Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

BWRDD Y GOLYGYDD.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BWRDD Y GOLYGYDD. J. JACOB.— Daeth eich llythyr I law o batthed i eisteddfod y Fennt. Dywed eich Hythyr Yr ydym yn cael fod persoaau anadna- byddusyma yn gwneyd ymgais at gynal eisteddfod yma Llun y Paso." Pa fodd ydych yn cysoni y geirlau hyn a'r ffaith mat Jacob Saunders ydoedd ysgrifenydd eisteddfodau y Fenni yn '73 a '74 ac efe eto yw ysgrifenydd eieteddfod Llun Pesc ? Calff rhan o feirniadaeth Alaw Ddu yn Moun- tain Ash ymddaicgos yn ein nesaf. YR HEN GOEDWR.- Diolch am eich llythyr. Gwell peidio ymsyxried dim am deifysg yn yr adeg ofidus bresenol. UN O'R ARDAL. — Ar bapur gwahanol ydym am gael enwau priodol ein gohebwyr, ac nid mewn Jlythyr gwahanol. JOHN KING.—Y mae dau o'ch cyd-wladwyr wedi dwyn cyhuddiad yn etch erbyn. Dy- wed D. Davies, Gwaith Alcan, Margam, fod y dychymyg roddasoch wedi ymddaugos jnewa almanac 55 mlynedd yn ol. Rhydd i ni gopi o'r dychymyg a'r atybiad, fel yr ymddaegosis-nt y pryd hwnw. Dywed -J. Da,vies, Yetalyfera, hefyd, y gellir gwelod y dychymyg a'r atebiad mewn rhifyn o Seren Gomer, yn meddiant Mr. Watklns, Ancient Briton, Abercrave. JLLLTTJD.—Mae y feirniadaeth yn y swyddfa. Odoilf ymddangos yn fuan. IEDTDDIWR.—Peidiwch danfon stamps gyda'ch cynyschion. Am hysbysiadau yn unig y derbyniwn d&l. Yr ydym yn dy- chwelyd y rhai presenol gyda'r post. I Seren Cymru y dylaeech ddanfon y llythyr. JNAI SHON Y GoF.—GweM gadael Ilonydd i'r gwr "parchedig," nag anforwoli un mor annheiiwng. SuLDANFRYN.—Mae elch llythyr yn oynwys yr hyn ystyrir yn enllib. Gwnae ei gy- hoeddl fwy if les nag o ddrwg i'r crwydryn a'i lyfr. JDerbyniwyd—R. Howells, R. M. (Maesteg), loan Glancowln, W. (Llanfabon), Mid- winter Dreamer, Cymro Mwyn, Alaw Ddu, Eigrad, Shon o'r Wlad, Carwr Cjfiawiider, Cymro Twymgalon, Stephen Jones, Gwyn- alaw, Myfsjnydd. IT WYTHNOS NESAF.—Darlith Parch. D. S. Da vies ar Patagonia. "Cyn y gallwn addaw sylw I unrhyw ohebtaeth rhaid cydymffarfio a'r rheolaa canlynol :— 1. Fsgxifenwch ar un ochr i'r ddalen yn eglur a dealladwy. 2. Byddwoh mor fyr ag sydd boaibl. 3. Datifonwch eich eow priodol mewn nodyn cyfrinachol, ac nid ar ddiwedd yr hyn fwriedir i'r swyddfa.

[No title]

ARAETEE Y FRENINES.

YR EISTEDDFOD.

DYFODOL Y RHYDDFRYDWYR.

[No title]

ABERDAR.

LLANELLI.

MANION OYMREIG.

AELODAU NEWVDDION I FWRDD…

ESaCRODD.

PRIODWYD.. -

BU FARW.

Advertising