Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

V G ' DOLGELLAU.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

V G DOLGELLAU. ^enol Saesneg.—Yn ngwres y Diwygiad e'in a'i effeithiau daionus yn gweddnewid ]3s'iaid t? i a<^> deffroad eglwys Saesneg y Meth- a v?0'- yr a l;^f^au> i geisio hyrwyddo cynydd ys- L °eddvrit >U" ac §e^s^° cae^ rhai i'r eglwysi V t? *el Gw °r klaen wedi gweled gwerth yn yr Y Parch Waredwr. I'r amcan hwnw gwahoddasant v ^ers -Saunders, M.A., Abertawe, a Mrs. Y y dref 1 cyfres o gyfarfodydd diwygiadol fv^Qdd'eai "°s *au' yr Iieg> hyd nos Sul, y i4eg. o £ rg «glwv« c baesne? yr Anmbynwyr yn galonog a bohl .esneg y Methodistiaid, ac ymgymer- ti S^neyd leuainc y ddwy eglwys a dosranu y dref, nra' ^laseiTf11! llwyr> er mwyn dod o hyd i'r ac j' esgeuluswyr rheolaidd o foddion ite bawSpjr amcan o gyraedd personau na fuasai yW y Cvf &anddynt feallai fyned i gapel, cynhal- \staferl cYfarfodydd ac eithrio un neu ddau yn yr iua&- San yh°eddus. Amlwg ydoedd fod Mr. ,5 a oh, rrs wedi eu trwytho ag ysbryd y diwyg- ^ion oherwydd deallwn iddynt fod yn cvf^r^ era^ yn Ysbryd yr Arglwydd, i wJd a *'r tan ^wri yn e^n gwlad. Tra- Jfldol. Y yr efengyl gyda bias adne- r- yUtiad 5 y testynau a'r materion 'yji dwyn ai, r gwe1^nit0?^rcl:101 a'r ade8 hon ar grefydd. v? 0(Jdivmh y f^e.dai y sylwadau a'r cymhelliad- Larch„ a' £ ?ynciau a ganlyn Noah yn adeiladu ci? ^Uvl I yn diystyru y wraig yn cyffwrdd h^efn. yr Iesu; "Rhaid dich geni chwi jtarHor-' Sicnvydd gobaith; Y Genhadaeth 11 meS y Mab Afradlon. Nis gellir ^aeth onH aWer 0 &ynwrf y Diwygiad yn y gwas- oJ %'lanu, jn sicr yr oedd bendith y Diwygiad yno i11* Yn a .d^staw hwnw oedd yn llefaru. wrth y ,a "ei»d^I felly y teimlem y cyfarfodydd orders if03 y cyntaf, siaradai Mrs. el Werii un,ig ar y Genhadaeth Dramor, ac yr Vn fel °y,nhesu ,cymaint ar ein hysbryd at y K ?0<TnH,r sowyliem o hyd weled y casglyddion Jeiriaii ^^mgylch, a dwfn oedd yr awvdd am i'r 0 ddiW dol" fyned 1 gyraedd pawl). Cana, "*<s, ar y diwedd un o'r emyr.au vn y tafleni SWectiy echo the Gospel call, Wonderful words of Life ji pardon and peace to all. <hr^ Vn onden'ul words of Life," &c. '•fr^Wad Z ?yfarfod olaf o'r gyfres nos Sul. teimlid mp "eilIdu°l fel y siaradai Mrs. Saunders ar li ai Mr c eisieu yn ymyl cyflawnder," ac y pre U\icbaed f aunders ar "Ddame- v Mab Afradlon." 8vfl°edflus rneh yn rhoi ei hun °,r nev.-vdd yn 4 ynwvH varedvyr'ond pwya wyr sawi caion Vth° ^fiifrif osodd iddo °'r newydd yn ddistaw y ^odd ^?n ^awer °'r rhai oedd vn bresenol. > u bbath ^Wy §ynulleidfa Saesneg drwy'r dydd !)»u °reu y Parcli. R. Morris, M.A., yn pregethu v V,1 nghapel yr Annibynwyr a'r nos yn B T'* Cais y Parch. R. Morris, *4^Wch A °yn y Genhadaeth oedd "O frodyr, K j°somj" a chan sicred a bod erfyniadau W d ar ran y gwaith, bendith a'i'dilyna. 8Mb V nn UWch yn Nolgenau ar ol y cyfarfod- §Vf3 rw& genym ddeall i Mr. Saunders gael n £ ai^.ref nos Sul oherwydd gwaeledd ei w y diweddar ac anwyl Dr. oaunders. -n, BALA. bry.^f; pen-tymor yma ddydd Llun di- Cyn 1 i'r er mwyn parotoi gwledd o ymborth ys- SrWa«aCanoedd ddeuai i'r dref, penderfynwyd O* °'r oina<Lth crefyddol yn y Capel Mawr. Am 0 h i ar cychv?ynodd gorymdaith trwy yr l- Dx lmhen yc^ydig amser fe rifai ganoedd Yrcwelwyd i'r capel yn Hawn brwdfryd- yj» -3o Drp a deimlid yn y gwasanaeth dechreuol. °6rijrch r?,iethwyd yn deimladwy a phwrpasol gan atdv y can i J°nes' Rhos, oddiar Rhuf. v. 8. Yr la'd^adau f, «y° orlawn yn gwrando arno er holl DcJrt u yn Uru i a.lr'' a'r tywydd braf. Rhedai y teim- diwrotj iawn ar brydiau, ac yn arbenig felly h eidfa y gwasanaeth. Yr oedd gweled y fath tfafllrij a ,nos?n ffair yn foddion gras ynddo 0edrt mag ,g rSai fuhwnt i b?b amheuaeth y fath Ain yn* duvyg.iad wedi ei gael ar y cwmpas- ysh-v6]' a°chvn CJ Y^nodd g°rymdaith eilwaith trwy llad °edd ^y.ddai yn gyflym wrth fyned trwy yr 06S ystod yr orymdaith, dangoswyd ^ef8ld daetfcyr erledigaethau wedi myned heibio, ffot)1 a meiddSdYyn allan ° dafarn gyfrifol yn y ac Wedi v, un °'r gorymdeithwyr a'i v *r y hiocyny ceisi°dd ymaflyd yn y Faner a ^r^&ais j ond rhwystrwyd ef, a methodd yn a cW,? yr orymdaith- Fe awd i'r Capel wyaf vnrr^i111116^^ ardderchog o ieuenctyd yr holl „ d erbyn naw o'r gloch. A dyma I'r toro^y J eto- ^'n fuan iawn wedi icevn °ldy r»,ai yn orf°ledd cyffredinol trwy °isert ?te' y diolch, diolch, dyma ydoedd cyich ^ddlau aneirif a esgynai yn union at '?Md edd h'vTi u^ae y diwygiad yn fwy byw yn y 1 Rvfam dawpuf dyw naS erioed er yr holl son yn d rf0d ya i. ,ch ac oerfelgarwch. Cawsom ami °^<W^0s tric+y -l11 ° ddwysder tawel, a'r dagrau 5 bev-j?4 y Ceiriu0^ yi ena^d wrth feddwl am ddi- ^hio a ^-ad mawrJ ond nos Lun, gorfoledd, ^e^d b°bl'am cn oedd yn cario'r dydd. Yr ^'r di^U §wr erv^,Cyntaf yn ceisio codi i weddio yr rneth^f Wedl treio amryw weithiau, ac pbanc ,ar ucjjaf .d,a dal> a dyma fo i fyny gan W rwan t "Wei, rhaid i minau gael ^6di ,/ystio f0f? 1°^ch, a diolchodd yn iawn hefyd. I^dl, yr ymooirgeiniau yn cyd-weddio,- a'u bod !lr a'r nefoedd 7™Jndeb rhydd a g°r~ ei Ysbr^ °> ryfedd ras, yn ymweled a <i^cyfarfod RX noson y a dyna oedd ha' d^ b1eser yn ei waith aarPe?lr ym?aP fedd y ddaear faith-" ar gvfeP Syda ffydd_ at. y..cyfarfodydd a Y e1" y Llungwyn, a disgwylir tyrfa- gwy oedd o ieuenctyd i'r Bala y diwrnod hwnw i gyd- addoli a chyd-folianu y Duw tirion sydd trwy yr Ysbryd tragywyddol yn datguddio cariad ei Fab tuag atom, nes ein dwyn i'w lwyr garu, ac i gysegru ein bywyd i'w wasanaeth pur Ef. "Mi caraf Ef, deued a del, Mae gobaith i'r truan a'r gwan." Bala. R. WILLIAMS,

TYSTEB Y PARCH. E. PHILLIPS,…

LLYFRGELL

ICapel Coffadwriaethol Ann…

Advertising