arbed llawer o a I afiechyd, > g | Y mae unrhyw a gyfyd o M ddlUy% yr organau ireuliadol yn cael H ci gyilym gan g K Gwna'r ieddyginiaeth ddijfymhar ■ g bon fwy I sicrhau iechyd graenus a'i m a gadw nag unrhyw feddyginiaeth. m AT I AFl) AFIACH, CUR VN V PEN i G SAL, DIFFYG TREULIAD, B f COLL ARCHWAETH, 1 KIHWVMEDD,, Mae J BEECm'S PILLS yn Ddigymhar. L -A- IT Ar'Vlerth yn Mhob Ntan Boxes !/);& 2/9 § EODYGIHBAE11t I 80B OED. I BOS 0 £ 0^: #ViCT0UNE m Y DOAWOOO. § S VICTOUNE |m I NEUftALGiA. g § MCIQUNT EM 1 HC-OOLOREUX.JT § MCIQUNT EM 1 ne-OOLOREUI. 1 BOEKAU'R PO 2/- St 478y: we'<Tt< &ah t\(}3 PMAW"YOSAKO ca» cwxwTwiwft %.M.HOWELL JONES,AJ?sjL tJ." I V?f 9 | | | I a.11t,' VALUABLE DISCOVERY FOR TSB If your hair is turning grey, or falling off> 'at%{ttr MEXICAN .BAIii REMBWSR, for it will ly restore, in erery c»s^>, grey or w hite hai^tI^glf origiTi&l colour. It rnakm tbe hair oh boa-atif,.il as wall an promoting the gNwth. h. 6D, pvt b*T-tle. GWABANTIK PELENAU B41 CLABK3 j jjjil yn j fidau rjw, bob ymdyy.sSltmd^—cyf»''6^a -a^H' «•« ddi^^ddsr — n'r organ?, sj dyfrol. Gravob an yn y M««w?j"blychaa 4s. 6c. y{ boll Ff«»yllwyr Gw«rthwyr CySjmvi f krwy y byd, oe« a/;fonir as 50 jwMwthyrwyr, The Lincoln and Midland Argraffwyd gan P. W., EVANS, yn ei Swyddfa Argraffu yn Smithfield Lane, Dolgellau, I