Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

CYFARFODYDD MISOL.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYFARFODYDD MISOL. Amser Cymdeithasfaoedd a Chyfarfodydd Misol. Y Gymanfa Gyffredinol—Liverpool, Mehefin 6, 7, 8, 1905. Cymdeithasfa y Gog)edd—Ffestiniog. Mehefin 20, 21. 22. Cymdeithasfa y De-Garn, Mehefin 13, 14, 15. Mater, Jer. xxxiii, 3. Aberteifi, Gogledd-Gosen. Mai in a Mehefin 1. Aifou— Rhostryfan, Mai 22, 23. Brycheiniog-Hermon, Mehefin 6, 7. Caerfyrddin-Brechfa, Mehsfin 6 a 7. Dyffryn Conwy-Pandy Tndur, Mai 25, 26. Dyffryn Clwyd—Llanfairtalhaiarn, Mai 25, 2-3. Flint Wyddgrug, lUai 20, 30. Glamorgan &o. Presbytery- Henaduriaeth Trefaldwyn-Llanymynech, Mai 25. Llundain Lancashire, Cheshire, &0., Presbytery—Waverton, May 31. Liverpool-Liscard Road, Seaoonibe. Mai 31ain. Lleyn ac Biifoiiydd. Rhydlins. Mehefin 5 a 0. Manchester—Heyvvood Street, Mai 30. Meirionydd, Goriiewin— Llau Ffestiniog, Mehefin 21, air, 12. Meirionydd, Dwyrain Morganwg, Dwyrain- Morganwg, Gorllewin-Pontyeymer, illli 23 a'r 24. I ddeehreu am 10-30 Mynwy-Y Demi, Newbridge, Mai, 1706' I ddeohreu am 10-3 0. a.m. Mon—Beaumaris, Mai 22, 23. Penfro l'i'efaldwyn Uchaf—Pennant, Mehefin 1, 2. TrufaJdwyn Isaf—Adfa, Mai 25. 23. LfcWYNr AO KiFiOSYDD — Brynbachau, Mai 8, 9. Llywyd 1, Parch. T. Owen, Portmadoc Dechreu wyd gan Mr. J. Owen' Horeb. Catarnhawy-' cofn-tdion y C. M. b aenorc-t. V n M. 'no C. nesaf yn Rbydiios. Mehefin 5 a 6 Mater trafodaeth fydd "Ystadegiu 1901," a Mr. R. Owen. Cwm. i wnevd y sylwadau arweiniol aruyut, a Mr. J. G. Jooes, Pwllheli, i wneyd y cyfryw sylwadau yn y O. M. dilynol, yr hwn a arynho it* yn Garndolbanmaen. Me he fin 26 a27. I arwain gyda phrofiadau swyddogion Ilhydlios, Parch. W. Jo-os, EnlU, a chyda banes yr achos yno, Mr. G. Jones, lUiydbaeh. Derbvniwyd v casgliadau. a rhoddwyd anogaethau cryfion i wneyd easgliad effeithiol i'r Drysorfa Gyno-thwyol, acadgoflwydam y r«sgl Dirwestol. Erfyniodd y Parch. J. Hughes am i'r Tafl-ui Dirwestol anfonwyd i'r eglwysi gael eu dychwelyd iddo of yn ddioed Datgan wyd llawenydd wrth weled y P.roh. VV. Jones, Tremadoc, yn bresenol, gan wir ddymuno idio ad- gyfnerthiad ieehyd i barhau, a chafwyd gair teimladwy ganddo o'i deimlad personol, a'i ddiolchgarwch fin hob cydymdeimlad ddangoswyd tuagato yn ei waeledd. Galwyd eylw at y Byr.mtiant am y diweddar Baroh R. J. Jones (Penmount) Tvldesley," gan W. T. E, ac anogwyd i'w bwrcasu, gan hysbysu ei Jod i'w gael gan Mr. !>. Jorea Meirion House. Pwllheli. Wedi ca 1 sylwadau ae awgr- ni. iadau gwerthfawr gan ye Ystad-gydd, Bef y Parch J. JOlHS Penmorfa, ar yr Ywtad gau am 1914, peuderfynwvd ein bod tyn taer Rnog yr eglwysi hyny sydd efco yn defnyddio y gWin, meddwol ar t wrd i yr Arglwydd, i gydsynio a chais y Gym. deithasfaa'r Cyf. Misol, trwyddefn- ddio y gwin anfeddwci Hefyd, wedi deall fod nifei* o'n heglwysi yn dra diffygiol yn y gweinyddiad o'r Ordinhad, ein b >d yn aer anog yr eglwysi hyny i yatyried eu dyl dswrdd yri hvn > both. Dewiswyd y brodyr oanlynol yn Yraddiriedolwyr ar Gaoel Brynbachau Parchn. D. Roberts. A borerch; E. Josaph. Garn T. Jones, Chwilog; Carihen R. Jone-, Aberei ch Mri W. Evans Bryncir; E Griffith, Llany^turadwy; G Evans, Penochctiti II. Jonos, Girreglwyd; \V. Jones (iiiz), Penrhyn H. it, Hughes, Penochain J. Hughes, Ta'wiog.vy ac It. Williams, Bryngwynt. Rhodd yd rhybudd am ddewisiad Ymddiriedolwyr ar (4-tpe! Heisnig Portinadoc 'n v <j if. nesaf. Derbyniwydadroddiad cenha nn aufonwyd i eglwysi fol yeanlvn 1. llhjdbach. yn unf ydol yn gaiw Mr'f) p. Roberts, Bryngwran, i'w bug< ilio. 2. Ga'th" gyda? unfryd- edd yn ffafriol i Mr R. Jones, R. A., fol yrn^ci-y ld am y Weinidogaeth. Pasiwyd e n bori yn ei gyflwyno I sefyli yr Arholiad yn Aws' nesaf. Yn absenoid*- b Mr. F. Buckingham Tremadoc, agorwyd y ma er pt-nodedig, sef Yr Ysgol Babbothol a'r Diwygiad," gan y Parch. A. T. Jones Chwilog, a chafwyd f.rafodaeth fendithio yn diilynol ar y mater! Darlleoodd Trysorydd yr ArhoHad Sirol. set Mr, II. Party" Abereroh, adroddiad o'r cyfi-ifon ariauol, a phasiwyd ein bod yn ei dderbyn, ganddiolch i Mr. Parry aU11JÍ waaa-iaeth gwerthfawr fel Trysorydd. Adgofiwyd am y ca-<gliad y flwyddyn hon. Arweiniwyd gyda phrofladau swyddogion y 1 e gan y Parch. II. nughes, F^rynoir, a chyda haneg yr ach s yn eu mysg gan Mr. J. P. Jonos, Holnorn. YR AIL GYF- ARPOD.—Decnreuwyd gau Mr. H. Ll. Roberts, Ehtredi. Penodwyd i fyned i eglwysi i dderbvn llais ar dd- wisiad blaenoriaid 1, Graig, Mr. O. Robyns Owen a'r Ysgrifenrdd 2, Pencoed. Pa- ch. A. T. Jones, Chwilog, a Mr. J. Roberts,' Llanystumdwy. No 1 wyd i arwyddo nodyn arianol ar South Beach, dros y C.M, Parch. T. WiUiama a Mr J. Williams, Penmount; dro3 yr eglwys, Pa-eh. 1j. E. Daviefl, It Mr. Lh Humphreys. Yn unol a chenadwri Pw;. l'gor v Oenadaethau penodwyd y Parch. H. Jones, Pr«nteg, i bar loi anerchiad i'w rhoddi yn yr Adroddiad Cerihadol Wedi cael adr dd- iad o woithrediadaii Cymdeithasfa Ury-nbo, « chsel trafod- aethary gen^dwri ymlyM a a Dirwoat," a darllen llyrhyr d leibyniwyd cddiwrth Ysgrifimydd Pwyil- gor Dirwestol y Gyindeiihasfa, p-isiwyd ein bod yn gohirio y drafodaeth hyd y C M ueraf. Yn unol n'r cyiiygiad y rhoddwyd rhybudd am dano gan Mr W. Kifl Jones. Pwiiheli. yn y O. M. b'aennrol, pand.-jrfynwvd "Kin bit fel Cyfa-fod Misol yn datgan e n cvdymd imlad llwyrif A ohyngor Sir Foiriooydd m vr argyfwng addysga -^j p ea n:)], ac yn YlU- I'wymo i estyn iddynt bob cefuo^aeth f o ol ac arianol,' yn eu hymdrech o blaid addys# anenwadol, ac yn eu a'-vrth- gtflad i ymgais y Li> wodra?-th bres^noi i'w x'orfodi i w«in- yddu addysg eh ganlatiau i'r trechrlaiwyr Ivwodr«eihiad dilus gyflawn" Darllenwyd a ciiymeradwywyd yr odroddi td caniyno] o eiddo y Pwyllgor AdeHadu j "vfar'fu y ptvylig T vn Vestry Penmount, Kb ill 5ed. Cafwyd ad- roddiad o'r Dinas f"d y eyfeillion yn yn cyds«'nio a'r ano t- aoth o berthyn»s i ad^Il-tdu Vestry: a ch> fl wynasant i'r pwyllgor gyuiluni tu mwy cyflawn na'r rhai fu gr;rb"<in yn Brynmawr. w edi edrych dro^tynfc. ovmeradwvwrd hwy, a dymuna y pwyilgor ar i'r C. M roddi can;atad, i'r cyfaUIion yn y Oiuas fyned ymlaen yn ol y cynlluniau hyn."—J Hughes, Ysg. Darlles.wjd a chadaruhawyd yr adroddiad canlynol o ei;do Pwvllgor y Trefniae'au 1 Bin bod yn datgan llawenydd a diolchgarwch yu llwyddiaut c nhad- ae h Mr. Evan Robe t", gau wirddymunn id do adgyfnerth- iad mewri corffac ysbr yd trwyy seibiant presenol. a'n bod hefyd yn tntoti gwahoddiad earedig a thaer ar iddo ef ar Parch. John Williams, Princes Road, ddyfod i gynal ClD- hadaeth o fewn cylch y t' M. hwn. 2. Yn uno! a dymuniad y Parch. J. J. Mo gan, Mold, --in bod yn rhoddi gwahoddiad seichog iddo i ddyfod am daith trwy gyloh y C. M. yn Hydref nesaf. er caagiu defn) ddiau c iB int i'w anwyl did, y diweddar Barch. !). Morgan, Ysbytv, ynglyn a li.wy--irt(I '50." Wedi cael fcrafodaeth ar Di efnien y Cyfarfodydd Misol am y blynyddoedd dyfodol. a derbyn awgrymi idau am grfnewidiadau yuddi, p siwyd ein bod yn ei gohiri > hyd y C M. nesaf. ao i'r pwvllgor gyfarfid i yslyried yr awg^ym- iadiiu a nodwyu. Cafwyd trafodfie II ar iTeiriau p Iltymo", a phenderfynwyd yn (U Gwneyd defnydd helae haeh o'r tocynau aydd yn hysbysu am "ymudiad rhai o eglwys i eglwys. (2) Nodi ar y toeynau y rhai sydd yn fymeryd rht.n gyhoe-Jdus yn ein cyfarfodyd'i. (<) Fod cy arfod gweddi yn c tel ei gynal, hyd y'geilir, ymhcb man nos Wener o fla m y ffa r. (1) Fod cvfarfodydd gweddi yn cael eu trefnu yn Mhwllht-li ddydd y tfair. Hnhiriwyd y coffhad am y di- weddar Mr. H. Jones, Mynyd i Nefyn, hyd y I:. M. nosaf, o d pa;dwyd i anfon llythyr cydymdeiiolud a'i weddw yu ei I a 0. d- phrofedit?aelh. Hefyd pend^fvnwyd »i.fo i ilvthyrau'cyd- ymdeimlad fel y canlvn-P.-irrhn. J. E lis, Pwilheii: R W. -Jones, Golan; Mri. H. Owen, Penmorfa; H. Williams, Llanengan, mewn gwaeJedd Mfi. T. Owen, U.H., Criccieth, wedi colli' ei anwyl fab a'j aawyi chwaer; W. PnoharJ, Chwilog, wedi colli ei (juiwyi briod, a J. Roberts, C tf. Cricpietb, w.edi colli el anwyl l'ravyd, 'festyn, pps Lup ydoedd, "Awn rhagom at beiffeit-hrwydd." PregetLwyd gan y Parchn. J. Jones, rtmmorfa; T. Owen. Portm dec; u. Prichavd, Kpfyn; .(. H. Williams, Pwliheii si T. C. Williams, M. A., Menai Bridge. CAISBFYRDDIN.—Llanarthn.py, Mai 2il a'r 3>dd Llywydd' Parch. Thomas Parry, New Inn. Cadarnhawyd cufn ;diou y O. M. dtweddaf. Darllenwyd llyt.byrati. Cauin «tv d i c Pafch J. J. Morvran, Wyddgrui?, i ddyfod i'r Sir et mwl ffeithiau mewn cysylUia i a Diwygiaa "'f). Y dythyr a dderbyniwyd oddiwt th Ysgrifenvdd Pwyll-gor Dirwestol y Gymanfa Gj-ffredinol i gaol sy+w gan y PwylJgor Dirwestol 8,rol., Ponderfynwyd fod y Parch. J. T. I gvnt o Llansrepharj, i g-el llythyr pyflwyniad i unduba U. M. Goriiewin Morgan v.-g. Yr edd Mr. Diviea yn fie od li"> <i-i- lawn a gwedhyar yn y C. :\1.. ae yr ydy >, yn dyio no Iddo b 'b cytmr a ilwydd.anfc yn ei gyleh uewydd. IV i fa wyd fed yr ey:wysi yn aofon p ,f¡ manylion mewn p^rthynas i g lsglhd diw, dd y garnif i'r Parc". J. T. Uavie.s Kaniy moei, gan rnai efe ydoedd Ysg.ifenydd Bioi y easgli-.d, ac yn addaw gweithredu hyd nes y dygir yr adr ddi«d adan. AwduICLdwyrl y Cadei<y d i.r Y-grif ydd i arwy-ddo nodyn am gan' punt, ar rau egiwy tSi > b, L Hi-ell}. Cafwyd adroddiad gan y Parch. W. U. Rowiand-i n vir. VV. Kynon am eu hymweliad a* e -Uvys Siloh. Ll wd i, uv.wn ey":>]! ia.d a'r ddixi yma-eisyd.t am y we n ck" e II »-yd yno Dywod- ent eu bod wedi cael eu _b-id«iJoni yn rawr ynd yiit. ar eglwys yu unfrydol f/u plai Peuderfyn wyd en bod*i fyned yn y blaen yn ol y hooi. P'ooo-iwyd y Pared John Da'vies, Wtdtland. a Mr. J. H. Th^toas, MeidHkn, i fyned i egiwy'si Cwmbach aTvhen i dd»rbyn eu Isais gyda k;olwg si- tugail. Ilysbysodd y Parch. n. Thoina-, C"<!i-v il, rod y )>• ody r can- lynol wedi eu d wis yn rtaor.o U i yn ivlwya 01o»vgr.iiar, sef Mri. Henry Davies, David J, John Jon-s John OW'll Jones, Wdli an Joi.es, a eha m-nhawyti y :'owi«iad. Ith ;di- wyd caniatad i eglwya y y oapel. endei'f'ynwyri fo i c-u., eJwvs U olym-r, CM-r- fy d-iin, i fyned i'r Pwyilg >r 'na'i:L l^-nd-v fynwyd fed cant o ragleni i'w argrad'u ar gyf^r pob C. M H'.oddodd y Parch. Evan Will auiH, Lland feu-saot, e^u- h d g-yda. golwg ar o^ti n .;ia i y '¡:;r.nll;' b ynyddol i ef j-dwyr Tre- fecca. Gaiw. dd y Parch W. W. .,I), at gisgiiad y Genhad-u-th Gartrefol. P«ndorfynvtyd *io Ysgrif nydd y 0. M ia-fon at Ysg'-ife-iyddion y f) sba th- iadau i sei?io ganddyn- i anfon y card au casg.ti yn d ioedi'r ødwysi fel y byd-io y r as-gliid i ga-ei ei wneyd a'i a t.t i vn b.-ydlon i'r Trysorydd Sivoi. Gai^odd Mr W • jnun sriw atgasgdad y 'Forward Movement.' Uhoddwjd «ucgu*e»h i r egiwyei sydd heb gasirlu i wnmd hyny yu fu m, gan tot yr angen am gv.'o,thwy mor fawr. Ponderfynwyd fod Pwyllgorau y ylchg.-onau i gyfa- fod yn fu ui. Y Ga,t-gbell- ydd i gael ei hrebypu am Lyn a bod idd i wahodd Mr. W. Eynon iddo. Rhoddodd y Parch, tl. Salmon rybr.dd y byddai iddo ddwyn oynygiad ymta-n jn y O M., s 'f f -d tin cynrychioiydd ar Hwy lgo." y Llytmu o hyn ;41 >n i fod yr aelod o RwylUror y Cyichgrocau yn y Sir i-'a-ria-awyd i L'anfynydd ga<l cynal y C. M. mis Iiydref yn Lie nds T oh A edd- Lafwyd banes Cymd«-iifa-»fa Liasf.iirrmiHllt gan y cynrychiolwyr. Trefnwyd i'r C. M. )ie.?af i'w gynal yn B echfa. Mebefln 6, 7. Stiat y C. M. yn dee a*o s n o'r gloch dydd Mawrth. Meier y seiat gyflV- dinoi f dd. "Dv anwatl y Diwyaiad preser.ol m' y jrioudion WJ th", bd yn y dyfodo Y Patch. D. Pri hard, Tiryda i. i'arwai Cafwyd hanes yr achos yn y i-osbarth g-'ii yr ymvVelwyri set y Parchn. I-inac Davies, Taifan Havies, u Mr. Join! Edwards, CHpe,1 Dewi. Y mae yr ecbos y s gwisgo g-*pdd iewyrcbus yr. y Doibarnh, yr egiwysi y„ gwyb-.d am ddylrm- wad yr Ysbryd yn .v Diwygiad presenol endc f.v-nw-yo f tf| llyte-yrau o gydymdeimlid a < h- r>o-au a th<»U/ur.edd WI-WB cystndd a thr"rod.. Uysbysod y Cwdei-ydd am tvaek-dd y braw d, y Paroh. John Evans. He»:diV, ac am f-i q'nl odioo yn y gorffenol Gwnaed casgliad ddo yn y eyf rfed, a idien- der'ynwyd ein bod yn • vflwyno ej achos i t-ylw yr etr'wysi f,.1 un it-ilwng i gad en e.ydymdesndad mewn 'snodd svl- weddol, a plienodwyd y Parch. John Oliver i fod .yu Ysgrif- envdd, a Mr. John John. A mm-ufo-d, i fod yn Drvswi-ydd mewn oysylltiad a'r ach.-s hwn. Cafwyd adroddiad gan Mr. John Lewis. Arybryn, Ca; rfyrddiu. am gi-sg]i;,d v 11!y ganrif-yr holl arian wedi eu hanfo» i'r Trysotydd CvfFred- inol oddlf-itnr yohydi a gedwir i nyt rfo.l a «».an dreu'li-iu. Penderfy wyd fod Mr. Stephens. Llansfc-phan, i svtnervd lie y Parch. W. W. Le wl, M 'tnt'te'' ttry diw ddar Mr. Howell Da vies. Cndarnhawyd pandnrfya- iadiiii y Pwyllgor Arianol. Pt-adrtrfynwyd f.'d yr eshrvsi i anfon "yr Ystadeg;>u i'r \stadegydd Si-o> cyn diwf-dd mis Ion aw r yn nili,,I) blwyddyn, a dymn- ir amy at i ddef .vdd;o y daflen a ddanfonir iddynt gan r Ysta-iOiyd-L Pende fyn- wyd fod 'stamp' y O. M. i'w g =sod ar nodaa mewn oysyllt- iad ago Ysgoldy y Bettvs. Ca wyd bauei cysnrus a:n se'fyll- fa, yr achos yn y He gan y Pa<-ca. J James, y gweinidog. Ymldlddanwyd • a'r bla-noriaid, a derby ni wyd Mr.. John I James yn-aelod o'e C. M. Arwyddodd y llyfr dirweg ol, ac h-fyd Mr John Williams, nn o'r lien fla-sno?i >id. Am dri o'r gloch cafwyd ymdriniaoth ar Adfywiad Orefyddol. Yn a'-wain, y Purch. Isaac Davies. Na».tcaredig, a Mr. W. Eynon. Yn y seiat K'yffredi.iol g» riae 1 sylwadau ar y Divvvgiad. Y Parch W. 1)..Rowlands, Uanelli, ya ago^ Pre-gethwyd gan y Parch a. R. salmon, W. fl. vvidiani; \V. D Rowlands, Thomas Phill ps. \\7. VV. Lew a, T. ts. Thoma<» D D M. H. Jones, B.A., Phillip Jones Ya Oefn yr Abbey nos Fa with, Pa-chn. W. Talfau Da vies a !0. Pritchsrd. GOHIXEWIST MEIRIONYDD —Siloam Llanf-othen, Mai 8, 9 Llywydd, Mr. Edwaid Rowland, Pt-nxal Yn y bore cad- amhawyd cofnodion y C. 2d. diweddaf. Hoi wyd swyddog- ion y lie Hm eu pn-fladau gan y Parch, J Gwynoo 3. a vies, Aberniaw, ac am hanes yr achos gan Mr. Wjlllam Jones (Ffestinfab), Mintfordd Cafwyd fod yr pglwys hon wedi ic-oia petbau gomus iawn yn y Diwyglsd presenol. Mae'r Ya°-ol on Six! sydd yu perthyn iddi yn myn'd ar gyuydd, ac er y C. M b5aenorol, y rnap'r cyfedii/ui wedi adeiiadu vg»"ldv n wydd oyfleua yr. Tanlan. ac wedi cael o-gan i'r c-.p4, a gwneir ymdreobion i dditeu y ddyi< d se i iddi gvda hvn Caed ymdriniaeth fuddioi ar fater yr awr gyntaf, sef, "'Yr A.dfywiad Ag-srwyd trydag anerchiad awgrymiadol ao amserol gan y Parch. R. M.or»is, M nol eUau, a dioichwvdyn wrewg Fidü an, ei anerchiad. Siaradwyd yn mhellach gan y Parohn David Junes J. Gwyrioro Davies, Thomas Lloyd, a David R-barts, a Mri J Meyriok J.-sne.i, {t h G. G. D'aVlos, J- Parry Jone-i, U.H, a VV. Jon»a (fTf-stinfab). Da goswydgtn Mr Parry Jonos mai bendith fawr i'r dychwel-digion a fyddai dirlien llyfr-ta da fel, llvfr y Parch. Owen Evans, Colwyn Bay, ar "Hanea Iesu Grist i'r Bobl" Peud rfynwyd yn ngwynob y ffaith fod n^ff-r dda o'r dychweledigion yn ein gwahaool eglwysi yu b'.bl ieuainc, a daw r «> honynt wedi er. dwyn o afael y di"dydd meddwol, (1) E n bod yn an-g a fod pob ymdrech vr. cael ei wneyd yb ugwar.anol ranau y Sir i tidavparu sefydiindati cyfad-'as ar gyrer y b >b! ieuainc, ae i drefntt ar fod yn y cvfrvw lenyddiweth iachns yn cael eu dwyn i'w cvraedd. i2) Kin twd yn gaiw in lw y". arweinwyr ymhob lie af- y pwysigrwyd i u ddai p&m uirwefetol, yn cyowys lie i dd' n ac auifail. yn in hoil dn-ii --c ardaloed-1 poblo Hvsbyiwyd fod eglwys L1>mt-.cnr«tb a Oa-rnel wedi rhoddi e-alwad unfrydol j Mr. Gr ffifch G. "wen. Bethel, Penygroes, i'w butfei io, a bod eglwys Cr.-eso" wedi rhoi' uraiwad tin- frvdo! i Mr. II. Levi J. new, Glyuoenlog. ('adarnhawyd y ealwadau hvn. Cvnie-aowywyd yr .oroddiad can's nol o BwvVgo? y Meddianau Ymgyfarfn v pwyllgor ynclvn a'r O M yn Aith g. E'-rii! 11 !><vi-w. dy Pa-' h. i>avid Jones vn gadeirvdd Por.derfynwjd ein b »i y«. g..fy,i i Mr. R. L'oyd Jones, Ha'a, fesu y 'plao a-- w.dthred cap'd y Frio#, a myu- d yon i g northwyo c. fedl.on y 1 e oso-t y poiion yn Y liia-nau penoiol. tiolyjra h n f d mesuvfad Mr. Lloyd Jones i'W ys-yntd yn dprfyno; Ymgvfarfu y pwyllgor d' ach'-fu h- ddvw yngt.vn «'r O.M. hwn. tl.vsbysodd yr Vtg. fod Mr- Ft L'oyd Jones wedi mesui- y • i.lan' ». chyflwyn wvd manylion y mesuriad i'r p »yl'gor. Pende- fr nwyd ein bod yn anog v C. M. i gyfarwvddo cjfeillion y Frio-? i au y tir i mewi) i n ddiymd oi, a'n bod yn gofyn i Mr. Lloyd Jones fvned yt'-o i'w cynorthwyo. Hefyd tod Ysg. y C. M. i hvbvsu Mr. J. O. Jon.js, Pe-nn -eninAwr, o hyn — R. Morris, •vWfanydd. Galwj d er.wau yr eglwy-3' Talwyd y casgliaa ipisolf casgli&d y Drysorfa Gynorthwyol, a derbynivvyd cyf- ranladau at gofgolofn Mary .Tom s. Enw d i ^,A(. j £ vaB CMtg-iad n>isol, Mri. W. G. Willi .ms, TalS irnrtUi^ (jyifl' Richard, Fronbaul. Y C M. i-esaf i fod yng yn -flydi cl-ithacfa yn Llan .Ffestiui. g, Mehefin 21, Y O. M. dilyn 1 i f d yn BtUiusda, boiphe^af It-,ovrs&}', wyd ar yr Yegrife*tydd i gei-io cael aran ryw yd C M. A wist. Penodwyd y Parchn. D. Kobe'; ts, yt Jones, a Mr. J. Parry Jones, U.H i edryc-h dros flayli*» achos 5 D y Sir," cyn ei arg-afFu. Galwyd sv 1 w at, y yo sydd yn acgeorheidiJ i'w wneyd at y GymdeitD cyjcb* Ffestinio a phasiwyd fed yr Ysgrifenydd 1 ,alpfntigf^ 1. thyr i'r eglwysi gyda golwg arno. Gohiriwyd r. i^-svele" golwg »r gais y arch J. J. Morgan. W> ddgrug, lj a'u C. M. i gasglu hanes ldv\ yg ad '59. Caniatawy J grisiau gael y gwi-ii hreduedd allan o'r gist. -e o^1nr'b^^D, Parch. D. Hoskins, M. A., a Mr T. Lloyd Piiehoui, a| i fym-d i -^iioam i oder! yn llais yr eglwys gyd^ g Mr. J. T. Williams, ymgeisydd am y weimdogaetli. sylwadau dyddorol iawn ar yr Ystadegau gau ,vreB0? Williams, MinfFoidd. a phasiwyd diolehgarwch o gym' iddo am danynt. Cafwyd 1 efyd adroddi d erj Ii?TfVrWyr' deifhat-fa Biymbo. Ar gymhtdliad Pwyllgor Y jr' fyjoet' pa siwyd i roi op. i Mr. Wynne Williams, Bowyjm weSt a adwywyd yr adroddiad canlynol o liwjllgor i'f 0 Phuideb — (l) Rhoddodd yr Ysgrifenvdd g'yofldia] atebion yr egiwysi i'r fafleni a ar.f- nwyd e.tynt. y pwyllgor fod yr eglwysi mor gyndyn i len wi a dyt ^yuf- y tafleni liyn er pob ymdrech i gael gai.ddynt wn^ilWest0» (S) Ll sweuhaem yn favvr wi th ddeali fod yr achos i>i ^eii^J yu priihau i Iwyddo yn eiu plito. Y mae nifcr y CJ1 cael asau dirwestol yn cyoyddu Egwyddorion l>i' vves^t K »'f eudysgumewn cryn infer o Ysgolion Elfenol y °',efydd°' achos wedi mauteisio yn fawr ar yr adfywiad ci j0a'n presenol. Ceir fod brt n yr oil o'r rhiii sydd wedi heglwysi o'r ne >vydd wedi arwyddo i fod yn llwyi'-y*. ifynf odwyr. Hefyd y mae Grocer's Licence wedi ei o fewn cylch ein C. M. o an ddylanwad yr Aa^. j,eb (4) Yn r.gwyr.eb y ffaith fod am:yvv o'n he^ 1 wysi j0<laU sefydlu cymdeithas ddirwestol, a cryn infer on n*, yo heb arwyddo eu bod yn llwyrymwrthodwyr, em ya fiymunoary Cyfavfodydd Dosbaith gymeryd hyn 1 y^yfl phwyso yn drwm am l ymdrech neiliduol gael ei ]iirfr»0 jiihob egiwys i gael yr oil o'r aelodau i arwyddo ^gef dirwes'-ol y Cyfundeb. (5) Ein bod o'r farn fed yfj0^yd» wedi dod pan y dylai llwyrymwrthodiad a {" pen; meddwol fod yn arnod swyddogaeth eglwysig, a boa de: f niad hwn yn cael ei ar fun i'r Oy mdeithasfa.-r"; ^ymr Owen, Ysg. Uerbyniwyd llytbyrau yn cydnabod rtJb« deimlad y C.M. a hwy oddiwrth y cyfeillion oanlynol. j^ja. T. R. Jones, Towyn; Mr. Rhys Jones, AbermaW. ^gg, Rowlands, Pennal, a iheulu y diweddar Mr. D. Dolgellau. Cydnabyddodd Mr. E. T. Williams, OorriSi.^j9iJ air, ychyiigcyn ei farwolaeth. Pasiwyd i anfon P|,yDol! Kvues iawn o gydytndeimlad y C. M. a'r cj feillion can j p. y Parch. T. E. Roberts a Mrs. Humphrey Davies, A j jj, twy h, yn eu gaiar o golli priod a rnerch; y Pa/o^reO Jones, B A, Peuiel, yn -i alar o golli ei ram; Mr- 0,#, Jones, Brwfair, yn ei alar o golli ei briod Mr- ]tbj Peifeddnant (gy ui) yu ei alar o golli ei f. rch-yn-ngnyi hefyd a theuluoedd y diweddar anwyl irodyrsyu.gj.jti, myned i'r nefoedd, stf Mri. Eivan T. Williams, ly11^ wroD' Conis; Oweu Edwards, Abermaw; a 1 avid Owen, y^d* danw. Gwnaed otfhad tyi.er am y brodyr hyn. oead yn ol, bu yn mryd v r. Williams fyn'd allan yn wr. Meddai ddawn siarad a dawn holwyddori no„e(jjg' Gyda'r doniau hyn, ac yn ngrym ei dduwioldeb ai rwydd, gwnaeth le mawr iddo ei hun fel blaenor yn Corns- Er y cymei-i.i Mr. Owen Edwardsddyddordeo mewn chwilio a darlithio ar hen bethau, er hyny Y tbatt mwyaf ganddo oedd yr 'Hyffoiddwr' a dyfnion di- Duw. Arwoiniodd fywj d nodedig o ddifrycheuiyu agell dramgwydd, ac erya ei fywyd glan i berarogli yn bit. n yn ddisgvbl fu yn ddefnjddiol iawn yn Rhiwsparu' j enw-dig gyda'r Y. gol t?ul, oedd Mr. David Owen Arglwyrid yn fawr, a llet.yodd ei weision lawer o ny oedd. Cynhaliwyd seiat ar ol y bregeth nos Lun. p< "Yr Adfvwiad presenol" Pregethwyd gan y Pare". Harris Hughes, B.A.. B.D., Maeaoffereu; K. R. WU" fi M A-, Tow>n; R- Silyn Roberts, M.A., Tanygnsia Morris, M.A., B.i)., Dolg llau; John Roberts, B.A-i dyfl, ae R. H. Watkins, Bjyncrug. CO TKEFALDWYN UCHAF.—Llawryglyn, Mai 2il a'r 3ydd. Mr. Gwiiym K imunda yn y gadair. Wedi cadarn pen' cofnodion, hysbyswyd fod y C. M. nesaf i'w gynalL J nant, lau a Gweuer, Meheflu 1, 2. Mater y seiat, bod yn ddisgyblion i Grist," Luc xiv. '25—35. Pasiwyd- coflon y C. M. at M.ri- D. Humphreys, Forge; Hughes, Gleiniant, a J. Reese, Beithlas, yn eu at Mr. Zechaiia l Jones, Llanwnog, yn ei broiediK ,g golli ei b.iod. Cafwyd adroddiad o hanes yr jo^' Llawryglyn a Berthlas, dan arweiuiad y Parch. J- B,D a ch fwyd awr ddymunol i adiodd profladau pjjya' ogiou yr eglwysi uchod ynghyda Gleiniant, Griig. wen. Yr oedd yn amlwg fod yr oil wedi bod danijp i&r ac yr cedd gwiith bendith y Goruchaf ar eu pi^nau-- llt.nwyd ilythyr oddiwrth Mr. J. M. Daries, j„d iS cyd-vnio a galwad eglwysi Park a Manledd i bugeilio. Hysbyswyd fod eglwys Rhydwen we?iwedd% Mri Richard Evans ac Alfred Evans (meimon y a*vj\v Baroh. Evan Evan?) yn fiaenoria d. Galwyd Ysbytai Lerpwl. a rhoddwyd anogaeth i'r eglwy>* ^yd"; casijliad tuag atynt. yn ogosttd ay Ysbyty y Drfci ei yi» Rnoddodd Mr. Edward Jones Y.H., adroddiad a ?» weliad ef a Mr. R. Phi lips a Sychuant, ac ar u( rfloj adroddiad cymeradwywyd eais Sychnant l gae,Lva a ferol o'r Genhadaeth Gartrefol. C-fwyd s- lw dn foi/j rhaaror ar achos Ysgoidy H- ndreaur. Ilysbyswy ^eo cvftiliioa yo y lie yu awyddua i fyned ymlaen, ^arfo addaw 2")p. eu hunain. Cyflwynwyd yr achos i Dosbarth Llanidloes. Rhodd»dd y Parch, 'i. K. Ysgrifeoydd. adioddiad o weifc -lediadau gj Brymbo, gan alw sylw arbenig at Ddirwe-t ar t yu Addysg, a chyd-yniwyd i gael sylw ar Ddirw B0S& berthynas a Swyddogaeth figlwys.g yn y O. |jan phas'wyd ein bod .el O. M. vn ym'wymo i g»r«o derfy--iadau y Gymdeithasfa gyda goiwg ar gd^o Addysg (srwel y Oylchiythyr). Pas.wyd i MrV Jorn s^ H, Rienard Jonesi, y.H, a'r Uywjdd,, i ^gb&jfy 'notes of hand' ar eiddo perthynol i'r Cjtuudeb yn ^t» j Pad wyd i gael 'slips' o gofisodion y C. M; °Bn0J^/ GOI.ECJAD. Derbyniwyd Mr. G- W. Oodfrey-Bo\v S reet yn aelod o'r 0. M. fel blaenor. Holwy" gfiWtgi Parch. Elian Jones, a rimed cyngor prxodol frH^we»Afo- gau Mr. Edward Jones, Y.H. ilysbysodd Mi. B tbTnffl yn ilwyrymwi thodwr ac yn barod i gydymtlu' y iadau y i'-orff. Galwodd Mr. J. Edwards Fenthyciol, ac anogwyd yr eglwysi oil I wneyao°(1VIIiU^'iy; Gwasgarwyd tarieni y D ysoifa Gynoithwyol, a jje j am iddynt gael eu llenwi a'u dychwelyd cyn J X'ba^3 Mr' Pwyllgor cyhoeddi hanes yr achos Gan t' Oj-1-, ar fill gael benthyg MS3 Ttefecca, fo ddymunwy j g&&]. Bennett fyned ymlaen yn y ffordd a w .l ef yn 0 jnJLJil ffeithiau yr.g'yn a 'chychwymad Methodistiae j dwyn,'ac enwyd tri o frodyr, un o bob W; defuyddion hanes yn eu gwahanol ddosbartn« fc., cyf nod diweddarach, sef Dosbarth Glandi fi r0ne9;„ jip?4 Jones; Dosbarth Drefnewydd—Parch. D. Lloyd b Dosbarth Llanidloes-Parch T. M } iercf- liad 1 ys yried y cwestiwn o gyhoeddi adroddiad cats hvd y C. M. nesaf. Pa.-dwyd i anfou em coflon ge.l Mor as, Llanidloes, gau ei hysbysu y byda ;r y » Jd- ei weled yn eiu plith pan yn gyfl- us iddo. J,.r0yui- if.A' '• Marwolaeth Crist" Prog thwyd gao y V, joD^S' Pierce, J. T. Jones. B.D.. Blias Jones, D. Lioyo a, John Williams, Lerpwl.

[No title]