Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

A Certain Cure for Bronchitis, Diphtheria, Sore Throat, Asthma, &c. For curio" sore throat, diphtheria, bronchitis, asthma, tight- ness of the chest, and pain in the side-which instant treatment alone prevents degenerating into more serious maladies, this Ointment has the same powers over chert complaints as a blister possesses, without causing pain or debility. Old asthmatic in- valids will derive marvellous ease from the use of this Ointment, ■which has brought round many such sufferers and re-established health after every other means had signally failed. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sores, and Ulcers. By rubbing the Ointment round the affected parts, it pene- trates to the tissues beneath, and exercises a wonderful power -li, q en all the blood flowing to, and returning from, the diseased par1-. The inflammation diminishes, the pain becomes less intolerable, the matter thicker, and a cure is soon effected. In all long-standing cases, Holloway's Pills should also be taken, as they will thoroughly expel all depraved humours from the tody. Gout, Rheumatism, Stiff Joints. Gout and Rheumatism arise from inflammation in the parts affected. To effect a permanent cure, adopt a cooling diet, drink plenty of water, take six of Holloway's Pills night and morning, and rub this Ointment most effectually twice a-day into the suffering parts; when used simultaneously, they drive all inflam- mation and depression from the system, subdue and remove all enlargement of the joints, and leave the sinews and muscles las and uncontracted. Eruptions on the Skin. In this class of complaints, no matter the age, the sex, or the place, or under what name the disease may be classified, it -will be cured if this Ointment be well rubbed into the system, and Holloway's Pills taken night and morning to purify the Mood There is nothing deleterious in the composition of Biolloway's Ointment, but, on the contrary, its ingredients possess the most soothing, purifying, and strengthening qualities. The Ointment and Pills are sold at Professor HOLLOWAY'S jEstablishment, 533, Oxford Street, London; also by nearly every respect'" ble Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Pots and Boxes, at Is. I Jd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22*, and 33s. each. The smallest Pot of Ointment contains one ounce and the smallest Box of Pills fostr dozen. 'Full printed directions are affixed to each Pot and Box, and can be had in any language, even in Turkish, Arabic., Armenian, Persian, or Chinese. 2s o. ltW-4. i&wdlhad oddkerih Anwyd trewn 10 mynyd EAYMAN'S BALSAM OF HO EE-* HOUND. BHIQ* Portrait, AnwTd Crysnl, a phot uf.scsjyd F*± 7 r'rsst a'r Ysffr'aint. Ymw yn atal twymywra, jn api i (nrynboadan tttff"*F.ol J. SeWcK Map y? hyfryi l'r genau, fel y gsllir ei roddi i fel&_r>t fa gystal ag i rai boot os-1. Eaodda hwn iM&ad anioaff>"Tcn.ol a pharhaus- MAW M M.AB 1"4 FXLVe A STSTOKOX.. iKi-OSTANT TltfTJXOJM.W Arr.pr t Fin, Andover, May 29th, 1869. g|y 1 hsvs fcr some yt-ar hsd yoni Bfekaai cf Hore- fconad for Mrs. B. Webster, lute dpf writing to tell irou how mn. h benefit sfceh*?. derived .She was eon loerea ecmtnmptive but th. Eslfare hM quU" reror«d her, and 811" Is now quite si ong. I h"v¿ recommenced y.<-tt doseia of cnstoniers, snd ail hf\V6 been pi- ased with it Jam ycors, &c.,—H B WEBSTER. Mr. Hayman, Chemist. „T Penydarren, Mwrthyr. DeAl Sir,— Your Balsam is of groat va; le. I have tried « on my children, and find it most, effectn?A J. Rvaks, Chemist. 18, Caithrope Street, Birmingham, fib:, -When in S-wamoa. I was recommended by a Cbetnist there to try yo« Ikdsam, and forind great benefit fsora It Please wsofi mo some ImtneaiaMy k>auaress. Yours truly, J Barnsley, Contractor. To Mr HavmAE, Chemist. Collil rheddi ni?kt fawr c dystlolaethan yn profi gwellLad tjv?y BALSAM btiit. *a*ctoedlg yn N-ig gan A. Haykas Ffe?.id, Ca^' cTl- M yj, cai 1 werthn mewn botsl! Is. l £ a 23. 80. rrnu g in b fferjllydd pare.-as ya Abertawe, Caei- dydd' Me»ihvr, Aborda Caarfyrddiu. Baverftudwest, lerpwl, a' r hoU By -^ys«gaetb fa.i-. OBCoawYL¥TV.y. Sutton & Co., Kvroiay £ Sens, Ltundain; Collins & Rosser, Pearce 4c Co., Briste; ac EviAS & Co., Lerpwl. fy-nir ar 1"1' cyhoedd gme-yd sylw fod eeV.an H^y ari's f Horahouud" wedi ea etsmpto ar y bo^.li, beb fi byn aid oes dim yn wirion- e-1 1. D S.—V ma-5 oryn arbedfjul With gymoj-. a > votoli mwy&f,, COLOFN J. E. GEORGE, Member of the Pharmaceutical Society of Great Britain. HIEWAII. BKOEGS'S^V'fr hm 1 @im\\ f I PILLS. I | z n 1 IS @ g I\ SK03PRJ230S, if p \j,i.ai!(>saE,MJiP.s.l | £ V> wsism,spJ MBDDYGIHIAETE Y mal j Pelsai hyn yn yeddysJni*>»»S» ma&s buah, A ciOeai. I'R PILES AIR As i mn 0 inSwjldma «riD BySi bob '¡¡P cssnlyn, iasgya;— PO);" YN T OBFN, YSGAFSD3ER TN Y Wsi, Di ft T9)f;UUI6d, Rbwymedd, Llyngu roxii TN TR ABENAU g-SBSl Tv2 71 Tsiymog, Poen dislaws ya y Ckil&i-MW-k GWABW, GWYNT, COLIC, TeSmlafi 0 bwysas yn y cefa, y lwytg;A, a gp'&slsss Hi ytnysgaroeddt DWTB POBTH, DWFlf. AgALlAP, 113. RHODDAHT ESMWYTHÂO UNiONQYr.O^f^ Smstoif y Felcni ttehod muior tri 0 &!<.?(!? ftesSaaw ftl y eanlyn Ne. l.-eNORaE'S PILE GRA-VFIL mm, GZIOROMIS GTIAVML KOr a -GBORGMIS PILLS FOR THE PL4-V" Y aaM Perohenog y PelenI hyn wed! derbyn dvanli, m o Dystiolasthan pwyadg i affsitttiolxwydfi § t sdnifistfe boa, ao yn al plith y ft^asyw « S'addygoH acwog. Ar worth mtwn ilyehau la. Ita. a 2s. 9& wr a4 §sn$« £ F/eryllfdd paretetaya W Pgwgeog<M»*» WHOLESALE AGENTS LOKBON i—BABoru t Buxxos; Niwaaatj a&assMs Bassok, Sqoibb, & 00. BRISTOL:—CcRRmatRorBta; Psiaesi WAap-«jf. LIYSBPOOL:—EtahSj Scks, III 00. j Rassses CLA-r, DOD, & CASS. WQTIQMc—The vovdi 2>1L3 a &MAWMZ f.ii5/(i Copyright and Svimi sS SSatiensrtP Msi&, OW Tyst Cymni?" am Avett 28,1870 Nirw-TDB DA fit OLAF, oddiwbth H, Pubuow, Bsq., M.D., F.A.S., London. (CrynciTniAD ) Yr wyf wedl analyso uGeorgf)'f! Pile and Gravel PiHa," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig 0 ddefnyddiMs llytieuol. Ntd oes ynddynt ddiro. 0 natw fatelaldd. Yr YDWYF a'R fABN KU BOD YN PjEDDYQINIABTH DRA STTlKTBTA-ira AT Y DOLTJBIAT7 BlrNY AR GYJCBB PA BAJ Y MAJBNT WBDI lIU HAMOANU. Bio, ar ol rhoddl prawf o'r Pelen!, dywed,— Yn ol re nysgwyliad, mae y Peleni yn hynod effmhiol at y Piles a r Gravel. Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg a nynt," Long Row, Hirwain. Dear Str —Ih&Te been troubled for the last six moutbs with Piles and Gravel, and fo* the last fortnight have been completely donbled up, and could not move without pain. To place one leg upon the oft: r was tome an utter impossibility, I t ok two dose* of your No. Y Plilsi! (Pills for the Piles and Gravel), the efletst was miiaculoua; I am to-day free from all pain, and perfectly well Yours truly rd, BLUB. Allan o'r Gwladgarwr" am Hydref 8, 1868. "GWELLHAD RHYEE-IDII)OL.BUM yn gIaf fewss 0 flynyddan gan y Piles a'r Gravel Braidd yr oodclwn yn allnog i sefyll ar fy nbiaod gan,r poen a achosent i aal, a'¡ ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaith doctcriaid Ab\"Tf..U a, Marthyr ei goreu J mi, ac yr wyf wedi tain iddynt brasp dd iawer am hyny, ond ni duerbyniais fawr lias oddiwrth an 0 honynt. Prynais flyebaid o Gsnrge's Piles and Gravel Pills a rhymerais ddau ddogn 0 bonyni-vr ydwyf yn mm vn ddyn lack- B- KjDWARBS, Cwmdar, Aberdar. TBKHSBSBRT. Anwyl Syr,-Bum yn glaf am amryw fiioedd gan boen dirfawr yu fy nghefn, ac ysgafnder ya fy mhen, a ebymerals lawet 0 bethan i'w symud, ond heb dd^rbyn at UetihM O'r diwedd prynaig flychaid 0 George's PiU and Gravel Pills, a chyn I mi orphan cymeryd dau flychaid yr oeddwn yn ddyn iach. Yr e ddoch, &c. 7 GEOBGB CHURCHES. tTr "Tyst Cymireig" am Avast 12, 1870. Cyngor l'B CLAY.-OX ydych yn dyotMef oddSwrih y Piles a'r Gravel, neu unrhyw boen yn y cofn nen yr ymysgaroedd, cymerwch flychaid 0 George's Pile CtMd Gravel Pills. Y maent wedl i, ngwolla I ar el bod be<!atr blynedd yn fethiedig gan y doluriau hyn, ac wedi I lawey maddyg fethu fy iazhau. D. WILLIAMS, Pen'ralltwen, Newcastle, Emlyn, AT GLEIFION ABERDAR, MERTHYR PONTYPRIDD, LLANELLI, A'R CYLCHOEDD. From W. BADHAM, Canton, Cardiff. I one day called with a Chemist for a box of George's Piles and Gravel Pills, and was supplied w:'Vh what I supposed to be the genuine article. I was greatly surprised however, on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, the chemist h&d deliberately cheated me by packing up a spuriow box of Pills. I had the right article however at Canton, and am much bettergsince I took them. RHYBYDD.- Yn gymaint a bod lluavs 0 enghreifftiau twyiloorus 0 fath yr nchod yn exel eu cr/bwyil wrttyf, teimlif rwymedigadth i d yncetlii y cyfryw, achefydi rvbuddio y cyhoedd, fel na byddo iddynt drwy ar wybod- ai:th gael eu by,t-rd.,x i i tfyni. ry PILLS n'u Powders o wneuthuriad eraill o dan y ffugesgus eu b. d yn llawn cy-i al o. na l gwtll na George's Piles and Gravel Pills Gellir yn bawdd eu ha nab a'n gwahania' thu oddiwrth nwyddau yr eMyo' wyr <;iwoddar hyn gan fod enw y da.- ganfyddwr ar Stamp y Llywodraeth, pa un a twyocir o am gvlch y blwch. Hirwaun, J. E. GEORGE, M.E.P.S. Morristown, Swansea, Mr. GEORGE,—Ar wyl Syr, Cym, raf y cvflysdra i'ch cyfsrch am y gwelliant mawr y ma', iicV- P LL wedi ei wneuthur i mi. Yr wyf wedi bod H ys wyth m'yne d yn cael fy mliuo gan bocn yn fy nghylla, teimlad o bwys:>u yn ngwaelod fy ymys- garoedd, poen dirfawr yn y coluddion, a s-urni yn yr ystumog Yr wyf w di trfio amryw feddygon, a gwahan 1 Bills on t nichefais ryddhad horlol o'r poen nus i rai gatl y Pills o'ch eiddo ehwi. sef y No 3. Rhag ofn fed srtili yn dyocldef o hsrwydd yr un pfth, heb fctV'wl fa! finnll fod a fyno y Piles a'r colud ion a'r jstumog, yr ydwyf yn cymeradwyo eich Pills i sylw y cyhooda fel un sydd wedi cael gwaredigat th a b ndith fawr drwy- t Yr eiddoch yn^gywir, W. G JAMES, (Gwilym I)du o Went). Dymuna J. E. G. hefyd alw sylw y lluaws At y darpariaetha11 canlynol. Y mae ganddo gyf- lenwad mawr o honynt yn wasted ar law. GEOHGE'S TIG MIXTURE, Effeithia y Feddyginiaeth hon y gwolliantsu mwyaf gwyrthiol y cly wyd erioed son am danyiit, oddiwrth un o'r anhwylderau mwyaf poenus a dirdyniadol, sef Ticdolorw, (Ticdolereux.) Mown potelau, Is. 9c. a 2s. 9c. yr un. GEORGE'S TONIC WINH. Uchel gymeradwyir y Ddarpariaeth hon l'r gwan a'r isel ysbryd, fel diod ag sydd yn cysylltu mown ffurf foddhaol, holl rinweddau cryfhaol 'Port Wine,' ag elfenau iachaol y llysiau hyny a gydnabyddir gan bawb fel y rhai mwyaf effeithiol i adferyd iechyd, Mewn potelan, Is. 60. yr un.

THE EUROPEAN WINE COMPANY,…

Advertising