Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

--MASNACH YR HAIARN A'R GLO.…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

MASNACH YR HAIARN A'R GLO. | En yr bin niweidiol ydym wedi gael yn ystod 1 yr wythoosau sydd wedi myned heibio, yr byn a ddarfu lyffetheirio y gwaith yn y gweithfeydd am rai diwrn^dau, ymfywiogi v mae masnacb ein gwlad, a gobeithion, ar seiliau cryfion, yn cael eu mynwesu gan feistri a gweithwyr fod y flwyddyn hon yn un o lwyddiant masnachol Mae Cwmni Gweithfeydd Haiarn RHYMNI, yr wythncs ddiweddaf, wedi troi allan gylch- lytbyr pwysig i'r perchenogion gyda golwg ar ddyfodol masnach yr haiarn a'r dur yn ein gwlad ni. Dywed cyfarwyddwyr y cwmni dan sylw eu bod yn ystvried fod dyfodol y fasnach yn dibynu yn benaf ar wneutburiad rheilffyrdd mewo gwledydd tramor. Er eu bod yn credu nad yw y tueddrwydd sydd mewn tey rn asüedd tramor i arosod dyliau rbwystrol ar gynyrchion Prydeinig wedi di- fianu, eto meddvliaot fod yr arddrych fas nachol yn y dyfodol buan yn edrych yn fwy clir nag y mae wedi bod er's blynyddoedd bell ch. Nid yw yr Unol Dalaethau, yr hon oedd ein prif gwsmer am re!liau haiarn mewn blynyddoedd blaenorol, yn awr yn alluog, er ei Uwyddiant cvnyddol, i gyflenwi ei hangenion âg baiarn o wrseuthuriad cartrefol, na rheiliau dur ychwaith, er eu bod wedi gosod dyliau cyllidol uchel ar yr haiarn tramor a fordr sid yno, grda yr unig amcan o gadw haiarn a dur tramor o'r farchnad America? a'dd. Mae Cyf- arwyddwyr Cwmni Rhymni o'r farn -y bydd rhaid i'r wasgfa barhaus ar boblogaeth Ewrop fod vn foddion tueddol i gynyddu ymfudiad ac ymsefydliad mewn gwledydd priodol a ch fleus, ac i'r dyben hwnw fod rheilffyrdd yn betbau anbebgorol ac argenrheidiol. Y mae befyd yn aros lawer o reilffyrdd i gael eu gwneyd yn y rhan ddwvreiniol o Rwsia, Dwyreinbarth Ewrop, Asia Leiaf, Trefedigeth y Penrhyn a'r tiriogaethau ciylchynol, ac mewn rhanau ereill o'r byd, a rbaid i wneutburiad y rhai byn, yn ol barn y cyfarwyddwyr, yn gynar neu ddi- weddaracb, ychwanegu y cais am reiliau. Ar y cyfan, gan byny, y maent o'r farn, ac yr ydym yn cydweled a hwynt, fod byn yn calon- ogi y dvsgwyliad y bydd yn y dyfodol buan fwy o reoleiddiwch a bywiogrwydd yn masnach y rheiliau haiarn nag sydd wedi bod am gryn amser. Yr oedd y farchnad yn MIDDLESBRO', dydd Mawrtb, yn dra lluosog, a'r pris am haiarn bwrw (Rhif 3) ydoedd 2p. 2s. 6c. y dunell. Y glo at wasanaeth y gweithfeydd, yn ol ei ansawdd, yn 4s. 3c., 5s., 5s. 3c., a 6s. y dunell, ar lan y pyllau. Golosglo yn gwertbu am o 9s. i 10s. 6c. y dunell, wrth y ffwrtesi. Drwy wahanol ranau gweithfaol ereill Lloegr, tra chyffelyb yw y prisoedd. Haiarn gorphen-weithiol yn dal i fyny yn ei bris. Y n adran ABERTAWE, mae gwedd obeithiol ar fasnach yn gyffredinol, namyn yr alcan. Galw byood o dda am ddef- nyddiau a rheiliau dur yn Mhontardulais a Glandwr. Yn ol pob argcelion presenol, y mae yni adnewyddol wedi dyfod i mewn i'r gweitbfeydd baiarn drwy wahanol ranau yr adran. Gweithfeydd y patent fuel wedi ym- fvwiogi, a chynydd mawr yn yr allforiad obeno. Allforiwyd, yr wythnos ddiweddaf, yn ol cyfrifon y Cyllid-d^, 17,975 dunelli o lo, 3,484 o dunelli o batent fuel, heblaw hefyd briddfeini, copr dur, haiarn, ac alcan. Yo adran MERTHYR A DOWLAIS, er fod rhwystrau mawrion wedi bod ar ffordd olwynion masr ach gan erwindeb a cbaledwch yr bin, y mae pethau yn ymfywiogi. Cefais ar ddeall yma, dydd Sadwrn, fod archebion da mewn llaw am reiliau a hcematite pig. Dys- gwylir y bydd i godiad gymeryd lie yn mhris oedd y "glo yn fuan. Mae masnach y glo drwy yr boll adran yn bynod gadarn. Mae yr ar- ddrych am y dyfodol yn hynod galonogus. Darfu i'r tywydd caled gyda ni yma, yn NGHAERDYDD, beri fod yr allforiad o lo yn Uai yr wythnos ddiweddaf. Fodd byneg, oherwydd prinder y cyflenwad, cafodd rhai percbenogion glofeydd lis. 9c. a 12s. y dunell am eu glo. Nid oes yma yr un ambeuaeth nad llwyddiant mas- nachol a ordoa y flwyddyn hon. AUforiwyd, yr wythnos ddiweddaf, 83,381 o dunelli o lo, 200 o dunelli o ddur, a 420 o dunelli o haiarn. GOHEBYDD MASNACHOL. Caerdydd, Chwef. 1, 1881.

[No title]

BYR EBION 0 L'ERPWL.

Cyfarfod Cynrychiolwyr y Meistri…

Yr Hyn a Glywais.

GAL WAD.

[No title]