Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

.-,EI NAI AT CAP AUR.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

EI NAI AT CAP AUR. Wel Mr. Cap, a oes arnoch chi ynte btth aywllydd i'm harddel i oes e. Beth wyf fi wedi wneud i fod o un dianrhydedd I chi, eyr? Fi glywafs i amrai dynion o'r blaen wedi magu "ticyn" o bluf, yn myn'd i deimlo rhyw dueddfryd i wadu eu llinach peithynasol, Bid felly, 's dim i 'neud ond ymdopl" gore gallon ni, ys dywedat yr hen frawd o'r Groes- wen 'slawer dydd. Oad, adolwyn, be wydd- och chi 'l'wan faint o berthynasau sy gyd&ch chi ar y ddaear yma 1 neu pwy ydynt eich neiaint, eich modryboedd. a'ch cefndryd? Os ydych chi chwant peidlo'a¡ arddel i, pob jpeth yn dda-mi dropwn hi yn y fan hon. Oddiar pa bryd, ml garwn wybod, rych chi wedi dot yn phllosophyddiwr mawr fel yna, (bach ddylawn i ddeud-gair slip oedd e',) gan e'ch bod yn myn'd i analyso tywodyn- fydoedd 1 Yr ydym ni sydd wedi cael tlpyn o brofiad helaeth yn y byd daearol hwn, wedi hen sylwi bellach fod pethau o gyfielyb faint a rhyw bob amser yn tynu at eu gilydd, Welwch chi byth mo'r elephant yn cyd- ohwareu a'r bwch-danas, na, mae'n well gan- ddo fe gad hen baitner elephanbidd i gyd- brsnc'o hefo fo nes pari i'r anialwch grynu. Welwch chi ddim o'r eryr cryf adelniog byth yn ce'sio coxio'r 'alymun baown I ddod gyda hi yn ei chwmui ar ei hawyr-ehedfa i fyny at yr haul; na, fyn hi eryres neu eryrwr i ddod -gyda hi. Edrychvvch chi eto ar wyneb y llyn, ydach chi/a tybei 'rwan y gwelwch chi'r alarch dywysog, falchaidd, yn mofyn cyd- nofio gyda jack y rhaca 1 Na, fe fyadal yn scornio gwei'd y fath faglog yn el ymyl, ac yn miaen yr 301 fel brenin y lli' wrtho ei hunan, OS na cliai ryw un o'i ryw i gyd-forio ag ef. Wel, pa gasgliad yda'n ni i dynu Mr. Cap Aur, wIth eich gwaith chwi'n ymgrafu ac yn ynjffingsro hefo'r tywod-fydoedd a'r atoms yna y buoch yn sou cymaiLt am danynt yn etch liythyr? (Bu agos i mi ddaud gwirfonllyd.) Wn i ddim be ydi'r casgliad a dynwch chwi, ond dynalr casgliad a dyn logic a mathematics yw, fod eich ymenydd wedi myned yn atom- aidd a thywodynaidd, cyn el bol yn hoffv^aith geaych i ymiwyetco ac ymdreulio hefo gron- ynau folly. Bained darllenwyr y GWLAD- GARWR. Qobeithio nad yw eich cotff hefyd yn dwarfeiddio felly. Yr oeddech yn arfer bod yn feddiauol ar dabernacl eymedrol ei .fatnt; ond os yw'r subtraction dywodynaidd yna yn rayn'd yn mlaeo, fi g&f fi. fwy o le aefoch chi yn y gwely y tro nesaf y digwydd 1 ni gysgu hofon gilydd. Lies i Watcyn Wyn, a lies i'r cyhoedd oedd gan eich Na!—halt! ml ge's charge i teidio galw fy hun fel yna,- yn traethu ei farn ar "Job." Mi glywals fod shyw awdl gadetriol i ddod o'r waeg cyn hir roi wnaf fi yr un peth yn ddi-ddawr a hono, os na fydd hi yn genuine article. Y gwir atn uani, y mae gormod o ganmol ar gynyrchlon f waeg Gymreig gan adolygwyr, a gorfolir -ayfaneoddiadau yn fynych ddylent fod o dan y lash, Pryd mae'r haaer- detective yn d'od yma deudwch ? Chi eilwch ddaufoa llawer o naneroa yma, cyn y gyra nhw yr un shilsyn *r I7ch arnom Cofion atoch liwer iav/n. Mae hi wedi myn'd yn yffloa jibbidares rhwng y meistri a'r gweithwyr sha'r South yma. ^yw r tywod na'r mynyddoedd yn cael dim ^r° J ^D3a* fewa with basio. 'Sdim octs <dn bod ni ddim yn perthyu i'n ctddyl. ^ood-bye Newyrth.— NAI CAP AUH. .=-

[No title]

PATAGONIA..

Y CAtTAD ALLAN.

"SERCH HUDOL."

CO-OPERATIVE GLOFAOL CWM RllONDDA.

GLOWYR DOSBARTH CASTELLNEDD.

OPINIYNAU GWLEIDYDDOL.

[No title]

Y LOCK OUT A DOSBARTH ABERDAR.

PWY YW "HOMO DDU "1

GLOWYR Y DERI.

BWRDD IEOHYD ABERDAR.

ATEBIAD I DDYCHYMYG "DEWI…

YR ANNGHYDFOD PRESSTFOL ?…