Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

rhai a ki ^U Ryddfrydwr a geir yn rhestri y Mesn ^'isiodd! yn erbyn ail-ddarlleniad roddj n ° blaid rh-oi hawl i'r Ysgotiaid i ^^dwnl11 a1*a^ trwyddedau i werthu diodydd }'dd r}-ja ^'fr. Tom' Richards, cynrychiol- partig-Vmn ? Fynwy oedd un o honynt. Ond partig-Vmn ? Fynwy oedd un o honynt. Ond i laWr eriad oedd rhoddi enw Mr. Richards plei Yrn-blith gwrthwynebwyr y Mesur. °'r aelod° e^e d'rosto, fel y gwnaeth pob un Q au Cymreigf Rhyddfrydol oedd yn y tl5°r b\veS^n r^a' yn absenol ar ymraniad Pario Gallai fod y rhai absenol wedi f "°d ganddynt reswrm digonol dros ,Sen„7nI' °nd wele restr y rhai oedd yn Vano-K ° gynrychiolwyr Cymru:—Mri. &. Brvan Davies' S- T. Evans, E. J. Griffith, Wi/n^r J°nes) William Jones, J. Herbert ^mUel vj' Llr°yd George, J. LI. Morgan, °^erlc o S' yr George Newnes, J. Herbert A!fref, 'Samuel Smith, Abel Thomas, Syr William ma.s' D- A. Thomas, A. Osmond frydol ,s' Pleidleisiodd yr arweinwyr Rhydd- o 30 v r°.s y Mesur. Ond yr oedd; mwyafrif yn ei erbyn, ac felly taflwyd; ef allan. Cef — 0 adiroddiad cyntaf Eglwys An- Ebriu fGymrei8" Cape Town, a sefydlwyd yst^ l0*ed, 1904. Ymunodd a'r eglwys yn ynau I tymor 118, ac ymadawodd 2 heb doc-1 D, Qv5 au drwy docynau. Dywed y Parch. Vn a7nfryn Jones yn ei adroddiad:—"Mae yStyrio^n wedd yn dda iawn; eto, pan yr tebyg. 'n y canoedd Cyrnry sydd1 yn ol pob iai na Cape Town a'r Cyffiniau, ni allwn I Hgein-^eddwi y dylai ein heglwys rifo rhai y rlia: u yn ychwaneg. Sut y gallwn gyraedd 0 ^0n0Syd<^ °ddiallan 1 Gwneled Duw bob un y m yn genhadon drosto at ein brodyr yn navvd. Mae gair caredig cyfaill ar y 0'r^ yn ami yn rymusach na'r bregeth oreu. I Hi a^eunaw a ymunodd a ni, gadawodd W<j diig hyn ar gDf j nj y bydd llawer o fyn e«a dyfod' yn ein mysg ni; eto-, ni ddylai ln, d%alonj. Bydd Tref y Penrhyn fel rt^ ^deheudir Affrica, ac os gallwn Jn ttiv a chryfhau ychydig ar y rhai fydd &Wne^ed trwodd, yn sicr y mae hyny yn ^0} gwaith Duw. Rhydd y fantolen ?ch°s llawenhau i ni: mae'r treulion %l0n enbyd, a hyny a angenrheidrwydd, ^aelfrydedd: yr aelod'au wedi bod yn *%ynt v heb fanylu ar y ffigyrau gadawaf Z, Z!l Itodd dywedvd nad yw cyfartaledd Jslaw aelod am y flwyddyn ond ychydig Mae hyn coeliaf, yn wir dda." §"l\Vy ny^ weled fod sefyllfa arianol yr y 4op yn foddhaol iawn. Gyda chymorth N^hym a dderbynir oddiwrth y Pwyllgor yn yn manto-lwyd y cyfrif gydag ychydig yr ochr oreu.

AITH, RHONDDA FACH.

--------.-.----' Barddaniàeth.

"O! HEDA, EFENGYL DRAGYWYDDOL"

" WELE, YR WYF YN SEFYLL WRTH…

ER COF

CYFIEITHIAD

CYFIEITHIAD 0