Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

QUININE BITTERS G WILTM EVAflb Meddyginiaeth Ddiogel, Meddyginiaetli Lysieuol, Meddyginiaetli Lwyddianns, Meddyginiaetli Bur ac ,Anffaeledlg j Bychan yw bywyd. heb iechyd, Er ei gael yn aur i gyd." QUININE BITTERS GWILYMEVANS o LaneHi, dyna.'r faD; Ond gocfeeiwch rhag y frvyyllwyr sydd i'w cael mewn traf a ilan. Byth ni werthir un botelaid o'r dda feddygmiaoth. hon. Heb fod enw y gwneuthurwr ar y gostrel gai eieh bron. Hawdd ei chael drwy y llythyrdy, 08 yn byw yn nghacol gwlad, hefyd yn mhob siop Fferyllydd, gellir cael y moddion rhad, Taer ddymunwn sylwli? cyhoedd, gan fod llawar heddyw i'w cael, geisiant efelychtÓr BITTERS, thoddant ryw gyffyriau gwael. Y mae llanos wedi eu twyllo o ddiniwed bobl y wiad, gaa y cyfryw dan y dybiaeth fod en heiddo yn fwy rhad. Ar ol yled ami gostrelaidl yn y gobaith cryf yn siwr, o gael liwyir ryddbad o'u gwendid, nid oedd iddynt woli na dw'r. QUININE BITTERS Evit)s, (,, LaLelli, ro'es iacbad iddynt wedi i bob peth fethu,- felly dyma'r physig rhad. Dyma'lf fedd- yginiaeth oreu, sy'n llimara pob rhyw loea; tystiolaetha pawb am dani, y gwna estyn hyd y? oes. Y meddygoa geir yn unfryd yn ei chanmol yn mhob man, fel y moddicm effcithiolaf t gryfhau a usrtaa'r gwaa, Pawb 8Y'11 jloddef rhyw anbwyldeb, na wnaed oedi'n aor nychlyd waei, prynad gostrei QUININE BITTERS, yn boa iechyd aydd i'w gael. AP MORUS. Meddyginiaeth Lysieuol ac Effeithiol yw BITTERS GWILYM EVANS. Canmolir gan Feddygon, Dadansoddwyr, Fferyllwyr, a miloedd o Gleifion wedi cael iachad trwyddo ar ol i bob moddion eraill fethu. Anghydmarol yw QUININE BITTERS GWILYM EVANS i iacbau Twymyniau ac Anhwylderau o bob m ith. Bitters Gwilym Evans. Tystiolaothau.. Mae'r cryd, a'r mwytb, a lleagedd, A phob anhwylder biin, O flaen y QUININE BITTERS, Yn ffoi i'w le ei hun. — CYNONFARDD Dolwydilelen, Ebrill 13eg. Foneddigion,—Yr wyf wedi defnyddio Quinine Bitters GwiJym Evans, ac wedi derbyn lies trwy hyny. Arferwn gael poen mawr yn fy ystumog, ac yn swrth a digalon fy meddwl, ac yn anmharod i ddim gwaith. Ond wedi cymeryd y feddygin- iaeth hon, ni chefais ddim poen, ac yr wyf yn ysgafn fy meddwl a'm corff, ac yn gallu gweitbio yn llawer iawn gweH.—Yr eiddoch yn barhaus, JOHN THOMAS. Bitters Gwilym Evans. Blakehey Nook, ger Oldham, Chwefror 24ain. Anwyl Syr,-ryddaf ddiolchgar os anfonwch i mi botelaid 4s. 6c. o Quinine Bitters Gwilym Evans. Da genyf eich hysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefais wedi gwneyd lies mawr i mi Yr wyf wedi gwelia mwy ar ol cymeryd eich Bitters nag ydwyf er's eh we' mis ar o; treio llawer o ddoctoriaid yma, yn swydd York, ac yn Liver- pool. Yr wyf yn rhoddi y clod yn benaf i'ch Quinine Bitters cliwi, a gaiJaf ddweyd ei fod yn well na'r un feddyginiaeth wyf wedi dreio erioed. JAMES ROBERTS. Pb.ya\GM»t\aetb. "BetSeiitVaiakt yr oea non yw "BTrtT"EW,'S> QiW IlJYTsIL "EV KS5S. Cytxwysa. Quinine, Sataapari.Ua, La-taut, Crwynllys, Cynghaw, "Dant y Llew, ac amryw TTelus- lysiau a Chwerw-lysiau. Tystia miloedd a wellhawyd drwyddo mai meddyginiaeth oreu yr oes yw Bitters Gwilym Evans. IlHYB"Ui>I> GOCHELWCH DWYLLW\ E. Edrychwch fod enw Gwilym Evans ar bob label, stamp, a pliotel. Gwerthir mown potelau 2s. yr un dwbl niaiut 4j. 6c blycluu yn cynwys tail- pofcel am 10s. 6, I'w caei ymhob aiau. neu daufonir yn rliad am y prisiaa uchod, yn ddiogel trwy1 Post oddhyrth y perchenogion- Quinine Bitters Manufacturing Co., Ltd., Llanelly, S. W, Y DIFFYG TliBDLIAD DY.MA'R 'aftechyd m.wysJ cyffredin sydd Y11 poc-Qi y cyfsnsoddia.d dy.nol, no y mae yn cyxneryd cym- Aiat o wabaiiol sgweddaa fel ag i fod bron yn &n- rahosihl i'w ddesgrL&o.—Y Stutsog ydyw osuoi- bwyn-L. cydymdemilad yr boll gyftmdrefo, &c m&e'T oil o'r orgaxiau yn teixnlo rawy neu lai oddiwrtb uurhy*r fclechyd arno, DyniA r»i o arsvyddien jr afiechyd hwc: — POEN TO y 8TTJMOG A'R FREST, yn enwedis a,- ol bwyta, SYCIHED, CYFOGAU, COLL ARCS WAETH, RHWYMEDD, NYCHDOD, &WHN- DID GIEUOL, GWYNT rr, y STUMOG. DWFR POETH neu sixrui, BILE, ISELDER YSBEYD. CURIAD Y GALON, AMHIJEDBB yn y GWAED, ANHWYLDER ar yr IAU, PILES, &e. Os ydych yn dioddef oddiwrtb yr xnhv,.vld.ori-ii uchod, y fwyaIeffeithioI ydyw Dr WOOD'S REMEDY. Mynwcb gael ynawared s'r diifyg-trsTiliad, ni ddylai xseb ddicddel oddi wrthl:> tra mae m«ddyglyai mor effethiol a Dr. WOOD'P REMEDY i'w g&>Jt Y xtme Dr. WOOD'S REMEDY yn puro y gwaed tItV yn clirio y cyfansoddi.ad o bob aiahuredd. Y befyd jn byiiod o effeithiol %t well;tr Piles a'r Gravel. Gwerthir y F-addygkiiaetb Boblogaidd hon mewn potelau Is. Ita. m 2a. Cc. yr un, neu drvy y Post »m dsir eeiaiog yn ythwacegol. OddvKTtb y gwueutburwTj fitJGF JONES, Mannfaoturins (Tnemigt, SU.11, BI fftstiaiog. HA"&T'WiAr Q, A L! .3 AW.tay CURE,S BCOUGH & COLD PI- 'LL, 1,,], iiif Gold and iloarbeness, in ecicU case fg IT 3 EFFICACY M WAS REMARKABLE, ffl A pleo.suro ti recornmend it. jMjsj t 16,11,05. = J YNjy TY. L Mac blwch o BEECHAM'S PILLS I j yn beth cy £ leus i'w i'eddu yn y Tyj 1 I ac os cymerir dogn ar y foment 1 I angsnrheidiol, geliif arbed llawer o I I aflcchyd, S Y mae unrhyw anhwylder a gyfyd o g ddifiygf yr organau treuliadol yn cael H ei v/eisa'n g-yfiym gan if lips fills I Gwna'r feddyginiaeth ddigymhar 9 1 hoa fwy i sicrhau iechyd graenus a'3 g i gadw nag unrhyv/feddyginiaeth. if 1 AT I 1 AFUAFIACH.CURYNYPEN 1 I SAL, DIFFYG TREULIAD, I | CCLL ARCHWAETH, 8 M RHWYMEDD, mae <M Ij BE, E CHAN'S PILLS yn Ddigymhar. JT DEECHAM'S PILLS yn Ddigymhar. a Ar Werth yn Mhob Man. Boxes J/1 J & 2/9 a IgT"8"689! BI—^J I I P^pFiEDDres^uon i eoB 0 VSCTOLfNK M ^s* y 0GA8C33. B fVICT0UN £ |i 1 « £ URALG!A. S- g VJCTOUNE. §M p r?C-00lC'REU5'.# m ^CT0UK £ f gill 80 £ RAU'R | ^iSiAin-TSTi71^ 4iL; WfeitTf? SAM csa frr%8i:2fUi^& £ *&&&. | HOWELL jdM £ 5,^f^| J. §n?€€r,*» ifls, ^^| j.^i i VALUABLE DLSCOYERY FOR T3B tbo If your hair is turning grev, or falling oSj jf* iiLAIOAJMJjAia EENMWEE, for it will iy re»torst m every t;swe, gj-e-y or vebite ^lrroin$^ prigsn»i colour. It rcak«« "the bair -^0 besutiful, as vr0ll as proseoting fcbc a-rowtb. la. 8d. per {te GWARA.NTIK PEL1NAU B41 ClA&f&A&P yn y dd*tt ryw, bob jHidywaiitiad.—c%f*?"Po* £ ddift'eddar— o'r orgsnau dyir&l, Wr*vei> gtf nu yn y eefn. blychsu i-3 6c* hell G??4irt.h»ryT CySjriau J tarwy j byd, neu anfouir am 60 o Stamp* 0ti«» jwxssthuT^yy, The Lincoln and Midland Argraffwyd gan B. W. EvANN, yu ei Swyddfa Argraffu yn Smithfield Lane, Dolgellau. I;