Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

LiYFRSU CYMOEDDEDIG

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

LiYFRSU CYMOEDDEDIG £ AN Hughes «& Son, Wrexham, Ac AB WERTH GAN Y LLYFRWERTHWYR. .8. Anfonir un o'r llyfrau canlynol i'r manau lie oes llyfrwerthwyr, yn ddidraul trwy y Post ar ddetbyniad eu gwerth mewn Postage stamps His gellir anfon dim heb y blaendal. Anfonir tfitalogue ar dderbyniad stamp. DUWINYDDIAETH. s. c. Y Deonglydd Beirniadol.-Hen Destament. Pedair cyfrol, Croen U., 14s, yr nn 56 0 Eto ar y Testament Newydd (croen llo) 17 0 Llawlyfr y Beibl. Dr. Angus, llian 10 J> Traethodau Duwinyddol. Dr. Edwards, llian 9 0 Traethodau LlenyddoL Eto. llian 8 b Pedwar Cyflwr Dyn, gan Boston 4 U Beibl yr Athraw, gyda Mynegair e Taith y Pererin. Dros gant o Arluniau 10 6 Qwyrthiau yr Arglwydd Iesu, gan O. Evans 3 6 Dgunegion yr Arglwydd Iesu, &to- 6 b Gelriadur Ysgrythyrol y Parch. Thomas Charles, B.A. (croen llo) 25 0 Serrddiaeth a'r Beibl, gan Dr. Chalmers Is 6c a Is. Y Testament Daeryddol 4s. 6c., 3s. 6c., a 2s. 6. Aiweiniad i'r Efengylan, gan G. Parry 3 0 Duwinyddiaeth Naturiol, gan Dr. Paley 3 6 Cydytnaith yr Ysgrythyr. gan J, Hughes 3 6 Drych Prophwydoliaeth, Eto 3 6 Hanesion y Beibl (300 o ddarluniau), gan Thomas Levi 3 6 Sefyllfa Ddyfodol, gan Dr. Dick 3 0 Corff o Dduwinyddiaeth. gan John Brown 3 6 Y Beibl a'i Ddeongliad, gan y Parch. Hugh Jones, D.D., Llangollen 6 0 jMyfvrdodau Hall, ar y Testament Newydd 4 6 "Dameg y Mab Afradlon, gan Dr. Rowland s 3 6 j Y Sabbotb, gan J. Hughes, Liverpool 1 0 YiflSglwys, gan D. C. Davies, M. A., Llundainl 0 Duwinyddiaeth i Blant. gan Todd Is. 6c. a 1 0 Y Profiedydd Ysgrytbyrol, gan J. Hughes 2 61 Y Cofiadur Ysgrythyrol 2 6 Perffaith Gyfraith Rhyddid, gan D. J ones 2 0 Cyfiawhhad Pechadur, gan John Elias 1 0 Swper yr Arglwydd, gan Dr. King, Ilian 2 6 Nodwedd yr Iesu, gan Dr. Bushnell 0 6 Y Dwyfol Oraclau, gan Nicander 2 6 Athroniaeth trefn Iachawdwriaeth Is. 6c. a 1 0 Athroniaeth y Dwyfol Weithrediad Is, 6c. a 1 0 COFIANTAU, &c Cofiant J. Jones, Tal y-sarn, gyda Hanes Duwin- yddiaeth a Phregethu Cymru 15 0 Cofiant y Parch. R. Humphreys, Dyffryn 3 6 -John Jones, Blaenanerch 2 6 Robert Thomas, Llidiardau 4 0 Dafydd Rolant, Bala 2 0 Buchdraeth John Hughes, Liverpool 2 6 Thomas Richards 3 6 Manes Bywyd Siencyn Penhydd 1 0 George Heycock 1 0 AMRYWIAETHOL. IJyfr i Bawb ar Bob-peth. Llian hardd 3 6 Meddyg Anifeiliaid, gan John Edwards 5 0 Detholiad a Maethriniad Anifeiliaid 0 6 Traethodau Gwladol a Moesol. Bacon Is 6c. a 1 0 Gramadeg Cymraeg, gan Caledfryn. Llian 2 0 Cframadeg, gan Dewi Mon 2 0 Y Llythyr Ysgrifydd Cymraeg & Saesoneg 1 0 Criamadeg Areithyddiaeth, gan T. Thomas 3#. 6c. a 10 CqUg y Darllenydd. E. Evans, Llangollen 1 0 Oyfres y Band of Hope, gan T. Levi, Llian 2 0 Chwedlau iEsop, Cyf. I. II. (yr un) 1 0 Y ddan lyfr yn un, mewn llian 2 6 Cymru Fu. Rhanau 1.2, 3, a 4 (yr un) 1 0 (Y Pedwar Llyfr wedi eu rhwymo yn un) 5 0 Y Cyfrifydd Parod, gan Roger Mostyn 2 0 Yr Ysgrifell Cymraeg, gan Tegai 0 6 Ujyfr ar Resymeg, gan Tegai < 0 6 Llÿfr i Wneuthur Ewyllys, gan Gjrfreithiwr 0 6 Yr Athrawydd Parod, gan William Harris 0 6 Hanes Prydain Fawr, gan Thomas Levi 4 6 Daearyddiaeth Palestina, llian 1 6 Teithiau St. Paul, llian gyda Mapiau 2 0 G^tiadur Cymraeg a Saesoneg. Dr. Richards 1 0 — -Saesoneg a Chymraeg. Eto 16 (Y Ddau Lyfr wedi eu cyd-rhwymo). Llian 2 6 English and Welsh Vocabulary 0 6 LIYfr Dadleuon, at wasanaeth Cyfarfodydd Llenydool 1 0 Bethlehem, sef Carolau gyda Thon- au penodol yn yr Hen Nodiant gan J. D. Jones 0 6

Rhestr o Gerddoriaeth Newydd

Advertising