Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

MR. EVAN ROBERTS YN CAPEL…

[No title]

MARWOLAETH Y PARCH. HENRY…

LLANELIDAN, GER RHUTHYN. IIc

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLANELIDAN, GER RHUTHYN. IIc Cynhelir cyfarfodydd yn gyson bron 1 eithrio nos Sadwrn, er mis Tachwedd. Y T,,av, cynulliadau wedi bod yn lliosog am raLwJ.r a'r gwres ysbrydol yn uchel—cyfarfodydd a i -iol yn disgyn drwm ynddynt. Y vfarf°4" i3uainc wedi bod yn ffyddlon neillduol i'^ jjela jdd, a llawer o honynt wedi eu bedyddio yn ag ysbryd gweddi. Yn nechreu Chwefror iwyd deg yn gyflawn aelodau o'r Eglwys a o0(Jfl ant i mewn er dechreu y cyfarfodydd hyn. 11011" hon yn Seiat i'w chofio yn hanes yr Egl^y J oherwydd y llawenydd a'r dwysder offi ddanghoswyd wrth weled ein brodyr an^j{a0 yn troi i mewn i Seion. Y mae yma yc wedi dod-ar ol hyn}', yn gwneyd nifer y dyc» ion er y cychwyn tua 14. Nid yw y CY1 er's peth amser m'or liosog—a'r gwres ys y raddau wedi disgyn rhagor y bu. Nid oes ^yd^f wythnosau diweddaf yn troi i mewn o'r eto, ceir ambell gyfarfod gweddi a Seiat ag y jdy, ein bod yn cael gwledd mewn gwirionedd J pi Nid ydym wedi profi dim cynhyrfus iawn, rft. y dylanwad distaw yn gwneyd ei ol arnom, peri adfywiad a deffroad gwirioneddol yn nan mawr o'n Eglwys. Y mae yma wyth neVne<J^l chwiorydd wedi tori allan i weddio yn gyn^ a nifer # heblaw hyny yn nghyfarfodydd J ieuainc. Yr wythnos ddiweddaf cawsom d farfod neillduol—aeth y Seiat yn gyfarfod nos Fercher, megis heb yn wybod i ni, a 11 fod Duw yn wir yn nghanol ei Eglwys. 1,0 brawd ffyddlon ar ddiwedd y cyfarfod Swerl-e^eS' Wener dilynol (yr oedd ef yn absenol nos Os oedd y disgyblion -yn gallu dweyd> welsom yr Arglwydd'—y noson o'r blaen ^efyd yma ami i Thomas yn gallu dweyd heno ytf1 Fy Arglwydd a'm Duw.' Credaf$ ddisgwyliad mawr yn nghalonau y rhan ^3.^ honom am gael gweled a phrofi y ^kjold1^ dwyfol yn amlycach eto yn ein plith. v j hefyd am yr hyn a gawsom. Y Graig.—Da genyf ddweyd fod y$$1^ fechan yma yn cael profi o'r dylanwadau v gyda'r gwaith. Parheir i gynal cy^ar|°vp ffj. t. gyson, ac y rnae y bobl ieuainc yn neillduol f Ion iawn iddynt, ac yn ddiamheu yn cael eu io ag ysbryd gweddi. Amlygir parodrwya y yn eu plith i gymeryd rhan yn gyhoeddus. 0fii yma hefyd amryw o chwiorydd yn tori j^jf ?i gyfarch yr orsedd yn gyhoeddus. ^°i gweddiau gan daerineb a gwres sydd yn dra 1, y dyddiau hyn. Nos Iau diweddaf, yrn derbyn peawar 0 ddychweledigion yn gy f$ei 0 au, a chwech o had yr Eglwys. Cat ragorol—cynulliad lliosog, a llawenydd si weled rhai yn dod adref i dy ei Tad.' » fod yma ddisgwyliad aiddgar yn nghalon o'r Eglwys am gael teimlo pethau mwy yn Y agos. Tyred Arglwydd a'r cawodydd Sy'n cynyddu'r egin grawn, Cawod hyfryd yn y boreu, 11 y Ac un arall y prydnawn." yji » Parhawn i ymbil gyda thaerineb, ac fe da amlwg eto. R. J..

TANYGRISIAU.. j f