Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GREAT HEALER OF COUGHS. 'I to TTTP Wh-at it Contains. J* is, COLTSFOOT LUNG ELIXIR c°mn?' -VCry successful in curing Coughs and ^Od „* c*lnts, and which ROW has such a great ESS&IT 4ns ^le following ingredients — ES«A?tC £ 0F COLTSFOOT PLANT ESHfC £ OF SENEGA ESSpSCE 0f LUNGWORT 1ES^ATCE 0f LIQUORICE SNa9F 0F SQUILLS Ev^act OF HOREHOUND EVtuACT of WILD CHERRY BARK BAt c fCT of IPECACUANHA MqtSM OF TOI.U E^p^N HEATHER HONEY esspVtP2 of EUCALYPTUS ^^SENCE OF ANISEED ew other new drugs blended in the most Ml P °portions, and prepared with scientific El" Cm Che-ft1 r? most soothing and healing in Throat Sh i >' anrl ,?mPlain.ts; quickly cures Coughs, If! chiiH bronchitis. Very pleasant to take, of ELr" nand adults- Ask for COLTSFOOT 4 jttdpa, See that wrapper bears a picture i k* Eli -h a bottle in his h^nd- k' PO^L is Put UP ijn bottles at is. iid. and direct | Sold by all Chemists, or sent post n y the Manufacturer. K MORGAN W. jAMISS, M.P.S., PT Manufacturing Chemist, LLANKLLT, S.W. Established over 27 Years Ws Edwards & Williams, (la^ jj Dental Company Limited. R* R. EDWARDS, Dentist, BSryl & Portmadoc) |k Bodgwyneikl i :Igii St. ™. Portmadoc. { ATTENDANCE DAILY 9 to 7. If^4P"vplaces are visited — Ns p A,U FFESTINIOG visited Mondays at Mr l\^A'vT> entia 1 Assurance Office, from 12 to 9. Jon »T, Tuesdays and Fair Days, a 6 Messrs li ^Lrtf^ Station Road, 11 to 5. to tiKLl, Wednesdays, at Mr. Roberts, Chemist, Wednesdays, at Mrs. Davies, Llys i MiA o ° to 7- ^fiJ^fc'Jrdays and Fair Days, at Mr. David ibn lUt?iaier* Tegid Street, 11 to 4 ^Oh o BARMOUTH, visited by appoint- Saturdays. Consultations Free. TjjR B EST T > x IS • ALADDIN jfe' 11 2s. i ilb 2. î lea'l ^ket8- I j.j %oies,i H' DELICIOUS FLAVOUR. \rC °?Iy of W. WILLIAMS & CO., Tea Button St., Liverpool. D&NED1X lVIr. WILLIAMS, p GARMON IlOUSJi, "Mveied yn itLAKNAU FJSSTINIOG. bydd L, -^AENATT FFrfSTINIOG, j.' Un' -^lawrt.h, a Uercher, yn Garmon House. oXptydd 1^fiNRHVrNDEUDRAETFr. ftfr% ° Hotel)1' ,1", 11,1 y Mrs* Roberts (gyferbyifaT. jj 0 ° r gloch y prydnhawn hyd S, C-dd n„, PORTA!ADOG. l°«er, 67_ o^l hyd 5, yn n!iy Mrs. Hughes, SSvS^rii cvrf fTRAWSFYNYDD. §loCk • Mon il i, a'r trydydd yiuliob mis, vn nhy Mr ) Diaper, Clifton House, o 3 hyd 3 o' Sf |U a 3V(ij { £ AN FFESTINIOG. ift. Dd E. J0 ^dtl Sadvvrn yn mhob mis, yn nhy So • yD H°USe' ° 3 hyd 6 °'r gIoeh- ^te ai& wfsTa1 ^Ur' f^atinnni, Ebonite, neu Vul- 81au hynod resymol. T> i — cVfarwyddid yn rkad. v | I gelso potelaid gan y Pferyllydd nesaf atooh, cyn i'r H L iDAYIES'S COUGH MIXTURE. At BesWChJ DA\IES'S COUGH MIXTURE. Anwvd. « DAVIES'S COUGH MIXTURE. A I iDAVIES'S COUGH MIXTURE. I iDAVTES'S COUGH MIXTURE. -eroncilltlS, | iuAViES'S COUGH MIXTURE. Pas, CrygniJ pDAVIEp'S COUGH MIXTURE. Inflpenza. 1 FE £ I>1 Wi'H Cymeryd ticb lWYUO gan anrhyw efelychiad o DAVIES'S COUGH MIXTURE Y mae 11 u yo y farchna,d. gofalwcii Fed y Bsgd. Trade Mark yu y golwg ar y Wrapper. Nil) YDYW MISS C" "n WXT3K u:. 'I \.2 '.U Ymhlith. y darpariaethan hyny sydd yn cael eu iiar- gymhell afc ROB AFIECHYD, ond yn unig at Anhwylderau m MEGIS Anwyd) Pesv/ch, Asthma, P^s, Crygni, Bronchitis; Caethdra, Diffyg Anadi, Poeri Gwaed. I3|c. a 2s 9c. y Botel. Y mae y pofceli 2s. 9c. yn cynwys mwy na thair o'r rbai lleiaf. PESWt^H- Nid rhai-rl i DAVXES'S COUGH MIXTURE wrth ganmoliaeth, y mae, wedi b,d o iin-ea y cybotdd er ys blynyddaii, ac y raae y pen;henog drwy draul a lkfur di-ildio, v-edi ei berffeithio jn y fath fodd.fel y usae yn cael ei gydnabod fel darganfyddiad gwerth- jav/r at yr aubwy'derau uchod. Y mae ruiloettd lawer wedi cael iachad, ac yn g wneyd eu goreu i'w gymell &r ereill sydd yn dicddef. Ni raid cymeryd ond UN DOSE er profi ei dd^Um* ad uniongyrehol yn rhydd- haa y phlegm, ya eii" io y iiais, yn cynesu ae yn cryfbau 2- frest, gan weitbio pob anwyd a ebrygni ymaitli. Ni raid i neb ofui canlyuiadaa anwyd a pbeswch ,ondgofidu fod p<>i.ebud u DAVIES'S COUGH MSXTLJRK yu y ty • liytld pob dyn yu ft-ddyg i'w denlu at boll anhwyluetau y gwddf a'r I- fie"t:osbydd. DAYIES'S COUGH MIXTURE wrth law. BETH YBYW A P, Ziff E P P MEDDYGINIA:ETR AT 8ICRHAIT eROEM !ACH A SWAED IÐUR > H f K 7 \h SARZiNE" aS i;„„ MIXTURE. Gwaed, t;"Á1¡ GGwl HaaHb depends on Pure Blood. ) p:mniB(. 1 Sarzinc Blood Mixture.- JL A~iijL The marvellous Cure for ScurvyJ^zeir.a. 4'J Blaakb^adn, S ro Sctoi'nla end BoUa. Cleanses the Blood frorn ail Im- X pavitic- removes Eruptions, Blotches, !aid Pimples irom the S!:in. Dolu rh.,n, J. By all Chem 1/li db 2/6 per Bottle. S^lltYY I* Seei1,:?tyou ggt "SARZINE" i 1 IXUOH DAVIES, Chemist, Eczema. TO MOTHERS.—Mrs. Winslow's Soothing Syiup has been used over fifty years by millions of mothers for their children while teething with perfect success. It will relieve the poor sufferer immediately. It is pleasant to taste; it produces natural quiet sleep, by relieving the child from pain, and the little cherub **»k« '«.* bright M button.) Of )*.U Chomists, IP. i§4* p*r Mae rhaid myned at y GWAED ¥ Gwaed yvt'r Byrtyd Y Gwaed yw'r Nerth #myned t V Gw>od yw Pobpeth Y mae pawb—y eliwi yn ea mysg—yu agored i uifer fawr o glefydau. Paham felly?" Ana fod Anmhnrdeb yr Awyr, Ann, hardeb y Dwfr, Aurflhurùeb Bwydydd ac Annjhnrdeb pet-hau arugylchynol yn creu An- mhnrdeb y GWAED. A phan bydd y GWAED yn cael ei iygru a'i wenwyno, mae yn gwueyd yn bosibl i'r SCURVY TARDDIANTAU Y CROEN RASH PENDDYNOD CORNWYDON ECZEMA. LLYGRIADAU COESAU CLWYFEDIG RHEUMATISM NEURALGIA A llu o Glefvdau evaill y Corff a'r Ymenydd, i ruthro ar wallaiio! rait;u o'r cyfansoddiad. Fe eilir a rhagflaeim y rhan fwyaf o'r clefydau ag sydd yn blino yr hii ddynol, drwy gadw y GWAED yn BUR. Y mae ruiloedd yn barod i dystio a phrofi fod B, L 0 0 PILLS YN PURO Y GWAED, AC YN EI GADW YN BUR Mynwch Heb weled ilun hyny y Galon Twyll ar bob box. lilf ydyw. Os byddweh yn dioddef oddiwrth DOLUR PEN DIFFYG TRAUL POENYCEFN BILIOUSNESS GWYNT IS EL iTSPRYI) AFU DDHWGt C O RFF KWY MEDfy NERVES EGWAN ANHWYLDERAU Y CYLLA A'R ARENAU Cofiwch fod gwrciddyn y drwg yn y GWAED, a bod yn rhaid inyned at y GWAED cyn y gellir cael iacbad gwirioneddol. Mae HUGHES'S BLOOD PILLS yn cael eflaith uniongyrchol ar y GWAED, ac ar yr hollgyfansoddiad. Rhoddwch brawf arnynt. Ar werth gan bob Chemist a gwcrLhwyr Patent Medicine am Is. Uc 28 9c., 4s. 6c., neu danfoner eu gwerth mewn Stamps neu P. O. at JACOB HUGHES, Cardiff. Manufacturing Chemist, Penarth. Cardiff. « —:r.z~ ✓ RODDASOCH CIIWI BRAWF AR pf% Au rv GOMER'S BALM? ELI AT BOB CLWY'. Mae GOMER'S BALM yn iachan, braidd yn wyrthiol; boll glefydau allanol y corff, megis Clwyfan, Rasht, Scurvy, Eczema, Llosgiadau, Penau Crachlyd, Lygr- iadau Plant a Benywod, Piles, Dwylaw ToriadoL Malaethau, Tanvdden, Crafa, Gwynegon. At Goesau Drwg Does dim o'i fath. Rhoddwchjbrawf arno. Gofvnwcii am GOMER'S BALM," a mynwch weled enw JACOB HUGHES ar bob box, heb hyny twyll ydyw Ar wertji gan bob Chemist a Stores am Is. lie., neu danfoner eu gwerth mewn P.O. lieu Stamps at JACOB HUGHES, M.P.S..L.D.S,, Manufactruing Chem c Penarth, Cardiff.