Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

$\S^■ I DOSE. J 'P-SlCCiVrMjr'lN^ Lozenge; i t. (, e., 1 AS A c,\j\TABLE I-* £ 'H-zes; t te ta yetu-s, J \8?Vf £ {i\VJ JffW/ffRWSSffik tkree LtKCMges; uyMrs s ( -lA Y <?>/ i'?1 y. VniBS> and uf wx-rds, four L»x- ] tHgcs; for three d415 nYMMERADWYIR Y LOZENGE YMA I SYLW penn au teiluoedd a rhoddir y rhesymau canlynol dros hynny. y mment yn deisenau bach melus, o liw tempting ac hynod rwjKBl iw rhoddi i blant o bob oedrau. Darpariaeth gryno ynddynt ei hunain, ac yn gyfaddas i bawb ag sydd Y11 dioddef oddiwrth y Ilyngyr o'r plentyn bach hyd y dyn. cadarn.. Hollol lysieuol ac yn berffaith ddiniwed a gellir ei narfar fi ddiberygl. Nid oes eisiau te seuna nac unhryw physiqwriaeth ar ei hot Gadawaut ddylanwad iachus a chryfnaol ar ei hol, gan hynny gellid ei rhoddi unrhyw amser pan byddo y plentyn yn gwanychu, er nad oes un sicrwydd mae y Ilyngyr yw yr achos. Yqjn-e pedwar math, o leiaf, o lyngyr yn blino dynion yngyfFredin, sef yifyngyr bychain, y Ilyngyr hirfain, yr hirgrwn ar culwe (tape). Y,janae pob un o'r rhai hyn yn elynol iawn i iechyd, ac ya ami yn gyru y corff yn anamserol i'r bedd. Drtna rai o'r prif ARWYDDION. Hjw y wynebpryd yn ansefydlog, yr anadl yn drwm, yr archwaeth yn gyfartal, y cwsg yn anesmwyth, gan freuddwydion a mynych frathiadau yn peru ir plentyn 1 startio a gwaeddu yn ei gwsg. Yr ymysgaroedd yn chwyddo, y gwefusai yn glasu, y ffroeuau ya yaul a'r genau yn sych. Os nodir un neu ragor o'r anvyddion uchod, doeth fyddai rhoddi ychydig o'r Lozenges gwerthfawr hyn yn ddioed, sef Iorwerth's Wormwood Worm Lozenges. Geiiid lianw y newyddiadur yma a thystiolaethau a dderbyniwya yn ddiweddar. I W cae't gan bob fferyllydd parchus. „TT ,R»» Gs lA ellir ei cael yn ddidrafferth, ysgrifener^ at Mr. GWILYM EVANS, F.C.S. Manufacturing Chemist, Llanelly. A Hortfmir htuynt ax 14, 34 nttt 55 Stamps jw el y size, U. tyt, u, tJi. neu 41. U. mas y STARCH hwu yn gvm-vysedig at COLL A i ? 8. W HI T 8 ANDS, SHIRT FRONTS, &c., acyn rhoddi ARWYNEBEDD 1)Y SGLAER ARDDEH'( :HOG, i'r cyfrvw, gan wneyd i'r llieiuiau ymdfJaaso- fel rhai newyddion. FCF Y NWYHD GTWKEIDDIOL A werthir gan Grocers, Druggists, ac Oilmen, mewn biychau 1 pwys a packets 5 pwys y blych- au a'r packet* yn cynwv" y trade mark :— STIFF A'U CWMN1 :!D. i; EDGLIFF STREET, BRISTOL. 2361A fn 71 HO'L, IMPORTANT DISCOVERY. j No More Suffering! j Ti-e Discovery of this Ointment has proved an invaluable i hooR to thousands of sufferers; when rubbed over or near the seat of suffering, its rare Balsamic properties are conveyed to tpacy part. Thus it heals inward wounds and ulcers of the STCWACH, BOWELS OR WOMB, strengthens the spinal marrow -j in cases of nervous weakness and depression, and all diseases of the THROAT, LUNGS, AND CHEST. No invalid need despair of cure, whilst this Ointment can be obtained. Gout, Rheumatism, and Neuralgia. These truly formidable and dreaded diseases, with nocturnal spasms, nervous twitchings, muscular cramps, and sciatica, will yield, when treated by this Ointment. It is most important that the Ointment be thoroughly and effectually conveyed through the pores of the skin to the affected parts, upon which it will bring its soothing influence to bear, and thus produce ease, comfort, and security. The PiJJs should also be taken in appropriate doses to lessen the inflammation, and to purify the blood. Bad Legs, Bad Breasts, Old Wounds, ] and Ulcerations of all kinds. application of this Ointment heals, in a remarkable jnanoer, every kind of Ulceration, softens the stiff or contracted tissues, causes" proud" flesh to disappear, and foul and loath- some discharges to become converted into healthy healing surfaces; and these effects are not temporary, but are radical and permanent. Scrofula and Old Skin Diseases. This Ointment is a certain remedy for all diseases of the skin, whether simple or complicated. Scurvy, ringworm, blotches, ? pimples, and other cutaneous disorders, are at once eradicated £ by this invaluable Unguent. l1 Ghjoellhad odd/worth arvwyd mewn, 10 mynyd. I Hayman's Balsam of Horehound, RHAG y Peswch, Anwyd Crygni, a phob afiechyd yn y Brest a'r Ysgyfamt. Y mae yn atal twymynau, yn peri i grynhoadau tnfewnol ddod i fyny, a gwellliad i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad uniongyrchol a pharhaus. MAE EI FLAS YN FELUS A DTMUNOL. IMPORTANT TESTIMONIALS:— Amport Firs, Andover, May 29th, 1869. Sir,—I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benifit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong. I have recommended you dozens of customers, and all have beei pleased with it. I am yours &c.H. B. WEBSTEB. Mr. Hayman, Chemist. Penydarren, Merthyr. Dear Sir,—Your Balsam is of great value. I have tried it on my children, and find it most effectual J. EVANS, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Sir,-When in Swansea I was recommended by a Chemist there to try your Balsam, and found great benifit from it. Please send me some im- mediately to address.—Yours truly, J. BARNSLEY, Contractor. To Mr. Hayman, Chemist. Gellir rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn profi gwellhad trwy ddefnyddio y BALSAM hwn. Parotoedig yn unig gan A HAYMAN, Fferyllydd, Castellnedd, ac yn cael ei werthu mewn boteli Is. lie., a 2s. 9c. yr un, gan bob fferyllydd parchus yn Abertawe, Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, L erpwl, a'r holl Dywysogaeth. Llanelli: Gwilym Evans. D -r, 1 PEIF OEUCHWYLWYE,— W. Sutton & Co., Barcley & Sons, Llundain; Collins L, Rossei-, Pearce & Co., Bryste; ac Evana & Co., L'erpwl. GOCHELIAD.-Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau Hayman's Balsam of Hore- hound wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol. D.S.—Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. L429 POB BLYCHAID GWERTH GINI! PEL EN I BEECHAM. CYFADDEFIR gan filoedd fod Blychaid 01 C Peleni hyn yn werth gini mewn achosion » anhwylderau geriog a gewynaidd, megys gwynt a phoen yn y cylla, poen yn y pen, y bendro, pen- vsgafnder a dihoendra, iasau, diffyg archwaeth- diffyg anadl, rhwvmedd, scurvy, cwsg anesmwyth- breuddwydion brawydius, clefydau y croen, &c Rhydd y dogn cyntaf esmwythad mewn uga-n mynud. Nid anwiredd yw hyn, oblegyd y maent wedi gwneyd hyny mewn miloeaa o achosion. Taer erfynir ar bob claf 1 wneyd prawf o r Peleni hyn, ac yna cyfaddefir eu bod yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenywod o bob oed mae y Peleni hyn anmhris- v iadwy. Cludant i ffwrdd bob afiechyd, symudant bob rhwystrau, a chyflawnant yr hyn sydd yn angenrheidiol. Os cymerir y Pelem hyn fel y cyfarwyddir ar glawr pob Blwch byddant yn sicr 0 adferyd pob dynes 1 iechyd a hoenusrwydd. I ffvlla gwanllyd, a phob anhwylder lrhwny mae afu yn agored iddo, gweithredant braidd yn ^rthiolT a cheir y bydd ychydig ddognau 1 weithredu yn ardderchog ar wahanol ranau o r cyfansoddiad. PELENI BEECHAM AT Y PESWCH. Fel meddyginiaeth at beswch, diffyg anadl, ac anhwylderau yr ysgyfaint, y mae y Peleni hyn yn anmhrisiadwy. Yn fuan y symudant pob ryw afrwyddineb, a galluogant y dyoddefydd i anadlu yn rhydd a didrafferth. Dvmunir ar y cyhoedd fjnau gweled fod or bob blwch yn argraffedig y geiriauBeecham a Pills, St. Helens." Heb hyny, ni fyddant ond Pills, St. Helens." Heb hyny, m fyddant ond fflparotcedig ac ar werth yn gyfanwerth a man- werth gan y Perchenog T. Beecham, Chemist, St. Helen's, swydd Lancaster, mewn blychau pris Is. lie., a 2s. 9c. yr un. Yn rhad drwy y post ar dderbyniad 15 neu 36 Uythymod. Ar werth gan holl Gyfferwyr y deyrnas. Rhoddir cyfarwyddiadau gyda phob blwch. 2422 DAVIES AND SONS, 5, GUILDHALL SQUARE, CAEMABTHEN. AND 3, New-street, Neath. DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES AND SONS, 5, GUILDHALL SQUARE, CARMARTHEN. AND 3, New-street, Neath. j jj-m SWYDDFA'R "GWLADGARWE" am bob math o DaSenau Cyfrifon, Rh«ola* Cy*dtilA.asa* Dj»gasr*l, fee., kc. Meddyginiaeth Lysieuol. Y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth Sicr, BMn Y, Dyogel i'r Piles a'r Gravel, Ac i luawi t nhwylderau ereill sydd bob amser yn Ok canlyn, megys:- Poen yn fc/Vi, Ysgafnder yn y Pen, Diffyg 4, Rhwymedd, Llynger Man, Diffyg Anadl, Poen yn yr Arenau a'r Lwyncw, Sumi yn yr Ystumog, Poen dirfawr yn y (Joluddion, Gxvaeiv, Gwynt, Colic, Teiinlad 0 bwysan yn y Cefn, y Lwynau a gwaelod yr Ymysgaroedd, Dwfr Poeth, Dwfr-ataliad, y Gwelediad, yn Bwl ac Aneglur, Sychder a blas annymunol yn y Genau, &c. Rhoddant esmwythad uniongyrchol. Parotoir y Pelenau uchod nieiim t-n ddulliau gwahanol, fel y ccmlyn:— No. 1.—GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. No. 2.-GEORGE'S GRAVEL PILL. No. 3.-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. I mae Perchenog y Peleni hyn wedi derbyn dros ddwy fil o Dystiolaethau pwysig i effeithiolrwydd y Feddyginiaeth hon, ac yn ei plith y mae amryw oddi wrth Feddygon enwog. O'r Tyst Cyrareig, Awst 26, 1870. NBWYJDD DA I'R CLAF Yr wyf wedi analyso "GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddiau Uysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur fetelaidd. Yr ydwyj o'r jam eu bod yn Feddyginiaeth dra gwerthjawr at y doluriau hyny ar gyfer pa rai y maent wedi eu hamcanu. DR. H. PURDON, F.A.S. Lond., Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,Yn ol fy nysgwyliad y mae y Peleni yn hynod effeithiol at y Piles a'r GraveL Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." O'r GWLADGARWB, am Hydref 3, 1868. GwELLHAD RHYFEDDOL.—Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r GraveL Braidd yr oedd- wn yn alluog sefyll ar fy nhraed gan y poen a ad osent mi, a'r ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth Doctoriaid Aberdar a Mertbyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o honynt. Prynais flychaid o GEOEGE'S PILES AND GRAVEL PILLS, a chymerais ddau ddogn o honynt -yr ydwyf yn awr yn ddyn iach. BENJAMIN EDWARDS, Cwmdare. Gochelwch Dwyllwyr. Y mae Poblogrtvydd Digyffelyb y Peleni uchod drwy yr holl fyd, wedi temtio rhai personau trachwantus a diegwyddor i'w hefel ychu, a galwant yr efelychiad (imitation) yn "Pile and Gravel Pills," ac yn ami twyllir y claf i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol GEORGE, pan nad ydyw yn cael ond rhyw gymysgedd diwerth a pheryglus yn eu lie. Derbynir achwyniadau parhaus o'r twyll hwn o bob cwr e'r wlad. Oa bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'r hyn a ganlyn, nid rhwydd y twyllir hwynt yn y dyfodol:— Gofynwch yn eglur am GEORGE' PILE AND GRAVEL PILLS. Wedi cael y blwch i'ch Haw, daliwch sylw fod Stamp y Llywodraeth ac Enw y Gvmeuthurwr yn ysgrifeliedig arni o'i hamgylch. Wedi agor y blwch, edrychweh a ydyw y Trade Mark, "Eagle and Globe,' ar y papyrau sydd o'i amgylch. Os daw blychaid o "Pile and Gravel Pills" i'ch meddiant nad yw yn dal yr oil o'r prawfion hyn, gwybyddwch eich bod wedi eich twyllo. BEBBESNBMBB At Gleifion Aberdar, Merthyr, Pontypridd, Llantlli, a'r Gylchoedd. From W. BADHAM, Canton, Cardif. I one dsy called with a Chemist for a box of George's Piles and Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the genuine article. I was greatly surprised however, on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, the chemist had diliberately cheated me by packing up a spurious box af Pills. I had the right article however at Canton, and am much better since I took them." RHYBUDD. — Yn gymaint a bod lluaws o enghreifftian twyllodrus o fath yr uchod yn cael eu crybwyll wrthyf, t-eimlaf rwymedigaeth i ddyn- oethi y cyfryw. ac hefyd i rhybuddio. y c, hoedd, fel na byddo iddynt drwy anwybodaeth gael eu hyd-ddeni i gymeryd PILLS neu POWDERS o wneuthuriad ereill o dan y ffugesgus eu bod yn llawn cystal os nad gwell na "George's Piles and Gravel Pills." Gellii yn hawdd eu hadnabod a'u gwahaniaethu oddiwrth awyddau yr efelychwyr diweddar hyn gan fod enw y darganfyddwr ar Stamp y Llywodraeth, pa un a rwymir o amgylch y hlwch. Hirwaun. J. E. GEORGE, M.R.P.S. ME. GEOKGE,—A.nwyl Syr, Cymeraf y cyfieusdra i ch cyfarch am y gwelliant; mawr mae eich PILL wedi ei wneuthur i mi. Yr wyf wedi bod er's wyth mlynedd yn cael fy mlino gan boen yn fy nghylla, teimlai o bwysau yn ngwaelod fy ymysgaroedd, poen dirfawr yn v coluddion, a surni yn yr ystumog. Yr wyf wedi treio amryw feddygom a gwahanol BILLS, ond ni chefais ryddhad nollol o'r poen nes i mi gael y PILLS o'ch eiddo chwi, sef y No. 3. Rhag ofn fod ereill yn dyoddef o herwydd yr un peth, heb feddwi fel finau fod a fyno y PILES a'r coluddien a'r ystumog, yr ydwyf yn cymerafwy« eich PILLS i sylw y cyhoedd fel un ag sydd wedi cael gwar- edigaeth a l»endith fawr drwyddynt.—Yr eidi«ch r* rrwir, W G JAMES (Gwily» Ddu • Went). Ar werth meum blychau 13. lic. a 2s. 9s. yr im gan bob Fferyllydd parchus yn y &y<ays»g««th. < THE WHITE The Latest Improved and Most Perfect SEWIMfi IACHIME I Ever introduced to the English Xarkct. MANTJFACTUHED BY THE WHITE SEWiHO MACHINE CO., At .CLEVELAND, Ohio, U.S.A. rhart been pronounced by skilled Mcoianios the Per- fection of Invention. It is quite NoiseJess, ijimpla in Movement, never gets out of order. A Marvel of Easy Running; the Treacle movement so light that a Child can operritc,, it. See a "WHITE" More Purchasing. Warranted by Legal Guarantee for Five Years. Will Sew any Material. Do more than any other Machine. A great Variety of Attachments. Also the "PEERLESS" Hand Machine, Price zE3 12s. The Best and Lowest Trice American made Machine in the Market. Agents and Wholesale Dealers Wanted. Send for Circulars to the WHITE SEWING MACHINE Ge., 19, Queen Victoria St., London, E.G. 2399 Peleni Llysieuol KERNICK. os ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Anhwylderau Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Gewynwst, a Dolur y Wyneb, Treiwch Beleni Llysieuol Kernick. Y maent yn fychain, ac felly yn hawdd eu cy- meryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yn ty tra yn eu cymeryd. Y maent yn cryfhau y cyf- ansoddiad, ac maent wedi eu treio gan filoedd, ac wedi eu datgan fel y feddygini aeth oreu yn y byd. Cymeradwyaeth oddiwrth J. BALBIRNIE, Ysw., M. yi., M.D., Darlithiwr ar Ddansoddiaeth, ac Awdwr Traethawd ar y Turkish Bath," <&< Yr wyf wedi profi y Peleni sydd yn myned wrth yr enw Peleni Llysieuol Kernick, ac yr wyf yn gwybod beth sydd ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eu heffeithiau. Gallaf ddwyn tystiolaeth wir ioneddol eu bod yn rhydd oddiwrth syhoeddau metel- aidd a niweidiol, a gallaf eu cymeradwyo fel y Pel- eni Agoriadol goreu, idd eu cymeryd rhag Bol- rwymedd, ag a wn i am danynt. (Arwyddwyd) J. BALBEKNIE." Gellid cyhoeddi miloedd 0 Gymeradwyaethau ereill llawn cystal. Y mae PELENI KER- NICK yn cryf hau a bywiocdu yr holl gyfan- soddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reolau neillduol mewn perthynas i ymborth, ac y maent yn cael eu cydnabod fel y Feddyginiaeth oreu sydd wedi ei darganfod. Gellii eu cael gan unrhyw Fferyllydd, neu gan Ddirprwywyr penodedig, mewn Blychau Is. lie. a 7 tc., gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisienau Llysieuol KERNICK I LADD LLYNGYR. YM AE y Teisienau ( Lozenges ) hyn y feddyg- -B- iniaeth fwyaf effeithiol ag sydd erioed wedi cael eu cynyg at y Llyngyr. Y maent yn hollol ddiniwed o ran eu cynwysiad. Gall plant o bob oedran, gradd, a sefyllfa eu cymeryd gyda pher- ftaitb ddiogelwch. Derbyniwyd y llythyr canlynol yn ddiweddar "Nelson, Pontypridd. ANWYL SYR,—Daeth menyw i'm siop d'ydd Mer- cher diweddaf, a phrynodd ychydig o'ch Teisienau chwi i un o'r plant, i'r hon y rbodclodd ddwy ohon- ynt am y pump boreu diweddaf, a thrwy wneuthur hyny oaf odd y plentyn wared o ddim JIai na phedwar ugain o Lyngyr, ac yr oedd pob un ohenynt o faint- ioli cyffredin; ac hehlaw y rhai hyn. yr oedd dwseni o rai bychain na chyfrifwyd. Y mae yr oil ohonynt yr) agos digon i lanw costrel 12 modfedd o hyd a 15 modfedd o amgylfchedd. Mae y peth mor annghy- ffredin, fel y meddyliais y dylasech gael gwybod am dano. Enw tad y plentyn yw EDWARD ANDREW, glowr, o'r pentref hwn.—Ydwyf. Syr, yr eiddoch, Mr. Kerjuck. DANIEL MORGAN." Teisienau Llysieuol Kernick at y Llyngyr. I'w cael mewn'Blychau Is. 1-^c. a7Jc. yr un, gan yr holl Ddirprwywyr sydd yn gwerthu PELENI LLYSIEUOL KERNICK. SWYDDFA'R "GWLADGARWE" am S Circulars, Billheads, a Chardiau. -u_ HUGHES'S Patent DROPSY PILLS. GWELLHAD HYNOD! SYB,—Yr wyf yn teimlo rhwymau neillduo arnaf i hysbysu i chwi ac i'r cyhoedd am y lies mawr mae eich pelenau, sef "HUGHES' PATENT DROPSY PILLS," wedi ei wneyd yma, fel ag yr wyf fi a llawer ereill yn dystion byw o'r ffaith. Jkjirs. Daviesf Pauney Cottage, a flinid y ddwy flynedd ddiweddaf gan chwydd aruthrol, poenau dirdynol, a chaethder anadl, nes ydoedd wedi ei hanffurfio i'r fath raddau, fel o'r braidd y medrd ei chymyd- ogion ei hadnabod. Yr oedd yn metl u a bod yn llonydd yn y gwely nac yn un man arall, na rhodd cwsg i'w llygaid, na hun i'w hamrantau. Yr oedd yn ddolur llygaid ac yn loes calon i edrych arni. Cyxighurais hi i wneyd prawf teg ar eich Pills chwi, ond gwrthodai yn bendant, a nodai dri rheswm dros hyny. Yn laf, am fod cymaint o wahanol gyffeiriau yn < ael eu cymhell at bob clefyd. Yn 2il, am ei bod ei hun wedi gwneyd prawf ar lawer ohonynt heb gael dim lies. Yn 3ydd, am ei bod yn gwybod am lawer o dystiol- aethau a,nnghywir wedi ac yn cael eu cyhoeddi (ond nid yr eiddoch chwi); ac yr oedd wedi treio yr holl feddygon o amgylch o ,.ylch, heb gael dim lies. Ond wrth ei gweled beunydd yn gwaelu, erfyniais arni i wneyd prawf o'ch eiddo chwi; a thrwy fy nhaerineb i, ei phriod, a'i me;ch, cyd- syniodd a'n cais. Ar ol iddi gymeryd ond dwy ohonynt, cysgodd y Dc,swaith liono, er syndod iddi ei hun ac i'r teulu oil; ac wrth eu cymeryd am ychydig, cliriodd y chwydd, lliniaiodd y poen, a rhyddhaodd yr anadl, er syndod i'r holl gymyd- ogion. Y mae hi a'i hanwyl briod yn dymuno myrdd o fendithion arnoch am eich dyfa rhagor. ol a gwerthfawr, ac yn dymuno gwneyd y ffaitfc hon yn hysbys er mantais i bawb a allant fod yp dyoddef yn gyffelyb. Yr eiddoch, LKWIS THOMAS, Bear Inn, Llandovery Cynghorem bawb ag sydd yn dyoddef oddiwrth y Dropsy, Diffyg dwfr, Grafel, Chwydd yn rlian- au o'r corff, Poen yn y cefn. Curiad y gaion, Gwsg a Cramp yn y coesau, Asthma, &c, RHYBUDD.—Er mwyn sicrhau pawb rhag twyll, gofaler cael y "Trade Mark" uchod, (sef HUB Diamond), a'r geiriau "Dropsy Pills oddifewn ar bob blwch, a'r enw "Jncob Hughes" ar stamp y Llywodraeth heb hyn, twyll ydyw, Ar werth drwy yr holl deyrnas am In lie., 2s. 9c., a 4s. 6c. gyda'r post, is. Sc,f 2s. lle., a 4s. 9c., oddiwrth y Dcwganfyddwr- Jacob Hughes, Apothecaries' Hall, Llanelly, -# 0 JERUSALEM I BONTYPRIDD AC YN OL! Peleni Davies at y Ddanodd, Ar gyfrif eu poblogrwydd trwy yr holl fyd, Defnyddiedig- gan yr Ysgrifenydd i'r Consulate Germanaidd yn Jerusalem," ydynt y gwellhad goreu i boenau yn y pen, gwyneb, ochr, cefn, &c., a dylid eu cymeryd gan bawb sydd yn dyoddef oddiwrth wendid cyffredinol. 30, Madeley-street, Rosehill, Derby. ANWYL SYE,—Yn gydamgauedig wele Is. 2ic. mewn llythyrnodau am flychaid o'ch "Toothache Pills ardder( hog. Byddwch cystal ag esgusodi y cyfeiriad, am fy mod, rywfodd, wedi ei golli. Daethum ago haner dwsin o flychau gyda mi o Benybont, tua 18 mis yn ol, pa rai wyf wedi rhoddi yn mysg fy nghyfeillion a gallaf ychwanegu nad wyf yn gwybod am un tro na wnaethant y lies a ddysgwylid iddynt wneyd. Yr wyf yn meddwl y dylech wneyd y Peleni hyn mor hysbys ag y gallwch drwy y papyrau, am y byddant yn fendith fawr i ganoedd o ddyoddefwyr.—Yr eiddoch, Dr. Davies. W. H. ECKUTT. Ar werth mewn blychau, am Is. lic., 2s. 9c., a 4s. 6c. drwy y Post, ceiniog yn ychwaneg. L257 — »€■ SHAW'S BLUE. The Best for Lasndry Purposes. Used in the Queen's Laundry. Used in the Prince of Wales' Laundry. Awarded Grand Gold Medal Paria, 1S78. SHAW'S SOAP. Led. 14 Dukinfield, Manchester. THE DOME BLACK LEAD differs frem the JL ordinary kinds in the following IMPORTANT peINTS :-It is manufactured only from selected materials of the best quality. and being prepared by a special process, it not only polishes quickly, but also adheres at once to the stove or grate thenebv avoiding injury to the furniture from dust. Sold by Grocers and Oilmen everywhere. For I D lVIED For of QualIty,"¡ in Use: E. JAMES & SONS, Sole Makers, PLYMOUTIR. 2383 ENAJNT A PHELENI HOLLO WAY.—Ychydi" fawn o bersonau sydd mor ffafriedig gan amgylchiadau fel ag iw galluogl i ba:$w yn anniweidiedig y trialon tost o dymor garw. Gyda phen- ddyferiad- au (catan hs), pesychiadau, ac anwydwstydd (tvfiuenzas) Sydd yn ddigoiiedd yn mhobr/an, fe ddylai fod yn gyffredinol wybyddus fod Enaint Hoxloway, ar ol ei rwbio yn ddiwyd ar y ddmrfron yn rhoadi ataliad ar ymos-odiadau gwaethaf y doluriau hyn, ac yn gwella, mewn modd sicr, gletycan mwy sobr a pheryglus y gwddf a'r ysgyfamt. llhaid x wxrionedd yr haeHad hwn aros_ yn ddiamheuedig yn ngwyneb miloedd o dysfcon byw anngliyhuddiadwy, y rhai yn beeaonol syaa wodi deillio y buddiantau mwyaf potibl oadiwrth y driniaeth lion pan oedd eu dyoddef- iadau presenol yn frawychus, a'u rliagolygon dyfodol yn rhai mwyaf digaionus. Mae'r ddwy feddyginiaeth yn gweithredu yn rhvfeddtl dda iyda.'u gily-id. Mil Y G WLADGAR W 11, Printed by Steam Poiver, and Published by the Proprietor, WALTER LLOYD, 'at Gmeral Printing Office, Canon Street, Aberdaret m the County of Glamorgan. PRJ..DAY, February 4th, ISil.