Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Yn mh;b daiont y mae gatrwy." EISTEDDFOD GLYN TARRELL. CYNELIR yr Eisteddfod uchod, DYDD GWENER T GROGLITH, 1875. llywvdd,—Mr. D. WILLIAMS, Aberhondda, Beirniad,—Mr. D. BUALLT JONES. Prif Destyn. Am y Bryddest oreu i'r diweddar "Mr. WilHam Williams, (Gwylim ap Rhys,) Llan- spyddid," gwobr 2p. 2s. Am hysbysiad pellach, gwel y programme, i'w gael,gin yr Ysgrifenydd am geiniog, neu geiniog a dimau drwy y post. JOHN PROBERT, Ysgrifenydd, 965 Garngaled, Nr. Brecon. At Weithwyr Tan Old Lodge Ironworks, Llanelli. YR faym, ar ran Pwyllger Gwelthwyr Tan Abernant, yn dymuno etch cydnabod yn ddiolchgar am eich rhodd o R2 4s 3c. Dy- munwn hefyd gydnabod yn aaiolchgar rodd o Xi la oddiwrth Dewl Glan Tees. Yr ydym yn hyderu y gwna y brodyr eielll gyflawai en haddevudion, a'u daafon i nf.—Dios y pwyllgor, WILLIAM JOHN. LEWIS WILLIAMS. BARGAINS BARGAINS!! BARGAINS! The Stock Taking SALE OF DRAPERY GOODS AT HENRY LEWIS 11, Commercial Place, — Aberdare, will continue for another TEN DAYS. 959 "Y Gwir yn <rb,n y Byd." "Goret arf, ar/ dy;g. EISTEDDFOD GADEIRIOL BKHilUDIB CYMRU, 1875. CYNHELIR yr EISTEDDFOD uchod yn MHo NT Y PRIDD, dyddiau Llun a Mawrth. MAI y 17eg a'r 18fed (Gwyliau'r Sulgwyn) 1875. Y Testynau hyd yn b,.esenol:- TRAETHODAU. Am y traethawd hanesyddol goreu ar Rhyfeloedd Cymru, o oresgjniad Morganwg hyd 1485." BARDDONIAETH. 1. Y Qaclair,—Am yr awdl oreu ar yr "Haul," hib fod dros 600 o linellau, gwobr .£21, a Chadair gwerth k5 5s. 2 Am yr Arwrgerdd oreu, gwobr .£15 15s. (Gwel y Programme ) 3 Am y gan oreu, "Dydd y Briodas," gwobr £ 2 2s. (Dim dros 50 o linellau). 4 Am yr englyn goreu, "Y Lili," gwobr, £ 1 Is, CERDDORIAKTH. 1 I'r cor, heb fod dan 200 o rif, a gano yn 0*611, Dyna'r gwyntoedd" (Ystorm Tiberias), gwobr dB105, a medal gweith £ o i'r arweinydd. 2 I'r Cor, heb fod dan 80 o nifer, a gano yn oreu Caaaf am Drugaredd," (Eos Rhondda,) ac "Amen Chorus," (Alaw Ddu,) o'r Gerddorfa, gwobr £ 23 5s, 3 i'r Cor, heb fod dan 50 o nifer, a g&no yn oreu Pan gara'r wawr," (G. Gwent,) o'r G&rddorfa, gwobr .£15 15s. 4 I'r Cor, heb fod dan SO o nifer, a gano yn oreu Te Deum," (Jackson) yn F, gwobr jBlO 10s 5 I'r Brass Bani, heb fod dau 15 o nifer, a chwareuo yn oreu 0 Great is the Depth (Mendelssohn,) gw.obr £ 7 7s. 6 I'r String Band, heb fod dan 12 o nifer, a chwareuo yn oreu "Gloria," (12th Mass,Mozart,) gwo^r £ 6 6s 7 Duett Tenor & Bass-I'r ddau a ganont yn oreu TPf! two Minstrels," (Emlyn Evans,) gwobr.£2 2s. 8 Soprano—I'r fenyw a gano yn oreu "Gyda'r Wawr," (Pencerdd Gwalia,) gwobr jBl Is. 9 Tenljr-I'r gwryw a gano yn oreu Bedd Llewelyn," (Emlyn Evans.) gwobr £ 1 Is. 10 Bass—I'r gwryw a gano yn oreu y Recit. & Solo, Draw near aH i/e people" a Lord God of Abraham" o'r Elijah, gwobr £1 Is. 11 Penillion-l'r gwryw a gano yn oreu ^'Benillion gyda'r Delyu," yn ol dull y Gogledd, gwobr Ip. Is. 12 I'r mab, dan 20 oed, a chwareuo yn oreu ar y pedal Harp, ,s Merch Megan," gyda Varia- tions. (Per,cerdd Gwalia,) gwobr .£1 Is. 13 I'r ferch, dan 16 oed, a chwareuo yn oreu ar y Berdoueg, The Blue Bells of Scotland," gyda Variations gwobr .81 Is, 14 I'r m tb, d&n 16 oed, a chwareuo yn oreu ar y Berdoneg, "Nos Gate," gyda Variations, (Pencerdd Gwalia,) gwobr 41 Is. 15 Anthem Angladdol i'r diweddar J. Am- brose L'oyn, Ysw., gwobr X10 10s ar y geir- iau canJynol "Gwyn eu byd y meirw, y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd, fel y gorphwysont oddi wIth eu llafur; a'u gweithredoedd sydd yn eu carilyn hwyrt Ac fe sych Duw ymaith bob deigr oddiwrth eu 11J gaid hwyrt; a marwolaeth ni bydd mwyaeh, na thristwch, na llefain, na phoen, d b J dd mwyach. Bendigedig yw y rhai a elwir i swper neithior yr Oon." Amen. 16 I'r gwryw a gano yn oreu Benillion gyda'r Delyn. ya ol dull y De, gwobr, .£1 Is. 17 Am y Gin Gymreig oreu, gwobr, 3p. 3s. (Gwel y Programme.) 18 Am y Deuawd goreu, gwobr 3p. 3s. (Gwel y Programme). 19 I'r gwr yw a chwareuo oreu unrhyw solo ar y Delyii Unrhes Gymreig, gwobr lp. Is. Bydd y gweddill o'r testynau yn barod yn tuan. H. S DAVIES, l Ysgn. Mygedol. 1,Hd/o 960 JAMES REES, Ysgrifenydd. ALICE GRAY: CAN, gyda getrlsu Cymraeg a Sacsneg, yn nghj d a Chyfeiliant i'r Piano. Pils 4c. trwy y poet, 4|c. Cyfelrer-Mr. S. REES, Trebceth, Swansea. 954 Y Gwir yn erbyn y Byd. Yn enw Duw a photo daiont." EISTEDDFOD G-A DEILLOL ABEBTAWE. OYNELIR yr Eisteddfod uohod yn y MUSIC HALL, DYDD LLUN SULGWYN, 1875. Llywydd, DR. KENEALY, Q C., Llundaia. Arweinydd:—Gwilym Davies, Ysw., Byllfa House, Abercrave. Beirniaid y Ganiadaeth :—Eoa Morlais, air Mri. David Jenkins, Trecastell, a D. Bowen, Dowlais. Beirniad y Rhyddiaeth a'r Farddom&eth:— Mr. D. W Jones (Dafydd Morg^nwg) PRIF DESTYN AU. Barddoniaeth, Am y Bryddest oreu i'r U Pagan," Gwobr, £ 10, a chadair hsrdd. (Janiadaith—1. I'r Cor, heb fod dan 100 o rif, a gano yn oreu Y Danchwa" (Alaw Ddu), i'w chael gan I. Jones, Treherbert. Gwobr, .£40, a darlnn (oil painting) i'r arweinydd. 2. I'r Cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 50 o rif. a gano yn oreu Fy ngwlad," rhif 54 a 55 o'r Cerddor Cymreig. Gwobr, .£15. 3. Ir Brass Band a chwareuo yn oreu Gloria (12th Mass). Gwobr, jElO. Y mae y programme, yn cynwys rhestr gyf- lawn o'r testynau. ynghyd a phob manylion, yn awr yn barod, ac i'w gael am y pris arferol gan yr Ysgrifenydd, MORGAN THOMAS, Penrhos, 868 Yetradgynlals, Swansea. RHYS ETNA JONES. Gwerthu allan DDILLAD PAROD a DRAPERY o bob math o dan y cost price. i- RHYS ETNA JONES. i PUBLIC HALL, TEBHERBEBT. BYDDED hysbys y cynelJr EISTEDDFOD FAWREDDOG yn y Neuadd uchod, dydd Gweuer y Groglith, 1875, tan nawdd rhai o brif foneddigion yr ardal, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol mewn canu, adrodd, areithio, chwareu, &c. Treithawd Am y treithawd goreu ar Ddylanwad Meddwl ar Fater. Gwobr, J22, 2s. Barddoniaeth: Am y bryddest oren ar y Newyn diweddaf yn India, yn ngbyd Stg ymdreohion canm iadwy pobl Lloegr i ddlwallu y dyoddefwyr." Gwobr, X2 24. Caniadaeth: I'r cor, her fod dan gant mown rhif, a gano J yn oreu Y dancbwa," gan Alaw Ddu, i'w ohael gan I. Jones, Tr. herbort. Gwobr, £ 30, a chadair gwerth 3p. 3s i'r arweinydd. I'r cor o'r un gynulleidfa heb fod tan 40 o rif, a gano yn oren Mor hawddg&r yw dy beb- yll," gan J. Parry. Gwobr, £ l5. I'r pai ti o wrywod, heb f. d. dan 16 mewn rhif, a gano yn oreu "Comrades in arms." gwobr, Q4 4s. I'r cor o blant, heb fod dan 30 mewn rhifa gano yn oreu, "Y pk^ntyn hardd" 0'1 Gerddorfa. Gwfsbr. £ 2. Beirniad y Ganiadaeth, Sfc., — J. PARRY, Ysw., AkK'jystwith. Bzirniad y Treithawd, Arweinydd, q-c., MY.NYDDOG Accom anist,- Miss BELL MORGAN, Trehor- bert. Bydd y programme, ya cynwys pob manylion, yn bared ac i'w gael gan yr ysgrifenydd, ar y laf < Daohwedd, am dri llyrbyriiod dimai. D. P. LRWis 888 6, Dumfries-street, Treheibert. Yn barod, pris be., DKIjFBYDATJ LLYS Y PAB YN EU HEFFAITH AR DEYRNGARWCH GWLADOL: YMRESYMIAD GWLEIDYDDOL. Gan y Gwir Anrydeddus W. E. GLADSTONE, A.S., Wedi ei gyfieithu trwy gars i it ad yr Awdwr gan R. J. PRYSE (G A EIRYDD AP RHYS), Awdwr y Geiriadur Oynaniadol, Hanes y Bryt- aniaid a'r Gymry, die. Wrexham: Cyhoeddedig gan Hughes and Son, Hope-street. 933 RHYS ETNA JONES. Gwerthu allan DDILLAD PAROD a DRAPERY o bob math, o dan y cost price. RHYS ETNA JONES. EISTEDDFOD IFORAIDD ABERDAR, GAN mai yn Aberdar y cynelir Cynhadledd Flynyddol yr Undeb Iforaidd am y flwyddyn nesaf, bydd i EISTEDDFOD FAWR- EDDOG gael el ohynal gan Iforlaid y Dosbarth y dydd blaenorol i'r gyohadledd, sef y LLUN cyntaf yn Gorphenaf. PRIF DESTYNATT. 1 I'r Cor, hob fod dan 150 o rif, a gano yn oren, "Bonidgedlg fyddo Arglwydd Dduw Israel," gan J. Thomas, Blaenanerch. Gwàbr, £ 70, yn nghyd a baton ardderohog i'r arweln ydd. 2 1'1' Ccr, o'r un gynulleidfa, na enillodd dros £ 30, a g$-no yn cea "Y Gwlithyn," gan Alaw Ddu. Gwobr, f20. 3 I Gor o Blant, heb fud dan 43 mewn rhif, na thros 15 oed, a gauo yn oreu, Nis rhoddwn fyny'r Beibl," gan Gwilym Gwent. Gwobr, £6; ail oreu, £3, (Caniateir i wyth mewn oed i.gynortbwyo.) 4 I'r Parti o 20ain a gano yn oreu Y Gwan- wyn," gan Gwilym Gwent. Gwobr, £5. 5 Am y Traeth&wd goreu ar "Safle y Gweithiwr yn y Cyfansoddiad Prydeinig." Gwobr, jelO lOs, i £6 Am y Chwa-reugerdd. oreu ar "Amgyloh- iadau ymweliad Owen Glyndwr & Syr L&wranoe Berkrolles," gwel y Gwyddoniadur Cymreig. Gwobr, £10 lOa. 7 Am y Dnchangerdd oreu "I'r Siaradwyr a'r Y sgrifenwyr hyny sydd mor hoff o orfelchto y Gymraeg A, geirian Saeaona^g"—dim dros wyth pen Ill. Gwobr, E2. Testynau ychwanegol, &c. I'r Seindorf a chwareuo yn oreu (y testyn i ymddangos yr wythnos nesaf,) gwobr X,7 7s. Am y Traethawd goreu ar "Ddyledswydd pawb i ymuno a'r Cymdeithasau Dyngarol, yn Dghyd a'r lies deilliedig oddiwrthynt," gwobr f 5. Beirniaid y Canu,—J. PARRY, Ysw., M.B., Aberystwyth, a, J. THOMAS, Ysw., Blaenanerch. Beirniad y Traethodau a'r Farddoniaeth,- Parch R. ELLIS (Cynddelw) Bydd CYNGRERDD ardderchog yn yr hwyr. Am fanylion pellach, gwel y programme, yr hwn a ellir ei gael am geiniog (trwy y post lie.) gan yr ysgrifenydd, D. R. LEWIS, 952 33, Wind street Aberdar. MSr o gaa yw Cymru gyd." CROSS INN, R.S.O., SOUTH WALES. BYDDED hj'Bbys, y cyeelfr Eisteddfod Gerd^orol Fawreddog yn y Sle uehod DYDD LLUN, 26Aiu o FBRILL nesaf (1875), pan y bydd uwchlaw Triugain Punt o wobrwy- on yn cael eu rhoddi i'r buddugwyr. Bydd y programmes yn barod yn fuan. 1. I'r Cor, heb fod dan 100 o rif, a gano yn oreu Y Dar cliw t," gan Alaw Ddu. Gwobr, f20, a harmonium i'r Arweinydd. Cadeirydd y pwyllgor, John Lloyd, Esq.. Trysorydd, Mr. D. Davies Compton House. MORGAN MORRIS, ) V„ 924 EVAN HTJGHES, A SCOTT'S ODONTAI-.GIOA. DARIJANF tDDIAD mwyaf diogel ac etf iithiol at roddi gwellad uniongyrchol I'r DdJoDOdd. Ar worth gan Fferyllwyr mewn pottlau no. a Is. lie. yr un. C/meradwyseth oldlwr'h W Scou'fljld, Yaw., Wtit- lanl, Ion. 16,1872 Yr w, f wedi gwaeyA p?a vf ar etch Olon flglca' m wn lluwa • scho J or, ac wedi ei giel o wir Jesâd. A mae yn cj are yn holl, 1 i'r hvn aldyw d- Wi h am daro sef Gw.,1 al nniongfrchol i'r Ddanod Yr wyf yn ystyried hwn yn ddargant ddi d hviiod o werth- faw gin to yrauhwyl eb awellelr ganddo mor gyfftedin. Yr w,-f o'r far J y dylech wneyd y f (id'inia.esh bur bon — donta)g?cyn hy bys drwy yr h 11 fyd Byddwch cy tal ag aufon potal arall i ml gyda throad y poa i." Manufactured solely by D, W. SCuTT, M.A.S., M.R.P.S Medical Hall, Barmouth. Goruchwylwyr .?,I: Llundaia: Messrs. Barclay & Son, 95, Fat, ingdon-street. 930 WANTED. A GENTS to sell Jewellery, Watches, and various Birmingham Goods. Illuc-tratecl Wholesale Catalogues Post free. Apply,— HENRY MAY, Birmingham. 950 EISTEDDFOD GBNEDLABTHOL GWEECSAM, 1876. Barddoniaeth:— ÅWDL Y GADAIR- c. Helen Llwyddawg." Heb fod dros 600 o linellau. Gwobr, 20p., cadair dderw, a thlws aur. Rhyddiaeth Y Traetha/wd goreu ar Darddiad a Chyn ydd yr Iaith Gymraeg, o'r oyfnod boreuaf i'r amser presenol. (Gymraeg neu Saesonaeg). Gwobr, 25p. a thlws aur. Ce.rddoriaeth I'r Cor, heb fod dan 100, na thros 150 o nifer, a gano oreu "Ye nations offer to the Lord" o'r (" Hymn of Praise," Mendelssohn), ac Achieved is the glorious work (second chorus, o'r "Creation." Haydn). Gwobr, lOOp, a baton gwerth lOp. i'r arweinydd. Bydd y gystadleuaeth hop ar y dydd cyntaf o'r Eis- teddfod. Agored i'r byd. Gellir cael Rhestr cyflawn o'r Testynau, yn nghyd a'r amodau, ond anfon gwerth 4c. o stamps i'r ysgrifenydd cyffredinol. EDWARD WILLIAMS. M.D., Cadeirydd JOHN JONES, ) Ysgrifenyddion HUGH DAVIES, Anrhydeddus. ROBERT WILLIAMS, 35, Lorae-street, Wrexham, 967 Ysgrifenydd Cyffredinol. RHYS ETNA J ONES. Gwerthu allan DDILLAD PAROD a DRAPERY o bob math o dan y cost price. RHYS ETNA JONES. Llyfrau Cyhoeddedig ac ar werth gan HUGH JOKES, Wyddgrug. X s. c. Esboniad Beirniadol ar yr Hen Des- tament a'r Newydd, gan y Parch. O. Jones 0 15 0 Y Pregethwr; sef casgliad o Bre- gethau ar wahanol destynau gan y di- weddar Barchn. John Elias, John Joues, Talsarn, Henry Rees, &c., &c. 0 6 0 Esboniad ar Lyfr y Diarhebion (y drydedd til) gan y Parch. John Davies, Nerquis, gyda Darlun 0. 5 0 Traethawd ar y Bod o Dduw a'i Bri- odoliaethau, gan y Parch Stephen Charnock, B.D.0 6 0 Golwg Gryno ar Grefydd naturiol a datguddiedii., 0 9 0 Traethawd ar Ragluniaeth Dwyfol 0 3 0 Hanes yr Iuddewon 0 3 0 Esboniad Richard Jores, o'r Wern, ar Gen.-Vf. 0 2 6 Allwedd Ddirgel y Nefoedd, gan T. Brookes .026 Traethawd ar Undeb yr Eglwy3 a'r Wladwriaeth, gan Baptist Noel, A.C. 0 2 6 Llyfr at anfon cyfrifon i Gyfarfod- ydd Ypgolion 0 2 0 Darlithiau i Blant, gan y Parch.. John Todd.. 0 1 6 Fy Chwaer; sef Cofiant am Miss Jones, Cefn-y-Gader ger Wyddgrug, gan Glaa Alun .016 Caneuon ar Dstvc&u Crefyddol a Moesol, gan y Parch, Roger Edwards 0 1 6 Thirza; neu banes hynod -m ddy- chwelhd Iuddewes ieuanc a'i Thad i Ffydd Crist .006 Esther; sef Cyfansoddiad Barddon- ol, gan Glau Aluu. 0 0 6 Y Cyfeiriadur Ysgrt thyrol, at was- anaeth yr Ysgolion S»bbothol 0 0 6 Gras a Ffydd sef Pregeth gan Dr. Candish, gyda Rh;»glith gjLit Dr. Ed- wards, Bala 0 0 4 Llwybrau Nefol; neu Hyfforddiad- an i'r Credadyn 0 0 2 Y Ddwy Ffordd; sef Dadl ar Pa un yw yr oreu • • ..002 Craig y Fam; sef Hanesyn gan Todd 0 0 2 Ar werth hefyd gan Mri. Hughes a'i Fab, Wrexham. D S.-Anfonir gwerth Swllt ac uchod. drwy y Post ar dderbyniad eu gwerth mewn Postage Stamps. 866 Ysgoldy Brytanaidd y Veri. B YDDED hysbys y cynelir EISTEDDFOD — yn y lie uchod, dan nawdd y Gwir Ifor- laid, dydd Linn, Ohwefror 22s.in, 1875, pryd y gwobrwyir y buddugwyr mewn Iihyddi&eth, Barddordaeth, Cerddoriaeth, Areituio, ac Ad- rodd. Am bob manylion, y- ngby I a thrcfni .df.u y ddaa gyfarfod, gwel y prcg' Ammo, yr hwn eliir' gael gan yr Ysgrifenydd am y pris aiferol. DAVID JAMES, 12, Cambrian-street, Deri, Pontlottyn. 919 BETHEL, OWMPAEO. YNELIR all EISTEDDFOD FLYNYDDOL c y lie uohod, GWENER Y GROGLITH, 1875. GWOBRWYIR Y Cor, heb fod dan 50 o nifer, a g^no yn oreu "Dated mae Rhwymau Caothiwecl," £ 10. Y Cor, hob fod dan 40 r.ifer, a g'nfJ yn oreu Let the hills resound," X5 BEIRNIAID- Y Oanu-Mr. D. Bowers, Ebbw Vale. Y Traethawd a'r tvddoixxaetht —Parch. O. Walc1" Jamea, Merthyr. Programmes i'w cael gan EDMUND HARRIS, Mechanic 903 Cwmpark, Por.typridd. Allan o'r Wasg, pris 6c.; "PREGETHU A PHREGETHWYR." DARLITH GAN BRYTHONFRYN. pYNWYS y Ddarlith Ffalwel Thelmon Thadlaeh Davith, M^eady. Darluniadau o Whitfield, Robert Hall, Christmas Evans, Eiias, a Williams o'r Wern; Pryse, Owmilyn- fell; Williams, Castellnewydd; Evans, Fiynon- henry, &c, &c. Un darUthfan goreu a wyandevai3 GURNOS JONES, Talysarn. Gyrir copi am 6c., ond anfon at yr Awdwr i Aberdar. 932 THE LARGEST STOCK IN SOUTH WALES OF FASHIONABLE READY MADE Overooata at Oopeland's Yachting Jackets at Copeland's Men's Saita at Copeland'a Boys' Suits at Copeland's Trousers at Copaland's Vesta In Sealskin and Cloth at Oopeland's Waterproof Clothing at Copeland's Hats, Civps; Shlrta, Col'&rs. Ties. & at ALFRED COPELAND S, Clothier acd Outfitter, 914 6, Commercial Place, Aberdare. MONEY to lend on Freehold or Leaaehold Security. Apply to Mr. PHILLIPS, Solicitor, No. 6, Canon-street, Abercbre. 928 o gân yw Cymru i gyd." AIL EISTEDDFOD FLYN fDDOL GELLIONEN, GER POi^TARDAWE. CYNELIR yr Eisteddfod uchod, DYDD LLUN SULGWYN, 1875, pryd y gw blwylr yr ymgeiswyr buddugol ar y testynau canlynol: Am y Traethawd goreu ar y Oamddealldwr- iaeth rhwllg y Meistri a'r Gweithwjr," gwobr Ip. Is. Am y Bryddest orea ar «' Y Bedd," gwobr lp. Is. Prif cldarn Corawl. I'r C6r, heb fod dan 40 mewn rhif, a gano oreu "Y Blodeuyn olaf," rhif 10, Cerddor Cymreig gwobr 10p., a Chadair hardd i'r arweinydd. Beirniad y cyfacsoddiadau, Arweinydd, &c.,— Y Parch. D. ONLLWYN RRACE, Pantycrwys. Beirniad y Ganiadaeth,—Mr. SILAS EVANS, (Cynon.) Programmes yn barod, ac i'w cael am lie., gan yr Ysgrifenydd, LEWIS HOPKINS, Op.thelid Farm, 964 Nr. Ciydach, Swansea. TABBBNAGL, POISTAB^UL^IS. flYNELIR Trydydl EISTEDDFOD FLYNYDDOL y 11a uchj-i DYDD GWENER Y GROGLITH, 1875, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugu mewn Traethodau, 9 Barddoniaeth, a ChaEia ifteth. PRIF DDARN CORAWL "Datod mae rhwymau caethiwed," gan John Thomas, gwobr 5p., a Baton gwerth 30s. i'r arweinydd Beirniad y Ganiadaeth, J.THOMAS, Ysw., Pen. clawdd. Programmes yn barod, ac i'w cael gan yr Ysgrifenydd am l*c. JOHN LEWIS, Henli, Pontardalais, Llanelly. 942 TEMPI-RANGE HALL, TRSDEGIR. Dan nawdd C. A. BROWNS, Ysw., I H. JONES, YSW,, 0. HUISTER, Ysw., G. A. IROWI-E, Ysw. CYNEUR EISTEDDFOD yn y Ha uchod, %-J DYDD LLUN, MAl 3ydd, 1875, pryd y gwobrwwir y buddugwyr mewn Tiatthodau, Barddoniaeth, a Cherddoriaeth. Beirniad y Rhyddiaeth a'r F"rdjoniadb,- y Parch, it. ELLIS (Cyuddelw), Ca-r^arfon. Y Gerddoriaeth, Mr. SILAS EVANS (Cynon), Atertawe. PRIF DDARNAU CORAWL,— 1 Ar don o flaen gwyi^toedd," gwobr .£15, a metronome hardd i'r arweinydd, gwerth £-2. 2 I'r Côr, heb fod dsn 40 mewn rhif a gano oreu "Lead on lead on," o'r Jud: s (Hs,adtfl), Novello's Edition, gwobr £ o. Mae Programme, yn cynwys yr holl föDyHon, i'w gael am geiniog a dimai gan yr ysgrifenydd, DAVID WILLIAM-9, 316, Row 24 h, 948 Sirhowy, Tredegar