Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

■—Jt , ."'.CWMGARW.y

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

—Jt CWMGARW. y Y GWEITHFEYDB GIO.—Difywyd iawn yw y gweithfeydd glo yn y lie uchod yn bresenol. Mae pwll y Llest wedi cychwyn eto, ar ol bod Yn sefyll am rai wythnosau, ac yr ydym Wadi clywed fod gwaith Pwllcarn wedi de- clireu anfon glo ymaith eisioes. Yr unig beth sy'n gosod tipyn o galondid ynpm, yw, fod gweithfeydd newydd yn cael eu hagor ywa,, oblegyd y mae'r gweithfeydd hyny sydd yn gweithio glo yn hynod o ddilewyrch ar hyii o bryd. CYMBEITHAS LENYDDOL. Y mae Cwmgarw, 6yd yn ddiweddar, wedi bod yn eithriad i bob cwm arall mewn llenyddiaeth. Mae'n Wir fod yma Ysgolion Sabothol, ac am bell Syfarfod adroddiadol yji cael ei gynal, ond Ilicl oedd un cynllun wedi ei wneyd tuag at ddiw-ygio llenyddiaeth yn y lie. Nid oes tin aniheuaeth ynom nad oes yma clalentau da Pe byddai iddynt gael eu gweithio allan, ac y jttae yn drueni iddynt gael eu cuddio o dan kni anwybodaeth ac oferedd. Y mae yn ftQjlwg fod tueddiad y byd wrth naturiaeth i ^'yro oddiwrth farn ac i^iiondeb, ac ym- hyfrydu jnewn pethau tualian iddo ei hun, ond y mae angen cynllunio rhywbeth a fyddo'n tueddbenu er ei ddiwygio yn yr. ystyr yma, ac i ymhyfrydu mewn pethau a fyddo'n tueddu 11 foesoli. Y mae yn dda genym hysbysu fod c&tn yn y cyfiiiriad yna wedi cael ei roddi yn ddiweddar yn Nghwmgarw, canys y mae yma Qymdeithas Lenyddol wedi ei sefydlu, ac yr yr ydym yn, credu y cyduna pawb a ni pan y I. 4ywedwn fod ei hangen yn fawr yn y lie. Dyma gyfle i bawb ddefnyddio eu talent, canys y mae yn amcanu at ddiwygio'r canu, tdysgn darllen yn briodol, areithio, ysgrifenu, &c., felly, gwelwn fod ei hamcan yn dda, ac yn werth gwneycl sylw o lioni. Yr ydymyn gWahodd holl ieuenctyd Cwmgarw i ymuno a hi, oherwydd bydd yn sier o wneyd lies J.ddynt,-Glan Garw.

..'LLANELLI.•'•'••••••

TRECYNON.. •'

.-,LLANFABOK-'-'I

. RHIGOS. ' - * '

Amddiffyniad yr ^rch-dderwydd,…

Yr Archdderwydd a'i Honiadau.

EISTEDDFOD UNDEBOL MOUNTAIN…

I EISTEDDFOD NANTGARW.

DYOGELU BYWYDAU.

AT YSGRIFENYDD EISTEDDFOD…

Y BEIBL CYSEGRLAN, GAX DR.…

[No title]