Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

George's ^0RG^4i|HH^ George's Pile & fwO^lgflMB PHe& Gravel PILLS Gravel Pills. Pills. I "M WAuftL arm% YN DDIYSGOG FEL Y GRAIG (FIRM AS A ROCK.) r .1 _m ^wiatnw«ia>WTiww«^«BSsaa«6»aBaM^^ma 111111111111 i/'iTTW'*»»'Vfii'rn tmww Gymoradwyaeth. Yr ydwyf wedi edrych dros vanoedd olaw-ysgrifau gwrelddiol a dderbyniwyd gan Mr. J. E. George, Hirwain, yn dwyn tystiolaeth o oerthynas i'r gwelliantau a ddyg- wyd oddiamgylch trwy offerynol- iaeth ei Pile and Gravel Pills." Y mae ysgrifenwyr y llythyrau hyn yn unfrydol yn tystioliaethu am ryfeddol rinweddau peleni Mr. George. Ystyriwyf y bwndel tyst. iolaethau a osodwyd ger fy mron yn brawf hollol foddhaol fod Mr. George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i liniaru poenau tyrfa liosog o ddioddefwyr, 1). E. Williams, J.P., for the Counties of Brecon and Glamor- gan. .¿l"J TRA mae CYFFEIRIAU ERAILL wedi codi ac eilwaith wedi cilio o'r golwg, mae UN ddarpar- iaeth yn ein gwlad wedi casglu aerth o Rwyddyn i flwyddyn ar hyd y Chwartes Canrif diweddaf, ac ETO YN PARHAU I GYNYDDU mewn gwerthiant aphob-. logrwydd, fel erbyn hyn mae ei chymeriad wedi myned mor eang a gwareiddiad. Prin mae eisieu crybwyll mai y Feddygimceth y cyfeirir ati yw y fyd-enwog. GEOBGEB PILE AND GRAVEL '<aSf 3PKJL»1L.S^/ Y mae y Feddyginiaeth Worthfawr hon i'w chaol mewn Tri Ffurf. No. I.-George's Pile and Gravel Pills (label wen). No. 2.—George's Gravel Pills (label las). No. 3.—George's Pills for the Piles (label goeh), Gwerthir y PELENI Byd-glodus hyn yn mhob mau mewp Blychau Is. lic., a 2s. 9c. yr un. Gyda'r Post am b. 2t a 2a. 10c. GOCHELWCH DWYLLWYR. "M & Cymeradwyaøth'¡t f, Teefoarn Anwyl Syr,—Diolch yn chwi am eich meddyginiaet*1 ^1 fawr, gwnaeth les sylweddo Yr ydym bob amser yn cad peleni yn y ty, ac edryC^y$ nynt fel rhai o'r pethau "$* ydynt yn angenrheidiol i 8^ dedwyddwch teulnaidd. Peleni ganmoliaeth gyffre yn becdifaddeu nid heb ,ygjj> dod. Nis gwn am un iaeth yn Nghymru mewn o fri, nac ychwaith wedi$ cymaint o ddaioni. t!$ noch gan filoedd fel EYDI o i'ch cenedl. Ni fa genff ratot nemawr o ymddiried iue^°vrl- e^' Medicines, ond ystyriwy* och chwi yn eithriad Gobeithiwyf y cewcb$ lawer i wneyd lies i SIe gwlad. D. OLIYEE BEWAIL (G^ j i Perchenog: J. E. George, M.R.P.S, > HIRWAIN, ABERDARE. (