Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CERDDORIAETH CYHOEDDEDIG GAN HUGHES & SON, WREXHAM. Os na bydd Llyfrwerthwr mewn cymydogaeth, arefonwn unrhyw lyfr drwy y post ar dderbyniad ei werfh mewn stamps, yn nghyd a'r cludiad, yn, ol Ceiniog am werth pob Swllt, Parts 1,2 & 3, price Id. each, or complete in Paper Cover, price 3d. THE WELSH HARP: In the Tonic Sol-fa Notation. A Selection of WELSH NATIONAL SONGS, arranged for One or Four voices, with English and Welsh Words specially suited for singing in National and British Schools. By J. OWEN (Owain A law). (The WELSH HARP in the Old Notation, with 0 Accompaniments 3 Parts, Is. each or bound together, Cloth, 3s.) fris 6c. (y geiriau yn unig-Cymreig, ;eg.; Saesneg; ggr,) CANTATA Y PLANT: NEU YMGOM YR ADAR: Gan JOSEPH PARRY (Pencerdd Am- erica); y ge-iriau gan y Parch. THOMAS LEVI. Mewn Amlen, Pris 4c. Y MESSIAH I BLANT: SEF CANTATA GYSEGREDIG Ar Hanes Bywyd yr Arglwydd Iesu Grist; 0 Gan H. DA VIES, A.C. Mewn Amlen, Pris 4c. Y DELYN AUR: SET Her,. Alawon Cymreig; Wedi eu trefnu i bedwar llais, Oar eiriau priodol ilw defn- yddio yn nghyfarfodydd y Band of Hope a'r Ysgolion Sabbothol. Mewn Amlen, Pris 6c. CERDDOR Y DEML: Sef Oasgliad o Emynau y Temlwyr Da, A lloaws o rai eraill, wedi eu cymhwyso at HEN ALAW OM CYMREIG-; gan y Parch. J. EIDDONJONES, Llanrug. Y mae yr ALAWON wedi eu trefnu gan Brinley Rich- ards, Ieuan Gwyllt, Owain Alaw, D. Emlyn Evans. J. Thomas, Llanwrtyd J. H. Roberts (Pencerdd GwyneddJ, Alaw Ddll. Isalaw, ac R. Stephen (Moelwynfab). T Yn nghyd mewn Amlen-Hen Nodi ant, Is. 6c.; Sol-ffa, 6c. CHWE' QUARTETT: (YN Y DDAU NODIANT), Gan Dr. PARRY, Aberystwyth. YN CYNWYS Ti wyddost beth ddywed fy nghalon-Fy Angel Bach -Mi welaf mewn Adgof Evan Benwan-O na bawn yn iblentyn rhydd Sleighing Glee. Wumau 1, 2, S, k, dwy Geiniog yr un neu yn nghyd mewn amlen, llian hardd, Swllt. HYMNAU A THONAU: AT WASANAETH YR YSGOL SABBOTHOL, V BAND OF HOPE, A THE ML Y PLIlNT. Mae yr HYMNAU wedi eu cyfansoddi yn arbenig iddo gan E. ROBERTS, LIVERPOOL. JRftcwtaw 1,2,3, 4, dwy Geiniog yr un, neu yr^gyjiavm mewn llian, Swllt. Y OANIEDYDD AMERICANAIDi); AT WASANABTIL YR YSGOL SABBOTHOL A'R AELWYD. Y Pennillion gan y Parch. SPINTIIER JAMES, MORGAN SAMUEL, CEIRIOG, TEGIDON, TUDNO, ac ereill. Mewn Amlen, pris Chwe' Cheiniog. CANEUON ISALAW; SEF N aw o Ganenon, Gyda Chyfeiliant, yn Nodi ant y Tonic Sol-ffa YN CYNWYS- 0 tyr'd fy Ngweno Lan Awn i'r Coed i ddysgu Canu (gyda Chydgan) Bob yn ftil (gyda Chydgan)~Hen YsguJ y Llall- Y nydedll with yw'r goel (gyda Chyttgan)- Cam dros y trothwy (gyJa Chydgan)—Anwyl B-osaool (gyda. Chydgan) — Seren Dlos (gyda Chydgan) Yr Afonig. Sen Nodiant, Pris fØs.; Sol-ffa, 6c. CASTAWl) TYWYSOG CYMKU: Gan OWAIN ALAW. Y GEIRIAU TN GYMIIAEG A SAESNEG, GAN J. CEIRIOG HUGHES. 151.. o Eifynau. Bg. yr un neu yn Oyfrolau mewn byrdd- au, Cuf As.; Cyf. II. S$.; Cyf- lif. i'r XI. 2s. yr un. Y CERBDQE CYMREIG: (YN YR HEN NODIANT.) Dan olygiad y diweddar IEUAN GWYLLT. W. WILLIAMS, Watch$Clock Maker, Jeweller, Optician, §c. 29, CASTLE STREET, SWANSEA. Gymry, dewch at y Cymro. 2420 Money. ONEY. -Various Sums to Lend on Leasehold JJL Security. Apply to W. and J. Beddoe, Solicitors, Merthyr, Aberdare, and Pentre Ystrad Led. 408 AT Y CANTORION. ARGRAFFIAD NEWYDD 0 WEITHIAU CERDDOROL Y DIWEDDAR J. AMBROSE LLOYD. Yn awr yn barod, JWEDDI HABACUO Pris Is. 6e. 1DDOLIAD Pris I-le. 2 Y ddau Nodiant ar yr un copi. Gostyngiad i 3r6rau. Ymofyner J. Ambrose Lloyd, Gros- trenor Park Road, Chester; Wm. Hughes, Dol- jelley; Isaac Jones, Treherbert, a'r holl Lyfr- iverthwyr. 2404 IECHYD I BAWB I A HYNY YN RHAD I Teml Iechyd, neu Turkish Baths, Merthyr, TAN LYWYDDIAETH MR. T. ATKINS: PRISOEDD,— 1st Class, o a.m. hyd 3. p.m.2s. 2nd Class, 3 p.m. hyd 7 p.m Is. For the convenience of travellers, tradesmen, and others, first class will be opened from 7 till 8 p.m. Gwyrywod—dyddiau Llun, Mercher, Iau" a Sadwrn. Menywod-dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge & Shower Baths, comfortably fitted, 6d. each. Hot Water Baths, 1st Class, Is.; 2nd Class, 6d.; Children to all the Baths at half-price. Buddioldeb y Turkish Bath. Cefn Coed, diweddar Lord Raglan, Merthyr. June 12th, 1878. Yr wyf am wneyd yn hysbys, nid er budd y psrehenog yn unig, ond er mwyn y werin yn gyft- redinol. Gallaf sicrhau fy mod wedi derbyn lies- had mawr oddiwrtho nis gallaf osod gwerth ar y daioni a wnaeth i mi. Gallaf grybwyll dau beth arbenig, sef cael gwared o anwyd mawr a gwyneg- au dirfawr. Cynygiais lawer o bethau ereill, ond yr unig beth a wnaeth ddaioni i mi oedd y Turkish Bath, Merthyr.—Yr eiddoch, REES GABE. L225 Cerddoriaeth JSewydd GAN H. DAVIES, A.C. (Pencerdd Maelor), GARTH, RUABON. Y Caethgludiad: Oratorio syml. Sol-ffa, ls. Debora: Cantawd, o nodwedd boblogaidd. Sol-ffa, 6c. H.N., Is. 6c. Gellir cael y cydganau ar wahan. Joseph Cantawdau at wasan- IS J aeth yr Ysgol Saboth- Moses a Josnua I A chyfarfodydd Samuel plant yn gyffredinol. Tlpnipl Pris yn y Sol-ffa, 6C. ljaniei ] YR UN# H.N., is. 6c. Jonah J Telyn y Plant: Tonau ac Emynau newyddion. Sol-ffa, 3c. Fy Nyddiau a Ddarfuant: Anthemau Cynulleidfaol. Sol-ffa, 2c. H.N., 4c. I Bwy y Perthyn Mawl: Yn y ddau Nodiant, 2c. Gwvn ei fyd y Gwr, &c. J Sol-ffa, lc. Y Gadair Wag: Can a Chydgan yn y ddau Nodiant, 6c. Dowch ac anngtofiweh: Pedwarawd (neu Gydgan) i T.T.B.B. Sol-ffa, 2c. H.N., 4c. Ac yr oedd yn y wlad hono: Deuawd i T.B. neu S.B. Y ddau Nodiant, 6c. Rhestr gyflawn i'w chael ond anfon am un cyfeiriad gyda BLAEM>AL yn unig at yr awdwr. 2421 "The Mutual Provident Alliance" SYDD hen Gymdeithao Gyfeillgar a,nrhyd- eddus, dan nawdd rhai o brif foneddigion y deyrnas. Ei thrysorydd ydyw yr enwog SAMUEL MORLEY, Ysw., A.S., er 1847. Rhydd allan symiau ar farwolaeth, o lOp. i 200p. ac mewn clefyd, o ddau i ddeg swllt ar ugain yr wythnos. Llawn aelodaeth mewn chwe' mis, a llawn dal yn parhau am flwyddyn. Goruchwyliwr dros Aberdar,—D. EVANS, 85, Cemetery-road. D.S.-Agents yn eisieu. 2391 GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. Have you ever tasted it ? The most delicious liqueur in the world. Nice with hot water, or aerated waters. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. Obtained at all Refreshment Bars, All Restaurants, Inns and Hotels, And of all Wine Merchants. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. The most wholesome of all stimulants. A valuable tonic. See Medical Testimonials. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. k-T Is used in place of Wine. The Sportsman's and Traveller's Companion. Esteemed in the Army and Navy. GRANT'S MORELLA CHERRY BRANDY. Supplied to the Queen at all the Palaces. To the Governor-General of Canada. To the Aristocracy, and general public. THOMAS GRANT, The Distillery, Maidstone. T 2396 TOBACCO! TOBACCO!! O'R FATH OREU SYDD I'W GAEL AM ARIAN. Mewn Packets o tlb., 2oz., ac 1 oz. ODDIWRTH BIGGS BROTHERS, 35, MOOR STREET, BIRMINGHAM. DAU ENGLYN I FYGLYS BIGGS BROS. Mw-g oesol a mwy o gysur-wasgara Myglys goraf natur; I dawelu pob dolur, 0 boc pawb daw'r Bacco" pur. Ei flas geir yn flys i gyd,—A'i iraidd Ber-arogl sy'n hyfryd; Ac mae'i bris ef gan Biggs Bros. Yn curo bost holl Facco'r" byd. Ymofyner am dano gan brif Grocers pob tref a gwlad. 2410 CYHOEDDIADAU John Curwen (Pencerdd Dyrwent). CERDDOR Y COR.- Cwrs o Ymarferiadau a Thonau graddedig yn ol trefn y Tonic Sol ffa o ddysgu canu. Cyfieithiedig i'r Gymraeg gan E. ROBERTS, Liverpool. Pris Chwe' Cheiniog. Y GYFRES SAFONOL.-O wersi ac ymarferiadau yn nhrefn y Tonic Solffa o addysgu canu, gydag Ymarferiadau Ychwanegol, gan JOHN CURWEN. Cyfieithiedig i'r Gymraeg gan ELEAZER ROBERTS, Liverpool. Pris 3s. 6ch. Newydd ei gyhoeddi-PA FODD I SYLWI AR GYNGHANEDD. Gydag Ymarferion a Dadansodd- iadau. Wedi ei ysgrifenu o'r newydd gan JOHN CURWEN. Cyfieithwyd i'r Gymraeg gan JOHN ROBERTS (Ieuan Gwyllt). Pris 2s. Newydd ei gyhoeddi—Y MODULATOR TEULU- AIDD.-Neu fwrdd pwyntio i ddysgu tonau yn ol 2 trefn y Tonic Sol- ffa o ganu. Pris ic. Hawlysgrif. Argraffiad newydd a diwygiedig o-Y GYFRES ELFENOL.—O wersi ac ymarferiadau yn y Tonic Sol-ffa. Wedi eu cyfieithu gan E. ROBERTS, Liverpool. Pris Chwe Cheiniog. CERDDORIAETH CURWEN.—Gyfres orifynau Cein icg, pob un yn cynwy" wyth tudalen o'r gerddor- iaetli fwyaf poblogaidd yn y Ionic Sol-lia Reporter." Cyhoeddedig mewn riianau, chwe cheiniog yr un, ac mewn rhifynau 1c. yr un. Rhanau I i III a Rhifynau 1 i 18 yn awr yn barod. Mae pob rhan yn cynwys tri o rifynau. ANTHEMAU CYNULLEIDFAOL.—Wedi eu golygu O-an JOHN CURWEN. Wedi eu cyfaddasu I'r laith Gymreig gan E.. ROBERTS, Liverpool. Pris Chwe Cheiniog, neu mewn rbitynau 2g. yr un. RHAN-GANAU GYDA GEIRIAU CYMREIG—yn y "Tonic Solffa Reporter." Pns lc. rhifyn. Gellir cael y gweithiau uchod trwy yr holl lvfrwerthwyr, neu fe'u danfonir gvda'r post ar dderbyniad stamps. Caniateir gostyngiad da L athrawon. Danfonir llyfrau i werth swllt ac uchod yn rhad drwy y post. TONIC SOL-FFA AGENCY, 8, WARWICE LANE, LLUN DAIN, E. C. 2390 CRONICL Y CERDDOR AM CHWEFBOR laf, 1881. CYNWYSA GYDG AN gan y Parch. E. STEPHENS. DARN I BLANT gau R. S. HUGHES, R.A.M. ERTHYGLAU. HANESION TUA 40 o EISTEDDFODAU. DWY WOBR I'R CERDDORION. &c. &c. &c. P R I S DWY GEINIOG. Cyhoeddedig gan I. JONES, Stationers' Hall, Treherbert, Glamorgan. 2256A. YN GYMAINT A BOD W. D. A IEI. 0. WILLS Wedi gwneyd OYFNEWIDIADAU EANG Yn eu Gweithdai, y maent yn awr yn barod i weithio allan gyda buandra bob archebion am eu SUPERFINE SHAG TOBACCO, Wedi eu pacio yn t, t, ac yn re rhan o bwys, gyda'u henw a'u TRADE M ARK. ar bob pacyn. Gofynwch am Dybaco Wills, yr hwn am ansawdd, cryfder, a bias sydd heb ei gyffelyb. 2371 GWAED, CROEN, NERVES!! YMAE GWAED PUR, CROEN IACH, a JL NERVES CADARN, yn anhebgorol angen- rheidiol tuag at sicrhau Iechyd. Trwy y gwaed y mae pob drwg a da yn gweithredu ar y corff felly, cymerer (K.3BC3-XS' ;i?3si.aas33.j> y rhai yw'r unig feddyginiaeth ag y gellir ymddir- ied ynddynt tuag at gyflawni y gwaith o Buro a Chryfhau y Gwaed. Tuag at y Poen yn y rhan isaf o'r cefn i lawr y Cluniau, yn achosi Pen-ysgafnder, Pylu y golwg, &c., y maent yn hynod o effeithioL GWELLHAD HYNOD! gYR —Yr wyf yn teimlo yn ddyledswydd arna i'ch hysbysu fy mod wedi cael budd mawr drwy gymeryd dau flychaid o'r Pills gwerthfawr, sef HUGHES' PATENT BLOOD PILLS." Yr oeddwn yn methu ceidded cam braidd, ac yn'methu eis tedd oherwydd y Piles, a Phoen yn y rhan iselaf o'r Cefn, y Cluniau, a'r Pen, ac yn bur wan?; ya awr, yr wyf yn holliach, ac yn bur ddiolchgar. Cwmbran, Awst 20fed, 1876. MARY JAMES. RHYBUDD.—Mae llwyddw-nt y Peleni hyn weAi achosi llawer i'w dynwared, felly gofaler cael y Trade Mark" uchod (sef llun Calon) ar !»•!» blwch, a'r geiriau Blood Pills oddifewn a'r eaw "Jacob Hughes ar stamp y Llywodraeth; hels hyi), twyll ydyw. TRADE MARK BLooip PILLS." Cosbir pob ffagiad. Ar werth drwy yr holl deyrnas am 18. 1;e., 2s. 9c., 4s. 6c. Gyda'r post Is. Sc., 2s. 11c. a 4s. 9c,, oddiwrth y PercPenog- | Jacob Hughes, Apothecaries flail, Llanellv Y MAE Miss LIZZIE WILLIAMS, R.A.M., (Llinos y De) YN agored i dderbyn Engagements i ganu mew i Eisteddfodau, Cyngherddau, Oratorios. &c Cyfeiriad—Miss L. WILLIAMS, 20, Mansel-street, Swansea L-351 Yn awr ar gael, pris Is., GARDD ABERDAR. Yn cynwys Cyfansoddiadau buddugol yn dal cysyllti&d a phlwyf Aberdar a'r cylchoedd. CYFEIRIER,- WALTER LLOYD, "GWLADGARWR" OFFICE, Aberdare. GEORGE GRIFFITHS JONES, Registrar of Marriages, OFFICE:-5, CANON-ST., ABERDARE. Gellir priodi yn y Register Office, Merthyr, yn gystal ag mewn unrhyw gape] trwyddedig yn Aberdar neu Ferthyr. trwy roddi rhybuld yn y swyddfa hon, 1998 GorUfiad Cantref y Gwaelod" SEF Libretto fuddugol Cantawd Eisteddfod Merthyr YN BAROD YR WYTHNOS NESAF, Ac i'w chael ond anfon at MB. EDWARD JENKINS, Gwalia House, 9, Upper Woburn Place, London. PRIS 3c. 2426 CE ED D OKI AETH NEWYDD GAN D. EMLYN EVANS. Allan o'r Wasg—" HALLFLIWIA, AMEN"- Cyd- gan. Pris, Hen Nodiant, 4c.; Sol-ffa, 2g. A gyhoeddir ar y laf o Ionawr, 1881:—"Bryn- iau Caersalem "-Anthem Gynulleidfaol, yn cyn- wys yr Hen Dderby." Sol-ffa. 2g. Allan o'r Wasg :— CswECH BALAD NEWYDÐ i wahanol leisiau. Mewn un llyfr, Sol-ffa, pris, Is. Pa fodd y cwympodd y cedyrn "—Anthem. Yr 8fed fil. Hen Nodiant, 4c. Sol-ffa, 2g. Y Tylwsrth Teg "—Cantawd Ddramayddol (a berfformir nesaf gan y London Welsh Choir, Ion- awr, 1881). Hen Nt diant, 2s. 6c. Sol-ffa, 9c. Yr oil gyda geiriau Cymreig a Seisnig, oddieithr Bryniau Caersalem." I'w cael, gyda blaendal yn unig, oddiwrth yr Awdwr—4, Meyrick Terrace, Hereford. 2412 DERDDORIAETH NEWYDD. LLYFR ANTHEMAU A SALM-DONAU CYNULLEIDFAOL ALAW DDU. Argraffiad Newydd a Chyfleus, yn cynwys 12 « Anthemau, a 20 o Salm-donau. DEFNYDDIR y llyfr hwn yn helaeth yn V Cjonanfaoedd Cerddorol ac fel cydymaith i'r Llyf rau Tonau yn y Capelau a'r Eglwysi Cym- reig. Yr Anthemau a r Salm-donau wedi eu trefnu it eiriau cyfaddas, gyda Nodiadau eglurhaol ae ymarferol parth mynegiant, &c.; a'r amcan yw cyfoethogi y gwasanaeth cerddorol Yn rhwym yn yr Hen Nodiant (i'r lleisiau a'r offerj n), Is. 6c.; Sol-ffa, Is. D. S.—Er mantais i Gorau a Chymanfaoedd, &c., cyhoeddir yr Anthemau a'r Salm donau mewn sheets ar wahan. Anfoner am y rhestr, a sample o'r gwaith, at Mr. W. T. REES (Alaw Ddu), 4, John-street, Llanelly, Carmarthen. ANTHEMAU NADOLIG (CHRISTMAS ANTHEMS.) 1. "A WELSOCH CHWI EF?" 2. "A GWAED lEsu GRIST EI FAB EF." Anthemau priodol i'w canu mewn Cyfarfodydd Nadolig, &c. Yr un, R.N., 2g.; Sol-ffa, lie. Ail-argraffiad o'r gan (Soprano neu Tenor) bobl- ogaidd :— 'YBLEWYN BRITH" (THE GREY HAIR), Yn y ddau nodiant, ac yn y ddwy iaith, yn hardd mewn pa.pyr o'r plyg priodol, Is. BlaendâL Anfoner am Catalogue cyfiawn o gyfansoddiadaw. ereill diweddar yr Awdwr. CYFAILL YR AELWYD7 PRIS CEINIOG YR WYTHNOS. AT WASANAETH ORIAU HAMDDENOL Y TEULU. Ffug chwedlau, Hanesiaeth, Bywgraffiaeth, Barddoniaeth, Cerddoriaeth, a Gwobrau, &c., bob wythnos. BETH A DDYWED Y WASG AM Y CYFAILL ? Cymro Gwyllt yn y Gwladgarwr:—" Mae y w allanol gyda'r ai graff waith yn brydferth a thlws, yn arddangosiad o chwaeth da y golygydd a'r cyhoeddwyr." Coleg y Gweithiwr :—"Yr ydym yn camsynied llawer os na fydd y Cyfaill yn cael ei roesawi gan bob gwir gyfaill i lenyddiaeth Cymru." Y Genedl GymreigWrth ymgyanabyddu ag ef, cawn fod ei gymueithas yn felus, a'r ymadrodd- ion yn iachus a phwrpasol." Sow h Wales Daily News Ydym yn credu yn gydwybodol fod Cyfaill yr Aelwyd yn cynwys elfenau a wnant ddaioni mawr i ieuenctyd ein gwlad." Weekly MailMae y Cyfaill yn haeddu der- byniad gwresog a chylchrediad helaeth." Y Dytoysogaeth:—"Oil gyda'u gilydd yn gwneyd i fyny Y geiniogwerth oreu mewn llenyddiaeth Gymreig o'r iath a ddygwyd erioed i'n sylw." Eto Dylai gael lie i gynghori a dyddori ar faine neu gadair yn nghongl y simnai yn mhob tY a bjvthyn drwy'r wlad." Yr Herald Gymreig Dylai y cyhoeddiad hwn gael derbyniad i bob ty yn Nghymru." I'w gael trwy bob Llyfrwerthwr, neu yn uniot- gyrchol oddiwrth y Cyhoeddwyr,— D. WILLIAMS & SON, Guardian Office, Llanelly. (Ymae yr ol rhifynau i'w cael). 2401.