Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Y DIWYGIAD YN LLUNDAIN.

Y PASG YN Y RHOS.

CEUNANT, LLANRUG.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CEUNANT, LLANRUG. n'r rhai »Gf Feallai nad anyddorol i liaws mawr o fu yn trigianu yn yr ardal uchod, ond$y t(^ {)' > ar wasgar ar hyd gwahanol wledydd cael clywed gair o'n hanes yn y yma. Yr ydym wedi cael cyfarfodydd ft phregethau neillduol o dda er's rhai Yr oedd pethau wedi newid eu gweda 0D0 J nosau cyn terfynu o'r flwyddyn o'r £ >* «'r yw ddwy wythnos gyntaf o'r flwyddyn hon o.e nosau mawr i ni, yn neillduol felly y & fodydd'a hir gofir., ie, nad a yn angof ga af&el fo anadl ynddynt, gan iddynt ddyfod sa#* Gwaredwr i'w henaid ynddynt. ClywodQ .? g0lc» o newydd yr lesu yn eu gwahodd i ddod cbwaet a eu beiau i gyd yn afon Calf aria, sef dwy phump o frodyr. O, mor dda oedd -0i ja^ yn ymdaflu ar drugaredd Duw yn edit aC f* dan waeddi, Pechais,' a'r eglwys yn Sye-j^o, canu mewn dagrau o lawenydd, 4 Diolcn fcjW am Sofia llwch y lawr.' Dyma amsei bra » aC V-' lau hyfryd. O, am gael pabellu ynd''y t £ W:; ydym yn ymdrechu ein goreu i wneyd J c0fio S barhau i weddio am i Dduw barhau 1 anfon ei Ysbryd i'n plith i ddwyn i me ei etifeddiaeth. Calondid mawr ydyw W jjeiSr iolaeth dda y dychweledigion am eu lie' eri<^« newydd ie, dyma y fargen oreu gU (P A'n gweddi ni a hwythau ydyw am 1 v ni r' hyd y diwedd, a'u dal yn gryf, yn 1 gadarn. „f ejdM. Hefyd y mae lliaws mawr o aelodau > yff wedi eu gwir argyho«ddi ni gredwn, ac_ g daflu i waith o ddifrif calon,. ae yn 8°^ JWfji ^3 dagrau edifeirwch wrth yr orsedd am eu a faterwch a'u cyndynrwydd i ymidiecha t>y teilwng o broffeswyr Crist. rnetb^W Eto, fel ymhob ardal, y mae yma hen a ieuainc hefyd yn wael, ac yn methu dilyn J s jjL ac fe benderfynwyd myned at y cyfryw t gynal cyrddau gweddi, ac felly y bu. Yn 8J awd i dy o'r enw Gelliod, ar nawn Suli tit Parry, yr oedd yx hen chwaer hon wedi pffli llawer am gael profi y pethau hyny ag y 6& Duw yn morio ynddynt yn awr; ac y m /pjiiJfl1- ameu y cafodd y diwrnod hwnw, gan V. gael cyfarfod tebyg yn fuan eto. Sabbatb 1 aifl ? hyny fe benderfynwyd rhoddi i fyny yr ys& p prydnawn a rhanu y gynulleidfa yn dair y sylwodd un brawd, fod byddin yr Argj crwsifti cael ei rhanu yn dair, ac i bob rhan ei lie gj™ Un rhan i Tanygraig at Lizzie Hughes, yr wedi ei chystuidio er's misoedd bellach L pW anc. Deallaf i'r brodyr yno dderbyn o wen £ >^f ac yn credu fod Duw yn foddlawn iddynt. arall i Panthafodlas at Persis Mary Roberts, ieuanc eto wedi ei chornelu gan waeledd, 3,0 aethu am gael profi o'r bendithion sydd y yjK 1 ran yr eglwys y dyddiau hyn, ac fe «# brofi bias pethau nad adnabu y byd. Ar rD- f i'r Hafodlas i dy Jane Jones, i'r lie y «ae chwaer arall,-sef Ann Parry ac Ann Jones. tair chwaer hyn wedi eu lluddias henaint fel na chawsant fraint er's tro4 ymborthi ar y gwleddoedd yn y cysegr, ood wyd gwledd ardderchog yma pan awd i y Gwaredwr. Y Parch. R. M. Jones, JjO oedd gyda ni y Sul, a chyda yr adr yr oedd ef, a phan yr oedd yn gweddio, oleuni o'r nef, mwy na goleuni yr haul, 1 » yno, a dyma lie bu gwledda ar yr Oen, Pen C'alfaria, mewn gorfoledd melus o Iddo.

LLANGERNYW A'R CYLCH. ^

[No title]